7-sinf test quyidagi rasmda qanday organlar sistemasi ko’rsatilgan?


Download 1.87 Mb.
Sana29.12.2022
Hajmi1.87 Mb.
#1071995
Bog'liq
7-sinf test 3


7-sinf TEST

  1. Quyidagi rasmda qanday organlar sistemasi ko’rsatilgan?


A)ovqat hazm qilish sistemasi C)qon aylanish sistemasi
B)nafas olish sistemasi D)ayirish sistemasi

2. Har bir organizm organlar sistemalaridan, organlar sistemalari ----------------dan, organlar to‘qimalardan, to‘qimalar ---------------dan iborat.Chiziqlar o’rniga to’gri berilgan javobni ko’rsating?
A)Hujayra, to’qima C)organizm, to’qima
B)Organ,hujayra D)organlar sistemasi, hujayra
3. Makkajo‘xori, qovoq, bodring, yong‘oq necha uyli o’simliklar qatoriga kiradi?
A)bir uyli C)ko’p uyli
B)ikki uyli D)gulqo’rg’on rivijlanmagan
4. Shakli o‘zgargan novda berilgan generativ organni toping?
A)barg B)ildiz C)gul D)meva
5. O‘simliklar anemoxoriya yo‘llar bilan urug‘ va mevalarni tarqatadi. Anemoxoriya nimalar yordamida tarqalishga aytiladi?
A) hayvonlar yordamida, C) o‘simlikning o‘z kuchi yordamida
B) hasharotlar yordamida D) shamol yordamida


6. Nuklein kislotalar, oqsillar, lipidlar, uglevodlar va boshqa organik moddalardan tashkil topgan biologik sistema qaysi? A) molekula B) hujayra C) organ D) to’qima
7. Nafas olish sistemasi to’g’ri berilgan qatorni belgilang?
A) Jabralar ,traxeya,o‘pka burun boshlig‘i, hiqildoq, traxeya, bronx,o‘pkalar
B) Og‘iz bo‘shlig‘i, halqum, qizilo‘ngach, oshqozon, ichak, jigar,oshqozon osti bezi.
C) Yurak, qon tomirlar, qon D) To‘qima suyuqligidan iborat,gidrostatik tog‘ay yoki suyakdan iborat ichki skelet va muskullar
8. lldiz zonalari ifoda etilgan raqamlarni Ildiz qinchasidan boshlab tartib bilan joylashtiring.
1) so’ruvchi zona; 2) o’tkazuvchi zona; 3) ildiz qinchasi; 4) o’sish zona; 5) bo’linuvchi zona
A) 1,2,3,4,5 B) 3,5,4,1,2 C) 3,4,5,3,2 D)3,1,4,2,5
9.Neyron hujayralarining uzun o’simtasi nima deyiladi? A) Tana B) Akson C) Denrtit D)neyrogliya
10. Quyidagilardan qaysi biri markaziy nerv sistemasida sezuvchi va harakatlantiruvchi neyronlar oralig‘ida joylashgan.
A) Oraliq neyron B) Akson C) Denrtit D)neyrogliya
11.Qaysi hujayra tasvirlangan?

A) Oraliq neyron B) Akson


C) Denrtit D)neyrogliya

12. Rafleks yoyi to’g’ri berilgan qatorni toping.
1. Sezuvchi nerv tolasi 2. Ishchi organ 3. Nerv markazida 4.Retseptor 5. Harakatlantirivchi nerv tolasi
A) 1,2,3,4,5 B) 3,5,4,1,2 C) 4,1,3,5,2 D)3,1,4,2,5
13. Hayvonlarda murakkab hatti-harakat va hulq-atvor bilan bog‘liq tug‘ma reflekslar nima deyiladi?
A) shartli refleks B) shartsiz refleks C) instinkt D) Harakat
14.Bu nimaning hijayrasi?
A) O’simlik B) Hayvon C) Neyron D)virus
15. Tuxumdan endigina ochib chiqqan jo‘ja ko‘ziga ko‘ringan narsalarni cho‘qib ko‘radi. Nafas olish doimo nafas chiqarish bilan almashinib turadi, bu qanday refleksga misol bo’ladi?
A) shartli refleks B) shartsiz refleks C) instinkt D) reflekror yoyi

16.Entomologiya nimani o‘rganadi?


A)Qisqichbaqasimonlarni
B)Hashorotlarni
C)Molluskalarni
D) Xordali hayvonlarni
17.To‘qimalarni o‘rganuvchi fan qaysi?
A) Anatomiya
B)Fiziologiya
C)Gistologiya
D)Entomologiya
18.Qoplovchi to‘qima nechchiga bo‘linadi?
A)3 ga Epiderma, periderma, po‘stloq
B)2 ga Epiderma, periderma
C)2 ga Uchki va yon to‘qima
D)2ga Kollenxima va Sklerenxima
19.Organik moddalarga nimalar kiradi?
A)Uglevodlar, Oqsillar, Yog'lar, Nuklein kislotalar
B) Suv va Mineral tuzlar
C)glyukoza, saxaroza, kraxmal
D)Fermentlar, oqsillar
20.Qaysi element yetishmasa o‘simliklarda fotosintez jarayonining susayishiga olib keladi?
A)Magniy yetishmasligi
B)Yod yetishmasligi
C)kalsiy yetishmasligi
D)Ftor yetushmasligi
21.Bosh skeletsizlar kenja tipiga qaysi sinfni o‘z ichiga oladi?
A)Lansetniklar sinfi
B)Qushlar sinfi
C)Sutemizuvchilar sinfi
D)Sudralib yuruvchilar sinfi
22 .Yassi chuvalchanglar tipi qaysi sinflarni o'z ichiga oladi?
A)Kiprikli chuvalchanglar sinfi,So'rg'ichlilar sinfi, Tasmasimon chuvalchanglar sinfi
B)Gidroid poliplar sinfi,Ssifoid meduzalar sinfi, Korall poliplar sinfi
C)Ko'p tuklilar sìnfi, Kam tuklilar sinfi, Zuluklar sinfi
D)Qisqichbaqasimonlar sinfi, O'rgimchaksimonlar sinfi,Hashorotlar sinfi,
23.Qaysi metod tabiiy obyekt yoki hodisalarni sezgi organlari yordamida idrok etish mumkin?
A)Kuzatish metodi
B)Taqqoslash metodi
C )Tajriba metodi
D)Tarixiy metodi
24.Qaysi metod orqali tirik organizmlarning xilma- xilligini tushunish, tartibga solish uchun ulardagi o' xshashlik va farqlar hamda umumiy qonuniyatlarni aniqlashda foydalaniladi?
A)Kuzatish metodi
B)Taqqoslash metodi
C )Tajriba metodi
D)Tarixiy metodi
25.Fanda har bir turni qo'sh ( ikki) nom bilan, o'simliklar tur va turkum ( hayvonlarda tur va avlod) nomlari bilan atashni qaysi olim fanga kiritgan?
A) Ch. Darvin
B)A.Levenguk
C)K.Linney
D)R.Braun
Download 1.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling