7-sinf ona tili ( haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) VII sinf


Download 51.78 Kb.
bet1/2
Sana24.09.2020
Hajmi51.78 Kb.
#131021
  1   2
Bog'liq
7- sinf


7-SINF ONA TILI

( haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)

VII SINF

Darslar

tartibiMavzu nomi

Soat

Kompeten

Siya

O’tish vaqti

O’tilgan

vaqti

Ko’rgazmali

vosita

Uyga

vazifa

Izoh

I CHORAK


1.

Til va nutq

1

TK1Proek.qo’llan

4 -mashq
2.

Fonetika bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK2Rasmli tarqatma

9 -mashq
3.

Imlo bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Tarqatma savolllar

13-mashq
4.

Qo‘shimchalar va ularning imlosi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Slayd

17 -mashq
5.

Leksikologiya bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Slayd

21-mashq
6.

Fe’l so‘z turkumi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Slayd

25-mashq
7.

Ot, sifat so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Proek.qo’llanma

28-mashq
8.

Son va ravish so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Tarqatma lo’g’at

31 -mashq
9.

Nazorat ishi 1

1

TK5Bayon matni

“Imlo qoidalari”
10.

Matnda ko‘p ma’noli , ma’nodosh so‘zlardan foydalanish

1

TK2Nazorat daftari

36 -mashq
11.

Shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish

1

TK2Audio ting

41-mashq
12.

Nazorat ishi. Diktant

1

TK3Diktant matni

takrorlash
13.

Olmosh so‘z turkumi va uning tasnifi

1

TK2Ko’rgazma

45 -mashq
14.

Ko‘rsatish olmoshlar

1

TK2Ko’rgazma

49-mashq
15.

Ko‘rsatish olmoshlarining talaffuzi va imlosi

1

TK2Rasmli ko’rgazm

51-mashq
16.

Kishilik olmoshlari

1

TK2Tarqatma lo’g’at

56 -mashq
17.

O‘zlik olmoshi

1

TK2Rasmli tarqatma

60-mashq
18.

So‘roq olmoshlari

1

TK2Rasmli tarqatma

64-mashq
19.

Belgilash olmoshlari

1

TK2Tarqatma savol

96-mashq
20.

Gumon olmoshlari

1

TK2Tarqatma savol

73-mashq
21.

Bo‘lishsizlik olmoshlari

1

TK2Tarqatma savol

77-mashq
22.

Olmoshlarning tuzilishiga ko‘ra turlari

1

TK2Tarqatma lo’g’at

82-mashq
23.

Sodda va qo‘shma olmoshlar. Ularning imlosi

1

TK2Rasmli tarqatma

86-mashq
24.

Juft va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi

1

TK2Ko’rgazma

90-mashq
25.

Mustahkamlash. Olmosh va uning tasnifi bo‘yicha tahlil, matn bilan ishlash

1

TK3Ko’rgazma

4-topshiriq
26.

Nazorat ishi 2 Test

1

TK5Rasmli ko’rgazm

“Imlo qoidalari”
27

Nazorat ishi tahlili

1

TK3Tarqatma lo’g’at

takrorlashII CHORAK
28.

Ismlarning munosabat shakllari

1

TK2Rasmli tarqatma

93-mashq
29.

Ismlarning lug’aviy va munosabat shakllari

1

TK2Tarqatma savol

97-mashq
30.

Egalik shakllari va ularning imlosi

1

TK2Tarqatma savol

103-mashq
31.

Sifatdosh va harakat nomlaridagi egalik qo‘shimchalari

1

TK2Tarqatma savol

107-mashq
32.

Egalik qo‘shimchali so‘zlarning imlosi

1

TK2Tarqatma lo’g’at

111-mashq
33.

Mustahkamlash. Ismlarning lug‘aviy va munosabat shakllari bo‘yicha tahlil

1

TK3Rasmli tarqatma

3-topshiriq
34.

Nazorat ishi 3

1

TK3Ko’rgazma

“Imlo q.”
35.

Kelishik shakllari

1

TK2Ko’rgazma

117-mashq
36.

Bosh kelishik shakli

1

TK2Rasmli ko’rgazm

121-mashq
37.

Qaratqich kelishigi shakli

1

TK2Tarqatma lo’g’at

128-mashq
38.

Tushum kelishigi shakli

1

TK2Rasmli tarqatma

134-mashq
39.

Jo‘nalish kelishigi shakli

1

TK2Rasmli tarqatma

138-mashq
40.

O‘rin-payt kelishigi shakli

1

TK2Tarqatma savol

142-mashq
41.

Chiqish kelishigi shakli

1

TK2Tarqatma savol

146-mashq
42.

Ismlarning kesimga xoslovchi shakllari

1

TK2Tarqatma savol

150-mashq
43.

Mustahkamlash Ismlarning boshqa so‘zlarga tobelantirib bog‘laydigan qo‘shimchalar bo‘yicha tahlil1

1

TK3Tarqatma lo’g’at

4-topshiriq
44.

Yordamchi so‘zlar

1

TK2Ko’rgazma

155-mashq
45.

Ko‘makchilar

1

TK2Ko’rgazma

159-mashq
46.

Nazorat ishi 4 Test

1

TK3Rasmli ko’rgazm

-topshiriq
47

Test tahlili

1

TK5Tarqatma lo’g’at

“Imlo qoidalari”
48

Takrorlash

1

TK3Rasmli tarqatma

TakrorlashIII CHORAK49.

Sof ko‘makchilar

1

TK2Tarqatma savol

163 -mashq
50.

Vazifadosh ko‘makchilar

1

TK2Tarqatma savol

167-mashq
51.

Ko‘makchilarning ma’no turlari

1

TK2Tarqatma savol

170-mashq
52.

Ko‘makchilar va qo‘shimchalar

ma’nodoshligi

1

TK2Tarqatma lo’g’at

173-mashq
53.

Ko‘makchilar bilan birga kelgan so‘zlarning shakllari

1

TK2Rasmli tarqatma

177-mashq
54.

Mustahkamlash. Ko‘makchi va ularning turlari bo‘yicha tahlil

1

TK2Rasmli tarqatma

4 -topshiriq
55.

Nazorat ishi. Diktant

1

TK3Ko’rgazma

“Imlo q.”
56.

Bog‘lovchilar

1

TK2Ko’rgazma

181-mashq
57.

Bog‘lovchilarning vazifasiga ko‘ra turlari

1

TK2Rasmli ko’rgazm

184-mashq
58.

Teng bog‘lovchilar

1

TK2Tarqatma lo’g’at

187-mashq
59.

Sof va vazifadosh bog‘lovchilar

1

TK2Rasmli tarqatma

190-mashq
60.

Biriktiruv bog‘lovchilar

1

TK2Rasmli tarqatma

193-mashq
61.

Ayiruv bog‘lovchilari

1

TK2Tarqatma savol

197-mashq
62.

Zidlov bog‘lovchilari

1

TK2Tarqatma savol

201-mashq
63.

Inkor bog‘lovchisi

1

TK2Tarqatma savol

204-mashq
64.

Yakka va takror bog‘lovchilar

1

TK2Tarqatma lo’g’at

208-mashq
65.

Ergashtiruvchi bog‘lovchilar

1

TK2Rasmli tarqatma

213-mashq
66.

Sabab bog‘lovchilari

1

TK2Ko’rgazma

217-mashq
67.

Aniqlov bog‘lovchisi

1

TK2Ko’rgazma

220-mashq
68.

Shart bog‘lovchilari

1

TK2Rasmli ko’rgazm

224-mashq
69.

Mustahkamlash. Teng va ergashtiruvchi bog‘lovchilar bo‘yicha tahlil

1

TK3Tarqatma lo’g’at

224-topshir
70.

Nazorat ishi.

1

TK5Rasmli tarqatma

“Imlo q.
71.

Nazorat tahlili

1

TK3Rasmli tarqatma

takrorlash
72

Yuklama haqida ma’lumot

1

TK2Tarqatma savol

228-mashq
73.

Sof va vazifadosh yuklamalar

1

TK2Tarqatma savol

232-mashq
74.

So‘roq va taajjub yuklamalari

1

TK2Tarqatma savol

235-mashq
75.

Ayiruv va chegaralov yuklamalari

1

TK2Tarqatma lo’g’at

240-mashq
76.

Kuchaytiruv va ta’kid yuklamalari

1

TK2Rasmli tarqatma

244-mashq
77.

O‘xshatish va qiyoslash yuklamalari

1

TK2Ko’rgazma

248-mashq
78.

Nazorat ishi. Test

1

TK3Ko’rgazma

“Imlo q.IV CHORAK79

Gumon va inkor yuklamalari

1

TK2Tarqatma lo’g’at

252-mashq80.

Undov so‘zlar

1

TK2Rasmli tarqatma

256-mashq
81.

His-hayajon undovlari

1

TK2Rasmli tarqatma

260-mashq
82.

Buyruq-xitob undovlari

1

TK2Tarqatma savol

264-mashq
83.

Taqlid so‘zlar

1

TK2Tarqatma savol

268-mashq
84.

Taqlid so‘zlarning tuzilishi va imlosi

1

TK2Tarqatma savol

272-mashq
85.

Modal so‘zlar

1

TK2Tarqatma lo’g’at

276-mashq
86.

Modal so‘zlarning ma’no turlari

1

TK2Rasmli tarqatma

280-mashq
87.

Sof va vazifadosh modal so‘zlar

1

TK2Ko’rgazma

284-mashq
88.

Tasdiq va inkor so‘zlar

1

TK2Ko’rgazma

287-mashq
89.

Mustahkamlash. Yuklama, undov, modal, taqlid va tasdiq hamda inkor so‘zlar bo‘yicha tahlil

1

TK3Rasmli ko’rgazm

4-topshiriq
90.

Nazorat ishi

1

TK5Tarqatma lo’g’at

“Imlo q.”
91.

Olmosh yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash

1

TK2Rasmli tarqatma

293-mashq
92

Egalik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash

1

TK2Rasmli tarqatma

Takrorlash
93

Kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash

1

TK2Tarqatma savol

Mustahkamla
94

Yordamchi so‘zlar. Undov, taqlid va modal so‘zlar yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash

1

TK2Tarqatma savol

297-mashq
95.

Matndagi asosiy fikrni aniqlash. Matnni o’qish va qayta hikoya qilish

1

TK2Tarqatma savol

302-mashq
96

Tasviriy matnni qayta hikoya qilish

1

TK2Tarqatma lo’g’at

308 -mashq
97.

Takrorlash

1

TK3Rasmli tarqatma

313-mashq
98.

Ish qog‘ozlari ustida ishlash

1

TK2Ko’rgazma

Ish qog’ozlar bila ishlash
99.

Asosiy atamalar lo’g’ati

1

TK2Ko’rgazma

Asosiy atamalar
100.

Nazorat ishi. Test sinovi

1

TK3Rasmli ko’rgazm

“Imlo q.”
101.

Test tahlili

1

TK5Tarqatma lo’g’at

Badiiy kitob o’qish
102

Yozgi ta’til uchun topshiriqlar

1

TK5Rasmli tarqatma

takrorlash


Download 51.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling