5-Mavzu. Innovatsiyaning iktisodiy ahamiyati (2 soat)


Download 17.85 Kb.
Sana15.04.2020
Hajmi17.85 Kb.

5-Mavzu. Innovatsiyaning iktisodiy ahamiyati

(2 soat)

1-mavzu buyicha testlar.1. Innovatsiya sohasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan Jati Senguptaning innovatsiyalarga bergan ta’rifini toping.

A) “U o‘z ichiga innovatsiyalarga investitsiya kiritishga moyillikni bozor tomonidan rag‘batlantirishni qamrab oladi”,

B) “Innovatsiya” “tovarni ishlab chiqarish yoki sotish, konstruksiyalashga bo‘lgan yangi yondashuv” deb izoh belgan,

C) «Aynan innovatsion texnologiyalarga tayangan davlatgina yuksak taraqqiyot darajasiga erishadi», degan fikrni ilgari surgan,

D) “Innovatsiyalar turli shakllarda bo‘lishi mumkin, ammo har qanday shaklda u mahsulot tannarxini kamaytirish yoki bozor talabini kengaytirishga yordam qiladi”.
2. Hozirda iqtisodiy rivojlangan davlatlar yangi texnika va texnologiyani yaratishga, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga YaIMning necha foizini sarflaydi?

A) 2-4 %, B) 4-5 %, C) 5-7 %, D) 8-10 %


3. Ilk bor “innovatsiya” tushunchasi qachon qo‘llanila boshlagan?

A) XVII asr oxirlarida,

B) XVIII asrda,

C) XIX asrda,

D) XX asrda.
4. “Innovatsiya” tushunchasi iqtisodchilar leksikonida qachon qo‘llanila boshlagan?

A) XVII asr oxirlarida ,

B) XVIII asrda,

C) XIX asrda,

D) XX asrda.
5.Iqtisodchi olimlar Innovatsiyalarni qanday iqtisodiy xodisalar va holatlarni bartaraf etish vositasida o‘rgana boshlaganlar?

A) pul-kredit siyosatini o‘zgartirishning muhim vositasi,

B) inqirozlardan chiqishning muhim vositasi sifatida,

C) iqtisodiy o‘sishga erishishning muhim vositasi,

D) aholi farovnligini oshirishning muhim vositasi.
5.Iqtisodchi olimlar Innovatsiyalarni qanday iqtisodiy xodisalar va holatlarni bartaraf etish vositasida o‘rgana boshlaganlar?

A) pul-kredit siyosatini o‘zgartirishning muhim vositasi,

B) inqirozlardan chiqishning muhim vositasi sifatida,

C) iqtisodiy o‘sishga erishishning muhim vositasi,

D) aholi farovnligini oshirishning muhim vositasi.
6.Rivojlanayotgan mamlakatlarda innovatsiya qanday iqtisodiy natijalarning muhim manbai hisoblanadi?

A) boylik, ish o‘rinlarning yaratilishi va iqtisodiy o‘sish manbai,

B) atrof-muhitning tozalanishi va ekologik muammolarining bartarf etilishi,

C) fan texnika taraqqiyotining rivojlanishi,

D) monopoliyaning cheklanishi va raqobat muhitining rivojlanish manbai.
7.Innovatsiya iborsining ma’nosi nima?

A) ingliz tilida “innovation”, ya’ni yangilik, yangicha firlash,

B) ingliz tilida “innovation”, ya’ni yangilik, yangilik kiritish,

C) ingliz tilida “innovation”, ya’ni yangilik, yangilikni ilm faga olib kitirish,

D) ingliz tilida “innovation”, ya’ni yangilik, yangilik yaratish va islohot olib borish.
8.Milliy innovatsion tizim innovatsion iqtisodiyotninng muhim belgisi sifatida fanga qaysi davrda kirib kelgan?

A) XVII asrning 70 yillarida,

B) XVIII asrning 70 yillarida,

C) XIX asrning 70 yillarida,

D) XX asrning 70 yillarida.
9. XX asr oxirlarida Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotiga (OECD) a’zo mamlakatlar YaIMning necha foiz (%) dan ortig‘i bilimlarga asoslangan tarmoqlarda yaratilgan?

A) 50 % dan, B) 55 % dan, C) 58% dan, D) 60% dan.


10. Innovatsion salohiyat tushunchasi iqtisodiyotda qachon paydo bo‘ldi?

A) XVIII asr oxirlarida,

B) XIX asr oxirlarida,

C) XX asr bioinchi yarmida,

D) XX asr so‘ngi yillarida.
11. Innovatsion salohiyat nima?

A) mamlakatning ilmiy texnika-texnologiyasi yangilanishi va rivojlanishi darajasi,

B) mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlarining yangilanishi va rivojlanishi darajasi,

C) mamlakatda iqtisodiyotining yuqori texnika-texnologiyalar bilan ta’minlanish darajasi,

D) mamlakat YaIM xajmida xizmatlar soxasini ulushining oshishi darajasi.
12. Iqtisodiy salohiyat nima?

A) ma’lum davrda mamlakatdagi barcha resurslardan ratsional foydanish hisobiga yaratilishi mumkin bo‘lan YaIM hajmi,

B) ma’lum davrda mamlakatdagi tabiiy resurslardan samarali foylanish hisobiga yaratilishi mumkin bo‘lan YaIM hajmi,

C) ma’lum davrda mamlakatdagi barcha tabiiy resurslardan va ilmiy texnika yangiliklari samarali foydanish hisobiga yaratilishi mumkin bo‘lan YaIM hajmi,

D) ma’lum davrda mamlakatdagi milliy boylikdan samarali foydanish hisobiga yaratilishi mumkin bo‘lan YaIM hajmi.
13. Hozirgi davrda O’zbekistonda iqtisodiy salohiyat qancha qiymatga ega?

A) 2,5 trln AQSh dollaridan ortiq, C) 3,5 trln AQSh dollaridan ortiq,

D) 3,8 trln AQSh dollaridan ortiq. B) 3,0 trln AQSh dollaridan ortiq,
14. Hozirda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda “yangi texnika va texnologiyalarni yaratishga, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga” YaIM ning necha foizini sarflaydilar?

A) 2-4 % ini, B) 5-7 % ini, C) 7-9 % ini, D) 9-10 % ini.


15. Rivojlan mamlakatlar yalpi mahsulotning o‘sishining necha foizini ilmiy- texnik taraqqiyoti bog‘liq bo‘lmoqda?

A) 60 %, B) 70 %, C) 80 %, D) 90 % .
Download 17.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling