Annotatsiyasi tayanch so’zlar


Download 15.52 Kb.
Sana20.06.2023
Hajmi15.52 Kb.
#1633103
Bog'liq
anotatsiya


“ Kristallarda magnit uyurmali qutblanishlarmavzusidagi magistrlik dissertatsiyasi
ANNOTATSIYASI
1.Tayanch so’zlar: past simmetriy, kristall maydon, nodir yer elementi, ion, terbiy, itriy, energiya, spektr, kristall, muhit, granatlar, ortoalyuminatlar, struktura, temperatura, diapazon, optik, magnitooptika.
2.Tadqiqot ob’ektlari: paramagnit itriy-alyuminiy granati YAG strukturasida kiritilgan Tb3+ ionlarida yuzaga keladigan 5D47F3 nurlanishli 4f-4f o'tish yaqinida MSPL spektri.
3.Ishning maqsadi: past simmetriyali kristall maydonlarida nodir yer ionlarining energiyaviy spektrining nodir yer ionlarining kristalli muhitiga xos xususiyatlarini batafsil o'rganishdan iboratdir nva magnitooptik tadqiqotlarning optik va magnit ma'lumotlarini taqqoslash.
4.Tadqiqot metodlari: Shaffof kristallarda magnit uyurmali qutblanishni o’lchash uchun eksperimentall qurilma. Вибрационный магнитометр.
5.Olingan asosiy natijalar va ularning yangiligi: YAlG:Tb3+ granat strukturasining asosiy 4f8 konfiguratsiyasinig 7F3 multipletining energetik spektrida nodir yer birikmasining magnit qutblangan luminessensiya spektrining xarakterli xossalari o’rganildi.
6.Amaliy ahamiyati: Keng spektral intervallardagi magnitooptik natijalar uchun nazariy materiallar berishdan tashqari, meteorologik, fizik- kimyoviy jarayonlar haqidagi tasavvurlarni sezilarli darajada rivojlantiradi.
7.Tadqiq etish darajasi va iqtisodiy samaradorligi: Energetik kvant taqiqlanishlarning nodir yer ionli strukturalarda buzilishi mexanizmi, optik usullari asosida ishlaydigan turli modulyator, kvant kalitlari, lazerlar kabi qurilmalarni yaratish imkonini beradi.
8.Qo’llash sohasi: Lazer texnologiyalar, biotexnologiyalar, axborot texnologiyalari va yangi industriya inqilobining asosiy texnologiyalari hisoblanadi.


ANNOTATION


1. Key words: low symmetry, crystal field, rare earth element, ion, terbium, yttrium, energy, spectrum, crystal, medium, garnets, orthoaluminates, structure, temperature, spectrum, optics, magnetooptics.
2.Subjects of research: MCPL spectrum near the 4f-4f transition with 5D47F3 emission in Tb3+ ions embedded in the structure of paramagnetic yttrium aluminum garnet YAG.
3.Purpose of work: A detailed study of the energy spectrum of rare-earth ions in low-symmetry crystalline fields specific to the crystalline environment of rare-earth ions and a comparison of optical and magnetic data from magneto-optical studies.
4.Methods of research: Experimental device for measuring the polarization of magnetic circular polarization in transparent crystals. Vibrating magnetometer.
5. The results obtained and their novelty: In the energy spectrum of the 7F3 multiplet of the main configuration 4f8 of the YAlG:Tb3+ garnet structure, the characteristic properties of the magnetically polarized luminescence spectrum of a rare-earth compound were studied.
6. Practical value: In addition to providing theoretical material for magneto-optical results in wide spectral ranges, he also significantly develops ideas about meteorological, physical and chemical processes.
7. Degree of embed and economic efficiency: The mechanism of overcoming energy quantum barriers in structures with rare earth ions makes it possible to create devices such as various modulators, quantum switches, and lasers based on optical methods.
8. Field of application: The core technologies are laser technology, biotechnology, information technology and the new industrial revolution.
Download 15.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling