9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan


Download 1.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/19
Sana10.03.2020
Hajmi1.76 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 
 
37-Xiva xonligining tugatilishi (39) 
Savollar va javobi 
1. XIX asrning 80-yillarida Xiva xonligining qaysi tumanlarida dehqon uyushmalari vujudga kelib
kurash keskin tus ola boshladi? 1.Pitnak 2.Taxta 3.Hazorasp 4.Xiva 5.Yangi Urganch 6.Chorjo’y 

 
7.Ko’hna Urganch 
 1,3,5,7 
2. Xiva xonligida Matyoqub pishiq rahnamoligida qachon dehqonlar qo’zg’aloni bo’lib o’tdi? 
 1902-yil 
3. Matyoqub Pishiq qo’zg’aloni bo’lib o’tgan hududlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 Urganch 
4. Qachon Pitnak, Hazorazsp, Yangi Urganch, Ko’hna Urganch tumanlarida dehqon uyushmalari 
vujudga kelib, kurash keskin tus ola boshladi? 
 XIX asrning 80-yillari 
5. Xiva xonligida qachondan arzimas sabablar tufayli qo’zg’alonlar bo’lib turgan? 
 XX asr boshlari 
6. Xiva xonligida 1906-yilda muhtoj dehqonlar yirik zamindorlar yerlarini egallab ola boshlagan 
hududlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 Bog’ot 
7. Xiva xonligida qurg’oqchilik va hosilsizlik yillarni aniqlang. 
 1910-1911 
8. Xiva xonligida qaysi yillarda dehqonlar g’alayonlari keng tus oldi? 
 1910-1917 
9. Xiva xonligida qachon va qayerdagi qo’zg’alonlarda doimiy qo’zg’alonlar natijasida xalq o’qotar 
aslahalar bilan qurollanib, urush olib borish taktikasini o’rganib olgan edi? 
 1912-Hazorasp, Xonqa 
10. Asfandiyorxon 1912-yilgi qo’zg’alonni bostirish uchun yuborgan o’zining 1000 kishilik eng 
sara qo’shini qayerda mag’lubiyatga uchratildi? 
 Alieli va Toshhovuz o’rtasida 
11. Xiva xonligida 1912-yilgi xalq norozilik chiqishlari qanday yangi omilni namoyon qildi? 
 A va B 
12. Yosh xivaliklarning Yosh buxoroliklardan farqli jihati bu…. 
 Yosh xivaliklarda aholining turli qatlamlari-dehqonlar, hunarmandlar, savdogarlar, ziyolilar va 
mayday mulkdorlarning bo’lishi 
13. Yosh Xivaliklarning tarkibi xato berilgan javobni aniqlang. 
 yirik mulkdorlar va bank egalari 
14. Yosh Xivaliklar rahbarlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 Manuilov 
15. Yosh Xivaliklar rahbarlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 T.Risqulov 
16. Xiva xoni qachon “Islohotlar loyihasi”ni qabul qildi? 
 1910-yil 
17. “Islohotlar loyihasi” qaysi davlatda qabul qilingan? 
 Xiva 
18. Xiva xonligida qabul qilingan “Islohotlar loyihasi”ning bandlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 loyihada eskicha milliy maktablarni tashkil qilish g’oyasi ham ilgari surilgan edi 
19. Xiva xoni Asfandiyorxon hukmronlik yillarini aniqlang. 
 1910-1918 
20. Asfandiyorxon 1913-yilda qaysi bosh vazirni o’ldiradi? 
 Islomxo’ja 
21. Asfandiyorxonning yerlarni yangidan o’lchash va yangi soliqlarni joriy qilishga qarshi qayerda 
qo’zg’alonlar bo’lib o’tdi? 
 Mang’it va Xo’jayli 
22. Islomxo’ja qachon o’ldirildi? 
 1913-yil 
23. Qaysi voqeadan so’ng Asfandiyorxon asosiy tayanchi podsho hukumatidan mahrum bo’lib, bir 
qancha vaqt yakkalanib qoldi? 

 
 Rossiyadagi 1917-yil fevral voqealaridan so’ng 
24. Asfandiyorxon qachon Yosh Xivaliklar tuzgan manifestni imzoladi? 
 1917-yil 5-aprel 
25. Asfandiyorxon imzolagan manifestga ko’ra xon hokimiyatini cheklagan deputatlar palatasini 
aniqlang. 
 Majlis 
26. Asfandiyorxon imzolagan manifestga ko’ra vazirlar kengashini aniqlang. 
 Nozirlar Kengashi 
27. Yosh Xivaliklarning Asfandiyorxondan talab qilgan islohotlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 davlat mablag’lari sarflanishi ustidan nazorat uchun iqtisodiyot vazirligini tuzish 
28. Xiva xonligida Majlisning I-sessiyasi qachon bo’lib o’tdi? 
 1917-yil 26-aprel 
29. Xiva xonligida Majlisning I-sessiyasida qancha xivalik deputatlar ishtirok etishdi? 
 30 ta 
30. Xiva xonligida Majlisning I-sessiyasida turkmanlardan qancha vakil ishtirok etdi? 
 7 ta 
31. Xiva xoni Asfandiyorxon boshchiligidagi konservativ kuchlar necha oy o’tmasdan Majlisni 
tarqatib yubordi, Yosh Xivaliklarning rahnamolarini hibsga oldi? 
 2 oy 
32. Junaidxon kim edi? 
 turkman urug’laridan birining sardori 
33. Junaidxon qachon 1,5 ming kishilik otliq otryad bilan Xivani egalladi? 
 1918-yil yanvar 
34. Junaidxon Asfandiyorxonni o’ldirib, uning o’rniga kimni xon qilib ko’tardi? 
 Said Abdulla 
35. Xiva xonligiga qarshi kommunistik partiya qayerda tuzilib, to’ntarishga tayyorgarlik ko’ra 
boshladi? 
 Petro Aleksandrovsk 
36. Xiva xonligi qachon quladi? 
 1920-yil 2-fevral 
37. XXSR qachon tuzildi? 
 1920-yil 27-aprel 
38. Hukumatning muhim voqea munosabati bilan xalqqa qilgan yozma murojati, qonun kuchiga 
teng hujjat bu….. 
 manifest 
39. Lotincha-eski tuzum tarafdorlari, islohotlar va o’zgarishlarga qarshi turuvchilar bu….. 
 konservator
 
 
38-Ta’lim tizimi_Matbuot (48) 
Savollar va javobi 
1. Turkistonda ochilgan yangi usul maktablarida o’qitilgan fanlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 haftiyak 
2. Turkistonda dastlab jadid maktablari qaysi shaharlarda ochilgan? 1.Buxoro 2.Toshkent 3.Qo’qon 
4.Andijon 5.Xiva 6.Farg’ona 7.Samarqand 8.Xo’jayli 9.Jizzax 
 1,2,3,4,5 
3. Jadid maktablaridan yetishib chiqqan ma’rifatparvarlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 Said Ahmad 
4. Qachondan Turkistonda mahalliy aholining an’anaviy ta’lim tizimida o’zgarishlar yuz bera 
boshladi? 
 XIX asr o’rtalari 

 
5. Rus mustamlakachi hukumatning manfaatlarini aks ettiruvchi maktablarni ko’rsating. 
 rus-tuzem 
6. Mustamlaka davrigacha Turkistonda boshlang’ich ta’lim maktablarida o’qish necha yil davom 
etgan? 
 5-6 yil 
7. .Mustamlaka davrigacha Turkistonda boshlang’ich ta’lim maktablarida o’qitilgan fanlar xato 
berilgan javobni aniqlang. 
 Haftiyak 
8. “Haftiyak” bu….. 
 Qur’oni Karimning yettidan biri 
9. Quyidagi qaysi kitobda musulmonchilik ananalari aks etgan? 
 “Chor kitob” 
10. “Risolai aziza”, “Sabotul ojizin” asarlarining muallifi kim? 
 So’fi Olloyor 
11. Mustamlaka davrigacha Turkistonda keyingi bosqich maktablarida o’quvchilarga o’qitilgan 
asarlarni tartib bilan joylashtiring. 1.”Haftiyak” 2.”Chor kitob” 3.”Risolai aziza” va ”Sabotul 
ojizin” 
 1,2,3 
12. Kimning asari she’riy tarzda yozilgan bo’lib, unda avliyolar, payg’ambarlar hayoti haqidagi 
ma’lumotlar aks etgan? 
 So’fi Olloyor 
13. Mustamlaka davrigacha Turkistonda keyingi bosqich maktablarida o’quvchilar fors shoiri 
Hofizning qaysi devonini o’rganishgan? 
 “Xo’ja Hofiz” 
14. Turkistonda madrasa bitiruvchilaridan to’liq o’zlashtirish talab qilingan yo’nalishlar xato 
berilgan javobni aniqlang. 
 g’azovot qoidalari 
15. Turkistonda madrasalarda ayollarga kimlar ta’lim berishgan? 
 otin 
16. Turkiston madrasalarida otinlar ayollarga o’qitgan fanlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 diniy-huquqiy fanlar 
17. 1884-1889-yillardagi Turkiston general-gubernatorini aniqlang. 
 Rozenbax 
18. Kim Turkistonda boshlang’ich makatblar, rus-tuzem maktablarini yaratish loyihasini ishlab 
chiqqan generalni aniqlang. 
 Rozenbax 
19. Turkistondagi I-rus-tuzem maktabi qachon va qayerda ochilgan? 
 1884-Toshkent 
20. I-rus tuzem maktabi kimning uyida ochilgan? 
 Saidg’ani Saidazimboy 
21. 1911-yilga kelib rus-tuzem maktablari qanchaga yetdi? 
 89 taga 
22. Turkistondagi I-gimnaziya qachon va qayerda ochilgan? 
 1896-Toshkent 
23. Rus-tuzem maktablarida o’qish necha qismdan iborat bo’lgan? 
 2 
24. Turkistonda ochilgan I-gimnaziyada o’qitilgan fanlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 o’quv, yozuv, hisob 
25. Qaysi yilga kelib Turkistondagi rus-tuzem maktablarining soni 89 taga yetdi 
 1911-yil 
26. Rus hukumati tomonidan dastlab jadid maktablarida qaysi adabiyotlardan foydalanish ta’qiqlab 
qo’yildi? 

 
 turk va fors 
27. Mustamlaka hukumatning jadidlarga qarshi kurashiga Turkistonda kimlar yordam berishdi? 
 mutaasib dindorlar, ruhoniylar 
28. Rus podsho hukumatining tazyiqi bilan 1911-yilga kelib qancha jadid maktablari yopib 
tashlandi? 
 50 ga yaqin 
29. Qaysi yilga kelib Buxoro amirligida barcha jadid maktablari yopib qo’yildi? 
 1913-yil 
30. “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi-bu sharqona qarash, sharqona 
hayot falsafasi” so’zlari kimga tegishli? 
 I.Karimov 
31. Qaysi yilga kelib Turkistonda 50 ga yaqin jadid maktablari yopib qo’yildi? 
 1911-yil 
32. Qaysi yildan boshlab “Turkistanskiye vedomosti” muntazam chiqa boshladi? 
 1870-yil 
33. Turkiston general-gubernatorligining rasmiy nashrini aniqlang. 
 “Turkistanskiye vedomosti” 
34. O’rta Osiyoda mustamlakachilik tuzumining targ’ibotchisini aniqlang. 
 N.Ostroumov 
35. “Turkistanskiye vedomosti” gazetasining muharriri kim? 
 N.Ostraumov 
36. “Turkistanskiye vedmosti” gazetasining o’zbek tilidagi ilovasini aniqlang. 
 “Turkiston viloyatining gazeti” 
37. Ilk o’zbek milliy gazetasi qaysi va qachondan nashr qilina boshlandi? 
 1906-“Taraqqiy” 
38. “Taraqqiy” gazetasining I-soni qaysi sanada chiqqan? 
 27-iyun 
39. Qaysi gazetaning I-soni chiqqan kun O’zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari 
xodimlari kuni sifatida nishonlanadi? 
 “Taraqqiy” 
40. Qaysi kun O’zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida 
nishonlanadi? 
 27-iyun 
41. Podsho hukumatining mahalliy ta’lim va matbuotga qarshi kurashi natijasida Ismoil Obidov 
muharrirligidagi yopib qo’yilgan gazeta xato berilgan javobni aniqlang. 
 “Taraqqiy” 
42. “Oyna” jurnali qachondan nashr etila boshlandi? 
 1913-yil 
43. “Al-izoh” jurnali qachondan nashr etila boshlandi? 
 1915-yil 
44. “Taraqqiy” gazetasining I-muharriri kim? 
 I.Obidov 
45. Qaysi gazeta 2 yillik faoliyati davomida milliy ziyolilarning vatanparvar qatlamlari tomonidan 
milliy ozodligini va ravnaqini tarannum ko’plab maqolalari e’lon qilingan? 
 A va B 
46. Yerli xalq, mahalliy aholining mustamlakachilar tomonidan atalishi bu….. 
 tuzem 
47. Arabcha-bosma asarlar-gazeta, jurnal va kitoblar majmui bu…. 
 matbuot 
48. Ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan va ular bo’yicha chuqur ta’lim beradigan o’quv muassasa 
bu…. 
 gimnaziya
 

 
 
39-Turkistonda ilm-fan taraqqiyoti (49) 
Savollar va javobi 
1. Jadidlar tarbiyaviy maqsadlarda ……sohasidagi tadqiqotlarni rivojlantira boshladilar. 
 tarix 
2. Jadidlar ……tarixning haqiqiy bunyodkori ekanligini o’quvchilarga tanishtira boshladilar. 
 xalq 
3. “Tarixi Turkiston” asarining muallifi kim? 
 Mulla Olim Maxdum Hoji 
4. “Tarixi Turkiston” asarida …….bo’lgan voqealarning yilnomasi bayon etilgan edi. 
 qadimgi davrdan to Turkistonning XX asr boshlarigacha 
5. O’zbek tilidagi ilk tarixiy asar sifatida shuhrat qozongan asarni aniqlang. 
 “Tarixi Turkiston” 
6. Kim Turkistonning barcha aholisiga “hozirgi dunyoda yashash, ziyoli, komil va odil” bo’lish 
uchun o’z vatani tarixini o’rganish da’vati bilan murojaat qildi? 
 Behbudiy 
7. “Tarixi jadidai Toshkent” asarining muallifi kim? 
 Muhammad Solih 
8. Quyidagi qaysi asar muallifning 25 yillik izlanishlaridan keyin yozilgan? 
 “Tarixi jadidai Toshkand” 
9. Qaysi asar Toshkent shahrining XIX asrdagi qiyofasining batafsil yoritilganligi bilan 
qimmatlidir? 
 “Tarixi jadidai Toshkand” 
10. “Xorazm tarixi”, “Shajarayi Xorazmshohiy” asarlarining muallifi kim? 
 Muhammad Yusuf Bayoniy 
11. “Tarixi jadidai Toshkand” asari Muhammad Solih necha yillik izlanishlaridan keyin yozilgan? 
 25 yillik 
12. Arxeolog Vyatkin yashagan yillarni aniqlang. 
 1869-1932 
13. Samarqandda faoliyat yuritib, Ulug’bek rasadxonasi o’rnini izlagan sharqshunosni naiqlang. 
 Vyatkin 
14. Qachon va kim Ulug’bek rasadxonasi binosi qoldiqlarini va rasadxonaga tegishli asbob-
uskunalarning bir qismini topishga muvaffaq bo’ldi? 
 1908-Vyatkin 
15. Vyatkinning asarlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 “Zirabuloq” 
16. Quyidagi qaysi sharqshunos rus va o’zbek tillarini o’qitish bo’yicha qator darsliklar muallifidir? 
 Vyatkin 
17. Turkistonda arxeologiya havaskorlari to’garagi qachon ochilgan? 
 1895-yil 
18. Qaysi yili O’rta Osiyo mintaqasining bosh xaritasi tuzib chiqildi? 
 1867-yil 
19. Dastlab hududni xaritalashtirish va iqlimni o’rganish uchun qayerda meteorologiya stansiyasi 
tashkil etildi? 
 Toshkent 
20. Rossiya imperiyasi tomonidan O’rta Osiyoning tabiiy boyliklarini o’zlashtirish bilan bog’liq 
bo’lgan tadqiqot ishlari qachon avj oldi? 
 B va C 
21. Pomir tog’ tizmasini o’rganib chiqib, sayohati davomida botanika, minerallarga oid namunalar 
to’plagan rus zoologi va sayyohini aniqlang. 

 
 Seversev 
22. Quyidagi qaysi olim Tyanshan tog’ tizmasini o’rganib, muzlik, vulqonlar haqida qiziqarli 
ma’lumotlar to’pladi? 
 Semyonov-Tyanshanskiy 
23. Rus olimi Fedchenko tekshirib chiqqan hududlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 Qoraqum 
24. O’rta Osiyo Olimlar jamiyati qachon tuzilgan? 
 1871-yil 
25. O’rta Osiyo olimlar jamiyati qachon o’z faoliyatini tugatdi? 
 1893-yil 
26. O’rta Osiyo olimlar jamiyati faoliyat yuritgan yillarni aniqlang. 
 1871-1893 
27. O’rta Osiyo olimlar jamiyati nima uchun o’z faoliyatini to’xtatdi? 
 mablag’ yo’qligi tufayli 
28. Turkistonda yerlarni sug’orish, dehqonchilik va yerdan foydalanish borasidagi ilg’or usullarni 
targ’ib etgan jurnalni ko’rsating. 
 “Turkistonning qishloq xo’jaligi” 
29. 1876-yil…….. 
 Turkiston muzeyi tashkil etildi 
30. 1870-yilda….. 
 Toshkentda Turkiston xalq kutubxonasi tashkil etildi 
31. Toshkentda tashkil etilgan Turkiston xalq kutubxonasidagi kitoblarning aksariyat qismi qaysi 
sohaga oid kitoblar edi? 
 A va B 
32. Ubaydulla Solih o’g’li Zavqiyning yashab ijod qilgan davrini aniqlang. 
 1853-1921 
33. Quyidagi qaysi shoir satirik she’rlarida mustamlakachi ma’murlar, hukmdorlar va ruhoniylar 
xatti-harakati tanqid qilgan.Erk va ozodlikni tarannum etgan she’rlari uchun zindonga tashlangan. 
 Zavqiy 
34. Turkistonda she’riyatning bir-biriga zid qanay ikkita oqimi mavjud edi? 
 so’fiylik va tanqidiy-realistik 
35. Muhammad Aminxo’ja Muqimiy qaysi shaharda tug’ilgan? 
 Qo’qon 
36. Muqimiyning satirik asarlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 “Hapalak qishlog’i ahlining xonga arzi” 
37. Muqimiyning sayohotnoma asarlari to’g’ri berilgan javobni aniqlang. 
 “Qo’qondan Farg’onagacha”, “Qo’qondan Isfaragacha”, 
38. Quyidagi qaysi shoira Qo’qonda yashab, ayolarning erkinligi va tenghuquqli bo’lishi uchun 
kurashga davit etgani uchun shahardagi mutaasib kuchlar tomonidan kaltaklandi va ko’p o’tmay 
hayotdan ko’z yumdi? 
 Anbar Otin 
39. Jadid adabiyotida qaysi yildan A.Qodiriyning ilk nasriy asarlari e’lon qilindi? 
 1910-yil 
40. “Juvonboz” hikoyasi va “Baxtsiz kuyov” pyesalarining muallifi kim? 
 A.Qodiriy 
41. Jadidlar xalqqa yaqinlashishning eng samarali yo’li sifatida ….ni yaratishdi? 
 milliy teatr 
42. Jadid teatrlarida 1911-1917-yillarda qancha pyesa namoyish etildi? 
 25 ta 
43. Qaysi yillar Turkistonning turli shaharlarida teatrlar tashkil etildi? 
 1911-1913 
44. “Padarkush ”asarining muallifi kim? 

 
 Behbudiy 
45. Quyidagi qaysi asarda otalar va bolalarni shafqatsiz mavjudotlarga aylantirgan ma’naviy 
qashshoqlik mol-mulkka ruju qo’yish qattiq qoralangan edi? 
 “Padarkush” 
46. “To’y” asarining muallifi kim? 
 Nusratilla Qudratilla 
47. Quyidagi qaysi asarda oilaviy va shaxsiy fojialar sababchisiga aylangan serchiqim ba’zi urf-
odatlar va an’analar tanqid ostiga olinadi? 
 “To’y” 
48. 35 Yunoncha-yer atmosferasi, uning xususiyatlari va unda bo’ladigan fizik jarayonlar haqidagi 
fan bu…. 
 meteorologiya 
49. Fransuzcha-kundalik turmushda ro’y beradigan salbiy hodisalarni tanqid qilib yozilgan gazeta 
yoki jurnal maqolasi bu….. 
 felyeton
 
 
40-Teatr va musiqa san’ati (38) 
Savollar va javobi 
1. O’rta Osiyoning qaysi davlatida masxaraboz , qo’g’irchoqboz , raqqos kabi san’at 
yo’nalishlarining uyushmalari vujudga kelgan edi? 
 Buxoro 
2. O’rta Osiyoning qaysi hududi an’anaviy teatrida 2 turkum-tomoshalar-kulgili va xatarli o’yin 
turlari yaxshi shakllangan? 
 Xorazm 
3. Qachondan O’rta Osiyoning bir qancha shaharlarida an’anaviy teatr uyushmalari vujudga keldi? 
 XIX asrning II-yarmi 
4. XIX asrning II-yarmida bir qancha shaharlarida an’anaviy teatr uyushmalari vujudga keldi. 
Bularning eng mashhurlari qaysilar edi? 
 A va B 
5. O’rta Osiyoda ayniqsa qo’g’irchoq teatrlari ommabop bo’lib, ularning mavzusi markazida 
…..obrazi turgan. 
 Kachal Polvon 
6. Qachon Turkiston general-gubernatori taklif qilgan Samara teatri o’lkada bir necha kunlik 
dasturlarini namoyish etdi? 
 1870-yil 
7. 1910-yilda rus aktrisasi Komissarjevskaya truppasining gastrollari qayerlarga uyushtirilgan? 
 Samarqand va Toshkent 
8. Qaysi xalqlar truppalari 1910-1912-yillarda Turkistonda gastrol tashriflari bilan bo’ldi? 
 tatar va ozarbayjon 
9. U.Gajibekovning o’zbek jamoatchiligi orasida iliq kutib olingan musiqali pyesalarini aniqlang. 
 “Taras bulba” 
10. “Teatr-bu ibratxona” so’zlari kimga tegishli? 
 Behbudiy 
11. Turkistonda dastlabki yozma milliy sahna asarlari qachon yaratilgan? 
 1911-yil 
12. Quyidagi asarlar va ularning mualliflari xato berilgan javobni aniqlang. 
 A.Avloniy-“Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari” 
13. Quyidagi qaysi ijodkorning pyesasi o’zbek milliy teatri durdonasiga aylangan? 
 Behbudiy 
14. Turkistondagi I-milliy teatr qayerda va kim tomonidan tashkil etilgan? 

 
 Samarqand-Behbudiy 
15. A.Avloniy qachon va qayerda “Turon” nomidagi teatr truppasini tashkil etdi? 
 1914-Toshkent 
16. Samarqand shahrida Behbudiy rahbarligida tashkil etilgan teatrda namoyish etilgan ilk asar 
qaysi? 
 “Padarkush” 
17. A.Avloniyning tashkil qilgan “Turon” teatr truppasi sahnalashtirgan I- asar qaysi? 
 “Padarkush” 
18. Qo’qon shahridagi Hamza rahbarligida tashkil etilgan havaskorlik teatrida qo’yilgan I-sahna 
spektakl qaysi? 
 “Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari” 
19. Qachon Qo’qon shahrida Hamza rahbarligida havaskorlik teatri tashkil qilingan? 
 1916-yil 
20. Hozirgi Milliy Teatr asoschisini aniqlang. 
 Mannon Uyg’ur 
21. 1916-yildan san’atga ilk qadamnini qo’ygan ijodkorlarni aniqlang. 
 Mannon Uyg’ur, Ma’suma Qoriyeva 
22. O’zbek teatrining I-aktrisasini aniqlang. 
 Ma’suma Qoriyeva 
23. 1919-yilda qayerda dastlabki teatr tashkil qilingan? 
 Andijon 
24. 1922-yilda qayerda dastlabki teatr tashkil qilingan? 
 B va C 
25. Buxoro shahrida teatrning tashkil etilishida kimning xizmatlari beqiyos bo’lgan? 
 Mannon Uyg’ur 
26. Turkistondagi dastlabki yozma milliy sahna asarini aniqlang. 
 “Padarkush” 
27. Kimning qaysi asarida “Qachonki milliy madaniyatimizning uzviy qismi bo’lgan teatr san’ati 
xususida so’z borar ekan, buyuk ma’rifatparvar M.Behbudiyning “Teatr-bu ibratxonadir” deb 
aytgan fikrini eslash o’rinlidir” deyilgan? 
 I.Karimov-“Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” 
28. An’anaviy xalq musiqasida hazilomuz raqslar va o’yin jo’rligida ijro etiladigan kuylar xato 
berilgan javobni aniqlang. 
 terma 
29. Ananaviy xalq musiqasida baxshilar va shoirlar tomonidan ijro etiluvchi ohangdor kuylarni 
o’zida namoyon etgan ijodni aniqlang. 
 terma 
30. Keng qamrovli turli kuy-ohangga ega lirik qo’shiqni aniqlang. 
 ashula 
31. Torli-kamonchali musiqa asboblari xato berilgan javobni aniqlang. 
 dutor 
32. Torli-xoxunli cholg’u asboblarni aniqlang. 1.do’mbira 2.dutor 3.chang 4.tanbur 5.nay 6.ud 
7.surnay 8.rubob 
 1,2,4,6,8 
33. Torli-zarbli cholg’u asbobini aniqlang. 
 chang 
34. Puflama-nayli cholg’u asbobini aniqlang. 
 B va C 
35. Mushtuk-puflamali cholg’u asbobi qaysi? 
 karnay 
36. Zarbli-membranali cholg’u asboblari xato berilgan javobni aniqlang. 
 karnay 

 
37. Xorazmda maqom va musiqa maktabi qaysi Xiva xoni davrida yanada rivojlangan? 
 Muhammad Rahimxon II 
38. Muhammad Rahimxoni Soniyning Xorazm maqomlari to’g’risidagi farmoni qachon e’lon 
qilingan? 
 1882-yil
 
 
41-Me’morchilik va tasviriy san’at (27) 
Savollar va javobi 
1. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida nomlari nafaqat Buxoro amirligida balki Xiva xonligi
Turkiston va Xurosonda ham mashhur bo’lgan ustalar nomlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 Shakar Murodov 
2. Sitorai Mohi Hosa qachon bunyod etilgan? 
 XX asr boshlari 
3. Sitorai Mohi Xosa majmuasining maxsus Oqsaroy zaliga pardoz berish ishini kim 
boshchiligidagi bir guruh usta ganchkorlar amalgam oshirdilar? 
 Shirin Murodov 
4. Xorazm me’morchilik maktabining sarkorini aniqlang. 
 Odina Muhammad Murod 
5. Oddiy loydan go’zal san’at asarlari yaratish va tabiyatdagi turli giyoh va o’simliklardan betakror 
ranglar kashf etish mumkinligini amalda isbotlab bergan kulollar nomlari to’g’ri berilgan javobni 
aniqlang. 1.Odina Muhammad Murod 2.Nurmuhammad 3.Abdujabbor 4.Obloqul 5.So’fi 
Muhammad Niyoz 6.Mo’minjon Solihov 7.Abdulla 
 2,3,5,7 
6. Islomxo’ja minorasi qaysi yillarda qurilgan? 
 1908-1910 
7. Islomxo’ja minorasi qaysi shaharda qurilgan? 
 Xiva 
8. Xorazmni dunyoning eng rivojlangan davlatlari qatorida ko’rishni istagan , vatanini tashqi dunyo 
bilan bog’lashga intilgan, ilg’or g’oyalar bilan to’lib toshgan shaxsni aniqlang. 
 Islomxo’ja 
9. Qaysi hududning yog’och o’ymakorligi, eshik, darvoza va ustunlarni o’ymakor naqshlar bilan 
bezab, o’sha binolarning umumiy ko’rinishiga o’ziga xoslik va jilo baxsh etgan? 
 Xiva 
10. Qachondan Farg’ona vodiysi me’morchiligida Yevropa me’moriy uslubidagi binolarni qurish 
an’analari kirib keldi? 
 XIX asr II-yarmi 
11. Quyidagi qaysi inshoot XIX asr oxirida bunyod etilgan? 
 Andijon jome masjudi 
12. Xorazm me’morchilik maktabining e’tiborli tomonini aniqlang. 
 pershtoqlar, burjlar, shiplar o’ta nozik did va nafosat go’zalligi barq urib turgan holda xattotlik 
yozuvlarini o’ta mohirlik bilan uyg’unlashtirib yubora olar edilar 
13. Nurullaboy saroyi qachon qurilgan? 
 1904-1912 
14. Nurullaboy saroyi kimning buyrug’i bilan qurilgan? 
 Muhammad Rahimxon II 
15. Quyidagi qaysi binolarning qurilishida ham g’arb, ham sharq me’morchiligi a’nanalaridan 
foydalanilgan? 
 A va B 
16. Turkiston general-gubernatorligining ma’muriy va boshqa binolari qaysi shaharda qad ko’tardi? 
 Toshkent 

 
17. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida tasviriy san’atning an’anaviy turlarini saqlab qolgan 
ijodkorlar xato berilgan javobni aniqlang. 
 Ch.Axmarov 
18. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Turkistonda tasviriy sanat qaysi hudud miniaturachilari ijodida 
namoyon bo’ldi? 
 Samarqand, Qo’qon, Buxoro 
19. XX asr boshlarida an’anaviy devoriy naqshlarda …….tasvirlana boshladi. 
 ilgari ishlatilmagan manzaralar-suzib borayotgan kema, temiryo’llar va hayvonlar 
20. Qachondan o’zbek xalqi san’atida ramziylikka xos asriy an’analarga boy-diniy-falsafiy 
mazmundagi naqqoshlikdan bevosita real tasviriy san’atga o’tish holati kuzatildi? 
 XX asr boshlari 
21. Naqsh amaliy markazi …..edi. 
 Buxoro 
22. Qayerlik ustalarning har qanday asari o’z xususiyatlariga ega bo’lib, boshqa shaharlarda 
yaratilgan buyumlardan ajralib turar edi? 
 buxorolik 
23. XX asr boshlarida naqsh amaliy san’atida qaysi rang baxt-saodat va omad ramzi hisoblangan? 
 oq 
24. XX asr boshlarida naqsh amaliy san’atida qaysi rang quvonch va salomatlik ramzi hisoblangan? 
 qizil 
25. Qachon O’rta Osiyoda ananaviy devoriy naqshlarida ilgari ishlatilmagan manzaralar- suzib 
borayotgan kema, temiryo’llar va hayvonlar tasvirlana boshlandi? 
 XX asr boshlari 
26. Quyidagi “Bu hayotning shafqatsiz bir qonuniyati bor.Ya’ni tarixiy murakkab va hal qiluvchi 
burilish pallasida har qanday millat va elat o’z ahilligi va birdamligini yo’qotadigan bo’lsa, oxir-
oqibatda o’zining eng katta, tengsiz, boyligi bo’lmish mustaqilligi va ozodligidan judo bo’lishi 
shubhasizdir” so’zlari I.A.Karimovning qaysi asarida keltirilgan? 
 “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” 
27. Yurtboshimiz I.A.Karimov qachon bir guruh ziyolilar bilan uchrashuvida Turkistonda Rossiya 
imperiyasi o’tkazgan mustamlakachilik siyosatining oqibatlarini xolisona yoritish vazifasini ilgari 
surdi? 
 1998-yil
Download 1.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling