50. a + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol a moddaning 20%i sarflangan, b ning 25% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, X ni toping


Download 54.1 Kb.
Sana30.06.2020
Hajmi54.1 Kb.

Telegram kanalimiz @kimyo_masala admin @Doctor_98

50. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 20%i sarflangan, B ning 25% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, x ni toping? (Km=1) J:3

51. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 20%i sarflangan, B ning 25% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning necha moli sarflangan? (Km=1) J:3

52. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 20%i sarflangan, B ning 25% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning necha moli ortib qolgan? (Km=1) J:1

53. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 20%i sarflangan, B ning 25% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning boshlang’ich konsentratsiyasini toping? (Km=1) J:4

54. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 50%i sarflangan, B ning 50% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, x ni toping? (Km=1) J:1

55. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 50%i sarflangan, B ning 50% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning necha moli sarflangan? (Km=1) J: 1

56. A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 50%i sarflangan, B ning 50% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning necha moli ortib qolgan? (Km=1) J: 1

57 . A + xB = 2C bo’lgan reaksiyada 5 mol A moddaning 50%i sarflangan, B ning 50% I ortib qolgan. Jarayon 1 litrli idishda olib borilgan bo’lsa, B ning boshlang’ich konsentratsiyasini toping? J: 2

60C dagi tezligi 27 mol/l*min ga teng bo’lgan reaksiya 400C da 60 sek dan keyin 18 mol modda miqdori 2 marta kamaysa, reaksiyaning tempera-tura koeffisentini aniqlang. Idish hajmi 4 ga teng.

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3

A(g) ↔ B(g)+C(g) reaksiya tenglamasi bo’yicha muvozanat holatidagi A moddaning konsentratsiyasi 2 mol/litr bo’lsa, A moddaning dastlabki konsentratsiyasini(mol/l) aniqlang.KM=8

A) 6 B) 4 C) 3 D) 5

1. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim ikki

marta oshirildi sistema harorati 10°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 2 marta tezlashadi.(γ=2) #:-20

2. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim uch

marta oshirildi sistema harorati 20°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 9 marta tezlashadi.

(γ =3) #:0

3. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 2

marta oshirildi sistema harorati 30°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 4 marta tezlashadi.

(γ =2) #:10

4. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 3

marta oshirildi sistema harorati 20°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 3 marta tezlashadi.

(γ =3) #:-10

5. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 2

marta oshirildi sistema harorati 40°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 2 marta tezlashadi.

(γ =2) #:10

6. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 3

marta oshirildi sistema harorati 40°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 9 marta tezlashadi.

(γ =3) #:20

7. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 2

marta oshirildi. Sistema harorati 10°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 2 marta tezlashadi.

(γ =2) #:-20

8. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 3

marta oshirildi. Sistema harorati 20°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 9 marta tezlashadi.

(γ =3) #:0

9. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 2

marta oshirildi. Sistema harorati 30°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 4 marta tezlashadi.

(γ =2) #:10

10. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 3

marta oshirildi. Sistema harorati 20°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 3 marta tezlashadi.

(γ =3) #:-10

11. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 2

marta oshirildi. Sistema harorati 40°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 2 marta tezlashadi.

(γ =2) #:10

12. N2 + H2 ↔ NH3 reaksiya sistemasida bosim 3marta oshirildi. Sistema harorati 40°C dan necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 9 marta tezlashadi.

(γ =3) #:20

13. CO + O2 ↔ CO2 30°C turgan sistemaga bosim

ikki marta oshirildi, sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reyaksiya

tezligi 2 marta ortadi . (γ=2) #:10

14. CO + O2 ↔ CO2 30°C turgan sistemaga bosim

uch marta oshirildi, sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reyaksiya

tezligi 3 marta ortadi (γ=3) #:10

15. CO + O2 ↔ CO2 40°C turgan sistemaga bosim

to’rt marta oshirildi, sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reyaksiya

tezligi 4 marta ortadi .(γ=2) #:0

16. CO + O2 ↔ CO2 10°C turgan sistemaga bosim

uch marta oshirildi, sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reyaksiya

tezligi 3 marta ortadi .(γ=3) #:-10

17. CO + O2 ↔ CO2 20°C turgan sistemaga bosim

to’rt marta oshirildi, sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reyaksiya

tezligi 8 marta ortadi .(γ=2) #:-10

18. CO + O2 ↔ CO2 30°C da turgan sistemada

bosim 2 marta oshirildi. Sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 2 marta ortadi. (γ=2) #:10

19. CO + O2 ↔ CO2 30°C da turgan sistemada

bosim 3 marta oshirildi. Sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 3 marta ortadi. (γ=3) #:10

20. CO + O2 ↔ CO2 40°C da turgan sistemada

bosim 4 marta oshirildi. Sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 4 marta ortadi. (γ=2) #:0

21. CO + O2 ↔ CO2 10°C da turgan sistemada

bosim 3 marta oshirildi. Sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 3 marta ortadi. (γ=3) #:-10

22. CO + O2 ↔ CO2 20°C da turgan sistemada

bosim 4 marta oshirildi. Sistema harorati necha

gradusgacha o’zgartirilganda to’g’ri reaksiya

tezligi 8 marta ortadi. (γ=2) #:-10

23. Harorat 20°C ga oshganda reaksiya tezligi 4

marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 10°C dan

100°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:1024

24. Harorat 10°C ga oshganda reaksiya tezligi 2

marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 40°C dan

100°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:64

25. Harorat 30°C ga oshganda reaksiya tezligi 8

marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 60°C dan

120°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:64

26. Harorat 30°C ga oshganda reaksiya tezligi 12

marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 60°C dan

120°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:144

27. Harorat har 20°C ga oshganda reaksiya tezligi

4 marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 50°C dan

150°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:1024

28. Harorat har 30°C ga oshganda reaksiya tezligi

9 marta ortsa, ushbu reaksiya harorati 90°C dan

180°C gacha ko’tarilsa, reaksiya tezligi necha

marta ortadi. #:729

29. Harorat 30°C dan 110°C gacha kotarilganda

reaksiya tezligi 256 marta oshgan bo’lsa, ushbu

reaksiya harorati 20°C gacha oshganda reaksiya

tezligi necha marta ortadi. #:4

30. Harorat 40°C dan 120°C gacha kotarilganda

reaksiya tezligi 256 marta oshgan bo’lsa, ushbu

reaksiya harorati 20°C gacha oshganda reaksiya

tezligi necha marta ortadi. #:4

31. Reaksiyaning tezlik koeffitsienti 2 ga teng

bo’lganda harorat 45°C dan 75°C ga ko’tarildi.

Ushbu reaksiya dastlabki haroratda 2 minutda

tugaydigan bo’lsa, keyingi haroratda qancha vaqtda

(sekund) tugaydi. #: 15

32. Reaksiyaning tezlik koeffitsienti 2 ga teng

bo’lganda harorat 45°C dan 75°C ga ko’tarildi.

Ushbu reaksiya dastlabki haroratda 120 sekundda

tugaydigan bo’lsa, keyingi haroratda qancha vaqtda

(minut) tugaydi. #:0.25

33. Reaksiyaning tezlik koeffitsienti 2 ga teng

bo’lganda harorat 35°C dan 75°C ga ko’tarildi.

Ushbu reaksiya dastlabki haroratda 120 sekundda

tugaydigan bo’lsa, keyingi haroratda qancha vaqtda

(minut) tugaydi. #:0.125

34. Reaksiyaning tezlik koeffitsienti 2 ga teng

bo’lganda harorat 45°C dan 75°C ga ko’tarildi.

Ushbu reaksiya dastlabki haroratda 2 minutda

tugaydigan bo’lsa, keyingi haroratda qancha vaqtda

(sekund) tugaydi. #: 15

1. Muvozanat doimiysining son qiymati qanday

qilib o’zgartirish mumkin?

1) haroratni o’zgartirib

2) reagentlar konsentratsiyasini o’zgartirib

3) mahsulotlar konsentratsiyasini o’zgartirib

4) o’zgartirib bo’lmaydi #: 1

2. 1 mol H2 va Cl2 dan iborat aralashma (H2 mo’l

olingan) o'zaro ta’sirlashdi va muvozanat qaror

topdi (Km =2). Muvozanat vaqtida H2 va HCl ning

konsentratsiyalari o'zaro tenglashdi. Reaksiyada

hosil bo'lgan HCl ning mol miqdorini aniqlang.

(reaksiya 1 litrli idishda olib borildi).

A) 0,4 B) 0,8 C) 0,6 D) 0,2

3. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod mol

miqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’aro teng bo’lsa, muvazonat xolatidagi

Cl2 konsentratsiyasini aniqlang (V=1 l) #:0.2

4. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod mol

miqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’aro teng bo’lsa, vodorodning

boshlang’ich konsentratsiyasini aniqlang (V=1 l)

#:0.6

5. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod molmiqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’aro teng bo’lsa, xlorning boshlang’ich

konsentratsiyasini aniqlang (V=1 l) #:0.4

6. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod mol

miqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’aro teng bo’lsa, xlor va vodorodning

boshlang’ich konsentratsiyasini aniqlang (V=1 l)

#:0.6, 0.4

7. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod mol

miqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’aro teng bo’lsa, muvazonat xolatidagi

HCl ning konsentratsiyasini aniqlang (V=1 l)

#:0.4

8. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod molmiqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari (mol

/litr) o’aro teng bo’lsa, xlor va vodorod

konsentratsiyasini (mol) ayirmasini aniqlang (V=1

l) #:0.2


9. 1 mol vodorod va xlor aralshmasi (vodorod mol

miqdorda) o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muvozanat qaro topdi. (Km=2) agar muvazanat

xolatida vadorod va HCl konsentratsiyalari (mol

/litr) o’aro teng bo’lsa, vodorodning necha %

sarflanganligini aniqlang (V=1 l) #: 33.33

10. Vodorod va xlor o’zaro reaksiyasida kimyoviy

muozanat qaror topdi (Km=2). Agar muvozanat

xolarida vodorod va HCl konsentratsiyalari

(mol/litr) o’zaro teng bo’lsa, muvozanat xolatidagi

HCl molekulalar sonini aniqlang (V=1 l )

#: 2.4 •1023

11. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng B

modda konsentratsiyasini toping #:2

12. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng A

modda konsentratsiyasini toping #:2

13. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng C

modda konsentratsiyasini toping #:2

14. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng A va B

modda konsentratsiyasini toping #:2;2

15. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng A va C

modda konsentratsiyasini toping #:2;2

16. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=1) so’ng B va C

modda konsentratsiyasini toping #:2;2

17. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng B

modda konsentratsiyasini toping #:3

18. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ichmoddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A

modda konsentratsiyasini toping #:3

19. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng C

modda konsentratsiyasini toping #:6

20. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va B

modda konsentratsiyasini toping #:3;3

21. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va C

modda konsentratsiyasini toping #:3;6

22. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 6 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va B

modda konsentratsiyasini toping #:3;3

23. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng C

modda konsentratsiyasini toping #:3

24. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A

modda konsentratsiyasini toping #:1.5

25. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng B

modda konsentratsiyasini toping #:1.5

26. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va B

modda konsentratsiyasini toping #:1.5;1.5

27. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va C

modda konsentratsiyasini toping #:1.5;3

28. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 3 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng B va C

modda konsentratsiyasini toping #:1.5;3

29. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 4 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng B

modda konsentratsiyasini toping #:2

30. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 4 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng C

modda konsentratsiyasini toping #:4

31. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 4 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng B va C

modda konsentratsiyasini toping #:2;4

32. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 4 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va C

modda konsentratsiyasini toping #:2;4

33. A(g)+ B(g)=2C reaksiyada boshlang’ich

moddalar 4 mol/l dan olingan. Ushbu sistema

muvozanat qaror topgandan (Km=4) so’ng A va B

modda konsentratsiyasini toping #:2;2

34. 1 mol N2O4 ni NO2 ga aylanishida bosim 1.25

marta ortgan bo’lsa, muvozanat konstantasini

aniqlang #:1/3

35. A+B=C+D reaksiya bo’yicha A va B

moddalardan 2 mol/l dan olingan. Reaksiya

boshlanib muvozanat holatiga kelganda A

moddaning konsentratsiyasi dastlabgi

konsentratsiyaning 50% ni tashkil etadi.

Muvozanat holatida turgan sistemaga B moddaadn

1 mol/l kiritildi va ma’lum vaqtdan keyin yangi

muvozanat qaror topdi. Yangi muvozanatda B va C

moddalarning konsentratsiyasini (mol/l)da

aniqlang. #:1,8:1,2

36. 0°C li yoqpiq idishdagi ammiakning

konsentratsiyasi 1 mol/l ga teng. Idish 546°C gacha

qizdirilganda bosim 3,3 marta oshdi 546°C da

ammiakning parchalanish reaksiyasi uchun

muvozanat doi,iysini aniqlang. #:2,08 10-4

37. Ammiak va metil amin aralalashmasida 1 atom

azotga 4 atom vodorod to’g’ri keladi. Aralshma

uning hajmiga nisbatan 9 marta ko’p kislorod gazi

bilan berk idishga aralshtirilib qizdirildi. Reaksiya

to’liq tugagandan keyin reaktor dastlabgi

haroratgacha sovutildi bunda bosim qanday

o’zgaradi. #:15% gacha kamaygan

38. FeO+CO=Fe+CO2 (g) reaksiyaning 1300°C

dagi muvozanat konstantasi 0,43 ga teng.

Muvozonat holatidagi gazlar aralashmasining mol

ulushlarini aniqlang. #:30%CO2; 70% CO

39. Idish hajmi 1 litr bo’lgan sistemada

SO3+CO→CO2+SO2 reaksiya olib borilmoqda.

Muvozanat xolatida moddalarning konsentratsiyasi

tegishlicha 8;2;8;8 bo’lsa, SO3 konsentratsiyasi

nechaga kamaytirilganda CO konsentratsiyasi 3

mol bo’lib qoladi #: 4.92

190. A + B↔C + D reaksiyada muvozanat qaror topgandaA moddaning konsentratsiyasi 2 marta, D moddaniki esa4 marta oshirilsa, muvozanat qanday siljishini aniqlang.# chap tomonga

191. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 2 marta kamayishi uchun ma’lumvaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 3 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan15 sekund ko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi Amoddaning konsentratsiyasi 5 marta kamayishi uchunqancha vaqt (sekund) sarflandi?#75

192. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 2 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan15 sekund ko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi Amoddaning konsentratsiyasi 6 marta kamayishi uchunqancha vaqt (sekund) sarflandi?#45

193. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 2 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan 5 sekundko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaningkonsentratsiyasi 5 marta kamayishi uchun qanchavaqt (sekund) sarflandi?#16

194. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 3 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 3 marta kamayishiga nisbatan 5 sekundko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaningknsentratsiyasi 6 marta kamayishi uchun qanchavaqt (sekund) sarflandi?#50

195. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 3 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 3 marta kamayishiga nisbatan 5 sekundko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaningkonsentratsiyasi 5 marta kamayishi uchun qanchavaqt (sekund) sarflandi?#48

196. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 3 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 5 marta kamayishida 3 marta kamayishiga nisbatan 6 sekundko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaningkonsentratsiyasi 9 marta kamayishi uchun qanchavaqt (sekund) sarflandi?#40

197. A → B + C reaksiya bo‘yicha A modda parchalanibkonsentratsiyasi 4 marta kamayishi uchun ma’lum vaqt (sekund) sarflandi. Agar A moddaning konsentratsiyasi 5 marta kamayishida 4 marta kamayishiga nisbatan 2 sekundko‘p vaqt sarflansa, xuddi shunday miqdordagi A moddaningkonsentratsiyasi 8 marta kamayishi uchun qanchavaqt (sekund) sarflandi?#35

198. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilan ifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,072 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#1,6

199. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,2 va 0,8 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,6912 mol/(l·min) gateng bo‘lsa, B moddaning konsentratsiyasi 0,4 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l·min)) hisoblang.# 3, 84 · 10−2

200. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,4 va 0,8 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 1,176 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,8 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#0,108

201. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,036 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#0,8

202. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,8 va 0,6 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,384 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,4 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#6,4 *10−2

203. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,2 va 0,8 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,6912 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,8 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#3, 84 *10−2

204. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 3 va 2 mol/l ni tashkil etadi.Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 9 mol/(l*min) ga tengbo‘lsa, B moddaning konsentratsiyasi 1 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#1

205. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ichkonsentratsiyasi mos ravishda 3 va 2 mol/l ni tashkil etadi.Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 9 mol/(l*min) ga tengbo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 2 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#0,5

206. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 2,4 va 1,8 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 5,184 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 1,2 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#0,864

207. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 2,2 va 1,4 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 6,776 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,8 mol/l gakamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#1,96

208. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,072 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#1,6

209. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,036 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#0,8

210. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,036 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,2 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.# 3,2 *10−3

211. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,4 va 0,6 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,0576 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, B moddaning konsentratsiyasi 0,1 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.# 1,2 *10−2

212. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,4 va 0,8 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 1,176 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 0,8 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#0,108

213. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,072 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#1,6

214. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 2 va 1 mol/l ni tashkil etadi.Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 3,2 mol/(l*min) ga tengbo‘lsa, B moddaning konsentratsiyasi 0,5 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.#0,4

215. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 1,6 va 1,2 mol/l ni tashkiletadi. Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 1,536 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, B moddaning konsentratsiyasi 0,4 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.# 0,256

216. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 2 va 1 mol/l ni tashkil etadi.Boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 3,2 mol/(l*min) ga tengbo‘lsa, A moddaning konsentratsiyasi 1 mol/l ga kamaytirilgan vaqtdagi tezligini (mol/(l*min)) hisoblang.# 0,8

217. A va B moddalar orasidagi reaksiya 2A + B → C bilanifodalanadi. A va B moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,3 va 0,5 mol/l ni tashkiletadi, boshlang‘ich vaqtdagi tezligi esa 0,036 mol/(l*min) gateng bo‘lsa, tezlik konstantasini (l2/(mol2*min)) toping.#0,8

348. Bir xil hajmli, bosimi 0,6 atm SO2 va 0,4 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 0,8 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.#2,5

349. Bir xil hajmli, bosimi 0,8 atm SO2 va 0,6 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 1,2 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.#2,5

350. Bir xil hajmli, bosimi 0,6 atm SO2 va 0,4 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 0,8 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.# 20

351. Bir xil hajmli, bosimi 0,7 atm NO va 0,5 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 1,0 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.#160/27

352. Bir xil hajmli, bosimi 7 atm NO va 5 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 10 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.#16/27

353. Bir xil hajmli, bosimi 8 atm SO2 va 6 atm O2 gazlarireaksiyaga kirishganda sistema bosimi 12 atm ga teng bo‘ldi.Ushbu 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) reaksiyada kimyoviymuvozanat qaror topdi. Muvozanat doimiysini (Kp) toping.# 0,25. А + В↔2C reaksiya bo‘yicha barcha moddalar 1 moldanolinib aralashtirildi. Muvozanat qaror topganda aralashmadaC moddaning miqdori 1,5 molga tengligi aniqlandi.Muvozanat doimiysini aniqlang. (Idish hajmi 1 litr debhisoblansin.)#36

924. А + В↔2C reaksiya bo‘yicha barcha moddalar 1 moldanolinib aralashtirildi. Muvozanat qaror topganda aralashmadaC moddaning miqdori 1,5 molga tengligi aniqlandi.Muvozanat doimiysini aniqlang. (Idish hajmi 1 litr debhisoblansin.)#4
Download 54.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling