4-tema Qubla Aral aymaǵı IX-XIII ásir baslarında Jobası


Download 250.99 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.02.2023
Hajmi250.99 Kb.
#1199823
Bog'liq
4-tema Qubla Aral aymaǵı IX-XIII ásir baslarında.4-tema Qubla Aral aymaǵı IX-XIII ásir baslarında 
 
Jobası: 
1. Qubla Aral boyları arablar basqınshılıǵınan keyingi dáwirde. 
2. IX-XIII ásirlerdegi Aral átirapı cahra qáwimleri (oguzlar, pechenegler, qara 
bórikliler hám basqalar). 
3. Qubla Aral átirapı xalıqları oyanıw dáwirinde. Ata-babalarımızdıń dúnya 
civilizaciyasına qosqan úlesi. 
 
Ádebiyatlar: 
1.Каримов И.А. «Ўрта асрлар шарқ алломалари ва мутафаккирларининг 
тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти» 
мавзусидаги 
халқаро 
конференциянинг 
очилиш 
маросимидаги 
нутқ//Ўзбекистон эришган ютуқ ва марралар – биз танлаган ислоҳотлар 
йўлининг тасдиғидир. 22-жилд, Т. 2014 
2.Байниязов Қ. Ҳәким ата-Сулайман Бақырғаний-бизиң уллы жерлесимиз. 
Н.1997 
3.Есбергенов Х., Есбергенова Т.Х., Сейтмуратова Г. Наўрыз-халқымыздың 
миллий байрамы. Н.1998. 
4.Камалов Қ., Юсупов О. Қарақалпақ халқының руўхый ағартыўшылығы 
тарийхында ал-Кердери мийрасының тутқан орны. Қарақалпақстан 
муғаллими. 1999, №1-2. 
5.Қудияров А., Матжанов А. Қубла Арал бойлары ояныў дәўиринде. Н. 2016 
6.Мамбетуллаев М., Туребеков М. Қубла Арал бойы халықлары тарийхынан. 
т.II.1997
7.Мамбетуллаев М., Туребеков М., Юсупов О. Қарақалпақстан тарийхы Н. 
2010.
8.«Сулайман Бақырғаний ҳәм оның дәўири» республикалық илимий-
теориялық конференция материаллары Н., 2002.
9.Ўтамиш Ҳожи ибн Муҳаммад Дўстий. Ўтамиш Ҳожи тарихи. Т. 2009
10.Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халықлары тарийхы бойыншаь дереклер. 
Н., 1994 
11.Хожаниязов Ғ., Юсупов О. Қарақалпақстандағы мухаддес орынлар. 
Н.,1994. 
VIII ásir Qubla Aral boyları ushın awır sınaqlar dáwiri boldı. Arablardıń 
basqınshılıǵına qarsı kóterilisler bolıp turdı. Ásirese Aral boyı xalıqları 712, 728-
jılları túrk qáwimleri menen birigip arablarǵa qarsı úlken kóterilislerge qatnastı. 
Bunday kóterilisler jeńiliwine qaramastan, arab xalifatlıǵınıń hálsirewine alıp keldi. 
Nátiyjede IX-ásirden baslap Orta Aziyada jergilikli ústem toparlar eldi basqarıwdı 
óz qolına ala basladı.
821-jılı iri jer iyesi Xorasan hákimi Taxir ibn Xuseyn Xorasanda Taxiriyler 
dinastiyasına negiz saladı. Usı waqıtları Taxiriyler mámleketiniń quramına 
Mavrennaxar hám Xorezm de qaraǵan. 


873-jılı Xorasanda jańa dinastiya, Yakub ibn Lays basshılıǵında Saffariyler 
ústemligi ornaydı. Taxiriyler menen Xorezmli áskerlerdiń Saffariylerge qarsı gúresi 
jeńilis penen tamamlanadı. 
IX-ásirde Saffariyler Mawerannaxrdı Xorasanǵa qosıp alıw ushın háreket 
etedi. Biraq bul jerde jergilikli jer iyesi Saman Xudad basshılıǵındaǵı Samaniyler 
dinastiyası Mawerannahrda óz ústemligin saqlap qaladı. Samaniylerdiń qúdiretli 
mámleketi 874-999 jılları ústemlik súredi. Samaniyler basqarǵan jılları oraylıq 
húkimetten bólinip jasawǵa háreket etken feodallıq walayatlarǵa qarsı gúres alıp 
baradı. Xorezm Samaniyler mámleketinen yarım ǵárezli jaǵdayda bolǵan. Hátteki, 
Xorezm hákimi xalıqtan jıynalǵan salıqtı Samaniylerdiń qaznasına tapsırmaǵan. 
IX-X ásirde, Samaniyler tusında Xorezm eki walayatqa bólingen. Orayı Qıyat 
qalası bolǵan Ámiwdáryanıń tómengi oń jaǵalıǵındaǵı jerlerde Afrigidler 
dinastiyasınıń áwladları Xorezm shaxlar basqarǵan. Al Ámiwdáryanıń shep jaǵalıǵı, 
paytaxtı Gurganj bolǵan arqa Xorezmdi Samaniyler qoyǵan ámirler basqarǵan. Usı 
dáwirde Aral átirapınıń Shıǵıs bóleginde, Ámiwdáryanıń quyarlıǵında Kerder 
wálayatı jaylasqan. Onıń paytaxtı Kerder dep atalıp, ol házirgi Haywanqala bolıp 
esaplanadı. 
Ámiwdárya deltasınıń tómengi jaǵındaǵı jerler, teńiz átirapları Xalijan dep 
atalǵan. Bul haqqında IX-X ásirlerdegi geograflar Ibn Rusta, Al Istaxriy, sonday-aq 
V.V.Bartold, Ya.G.Ǵulomovlar óz pikirlerin aytqan. 
Xalıqtıń tiykarǵı bólimi diyxanshılıq hám mal sharwashılıǵı menen 
shuǵıllanǵan. IX ásirlerde Qubla Aral boylarında diyxanshılıqtı shıǵırlar menen jer 
suwǵarıw keń taraladı. Qıyat, Ullı Gúldirsin, Mizdakxan hám basqa da qalalardıń 
átirapındaǵı jerlerde baǵshılıq, júzimgershilik hám basqa da egin túrleri keń 
taralǵan.
IX-XI ásirlerde Qubla Aral boyındaǵı Shoraxan, Kerder, Mizdakxan, Qıyat 
h.t.b. ónermentshilik hám sawda jaqsı rawajlanǵan qalalar qatarına kiredi. Sol 
dáwirdegi rawajlanǵan qalalardıń qatarına Mizdakxan kiredi. Mizdakxan átirapında 
1200 mıń qorǵan feodal qáwimleri bolıp, diyxanshılıq rawajlanǵan. Usı dáwirdegi 
paytaxt qala Qıyat bolıp, X ásirdiń aqırında qalanıń bir bólimin degish alıp ketedi. 
Qalada kóplegen sawda bazarları, medreseler, minar, meshitler bolǵan. Qıyat 
qalasınıń arqa shıǵısında Gawxara kanalınıń tarmaqları boylap IX-XI ásirlerge 
jatatuǵın kóplegen háwliler hám awıllıq elatlar bolǵan. Olarǵa Gúldirsin, Qabatqala, 
Narinjan hám basqa estelikler jatadı. Usı dáwirlerde kerderler hám onıń qalaları, usı 
aymaqtıń ekonomikalıq turmısında úlken orın iyelegen. 
Qubla Aral boyları Oraylıq Aziyadan hám Shıǵıs Evropa ellerine baratuǵın 
sawda jollarınıń kesispesinde jaylasıp, onnan hár tárepleme paydalanǵan. Qubla 
Aral wálayatınan Edil boylarına baratuǵın sawda jolları sońǵı XII-XIV ásirlerde keń 
paydalanılǵan. Joldıń boylarında qudıqlar, kárwan saraylar, pochta baylanısları islep 
turǵan. Xorezmnen arqa-shıǵıstaǵı Sırdáryanıń tómengi alabındaǵı elatlarǵa hám 
oguzlardıń paytaxtı Yangikentke baratuǵın jollardıń áhmiyeti úlken bolǵan. 
Gurganjden ótetuǵın jol Mizdakxan, Darsan hám Kerder arqalı Araldıń Shıǵısı 
menen Sırdárya alabınan Shıǵıs ellerine baratuǵın «Ullı jipek jolı»na qosılǵan. 
Túrk qaǵanatı ıdıraǵannan keyin Túrkstannıń keń sahralarında kóshpeli hám 
yarım kóshpeli qáwimleriniń siyasiy birlespeleri qáliplese baslaydı. Sırdáryanıń orta 


hám tómengi alabında IX-XI ásirlerde oguzlardıń kúsheyip, rawajlanǵan waqtında, 
onıń quramına Aral-Kaspiy aralıǵındaǵı jergilikli túrk qáwimleri, Jetisuw, Sibir 
aymaqlarındaǵı kóshpeli kóplegen qáwimler qosıladı. 
Oguzlar diyxanshılıq, mal sharwashılıq, balıqshılıq, ónermentshilik hám 
ańshılıq penen shuǵıllanǵan.
IX-XI ásirlerde Qubla Aral boyındaǵı Ústirttiń Shıǵıs jaǵasındaǵı Qıyajol, 
Qarawımbet, Puljay, Ketenqala, Janpıqqala, Qulanlı hám basqa da jańa mákan jaylar 
kóshpeli oguz qáwimleri menen sawda jasaw oraylarına aylanadı. Bul qalalarda hám 
elatlarda kóshpeli túrk qáwimleri qonıs basıp, Xorezm elatı menen aralasadı. Oguz 
qáwimleri qaraqalpaq, qazaq, bashqurt, túrkmen hám ózbek xalıqlarınıń 
qáliplesiwine qatnasadı. Oguzlardı ruslar «torklar» dep ataǵan. 
Pecheneg qáwimleriniń awqamı Oguz qáwimleri awqamı menen bir waqıtta 
qońsılıq jaǵdayda qáliplesken. Pechenegler túrklesken sak-massaget hám sarmat-
alan qáwimleriniń áwladları bolǵan. X ásirde pecheneglerdiń ataqlı ruwları kangar 
dep atalǵan. Pechenegler diyxanshılıq hám mal sharwashılıǵı menen shuǵıllanǵan. 
Pecheneglerdiń qalaları da bolıp, olar «qata» dep atalǵan. Bul termin áyyemgi 
Xorezmniń «qat»-qala degen atamasına sáykes keledi. Xorezmniń áyyemgi paytaxtı 
Qıyat qalasınıń atı usı «qat» sózinen kelip shıqqan. 
IX-X ásirlerde pechenegler urıslar sebepli ekige bólinip ketedi. Bir bólimi 
batısqa qaray ketedi. Al Aral átirapında qalǵan shıǵıs toparı burınǵı aymaqlarında 
jasap qalǵan. Al bir bólimi oguzler menen aralasadı. Aral átirapında oguzler menen 
tıǵız baylanısta bolǵan pechenegler qaraqalpaqlardıń qáliplesiwinde tiykarǵı orındı 
iyeleydi. 
XI ásirde Qimaq qaǵanatı qulaǵannan soń Sırdárya alabında siyasiy-áskeriy 
biylik qıpshaqlarǵa ótedi. Olar Aral-Kaspiy aralıǵındaǵı oguzlerdi ısırıp, Aral 
boylarına hákimlik etedi. XI ásirdiń ortasında Irtishtan Dnestrge shekemgi úlken 
keńislikte tariyxıy-geografiyalıq Deshti Qıpshaq awqamı dúziledi. Olar XI ásirdiń II 
yarımında Rus, Vizantiya hám Vengriya shegaralarına shekem barıp qonıslasadı. 
Qıpshaqlardı rus jılnamalarında Polovecler, al Batıs Evropalıq dereklerde 
Komanlar dep ataǵan. Qıpshaqlardıń xojalıǵında baslı tarawdı sharwashılıq 
iyelegen. Sonday-aq diyxanshılıq, balıqshılıq hám ańshılıq penen de shuǵıllanǵan. 
Qıpshaqlar Xorezm, Sogd elleri menen mádeniy hám sawda baylanısında bolǵan. 
Aral-Kaspiy aralıǵında, Ámiwdárya hám Sırdárya alabında jasaǵan qıpshaqlar hám 
olardıń etnosiyasiy birligine kirgen túrk tilles qáwimler qaraqalpaqlardıń xalıq bolıp 
qáliplesiwine qatnasadı. 
«Qara bórikliler», yaǵnıy qaraqalpaqlar X ásirde ózleriniń watanı bolǵan 
Ámiwdárya boylarında oguz, pecheneg qáwimleriniń qosılıwınıń nátiyjesinde payda 
bolǵan xalıq. «Qara bórikliler»diń kópshilik bólimi Kiev Rusına kóship ketip, rus 
jılnamalarında XII ásirden baslap «Qara-bórikliler» yaǵnıy «Chernıe klobuki» dep 
atalǵan. P.P.Ivanovtıń jazǵanına qaraǵanda XI-XII ásirlerdegi «qaraqalpaq» 
ataması, Kiev Rusınıń shegeralarına qaray kóship ketpey qalǵan, qıpshaqlar 
kelgennen keyin Volga menen Ámiwdárya aralıǵında jasap qalǵan hám qıpshaq 
qáwimleri awqamına kirgen shıǵıc pecheneg qáwimlerine qollanılǵan. 
XIV ásirdegi tariyxshı En-Nuveyridiń shıǵarmasında qıpshaqlardıń 11 
qáwimniń atı keltirilgen. Sonıń ishinde «qara bórikliler» de bar. 


Túrkler atamasındaǵı qara bórikliler IX ásirdiń aqırında Kiev knyazlıǵınıń 
Qara teńiz boyındaǵı Porose dalalarına kóship baradı. Birinshi mártebe «Qara 
shapka» «Chernıe klobuki» degen atama Ipatev jılnamasında 1146 jılı XII ásirde, 
keyin ala 1193 jılı atap kórsetiledi. Ruslar jılnamasınıń kórsetiwi boyınsha qara 
bórikliler quramına túrkler, pechenegler, berendiler hám kovurlar kirgen. 
Pechenegler Kiev Rusı menen jaqsı qatnasta, awqamlas bolıp jasaǵan. Qara 
bórikliler Kiev knyazınıń áskeriy islerinde bekkem qatnasvwshı, sheshiwshi kúsh 
bolıp sanalǵan. Kiev knyazlıǵınıń tiykarǵı kúshi chernıe klobukilerden hám 
knyazdıń drujinasınan quralǵan. Ataqlı Kiev knyazı Svyatoslav 972 jılı pechenegler 
qolınan qaza tabadı. Bul jaǵday Kiev knyazlıǵı menen pecheneglerdiń ortasında 
suwıqlıq payda etedi. Soǵan qaramastan pechenegler Kiev knyazlıǵı qaptalında jáne 
bir-eki ásir jasaydı. Kiev knyazlıǵı kóp jıllar dawamında pecheneglerge topılıs jasap 
turadı. Sonlıqtan pechenegler (qara bórikliler) Noǵay Ordasınıń aymaǵına 
(quramına) ketiwge májbúr boladı. XI ásirde Kimaq kaganatı qulaǵannan soń 
Sırdárya alabında siyasiy-áskeriy biylik qıpshaqlarǵa ótedi. Olar Aral-Kaspiy 
aralıgındaǵı oguzlardı ısırıp, Aral boylarına hákimlik etedi. XI ásirdiń ortasında 
Irtıshtan Dnestrge shekemgi úlken keńislikte tariyxıy geografiyalıq Deshti Qıpshaq 
awqamı dúziledi. Olar XI ásirdiń ekinshi yarımında Rus, Vizantiya hám Vengriya 
shegaralarına shekem barıp qonıslasadı. 
996 jılı Gurganjdıń ámiri Mamun ibn Muxammed qubla hám arqa Xorezmdi 
birlestirip ózine shax degen ataq alıp Mamuniyler dinastiyasına tiykar saladı. Bul 
dinastiyanıń hákimleri ózleriniń iyeliklerin kúshli hám ǵárezsiz mámleketke 
aylandırıwǵa háreket etedi. Olar ele de úlken saray, meshit, medrese hám basqa da 
úlken qurılıslar salıp, abadanlastırıw jumısın alıp baradı. Qala ilimiy, mádeniy, 
sawda orayına aylanadı.
1141-jılı Jetisuw aymaǵında payda bolǵan Qaraqıtay mámleketi seljukiylerge 
soqqı beredi hám olar Xorezmdi iyelewge urınadı. 1156-jılı Sultan Sanjar ólgennen 
soń seljukiyler mámleketi óziniń burınǵı dárejesin joǵaltadı hám ıdıray baslaydı. 
Shama menen, usı waqıtlardan baslap Qaraxaniyler mámleketi de siyasiy jaqtan 
ıdıray basladı. Bul qolaylı jaǵdaylar Xorezm mámleketiniń siyasiy jaqtan 
kúsheyiwine, jerleriniń keńeyiwine múmkinshilik tuwdıradı. 
IX-X ásirlerde Xorezmde qáliplesken jer iyelewshilik qatnaslar XIII ásirdiń 
baslarında gúllenip rawajlanadı. Úlken oraylasqan mámlekettiń qáliplesiwi 
ekonomikanıń, diyxanshılıqtıń, ónermentshiliktiń hám xalıq-aralıq qatnaslardıń tez 
rawajlanıwına alıp keledi. Jer iyelewshilik dúzimniń qáliplesiw dáwirinde burınǵı 
afrigiyler waqtındaǵı qorǵanlardan ózgeshe, jańa túrdegi qurılıslarǵa iye awıllıq 
elatlar payda boladı. Usı dáwirdegi qurılıslardıń biri Ámiwdáryanıń oń tárepindegi 
Qabatqala bolıp, tarmaqları kóp hám xalıq tıǵız jasaǵan mádeniy diyxanshılıq orayı 
bolǵan. XI-XIII ásirlerdiń basında qalalardıń sanı hám olarda jasaytuǵın xalıqtıń sanı 
ósedi. Orta ásir qalalarına tán nárse, oraylıq kóshelerdiń kesisken jerlerinde meshit 
yamasa jámiyetlik úlken jaylar jaylasadı. Qalalardıń ósiwiniń tiykarǵı sebebi 
óndiriwshi kúshlerdiń rawajlanıwı, awıl xojalıǵınıń rawajlanıwı menen onnan 
ónermentshiliktiń bólinip shıǵıwı hám xalıq-aralıq sawdanıń ósiwi bolıp esaplanadı. 
IX-XIII ásirde Qubla Aral boylarında ilim, mádeniyat rawajlanadı. Bul jerden 
dúnya mádeniyatına, ilimine, ádebiyatına, ruwxıy miyraslardı bayıtıwda ayrıqsha 


ornı bar tulǵalar ósip shıqtı. Olardıń qatarına algebra iliminiń tiykarın salıwshı Al-
Xorezimiy (790-847), dúnya iliminiń ullı wákili Ábiw Rayxan Beruniy (973-1048), 
XII ásirde jasaǵan.
Bunnan tısqarı ruwxıy mádeniyattıń iri wákilleri Hákim ata Sulayman 
Baqırǵaniy (XII), Najimaddin Qubra (XII-XIII) h.t.b. belgili. 
Mamun ibn Mamun tusında Úrgenishte «Mamun Akademiyası» dúzilip, onda 
Qıyat qalasında tuwılǵan, belgili ilimpaz Ábiw Rayxan Beruniydiń átirapına 
Xorezmshax tárepinen hár qıylı ellerden shaqırılǵan ilimpazlar jámlesedi. Beruniy 
kóplegen tillerdi bilgen óz zamanınıń ozıq oylı adamı bolǵan. Ol 150 den aslam 
ilimiy kitaplar jazǵan. Beruniy «Ótken áwladlardıń estelikleri» degen miynetinde 
xalqımızdıń tariyxına, mádeniyatına, úrp-ádetine, xojalıq isleri, astronomiya, 
matematika, geografiya, filosofiya, til hám ádebiyat, fizika, medicinaǵa baylanıslı 
máselelerdi bir-biri menen tıǵız baylanısta izertlegen, oǵada bahalı bay miyras 
qaldırǵan. Danıshpan babamız áyyemgi Egipet, túrk, Sogdianlar, Xorezmiyler, arab 
hám evreylerdiń jıl esabın salıstırıp izertlew arqalı da waqıt kalendarınıń kelip 
shıǵıwı dereklerin anıqlaǵan. Solay etip, Beruniy hár bir xalıqtıń jer sharayatın, kelip 
shıǵıw tariyxın salıstıra otırıp 85 xalıqtıń, 290 otırıqshı jer atamasın, 1400 ataqlı 
adamlardıń atların tilge aladı. Orta ásirlerde jasaǵan Yaqut Merv qalasınıń 
meshitleriniń birindegi hújjetlerdiń ishinde Beruniydiń 60 bettegi ilimiy 
miynetleriniń dizimin kórgenligin jazadı. XIX ásirdiń ortalarında Irakta dúzilgen 
hújjetlerde onıń 27 ilimiy miynetiniń dizimi saqlanǵan. Mamun akademiyasınıń 
zárúrligin Xorezmshax Mamun túsinip, Beruniy menen sóyleskeninde «Ilim bul eń 
húrmetli taraw, oǵan hámme talaban, ilim hámmesinen joqarı hám onnan joqarı hesh 
nárse joq» dep aytqan. 
Ábiw Mafoxir Al-Kerderi, XIII ásirde jasaǵan al Imadi Al Kerderi bolıp, olar 
Kerder wálayatınan shıǵıp jaslarǵa ustazlıq etiwde, musılman ádep tanıwı 
máselesinde danıshpan ustazlar bolǵan. 
Jáne bir maǵlıwmatlarda Al-Márwazi, Al-Kerderi XI-XII ásirdiń basında 
jasaǵan, Kerder wálayatınan shıqqan, bul alım Baǵdad, Damask qalalarına barıp, 
oqıp bilim alǵan, sawatlı alım bolǵan. Sonday-aq Kerderden tabılǵan hár túrli 
formadaǵı shiysheden ólshew suyıqlıqlardı saqlaw ushın islengen ıdıslar, qalada 
ximiyalıq tájiriybe ótkergenin, shıpakerlik isleriniń jaqsı jolǵa qoyılǵanınan derek 
beredi. Demek Kerder qalası usı dáwirdegi belgili mádeniy oraylardıń biri bolǵan. 
Sonday-aq XII ásirde jasaǵan Ebd al-Gafur bin Lukman bin Muxamed Ábiw 
Mafoxir Al-Kerderi, XIII ásirde jasaǵan Muxammed bin Muxammed bin Ábdi-as 
Sattar-al Imadi Al Kerderi, XIV ásirde jasaǵan Muxammed Mubarak Shax ibn 
Muxammed Shayx Al Kerderi hám Maxmud bin Áliy Shayıx As Saray, Munsha ua 
Al Bulgariy, Molla ua Al Kerderi, XVásirde jasaǵan Muxammed Xafiz addin 
Muxammed bin Shahab Al Kerderi. Bul atı atalǵan bes danıshpannıń miyneti, atı, 
ullı danıshpan ekenligi endi ǵana belgili bolmaqta. 
Túrkiya mámleketi Stambul meshiti kitapxanasında Maxmud bin Áliy Al 
Kerderidiń qol jazbası saqlanadı. Bul altın miyrastı izertlegen tyurklog 
Z.U.Togannıń pikirinshe Al Kerderi miyneti Xorezm elatınan alıp kelingen dep 
boljaǵan. Qazanlı yurist B.A.Yafarov «Naxsh-al Faradis» miynettiń musılmanlar 


huqıq tanıwında ornı ayrıqsha ekenin jazadı. Ol Al Kerderi Watanı-Qubla Aral boyı, 
Xorezmdegi Kerder qalası bolǵan dep moyınlaydı. 
Maxmud bin Áliy Al Kerderi miyrası Aral boyı hám Edil boyı xalıqlarınıń 
ruwxıy miyraslarınıń jıynaǵı, bunda bir neshe rawayatlar, gúrriń hám hádisler 
toplanǵan, olardı oqıǵanda qaraqalpaq folklorınıń eski jazba nusqası bar ekenine, 
ullı alım Al-Kerderi jazıp qaldırǵanına maqtanısh seziminde bolamız. 
Al Kerderi óziniń dóretpesi menen musılman ádep-ikramlılıǵı, jaqsılıq hám 
jamanlıq haqqında túsiniklerde ruwxıy aǵartıwshılıq sufizm úgiti jolında óz úlesin 
qostı. 
Jazba dereklerge qaraǵanda Qubla Aral boyları hámme waqıtta ilim menen 
shuǵıllanıwshı adamlardıń hám danıshpanlardıń jıynalatuǵın hám xalıq-aralıq 
kárwanlar toqtaytuǵın Oraylıq Aziyada eń iri walayat bolǵan. Qubla Aral boylarında 
bilim alǵan kóplegen ilimpazlar Shıǵıs musılman ellerinde oqıtıwshılıq, ustazlıq 
etip, shákirtler tayarlaǵan.
 

Download 250.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling