Arenlarning gomologlariga oid Qaysi qatorda benzol gomologlari keltirilgan?


Download 22.5 Kb.
Sana22.11.2020
Hajmi22.5 Kb.

Arenlarning gomologlariga oid.1. Qaysi qatorda benzol gomologlari keltirilgan?

A) m-krezol, o-krezol; p-krezol B) ksilol; kumol; toluol

C) metilbenzol, propilbenzol; vinilbenzol D) toluol; ksilol; krezol

2Qaysi qatorda etilbenzol izomerlari keltirilgan?

A) o-krezol; m-krezol; p-krezol B) vinilbenzol; o-ksilol; 1,4-dimetilbenzol

C) o-ksilol; m-ksilol; p-ksilol D) metilbenzol; etilbenzol; propilbenzol

3.Qaysi qatorda l-metil-2-etilbenzol izomerlari keltirilgan?

A) propilbenzol; 1,2,3-trimetilbenzol; o-ksilol

B) propilbenzol; krezol; 1,2,4-trimetilbenzol

C) 1,2,3-trimetilbenzol; kumol; propilbenzol

D) vinilbenzol; o-ksilol; 1,4-dimetilbenzol

4.Qaysi qatorda propil benzol izomerlari keltirilgan.

A) izopropil benzol, 1,2,3-trimetil benzol B) kumol, ksilol

C) kumol, 1,2-dimetil benzol D) krezol, kumol

5.Quyidagilar ichidan toluolni gomologlarni belgilang.

A) Benzol, kumol, sterol B) Stirol, kumol, fenol

C) benzol, kumol, 1,2,3-trimetil benzol D) vinilbenzol, toluol, fenol

6.Quyidagilar orasidan qaysilari 1,2-dimetil benzolga izomer?

A) 1,3-dimetil benzol, 1,4-dimetil benzol

B) 1,1-dimetil benzol, 1,4-dimetil benzol

C) 1,3-dimetil benzol, 2,2-dimetil benzol

D) to`g`ri javob yo`q

7.Tarkibi jihatidan benzolga yaqin bilgan moddani aniqlang.

A) asetilen B) fenol C) metan D) kumol

8.Kumol qaysi moddaga izomer hisoblanadi.

A) 1,2,3-trimetil benzol B) 1,2-dimetil benzol

C) 1,3-dimetil benzol D) 1,6,7-trimetil benzol

9.Arenlarning umumiy formulasini toping.

A) CnH2n+2 B) CnH2n-4 C) CnH2n-6 D) CnH2n

10.Toluolni kimyoviy nomini aniqlang.

A) metil benzol B) etil benzol

Arenlarning kimyoviy xossalariga oid.

1.Berilgan moddalarning qaysilari benzol bilan reaksiyaga kirishadi?

1) brom (temir(III) xlorid ishtirokida); 2)xlor (nikel yoki platina ishtirokida); 3) nitrat kislota (sulfat kislota ishtirokida); 4) vodorod (t =250C, alyuminiy xlorid ishtirokida): 5) kaliy permanganat (sulfat kislota ishtirokida): 6) sulfat kislota.

A) 2,4,5,6 B) 2,4,5 C) 1,3,6 D) 1,3

2.Qaysi reaktiv(lar)dan foydalanib benzolni toluoldan farqlash mumkin?

1) natriy gidroksid eritmasi; 2) kaliy permanganat eritmasi; 3) bromli suv 4) kumush(I) oksidning ammiakli eritmasi.

A) 2,3 B) 1 C)2 D) 4

3.Berilgan moddalarning qaysilari benzol bilan reaksiyaga kirishmaydi?

l) brom (temir(III) xlorid ishtirokida); 2) xlor (nikel yoki platina ishtirokida);

3) nitrat kislota (sulfat kislota ishtirokida); 4)vodorod (t=25°C, alyuminiy xlorid ishtirokida); 5) kaliy permanganat (sulfat kislota ishtirokida); 6) sulfat kislota.

A) 2,4,5,6 B) 2,4,5 C) 1,3 D) 1,3,6

4.Qaysi reaktivdan foydalanib benzolni kumoldan farqlash mumkin.

A) NaOH, KMnO4 B) NaOH, bromli suv

C) Ag2O ning ammiakli eritmasi D) KMnO4 eritmasi

5.Nitrat va sulfat kislotalar aralashmasi benzol bilan reaksiyasida qanday modda hosil bo`ladi.

A) Nitrofenol B) nitrotoluol

C) nitrobenzol D) nitroglitserin

6.Portlovchi modda bo`lgan trotilni kimyoviy nomi qanday?

A) 2,4,6-trinitrotoluol B) 2,3,6-trinitratoluol

C) 2,4,6-trinitrofenol D) Bunday modda yoq

7.Azonlanish reaksiyasiga kirishadigan moddalar qatorini belgilang.

A) Benzol, propan B) propan, etan C) benzol, asetilen D) benzol, etan

8.Benzol bilan reaksiyaga kirishadigan moddalarni aniqlang.

A) Fe(III)xlorid, ozon B) ozon, PCl5 C) ozon, nitrat kislota D) nitrat kislota, mis

9.Benzol yondirilsa qanday moddalar hosil bo`ladi?

A) CO2 va H2O B) CO2 va CH4 C) CH4 va C2H6 D) CO2 va H3O

10.Benzolni katalizator ishtirokida vodorod bilan reaksiyasida (reaksiya oxirigacha sodir bo`lgan) qanday modda hosil bo`ladi?A) siklogeksan B) siklogeksen C) geksan D) geptan
Download 22.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling