10-dars. Savol -javob. Inventarizatsiya natijalari qanday rasmiylashtiriladi?


Download 23.18 Kb.
Sana28.05.2020
Hajmi23.18 Kb.
#111254
Bog'liq
10-дарс
xorijiy til, Taekwondo, berg, bayroq, madhiya, prezident, VPN (Virtual Personal Network) dasturlari, Sanoq sistemalarida arifmetik amallar, SANOQ SISTEMALARIDA ARIFMETIK, тема 17, тема 19, Fizika-8-sinf-rus, 01-02-2-926, ON savollari Fizika matematika, Muhammad Yusuf, 2 5426882935900870111, Мактаблар учун Синф раҳбарлик дафтари 2020 2021

10-dars. Savol -javob.

 1. Inventarizatsiya natijalari qanday rasmiylashtiriladi?

-Tugallanmagan ishlab chiqarish inventarizatsiyasi davornida

inventarizatsiya yorliqlari yoki varaqalarida faqat buyumlaming haqiqiy

soni, rider ko'rsatilibgina qolmay, balki ulaming tayyorlik darajasi

ham qayd etiladi. Bu, o'z navbatida, tugallanmagan ishlab chiqarishni

tayyorlik darajasiga ko'ra baholashni yengillashtiradi. Inventarizatsiya

natijasida aniqlangan tugallanmagan ishlab chiqarish qoldig'i tayyor

mahsulotni kalkulyatsiya qilishda qo'llaniladigan kalkulyatsiyalash

moddalari bo'yicha haqiqiy tannarxda baholanadi. Brak hisobiga

nobudgarchilik, maxsus asbob-uskunalar va moslamalar qiymatini

qoplash, ishlab chiqarishni o'zlashtirish, tayyorlash xarajatlari hamda

ishlab chiqarishdan tashqari sarflar bundan mustasno. Bu xarajat

moddalari faqat tayyor mahsulot tannarxiga qo'shiladi.

registlariga ham (kirim qoldiqlarini o'zgartirish yo'li bilan) kiritib

qo'yiladi.

Har bir hisobot oyi tugagandan keyin barcha memorial orderlar,

memorial order - Jamlanma qaydnomalar u1arga tegishli hujjatlar bilan

birga raqamiga qarab tartib bilan taxlanishi va kitob qilinishi kerak.

Hujjatlar uncha ko'p bo'lmagan taqdirda, ularning uch oyligini bitta

qilib kitob qilish mumkin. Muqovasiga tashkilotning nomi, kitobning

nomi va tartib raqami, hisobot davri - yil va oy, memorial ordeming

boshlang'ich va oxirgi raqami, kitobdagi varaqlar soni yozib qo'yiladi.

Moddiy qimmatliklar, pul mablag'lari, shuningdek, debitorlar va

kreditorIar bilan olib boriladigan hisob-kitoblar hamda boshqa aktivlar

va majburiyatlami inventarizatsiya qilish, shuningdek, inventarizatsiya

natijalarini rasmiylashtirish va buxgalteriya hisobida aks ettirish

qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

TashkilotIar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatlarda

davriy moliyaviy hisobotlami, shuningdek, set, shtat va kontingentlar

bo'yicha rejaning bajarilishi to'g'risida choraklik va yillik hisobotlami

tuzadilar va topshiradilar.

O'zbekiston Respublikasida tashkilotlar tomonidan buxgalteriya

hisobi milIiy valuta - so'mda yuritiladi. 1. Inventarizatsiyaning qanday turlari mavjud?

-Inventarizatsiya maqsadi, hajmi va amalga oshirish usuliga ko'ra turlarga bo'linadi.

Uchrashuvga ko'ra, ular rejalashtirilgan, takroriy, rejadan tashqari va nazoratni ajratadilar; hajm bo'yicha - to'liq va qisman; qamrov darajasi bo'yicha - tanlangan va doimiy; majburiy ravishda - majburiy va faol; o'tkazish usuliga ko'ra - tabiiy va hujjatli inventarizatsiya.


Uchrashuv bo'yicha inventarizatsiya:


 • rejalashtirilgan - bu tashkilot rahbari tomonidan tasdiqlangan jadvalga muvofiq belgilangan vaqtda amalga oshiriladi Inventarizatsiya qilish vaqti oshkor qilinmadi;

 • rejadan tashqari - maxsus hodisalar (o'g'irlik, moddiy javobgar shaxs tomonidan ishlarni topshirish, tabiiy ofatlar) ro'y berganda;

 • ikkinchisi, qabul qilingan inventarizatsiyaning sifati, ishonchliligi va ob'ektivligiga shubha tug'ilganda amalga oshiriladi;

 • nazorat qilish - ilgari o'tkazilgan inventarizatsiyani to'g'riligini nazorat qilish uchun amalga oshiriladi. Bu inventarizatsiya allaqachon o'tgan joylarda, har doim binolar ochilishidan oldin amalga oshiriladi.


Hajm inventarizatsiyasi:


 • to'liq - yillik buxgalteriya hisoboti shakllantirilgunga qadar, audit va audit davomida amalga oshiriladi. Moddiy boyliklar, pul mablag'lari va boshqa shaxslar va korxonalar bilan hisob-kitob munosabatlariga nisbatan. To'liq inventarizatsiya qilingan taqdirda, tashkilotga tegishli bo'lmagan qiymatlar ham unga bo'ysunadi (masalan, qayta ishlash uchun qabul qilingan, saqlash uchun qabul qilingan, ijaraga olingan);

 • qisman - tashkilot qadriyatlarining faqat bir qismini qamrab oladi. Qisman inventarizatsiya qilishning misoli faqat ma'lum moliyaviy javobgar shaxsga (masalan, uni almashtirishda) tegishli bo'lgan moddiy kassa inventarizatsiyasi, kassa tekshiruvi bo'lishi mumkin.

Miqdori bo'yicha inventarizatsiya:


 • tanlab olish - muayyan moliyaviy javobgar shaxsga berilgan faqat ma'lum qiymatlarni tekshirish zarur bo'lganda amalga oshiriladi. Odatda bu katta nomenklaturaga ega korxonalarda amalga oshiriladi;

 • uzluksiz - bir vaqtning o'zida barcha korxonalarda va tashkilotning barcha tarkibiy bo'linmalarida amalga oshiriladi.


Majburiy inventarizatsiya:


 • majburiy - Rossiya Federatsiyasi qonunchiligining talablariga muvofiq talab qilinadi;

 • tashabbus - rahbarning qarori bilan amalga oshiriladi.

Inventarizatsiya metodikasi:


 • tortish, hisoblash, o'lchash va hokazolar bilan qiymatlarning miqdoriy va sifatiy xususiyatlarini tabiiy to'g'ridan-to'g'ri baholash,

 • hujjatli - qadriyatlar mavjudligini hujjatli dalillarni qidirish.

 1. Inventarizatsiya natijalari qaysi hujjatlarda o'z ifodasini topadi?

-Inventarizatsiya aktlari yoki inventarizatsiya yozuvlari shakllantiriladi. Har bir hujjat kamida ikkita nusxada tuziladi. Mumkin bo'lgan hujjatlar shakllari ro'yxati:

Hujjat turi

Shakl

Asosiy vositalarni inventarizatsiya qilish

INV-1

Inventarizatsiya yorlig'i

INV-2

Inventarizatsiya qilish inventarizatsiyasi

INV-3

Yetkazib berilayotgan tovarlarni inventarizatsiya qilish to'g'risidagi akt

INV-4

Tovar-moddiy zaxiralarni inventarizatsiya qilish saqlash uchun saqlanadi (saqlanadi)

INV-5

Tranzitda materiallar va tovarlarni inventarizatsiya qilish to'g'risidagi akt

INV-6

Asosiy vositalarni tugallanmagan ta'mirlarini inventarizatsiya qilish dalolatnomasi

INV-10

Kechiktirilgan xarajatlarni inventarizatsiya qilish dalolatnomasi

INV-11

Naqd pullarni inventarizatsiya qilish to'g'risidagi qonun

INV-15

Qimmatli qog'ozlar ro'yxati va qat'iy hisobot hujjatlari shakllari

INV-16

Mijozlar, etkazib beruvchilar va boshqa qarzdorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni inventarizatsiya qilish dalolatnomasi

INV-17

Asosiy vositalarni inventarizatsiya qilish natijalarini taqqoslash varaqasi

INV-18

Inventarizatsiya natijalarini taqqoslash varaqasi

INV-19

Inventarizatsiya orqali aniqlangan natijalar to'g'risida bayonot

INV-26


Inventarizatsiya natijalari shu hujjatlarda o’z ifodasini topadi va hokazo.


 1. Inventarizatsiya dalolatnomasi qanday tuziladi?

-Tovar-moddiy zaxiralarning to'g'riligini tekshirish natijalarini aks ettirish uchun dalolatnoma tuziladi (

Mulk va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish ularning mavjudligi, holati va bahosini davriy tekshirish hisoblanadi. Tashkilotga tegishli mulk buxgalteriya ma'lumotlariga mos kelmasligi mumkin. Masalan, moddiy qadriyatlar atrof-muhitning tabiiy ta'siriga duchor bo'ladi - bug'lanish, qisqarish, buzilish va boshqalar. Natijada, ularning miqdori va qiymati sezilarli darajada kamayadi. Korxonada buxgalteriya hisobi davomida huquqbuzarliklar aniqlanishi mumkin - o'g'irlik, o'lchov, tana to'plamlari va boshqalar. Inventarizatsiya, shu bilan siz moddiy boyliklar, pul mablag'lari, omborni boshqarish qoidalari va shartlariga rioya qilinishini va tashkilotning asosiy vositalarining mashinalari, uskunalari, boshqa ob'ektlarini hisobga olish, texnik xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarning haqiqatliligini tekshirishga imkon beradi, shuningdek xodimlarning mulkni o'g'irlash kabi salbiy hodisalarni oldini oladi. korxonalar.

Bundan tashqari, tashkilotning iqtisodiy faoliyati faktlari hujjatlashtirilganda va ular buxgalteriya hisobida aks etganda, turli xil xatolar, klerik xatolar, noaniqliklar va tuzatishlar kiritiladi. Shu sababli buxgalteriya hisobining to'liqligi va to'g'riligini tekshirish kerak - faqat to'liq inventarizatsiya jarayonida biz buxgalteriya ma'lumotlari va dastlabki hujjatlarning tarkibi tashkilot mulkining haqiqiy hajmi va qiymatiga qanchalik mos kelishini aniqlashimiz mumkin.
5. Inventarizatsiya natijalari bo'yicha solishtirma dalolatnomada qanday ma'lumotlar mavjud bo'ladi?

buyumlar maxsus inventarizatsiya ro‘yxatiga batafsil yoziladi.

Ro‘yxatga komissiyaning hamma a’zolari va moddiy javobgar

shaxslar qimmatbaho buyumlar ularning ishtirokida tekshirilgani,

komissiya a’zolariga e’tirozi yo‘qligi va ro‘yxatdagi sanab o‘tilgan

qimmatbaho buyumlarni saqlash uchun javobgarligi haqida tilxat

beradilar.

Buxgalteriyada inventarizatsiya ro‘yxatidagi ma’lumotlar

hisobda ko‘rsatilgan qoldiqlar bilan solishtiriladi va aniqlangan

farq bo‘yicha qimmatbaho buyumlarning solishtirma qaydnomasi

tuziladi. Inventarlarni ro‘yxatga olishning namunali shakli

BHMS 19-sonning ilovasida berilgan.

Inventarizatsiya boshlanishidan oldin tahliliy buxgalteriya kartalariga (daftarlariga) tegishli yozuvlarni kiritish va inventarizatsiya qilingan kuni qoldiqlarni olib qo'yish kerak. Komissiya inventarizatsiyani qabul qilish va sarflash to'g'risidagi hujjatlarni yoki moddiy boyliklar va naqd pullar harakati to'g'risidagi hisobotni qabul qilish vaqtida eng yangi ma'lumotni olishi kerak. Inventarizatsiya komissiyasining raisi "inventarizatsiya" __________ "(sana)" dan oldin yozilgan ro'yxatga olish (hisobot) ga kiritilgan barcha tushum va xarajatlarni tasdiqlaydi, bu buxgalteriya bo'limi uchun inventarizatsiya boshida mol-mulk balansini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Inventarizatsiya paytida moddiy boyliklarni qabul qilish va bo'shatish bo'yicha barcha operatsiyalar to'xtatilishi kerak. Inventarizatsiya boshlanganidan keyin haqiqatda olingan qiymatlar inventarizatsiya sanasidan keyin kapitallashtiriladi.

Mas'ul shaxslar inventarizatsiya boshlanishiga qadar mol-mulk uchun barcha xarajatlar va qabul qilish hujjatlari buxgalteriya bo'limiga yoki komissiyalarga topshirilganligi va ularning zimmasiga tushgan barcha qiymatlar kapitallashtirilganligi va tasarruf etilgan narsalar xarajatlar sifatida hisobdan chiqarilganligi to'g'risida kvitantsiyalar berishadi. Shunga o'xshash tushumlar, shuningdek, mulkni olish uchun ishonch qog'ozi yoki ishonchnomaga ega bo'lgan shaxslar tomonidan beriladi.Inventarizatsiya vaqtida tuziladi inventarizatsiya yozuvlari    yoki harakat qiladi ,    unda mol-mulkning haqiqiy mavjudligi va qayd qilingan moliyaviy majburiyatlarning haqiqati to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Inventarizatsiya va aktlar ikki nusxada rasmiylashtiriladi. Vasiylikda saqlanadigan, ijaraga olingan yoki qayta ishlash uchun olingan mol-mulk uchun alohida zaxiralar tuziladi.Download 23.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling