Aprobatsiya 2019 Davlat test markazi


Download 479.53 Kb.
Pdf ko'rish
Sana01.10.2020
Hajmi479.53 Kb.

 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

  1-15 topshiriqlar   Ona tili 16-30 topshiriqlar   Matematika 

31-45 topshiriqlar   O‘zbekiston tarixi  

ONA TILI 

 

1.Qaysi birlik imloviy jihatdan to‘g‘ri yozilgan? 

A)  8-Dekabr – Konstitutsiya kuni 

B)  Birlashgan Millatlar tashkiloti 

C)  Vazirlar Mahkamasining Raisi  

D)  Samarqand Chinni zavodi 2.Qaysi so‘zlar qatori bo‘g‘inga to‘g‘ri ajratilgan? 

A)  ta-as-su-rot, ko-mis-siy-a, kon-trakt 

B)  min-nat-dor, mu-ro-ja-at, shtan-ga  

C)  ta-raq-qiy-ot, ta-al-luq-li, yon-gan 

D)  bro-ker, ta-aj-jub, kel-din-giz 

3.Qaysi javobda so‘zlar imloviy jihatdan to‘g‘ri 

yozilgan? 

A)  hujjat, hayol 

B)  hujjat, xayol  

C)  xujjat, xayol 

D)  xujjat, hayol 4.Qaysi gapda tinish belgisi to‘g‘ri qo‘llangan? 

A)  Ruboiyni ichida o‘qidi, yuzini tabassum 

qopladi. 

B)  Hamal keldi: amal keldi. 

C)  Yigitlar daraxtlarning tagini yumshatdilar – 

qizlar maktab hovlisini supurdilar. 

D)  Oyim endi o‘rnidan turayotgan edi; eshik shaxt 

bilan ochildi. 5.Qaysi gapda imloviy xatolik uchramaydi? 

A)  Biz endi kelmaymiz, sen ertaga ham kelasan-

mi? 

B)  Savob ishni xar kun qilish kerak, xar kim qilish kerak. 

C)  Olimjon bog‘dagi rang barang gullarga havas 

bilan qaradi. 

D)  Na’matak o‘simligi ichak-me’da kasalliklari 

uchun juda foydalidir. 

6.Berilgan qaysi gapda shevaga oid so‘z qo‘llangan? 

A)  Biz bu kitoblarni tartib bilan taxlay boshladik. 

B)  Akam shotini olib chiqib, devorga suyab 

qo‘ydi. 


C)  Yuzlarcha odamlar maydonga yig‘ilishib, 

mingboshining kelishini kutishar edi. 

D)  Bir ayol igna, angishvona va iplarni qutichaga 

solib unga uzatdi. 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi!


 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

7.Og‘zi qulog‘iga yetmoq iborasining ma’nosi qaysi 

javobda to‘g‘ri izohlangan? 

A)  xursand bo‘lmoq 

B)  og‘zi qiyshayib qolmoq 

C)  beparvo bo‘lmoq 

D)  saxiylik qilmoq 

8.Qaysi javobda sifat turkumiga oid antonim so‘zlar 

juftligi berilgan? 

A)  yuzaki – sirtqi 

B)  yaxshilik – yomonlik 

C)  kechki – ertalabki  

D)  yer – osmon 9.Qaysi gapda o‘zaro shakldosh so‘zlar qo‘llangan? 

A)  O‘n olti asr oldin toshga o‘yib bitilgan O‘rxun 

bitiklarini o‘qing. 

Asr namozini o‘qib tugatgandan so‘ng hovliga 

suv sepdi. 

B)  Shu qora ko‘zlarni asra, Ollohim. 

Ko‘zlarini yumib xayolga toldi. 

C)  …Ishimda unum yo‘q, 

Aytishga unim yo‘q. 

D)  Kechalari shahar yana ham go‘zal bo‘lib ketar 

ekan-a? 

Suluv qizlar sochida tolbargaklar osilgan. 10. Qaysi gapda -dir qo‘shimchasi gumon ma’nosini 

bildirib kelgan? 

A)  Taskin berib onam yig‘laydir, 

Qolganlari yolg‘on yig‘laydir. 

B)  Ot mindirib kim qaytardi yurtga uni? 

Jahongiri bexonumon yurt edi bu. 

C)  Nadir millat qudratining tamadduni, 

Amir Temur haykalidan so‘rang buni. 

D)  Bir vaqtlar meni deb halok bo‘lgan kimdir, 

Men uning uchun ham yashab yuribman. 11. Aniq nisbatdagi fe’llar qatori berilgan javobni 

aniqlang. 

A)  ko‘rsatmoq, bildirmoq 

B)  unutmoq, o‘qimoq  

C)  kiyinmoq, bilinmoq 

D)  gaplashmoq, oqizmoq 12. Nozimjon qovog‘idan qor yog‘adigan yigit edi. 

Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil 

topgan? 

A)  ega, to‘ldiruvchi, kesim 

B)  ega, aniqlovchi, kesim  

C)  ega, hol, aniqlovchi, kesim 

D)  ega, hol, kesim 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi! 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

13. Berilgan qaysi gapda murakkab ot kesim 

qatnashgan? 

A)  Aka, juda mohir ustasiz, sizdan o‘rnak olish 

bizga foyda keltiradi. 

B)  Vazifamiz – o‘qish, o‘qiganda ham a’lo o‘qish. 

C)  Kun juda isib ketgan edi, shuning uchun 

eshiklarni ochib qo‘ydik. 

D)  Mening dadam shifoxonada eng tajribali 

jarrohlardan biri sanaladi. 14. Qaysi gapda bog‘lovchisiz qo‘shma gap 

berilgan? 

A)  Avval ular bizga yetib olishsin, keyin birga 

jo‘naymiz. 

B)  Bugun darsga bora olmadim, negaki tobim 

yo‘q edi. 

C)  Soni bor-u, salmog‘i yo‘q. 

D)  Qaldirg‘och pastlab uchsa, yomg‘ir yog‘ishi 

kutiladi. 

15. Qaysi gapda kelishik qo‘shimchalari uslubiy 

jihatdan to‘g‘ri qo‘llangan? 

A)  Ayrilganning ayiq yer, 

Bo‘linganning bo‘ri yer. 

B)  Har yerni qilma orzu, har yerga bor tosh-u 

tarozi. 


C)  Tilda e’tiborsiz – elga e’tiborsiz. 

D)  Buncha bino qo‘yma zarrin choponlarga, 

Saratonda yaproq bo‘lgin dehqonlarga. 

 

MATEMATIKA 

 

16. 

8

12;  27; 

48

16;  0;  15 va 3,14 sonlardan nechtasi 

natural son? 

A)  2          B)  5        C)  3          D)  4 

17. Hisoblang: 

56 15 3 36 : 4

  

 

A)  2          B)  132 C)  20          D)  40 

18. Axror kitobning 

11

17 qismini, Baxtiyor 

12

17 

qismini, Doniyor esa 

10

17

 qismini o‘qigan. Ulardan qaysi biri kitobning ko‘proq  qismini o‘qigan? 

A)  Doniyor          B)  Axror 

C)  Baxtiyor          D)  ular teng qismda o‘qigan 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi! 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

19. 

1

1

53

2

23

6 ni hisoblang. 

A)  5          B)  4 

C)  3          D)  2 20. Bir dona ko‘ylakning narxi 30 ming so‘m. 10 

dona ko‘ylak sotib olinsa, 10% chegirma mavjud. 

10 dona ko‘ylakni (chegirmasi bilan) necha 

so‘mga sotib olish mumkin? 

A)  300 ming        B)  270 ming  

C)  290 ming        D)  285 ming 21. Konus qaysi raqam ostida joylashgan?  A)  2          B)  4 

C)  1          D)  3 22. AB=16 dm bo‘lsa, bu muntazam uchburchakning 

perimetrini toping. 

           C 

AA)  32 dm     B)  24 dm 

C)  48 dm     D)  34 dm 23. Bir kub metr beton qorishmasini quydirish 50 

ming so‘m. Balandligi 2 metr, eni 0,5 metr va 

uzunligi 10 metr (to‘g‘ri burchakli parallelepiped 

shaklida) bo‘lgan beton devor quydirish necha 

so‘m bo‘ladi? 

A)  50 ming          B)  500 ming 

C)  450 ming          D)  550 ming 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi! 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

24.  

 

Anvar (uyidan maktabga, maktabdan savdo markaziga borishi uchun) yo‘lni  necha xil usulda 

tanlashi mumkin? 

A)  3          B)  5 

C)  2          D)  6 25. Quyidagi sxemadan foydalanib 

4

a

 bo‘lsa, natijani toping. 

 

A)  10          B)  25 C)  28          D)  13 

26. Amallarning bajarilish tartibini aniqlang. 

95 40 2 35 : 7a

b

c

d

  

A) 


,

,

,b

d

a

 

B) 


,

,

,a

b

c

 

C) 


,

,

,b

d

c

 

D) 


,

,

,c

a

b

 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi! 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

27. Rasmda birinchi, ikkinchi va uchinchi kunlari 

havo haroratlarining o‘zgarish grafigi keltirilgan.  

 

Quyidagi ma’lumotlardan qaysi biri to‘g‘ri? A)  Uchinchi kuni eng quyi harorat 7 gradus 

bo‘lgan 


B)  Birinchi kuni eng yuqori harorat 12 gradus 

bo‘lgan  

C)  Ikkinchi kuni eng quyi harorat 5 gradus 

bo‘lgan 


D)  Uchinchi kuni eng yuqori harorat 17 gradus 

bo‘lgan 


28. 

1 t 31kg =

?

kg

  A)  131         B)  1031         C)  1013       D)  1301 

29. A mulohaza “13 toq son”, B mulohaza esa 

“uchburchakning ikki tomoni yig‘indisi uchinchi 

tomondan katta”. Quyidagilardan qaysi biri 

to‘g‘ri? 

A)  A yolg‘on va B rost      B)  A rost va B yolg‘on  

C)  A va B rost                    D)  A va B yolg‘on  30. Xaridning umumiy to‘lovi (ming so‘m) topilsin. 

Nomi 

Narxi  (so‘m) 

Soni 

Daftar  


2000  

Qalam  800  

12 


Albom  

3000  


Ruchka  


1000  

Chizg‘ich 1400  

A)  33          B)  34          C)  32          D)  35  

O‘ZBEKISTON TARIXI 

 

31. Quyidagi qaysi asar Amir Temurning harbiy 

san’ati va davlat boshqarish uslubiga 

bag‘ishlangan? 

A)  “Temur tuzuklari” 

B)  “Tarixi arba ulus” 

C)  “Tarixi jahonkusho” 

D)  “Al-Komil fit-tarix” 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi!


 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

32. Qachondan boshlab mamlakatimiz tarixida ilk 

bor O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki 

palatadan - Qonunchilik palatasi (quyi palata) va 

Senatdan (yuqori palata) iborat tarzda ish 

boshladi? 

A)  2004-yildan 

B)  2005-yildan 

C)  2002-yildan  

D)  2001-yildan 33. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi 

Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan qachon 

Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi Bo‘zsuv 

kanali bo‘yida “Shahidlar xotirasi” yodgorlik 

majmuasi ochilgan? 

A)  2003-yil 2-mart 

B)  1999-yil 9-may 

C)  2001-yil 31-avgust 

D)  2000-yil 12-may  

34. Qachon birinchi marta yashirin ovoz berish yo‘li 

bilan o‘tkazilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri umumiy va 

muqobil asosdagi prezidentlik saylovida Islom 

Karimov 5 yil muddatga O‘zbekiston 

Respublikasining Prezidenti etib saylangan? 

A)  1991-yil 29-dekabrda 

B)  1990-yil 24-martda 

C)  1992-yil 4-yanvarda 

D)  1991-yil 24-martda  

35. XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligida ijaraga yer 

olgan dehqonlar … deb atalgan. 

A)  “yarimchi” 

B)  “barzikor” 

C)  “kadivar” 

D)  “qo‘shchilar” 36. 1892-yilda tarixda “Vabo isyoni” (yoki 

“Toshotar voqeasi”) deb nom olgan qo‘zg‘olon 

qayerda bo‘lib o‘tgan? 

A)  Toshkentda 

B)  Buxoroda  

C)  Qo‘qonda 

D)  Andijonda 

37. Buxoro amirligidagi qaysi me’moriy inshoot 

G‘arb va Sharq an‘analari asosida barpo etilgan? 

A)  Sitorai Mohi Xosa saroyi 

B)  Mir Arab madrasasi  

C)  Nurullaboy saroyi 

D)  Аbdullaxon madrasasi 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi!


 

II variant 

Aprobatsiya 

 

 ©2019 Davlat test markazi 

 

38. Quyidagi sulolardan qaysi biri XVII asrda 

Buxoro xonligida o‘z hukmronligini o‘rnatgan edi? 

A)  mang‘itlar 

B)  shayboniylar 

C)  qon‘g‘irotlar  

D)  ashtarxoniylar 

39. XVI asrda qaysi shaharda Ko‘kaldosh madrasi 

barpo etilgan? 

A)  Qo‘qon          B)  Samarqand 

C)  Qarshi            D)  Toshkent 40. Buxoro amirlaridan qaysi birining davrida aholi 

savdo daromadidan to‘laydigan boj solig‘idan 

ozod etilgan? 

A)  Haydar                 B)  Muhammad Rahim  

C)  Shohmurod          D)  Doniyolbiy otaliq 

41. XI-XII asrlarda Movarounnahrda va Xurosonda 

qaysi turdagi yerlar kengayib mulkchilikning 

asosiy shakllaridan biriga aylangan? 

A)  iqto                   B)  vaqf 

C)  suyurg‘ol          D)  mulki xos 

42. Buxoro qachondan boshlab “Qubbat ul-islom” - 

“Islom dinining gumbazi” nomi bilan shuhrat 

topadi? 

A)  IX asrdan          B)  X asrdan 

C)  XI asrdan          D)  XII asrdan  

43. “…davlat ishlarining to‘qqiz ulushini kengash, 

tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushini qilich 

bilan amalga oshirdim”, - degan so‘zlar qaysi 

hukmdor tomonidan aytilganligini aniqlang. 

A)  Amir Temur                 B)  Mirzo Ulug‘bek 

C)  Husayn Boyqaro           D)  Ismoil Somoniy 44. Mil.avv. VII-VI asrlarda Xorazm, So‘g‘d va 

Baqtriya aholisining asosiy mashg‘uloti … 

bo‘lgan. 

A)  ovchilik va hunarmandchilik 

B)  chorvachilik va ovchilik 

C)  ovchilik va baliqchilik 

D)  sun‘iy sug‘orishga asoslangan dehqonchilik  

45. Fors podshosi Kir II qachon ulkan lashkar bilan 

massagetlar ustiga yurish qilgan? 

A)  Mil.avv. 522-yilda          B)  Mil.avv. 530-yilda 

C)  Mil.avv. 558-yilda          D)  Mil.avv. 519-yilda  

 

@ABITURIYENTINFO - Siz uchun eng muhim ma'lumotlar bazasi!Download 479.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling