1. Valeologiya fani nimani o‘rganadi?


Download 49.56 Kb.
Sana18.05.2020
Hajmi49.56 Kb.

1.Valeologiya fani nimani o‘rganadi?

1.nafaqat jismoniy, balki ma’naviy, ruxiy salomatlikni

2.odamning individual rivojlanish qonuniyatlarini

3.kasalliklarni kelib chiqish sabablari, ularni tasxishi va davolashni

4.kasalliklar profilaktikasi

2.«Valeologiya» atamasi kim tomonidan birinchi marta tavsiya etilgan.

1 . I.I. Brexman

2 . V.P.Petlenko

3 .A.N Davidenko.

4 .A.G.Shedrina

3.Valeologiya kafedrasi kachon va kaerda birinchi marta tashkil etilgan va ochilgan?

1.1984 yil Sank-Peterburg shaxrida

2.1987 yil Moskva shaxrida


    1. yil Jeneva shaxrida

4.2000 yil Toshkent shaxrida
4.Salomatlikka ta’sir etuvchi omillar va ularning miqdoriy ko‘rsatkichlari (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.Ma’naviy va intellektual rivojlanish-30%

2.Turmush tarzi-50%

3.Tashqi muxit omillari-10 %

4.Irsiyat- 10%

5.«Sog‘ tanda - sog‘lom aql» degan iborani muallifi:

1.Yuvenal

2.Sokrat


3.Gippokrat

4.Avl Sels


6.Odam irsiyatiga salbiy ta’sir etuvchi omillar(noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.turli fasllarga xos bo‘lgan iklimni o‘zgarishi

2.oftob radiatsiyasi, geomagnit maydonlarni ta’siri

3.kimyoviy ta’sirot natijasida (kanserogenlarni ta’siri) vujudga keladigano‘zgarishlar

4.fizik nurlanishni turli xillari

7.Salomatlikka salbiy ta’sir etuvchi ekologik omillar?

1.barcha javoblar to‘g‘ri

2.biotik omillar – tirik tabiatning omillari (yirtkichlar, kasal tugdiruvchi viruslar, 3.bakteriyalar, mikroorganizmlar, gelmintlar).

4.abiotik omillar – organizmga ta’sir etuvchi tashki muxit omillari- optimal8.Odamni jismoniy rivojlanish darajasi kuyidagi uslublar yordamida baxolanadi:

1.Barcha ko‘rsatilgan usullar yordamida jismoniy rivojlanishni aniklash mumkin.

2.Antropometrik


3.Kursatkichlar asosida samototip diagnostikasi

4.Tana massasini tashkil etuvchi komponentlarini mikdoriy usullar bilan aniklash.

10.O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.A Karimov taklifi bo‘yicha salomatlik xaqidagi muammo davlat siyosati mikyosiga ko‘tarilgan. Shu sababli Respublikamizda keng ko‘lamli tadbirlar o‘tqazilgan.

1.xamma javoblar to‘g‘ri.

2.2000 yil «Soglom avlod yili» e’lon kilingan

3.2001 yil «Ona va bola yili» e’lon kilingan.

4.2005 yil «Salomatlik yili» e’lon kilingan

11.OITS kasalligini yuqish yo‘llari (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.kasallik sochiq, ko‘rpa, kundalik anjomlar orqal

2.virus zararlangan nafas, jinsiy yo‘llar shilliq pardasi orqali

3.kasal odam ishlatgan ineksiya uchun mo‘ljallangan buyumlar qayta ishlatilganda

4.qon orqali

12.Virusli tabiatga ega bo‘lgan va salomatlikga katta zarar keltiradigan kasalliklarni aniklang (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1. tuberkulez va vabo.

2. Grip va poliemelet

3.gepatit va OITS

4. xamma javoblarto‘g‘ri.
13. OITS kasalligi asosan organizmning qaysi tizimini to‘liq ishdan chiqaradi?

1.Immun tizimini

2.Qon tomirlar tizimi

3.Xazm tizimini

4.Nerv tizimini

14. Zararli odatlarga kiradi (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish

2.Chekish

3.Alkogalizm

4.Giyoxvandlik (narkamaniya)

15.Soglom turmush tarzini ifodolovchi asosiy omillar(noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.gipodinamiya va gipokineziya xolatlarining ustun bo‘lishi

2.kun tartibiga rioya etish

3.zararli odatlardan voz kechish

4.to‘g‘ri ovqatlanish

16.Dunyoda xar kuni OITSdan qancha odam xalok bo‘ladi?
1.8 000

2.10 000


3.100 000

4.100

17.Xar kuni dunyo bo‘yicha qancha odam OITS bilan kasallanadi?
1.11 000

2.7 000


3.100 000

4.5 000

18. Sog‘lom turmush tarzi salomatlikni saqlashda qanday ulushni tashkil etadi?

1. 50%


2. 10%

3. 80%


4. 20%
19.Ota-onadan qabul qilingan irsiy belgilar yig‘indisi bu:

1.geteoxromatin

2.genofond

3.kariotip

4.genotip

20.Genetik material sifatining o‘zgarishiga olib keluvchi irsiy o‘zgarishga nima deyiladi:

1.mutatsiya

2.krossingover

3.delesiya

4.mitoz

21.Organizmning yog‘larga bo‘lgan sutkalik talabi:

1. 25-30 gr.

2. 40 gr.

3.10-20 gr.

4.60 gr.
22. Odam organizmda suvning mikdori kancha?

1. 80%

2. 70%


3. 60%

4. 50%

23.Inson organizmining oqsillarda kundalik extiyoji:

1. 140-150 gr.

2. 25 gr.

3. 12-15 gr

4. 10 gr.

24.Sifatli oksillar bu- ... oqsillari.

1. xayvon maxsulotlari

2. o‘simlik maxsulotlari

3.organizmdagi jami oqsillar

4.faqat almashtirib bo‘ladigan aminokislota saqlovchi oqsillar

25.Odam organizmida yog‘lar funksiyasi (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1.suv-tuz almashinuvi regulyatsiyasida qatnashadi

2.xujayralar membranasining tarkibi

3.gormonlar sintezida ishtirok etadi

4. odamni yuqori energetik rezervi hisoblanadi

26.Immunitet – bu...

1. yot genetik ma’lumotni o‘zida saqlovchi tuzilmalardan organizmni saqlovchi tizim.

2. irsiy belgilar yig‘indisi

3. organizmni tashqi muhit omillaridan ximoyalovchi tizim

4. organizmni tashqi muhit bilan ta’siri

27.Yog‘da eruvchi vitaminlar (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1. S


2.D

3. Ye.


4. A
28. Vitaminlarning organizmdagi vazifasi:

1. xamma javoblar to‘g‘ri

2. katalizator vazifasini bajaradi

3. fermentlar ishini faollashtiradi.

4. ovqatni sifatli bo‘lishini ta’minlaydi

29. Organizm uchun mineral moddalar zaxirasi bo‘lib ... xisoblanadi.

1. sabzavotlar

2. go‘sht maxsulotlari

3. un maxsulotlari

4. mevalar

30.Ekologik valeologiya bu –

1. ma’lum tashqi muxit sharoitlariga organizmning moslashish jarayonini o‘rganadigan fan

2. odam tanasiga yukori xaroratni ta’sirini o‘rganuvchi biologiyaning yunalishi

3. biosfera xolati xakidagi fan

4. mexnatni tashki sharoitga odamni adaptatsiyasini o‘rganuvchi fan

31. Odamga salbiy ta’sir etuvchi ba’zi omillar (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1. kun tartibiga rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish, yuqori xarakat faolligi, ratsional ovqatlanish

2. jismoniy yuklamaning kamayishi

3. nerv-psixik yuklamalar

4. atmosfera, suv, yerni ifloslanishi

32.Insonga ta’sir etuvchi ekologik omillar (noto‘g‘ri javob belgilansin):

1. sotsial omil

2. abiotik omillar

3. antropogen omil

4. biotik omillar

34.Salomatlikning asosiy ko‘rsatgichi bu- ...

1. jismoniy ish qobiliyati

2. tananing to‘g‘ri tuzilishi

3. rivojlanishdagi nuqsonlarning yo‘qligi

4. sog‘lom emaslik

35. Insonning ruxiy, ma’naviy, jismoniy salomatligini o‘rganuvchi fan.

1. Valeologiya

2. Psixologiya

3. Biologiya

4.Kosmobiologiya

36.Organizmda biologik faoliyatlarning katalizatori bo‘lib ... hisoblanadi.

1. Fermentlar

2. mineral moddalar

3. Vitaminlar

4. Uglevodlar

37. Gripp virusi zararlaydi:

1. yuqori xavo o‘tkazish yo‘llarini

2. ayruv tizimi a’zolarini

3.tayanch-xarakat apparatini

4.Limfatik tizim

38. I.I. Brexman birinchi bo‘lib ... atamasini fanga kiritdi.

1. Valeologiya

2. Biologiya

3. gerontologiya

4. Gistologiya

39. ”Sog‘lom turmush tarzi” va “turmush tarzi” tushunchalari farqlanadimi :

1. yo‘q


2. xa

3. bir xil tushuncha

4. o‘xshash tushuncha

40.Yot genetik ma’lumotni saqlovchi tuzilmalardan organizmni ximoyalash qobiliyati bu - ... ?:

1. immunitet

2. irsiy belgilar yig‘indisi

3. tashqi muxit omillaridan organizm ximoyasi

4.organizmni tashqi muxit bilan bog‘liqligi

41. Genotip va fenotipni birligi bu -...?

1.konstitutsiya

2.temperament

3.ruxiy sog‘lomlik

4.jismoniy ish qobiliyati
42. Valeologiya fani qaysi fanlarga asoslanadi?

1. xamma javoblar to‘g‘ri

2. pedagogika va psixologiya fanlarga

3. jismoniy tarbiya nazariyasiga

4. tibbiy-biologik fanlarga

43.Valeologiya suzi lotincha «Valeo» suzidan kelib chikgan bo‘lib – ma’nosi .....?

1.sog‘lom bo‘lay

2.kasal bulmay

3. kasalsiz xolat

4. «uzok yashay»

44.Uzbekistonda valeologiya fani kachon birinchi marotaba joriy etildi:

1. 2005 yil

2. 2001 yil

3. 2000 yil

4. 2006 yil

45. «Ontogenez» degan tushunchani ta’riflang.

1. jinsiy xujayralarni uruglanish davridan boshlanib, individual tarakkiyotni o‘lim bilan tugallanishi

2. bu evolyusiyani individual tarakkiyot davrida namoyon etili

3. filogenezni kiska muddat ichida takrorlanishi

4. xomilani ona kornida rivojlanishi


46. Insonniy ruxiy va ma’naviy dunyosini ifodolovchi soxalar.

1. barcha javoblar tugri

2. san’at

3. adabiyot

4. din

47. Odam irsiyatiga salbiy ta’sir etuvchi omillar(noto‘g‘ri javob belgilansin):

1. turli fasllarga xos bo‘lgan iklimni o‘zgarishi

2.kimyoviy ta’sirot natijasida (kanserogenlar ta’sirida) vujudga keladigan o‘zgarishlar

3. oftob radiatsiyasi, geomagnit maydonlarni ta’siri

4. fizik nurlanishni turli xillari

48. Odamni jismoniy rivojlanish darajasi kanday uslublar yordamida baxolanadi

1.Xamma javoblar tugri

2. antropometrik

3. somatoskopik,tana proporsiyalarini aniklash.

4. tana massasini tashkil etuvchi komponentlarini mikdoriy usullar bilan aniklash

49. Jismoniy tayyorgarlik darajasini kaysi usullar yordamida aniklash mumkin?

1. xamma javoblari to‘gri

2. morfologik usullar yordamida.

3. psixologik testlar yordamida.

4. funksional testlar yordamida


50. Kam xarakatlilik, gipokineziya sharoitida yetilgan bolani eng zaif xususiyati.

1. Moslashuv xususiyatlari pasayib ketishi

2. o‘sishdan qolishi

3. Semirib ketishi

4. Ozib ketishi

51.Odamning embrional taraqqiyot davrida eng xafvli zaif davrlar qaysi vaqtda kuzatiladi

1.Urug‘lanishdan keyin gastrulyatsiya davrida -14 kunda va xomila davrning 8 chi oyida

2. birinchi 3 oyda- murtak davrida

3.Urug‘lanish va undan keyingi davr-maydalanish davri –eng zaif

4. Tug‘ilishdan oldin, dag‘al tolali skelet plastinkasimon skeletga aylanganda – 9 oyda


52.Salomatlik faqat irsiy omillarga bog‘liq ekanligi to‘g‘risida fikr yuritgan olimlar

1.Tanner, Krechmer

2.Krechmer, karter

3.Tanner, Davыdenka

4.Brexman, Petlenko


53. Qaysi omillar organizmda mutatsiyalarni paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi
1.fizik, kimyoviy, biologik omillar

2.biotik, abiotik, pntropogen omillar

3.iqlimning o‘zgarishi

4.noto‘g‘ri ovkatlanish


54.Xozirgi davrda inson salomatligini saqlash va mustaxkamlash qaysi mutaxassislar zimmasiga yuklangan?

1. tibbiyot va jismoniy tarbiya mutaxassislarga

2. pediatr va immunologlarga

3. ekolog va genetiklarga

4. faqat tibbiyot xodimlariga

55. Ekologiya atamasini fanga kiritgan olim

1.Gekkel


2. Seversev

3. Tempsli

4. Morgan

56. Inson salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan biolgoik omillar
1.gelmintlar, patogen mikroorganizmlar

2.sodda xayvonlar va zamburug‘lar

3.o‘simliklar, atrofdagi muxit jonivorlari

4.o‘rgimchaklar, kanalar, kurtlar, chayonlar

57. Markaziy Osiyo davlatlaridan qaysi mamlakatlar 30 ta eng sog‘lom millatlar qatoriga kirdi.

1.O‘zbekiston

2.Qozog‘iston

3.Tojikiston

4.Qirg‘iziston


58. O‘zbekistonda “Sog‘lom bola yili” qaysi yilda e’lon qilindi

1. 2014 yil

2. 2012 yil

3. 2010 yil

4. 2005 yil


59.Bugungi kunda grippning qancha virus shtammlari aniqlangan

1. 17


2. 15

3. 10


4. 5
60.To‘yinish xissi ovqatni qabul qilgandan so‘ng necha minut o‘tgach paydo bo‘ladi

1. 20


2. 15

3. 10


4. 5
61.Sutkada qancha suv qabul qilish tavsiya etiladi
1. 1,5 litr.

2. 2,5 litr.

3. 3 litr

4. 0,5 lit.


62.Alkogolizm kasalligini oqibatlari nerv tizimida jigarda, jinsiy tizimlarda kanday uzgarishlar kuzatiladi.

1.salbiy o‘zgarishlar rivojlanadi

2.nerv tizimi – miyachaga ta’siri

3.nerv tizimi –miya po‘stlog‘i

4.jigar – sirroz
63. Pedagogik testlar asosida salomatlik darajasini aniqlovchi jadvalini yaratgan olim

1. Apanasenko

2. Petlenko

3. Davidenko

4. Amosov

64. Salomatlikga xos ijobiy mezon:

1.Organizm funksional zaxiralarini oshib borishi

2.Organizmning o‘sish templarini oshishi

3.Organizm ko‘rsatkichlarini barqaror bo‘lishi

4.Modda almashinuvi jarayonini faol ketishi


65.Faol xarakatchanlik qaysi kasalliklarni oldini oladi

1.Yurak- qon aylanish tizimi kasalliklarini

2.Xazm tizimiga oid kasalliklarni

3.Endokrin tizimi a’zolarni

4.Irsiy kasalliklarni oldini oladi
66.Jismoniy ishchanlik zaxiralarini kamayib ketishi qaysi tizim faoliyati bilan bog‘liq

1. Yurak-qon aylanish tizimi

2. Muskul tizimi

3. Tayanch - xarakat tizimi

4. Immun tizimi


67. OITS ni yashirin davrining davom etish muddati

1. 2 xaftadan -10 yilgacha

2. 8 yildan – 10 yilgacha

3. 1 yildan – 2 yilgacha

4. 10kundan -3oygacha

68.Parental yo‘l bilan yuqadigan kasalliklarni ko‘rsating

1. Gepatit (V, S, D), OITS

2. Qand kasalligi, ekzema

3. Oshqazon yalig‘lanishi, nefrit

4. Stomatit, inforktlar
69. Parental yo‘l orqali kasallik ro‘y beradi

1. Tibbiy muolojalar vaktida shpris, Tish shifokori, jarroxlik anjomlari vositasida

2. Kaynatilmagan suv orkali

3. Yuvilmagan meva va sabzavotlar orkali

4. Sochik va iflos kullar orkali

70. Xozirgi vaqtda ko‘pgina kasalliklarning antibiotiklarga chidamli bo‘lishiga sabab:

1.Antibiotiklarni kup kabul kilinishi tufayli va oddiy kasalliklarda xam kuplab kullanilishi

2.Antibiotiklarni sonini ortib borishi va ularni kuchi pasayishi

3.Antibiotiklar fakat mua’yan kasalliklarga ta’sir etishi

4.Antibiotiklarni ishlab chikarish texnologiyasi uzgarganligi

71.Tomir tizimi kasalliklari bo‘lmaganda 25 yoshdan 60 yoshgacha puls chastotasi nechaga teng bo‘ladi

1. 70-76

2. 60-64


3. 80-90

4. 100 va undan yukori

72.Ko‘p umr kuruvchilarning xarakteri uchun belgilar

1. Optimizm va ochik kungillilik

2.Barcha vaziyatlarda neytralistet saklash

3.Pessimizm va begam bulish

4.Boshkalardan farkli uziga xos fazilatlarga ega bulish va ajralib turish


73.Jins bilan birikkan xolda o‘tuvchi genlarni aniqlang

1. Gemofiliya, daltonizm

2. Feniketonumiya, albinizm

3. Edvard va Daun kasalligi

4. Kar-sokovlik, morfon sindromi

74. Odam sog‘lig‘iga salbiy ta’sir etuvchi shaxar omillari:

1. Shaxar shovqini, ifloslangan xavo, transport tirbandligi

2.Shaxar landshafti, turar joylar

3.Ko‘p xiyobonlar, sport komplekslari

4.Ko‘p xiyobonlar, oromgoxlar, ko‘chalar


75.Sigaret tutunida kanday moddalar bor

1. Nikotin,uglerod,mum

2. Nikotin,kislorod oksidi,is gazi

3. Kurgoshin,nikel,temir

4. Asbest,radiatsiya,uglerod

76.Chekishning odam salomatligiga ta’siri:

1.Ateroskleroz,immunitet susayishi,nafas a’zolari usma kasalliklari

2.Nevroz,eyforiya,kuzgalish,psixoz xolatlari

3.Immunitetni va ishchanlikni oshiradi

4.Ruxiyatga ijobiy ta’sir etib tiklanish jarayonlarini stimullaydi


77.Kaysi vitaminlar adaptogen va salomatlik uchun dorivor xisoblanadi

1. A,E,S,sink va selen

2. V gurux vitaminlari,magniy,sink

3. D va RR vitaminlari,riboksi

4. D,S vitaminlari va kaliy orotat

78. Barcha mamlakatlar boshkaruv organlari tomonidan chekish borasida kanday nazorat olib boriladi

1.Sigaret turlari reklamasini man etish xamda chekishga Karshi turli xil dasturlar tuzish

2.Tabak maxsulotlarini ishlab chikarishni tuxtatish

3.Chekishning zararlari xakida olingan kinofilmlar namoyishi

4.Axoli orasida chekuvchilarni monitoringini utkazish
79.Nafas olingan va nafas chikarganda xavo tarkibidagi kislorod mikdori

1.Nafas olganda-21%,nafas chikarganda 16%

2.Nafas olganda-0.3%,nafas chikarganda 4.5%

3.Nafas olganda-14%,nafas chikarganda 10%

4. Tarkibi bir xil 16% ga 16%


80.Stress xakidagi ta’limotning avtori

1. Gans Sele

2. Klod Bernar

3. I.Sechenov

4. Uxtomskiy
81. Stress fazalarini keltiring:

1. 1 faza-kurkuv,2 faza-chidamlilik,3 faza-karshilik

2. Ishlab chikish fazasi,pik fazasi,urganish fazasi

3. Kuzgalish,nerv tizimi va endokrin apparatiga utkazish fazalari

4. Latent, adaptatsiya jarayonlari,mustaxkamlash fazalari

82.Valeologiya faniga kaysi masalalar kirmaydi:

1. Turli kasalliklarni davolash

2.Salomalikka ta’sir etuvchi turli xil faktorlar

3. Salomatlikni mustaxkamlash

4. Individual salomatlik xakidagi fan

83.Semizlik va ortikcha vazn tushunchalari urtasidagi fark:

1.Semizlik – bu kasallik, ortikcha vazn esa semizlikdan oldingi xolat

2.Ortikcha vazn - bu kasallik, semizlik esa undan oldingi xolat

3. Farki yuk

4.Endokrin buzilishi bilan boglangan


84.Yurak xastaligi bilan kasallanganlarga kaysi aerob jismoniy mashklar xavfsiz bulib xisoblanadi:

1. Yurish

2. Yugurish

3. Sakrash

4.Suzish

85.Ruxiy zurikishdan chikib olishning effektiv yuli

1. Relaksatsiya va muskul ishi

2. Uykudan 30 minut oldin uzini taxlil kilish

3. Sauna va dush kabul kilish

4.Spirtli ichimliklar ichish
86.Karilik davrda narvondan kutarilish kiyinchilik tugdiradi, buning sabablari:

1.Boylamlar va bugimlarning kuchsizligi

2.Muskularning kuchsizligi

3.Ruxiyatni chidamsizligi

4.Organizmning shkallanishi


87. Yassitovonlik organizmda kanday uzgarishlariga olib keladi:

1.Yurganda ogriklar paydo buladi va umurtka pogonasi tos suyaklarida kiyshayish kuzatiladi

2.Ichki a’zolarning kuzgalishi

3.Jismoniy ish ta’sirida xansirash paydo bulishi

4.Tovonda uzgarishlar bulmaydi

88.Yassitovonlikni kaysi turlari mavjud:

1.Tugma va orttirilgan

2.Irsiy va patologik

3.Fenotipik va shartli

4.Genetik va anomal
89. Uzliksiz ravishda alkogol ichimliklarni ist’emol kilinsa organizmning kaysi tizimlariga ta’sir etadi:

1.Nerv tizimi – oxirgi miya va miyacha, jigar- sirroz, jinsiy xujayralarning rivojlanishiga

2.Xarakat tayanch apparatiga

3.Jinsiy va sensor tizimiga

4.Endokrin keasaliklar chakiradi


90.Eshitish a’zolari uchun gigienik talablar:

1.Yashash joylarida tinchlikni saklash , shamollashni oldini olish

2.Tanani chiniktirish, kuloklarni yuvish

3.Baland va past tovushlarni uzgartirish

4.Shifokorga regulyar kurinish
91.Maktablarda bosh miya charchashini oldini olish:

1.45 minut mashgulotdan sung 5-10 min tanaffus

2.Mashgulotdan keyingi nonushta

3.Ta’tilga chikish

4.Mashgulotlar orasida xonani shamollatish

92.Aktiv dam olish deganda nima tushuniladi:

1. Bu intensiv jismoniy faollik

2.Boshka bir faoliyat bilan shugullanish

3.Nisbatan organizmning tinchlik xolati

4.Bu intensiv akliy faoliyat


93.Ozika ratsionlarini tuzishda tugri prinsiplarni kursating:

1.Ratsionda optimal mikdorda oksil, yeg, uglevod vitamin, mineral tuzlarning bulishi

2.Ratsionda 80-90% usimlik maxsulotlari tashkil kilish kerak

3.Ratsionda yeglar bulmasligi lozim

4.Ratsionda fakat xayvon maxsulotlar bulishi kerak
94.yog‘, yong‘oq, shokolad, tuxum sariqligi kabi oziq moddalar boy bo‘ladi:

1. yog‘larga

2.uglevodlarga

3.oqsillarga

4.aminokislaalar


95.Yog‘da eruvchi vitaminlarga ta’lukli emas

1.vitamin S

2.vitamin

3.vitamin D

4.Vitamin B

96.Organizmning asosiy qurilish materiallari –bu

1. oqsillar

2.Yog‘lar

3.vitaminlar

4.uglevodlar


97.Organizmning xarakat aktivligi pasayishi natijasida kelib chikadi

1.gipodinamiya

2.gipertoniya

3.giperaktivnost

4.stress

98. Jamoat salomatligi –bu.........

1.odamlarni sog‘lom guruxlari

2.shaxsiy salomatlik

3.davlatni sog‘lom axolisi

4.aloxida etnik guruxlardagi sog‘lom odamlar
99. Insonning yosh davrlari bilan boglik xususiyatlarini o‘rganadi:

1.Yosh davrlar valeologiyasi

2.Differensial valeologiya

3.Kasbiy valeologiya

4.Tibbiy valeologiya


100.O‘gil bolalarning jinsiy yetilish davri boshlanadi:

1. 10-11 yoshdan

2. 8-10 yoshdan

3. 14-16 yoshdan

4. 18-20 yoshdan
101. Kiz bolalarning jinsiy yetilish davri boshlanadi

1. 9-10 yoshdan

2. 7-8 yoshdan

3. 13-14 yoshdan

4. 15-17 yoshdan

102. Tukima almashinuvining buzilishiga nima deb aytiladi

1 Distrofiya

2. Atrofiya

3.gipodinamiya

4. Gipertoniya

103. Organ va tukimalar funksiyasining pasayishi:

1. atrofiya

2.gipertrofiya

3.gemofiliya

4.patologiya

104. Xujayralar soni va xajmining ortishi:

1. gipertrofiya

2.atrofiya

3.distrofiya

4.gipertonya

105. OITS virusi kachon aniklangan?

1. 1983 y

2. 1965 y

3. 1978 y4. 1986 y
Download 49.56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling