Abuturentlar uchun test 1-qism Sabzavodlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan


Download 25.45 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi25.45 Kb.
#240101
Bog'liq
repititor
Nazorat savollar

Abuturentlar uchun test 1-qism

1. Sabzavodlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan.

A. Kimyoviy reyaksiya. B. Bakteriyalar faolyati. S. Diffuziya hodisasiga.

2. ..... moddalar xususiy hajmga ega lekin shaklga ega emas.

A. Suyuqlik. B. Gaz. S. Qattiq.

3. 37,5 m/s tezlikni km/h larda ifodalang.

A) 150 B) 145 C) 140 D) 130 E) 135

4. Agar jism yo’lning 1-yarmini 20s da, 2-yarmini esa 10s da o’tgan bo’lsa, uning o’rtacha tezligi necha m/s? Yo’l 240 metrga teng.

A) 4. B) 16. C) 12. D) 8.

5. Paskal qonuni aytib bering.

A. Suyuqlik va gazga berilgan tashqi bosim hamma tomonga o'zgarishsiz.

B. Yuza birligiga tik ravishda qo'yilgan kuchga to'g'ri keladiga fizik kaffolikka. S. A va B javob t

6. Uchta bankada bir litrdan toza suv, yog’ va simob bor. Ulardan qaysi biri 1 kg massaga ega?

A) Uchalasi. B) yog’. C) simob. D) suv va yog’. E) suv.

7. Bo’sh shisha idishning massasi 460 g. Uning suv to’ldirilgandagi massasi 960g. moyto’ldirilgandagi massasi 920 g bo’lsa, moyning zichligi qanday (kg/m³) ?

A) 800. B) 820. C) 850. D) 900. E) 920.

8. Potsianal energiya nima.

A. Jismlarning vaziati tufayli olgan energiyasiga B. Jismlarning tezligi tufayli olgan energiyasiga. S. Biror vaqt birligida bajarilgan ishni.

9. 1 mm suv ustunining bosimi necha paskal bo’ladi? .

A) 90. B) 100. C) 0,1. D) 9. E) 10.

10. Suv bosimi hosil qiluvchi minoradagi suvning sirti yerdan 20m balandlikda joylashgan. Shu suv bilan tutashgan va yer sirtidan 2m chuqurlikda joylashgan quvurdagi suvning bosimi qanday (kPa)? g=10N/kg. A) 0. B) 20. C) 22. D) 220. E) 200.

11. Zichligi bo’lgan suyuqlikning 30sm chuqurlikka ega bo’lgan joydagi bos’mini toping (Pa) ? A) 27000 . B) 2700. C) 270000. D) 300000.


12.Idishdagi suvda yog’och quticha suzmoqda. Qutichaga teshiklar orqali suv kirdi va quticha suvga chuqurroq botdi, lekin suzishda davom etdi. Bunda idishdagi suv sathi o’zgardimi? A) o’zgarmaydi. B) ko’tariladi. C). pasayadi. D) javob qutining botish chuqurligiga bog’liq.

13. Tutash idishlarda qanday balandlikdagi (m) kerosin ustuni 16cm balandlikdagi simob ustunini muvozanatga keltirishi mumkin? Tutash idish naylaridan biriga simob quyilgan? Simobning zichligi 13,6 , kerosinniki esa 0,8 g/cm3 ga teng.

A) 1,36. B) 2,7. C) 13,6. D) 16.

14. Muqovasining o’lchamlari 15×20 cm bo’lgan kitobga necha kg massali yuk qo’yilganda, hosil bo’ladigan bosim kuchi atmosfera havosi hosil qiladigan bosim kuchiga teng bo’ladi? Atmosfera bosimi 100 kPa, g=10N/kg.

A) 3. B) 30 C) 3000. D) 300

15. Gidravlik press katta porshenining yuzi . Uning kichik porsheniga 160N kuch bilan ta’sir qilib, og’irligi 12kN bo’lgan yukni ko’tarish uchun kichik porshenning yuzi qanday (cm2) bo’lishi kerak? A) 15. B) 5. C) 10. D) 4.

16. Massasi 70 kg va hajmi 3·10-2 m3 bo’lgan tosh ko’l ostida yotibdi. Bu toshni suv sirtiga tortib chiqish uchun qanday kuch talab qilinadi (kN)? A) 40·103. B) 400. C) 40. D) 0,4. E) 0,04.

17. Massasi 10 g, hajmi 15 sm3 bo’lgan jism suv bilan limo-lim to’ldirilgan stakanga solinsa, necha sm3 suv to’kiladi? A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 100

18. Suvda suzib yurgan aysbergning suvga botmagan qismining hajmi 20 m3 bo’lsa, suv ostidagi qismining hajmi qanday (m3) bo’ladi? psuv=1000kg/m3, pmuz=900 kg/m3. A) 160 B) 170 C) 180 D) 190 E) 200.

19. Areometr yordamida qanday fizik kattalik o’lchanadi?

A) tezlik B) kuch C) bosim D) suyuqlik zichligi

20. Massasi 240 kg bo’lgan tosh richag yordamida ko’tarilmoqda. Agar kichik elka 0,6 m bo’lsa, uzunligi 2,4 m bo’lgan katta elkadga qanday kuch qo’yish kerak? A) 600N B) 4,8 kN C) 6 kN D) 9,6 kN

21. Kuchni ikki marta orttirib, yelka 4marta kamaytirilsa, kuch momenti qanday o’zgaradi? A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi

C) 3 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi. E) 2 marta kamayadi.

22. Qiya tekislikning uzunligi 6, balandligi 1,5 m. Bu qiya tekislikda biror yukni ko’tarishda kuchdan necha marta yutiladi? Ishqalanishni hisobga olmang. A). 2 B) 3 C) 4 D). 4,5 E) yutilmaydi.

23. Qarshiligi 12Ω bo’lgan o’tkazgichning 3 minutda 90 Kl elektr miqdori o’tgan. Bu o’tkazgich uchlaridagi kuchlanishni toping (V).

A) 12 B) 6 C) 10 D) 9

24. Ketma-ket ulangan ikkita bir xil o’tkazgich parallel ulanganda, umumiy qarshilik qanday o’zgaradi? A) 2 marta kamayadi B) 4 marta ortadi C) 4 marta kamayadi D) 2 marta ortadi

25. 50 Ω qarshilikli o’tkazgich orqali 10 minut davomida qanday tok o’tkazilganda, 120 kJ issiqlik ajralib chiqadi (A)?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 10

26. Agar yassi ko’zguda buyum tasviri ko’zgudan 70 cm masofada hosil bo’lsa, buyum bilan uning tasviri orasidagi masofa necha cm bo’ladi?

A) 35 B) 70 C) 140 D) 105

27. Yorug’lik dastasi focus masofalari F1 va F2 bo’lgan ikki linzadan iborat sistemadan o’tmoqda. Bu sistemadan chiqqanda dasta nurlari paralleligicha qolishi uchun linzalar orasidagi masofa qanday bo’lishi kerak?

A) F1 B) F1 +F2 C) (F1+F2)/2 D) F2 E) │F1+F2│.

28. Lupada qanday tasvir hosil bo’ladi? A) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

B) mavhum, , teskari, kattalashgan C) mavhum, , to’g’ri, kattalashgan

D) haqiqiy, to’g’ri, kattalashgan

29. Quyidagi optic asboblarning qaysi birida buyumning kattalashgan haqiqiy tasvirini hosil qilish mumkin? A) yig’uvchi linza B) shisha plastinaC) yassi ko’zgu D) sochuvchi linza E) uchburchakli shisha prizma.

30. Buyum fokus masofasi 50 cm bo’lgan yig’uvchi linzadan necha cm masofaga joylashtirganda, 4 marta kattalashgan tasvir hosil qilish mumkin?A) 25 B) 31,2 C) 50 D) 62,5 E) 75
Download 25.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling