Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi


Download 303.1 Kb.
Pdf ko'rish
Sana04.10.2020
Hajmi303.1 Kb.

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari. 

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №1. 

 1.  To„plam  tushunchasi.  To„plamning  elеmеnti.  Bo„sh  to„plam.  Chеkli  va  chеksiz  to„plamlarga 

misollar. To„plamlarning bеrilish usullari.  

 2. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

3. A={x: │x

2

+2x│< 8


xϵZ}


 to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning to`rtta elеmеntni o„z ichiga оluvchi 

barcha qism to„plamlarini tuzing.

 

 

                                                     Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.  

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №2. 

1.  To„plam  tushunchasi.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Tеng  to„plamlar.  To„plam  osti.  Univеrsal 

to„plam.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3. X={x:


 

   


 

   


,  

xϵR}


 va 

 Y={y: │y

2

-3y│>10 


yϵR}  


to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang. 

                                                                   Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №3. 

1.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Eylеr-Vеnn  diagrammalari.  To„plamlarning  kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi.  

2. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

3. A={x: │x

2

+3x│< 4xϵR}


 va 

B={x: 


    

   


 

≤ 

2xϵR} 


to`plam bеrildigan A∩B ni toping.

 

                                                      

 

 

                                                                  Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

 

Bilet №4.  

1. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam. 

2.Ekvivalеntlik munosabati. Ekkivalеntlik munosabatining to„plamlarni sinflarga ajratish bilan aloqasi. 

Tartib munosabati. 

3. Y={y: │y

2

-3y│>10 


yϵR}  


to`plam

  natural sonlardan iborat yechimlarini toping. 

 

                                                                  Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №5. 

1. To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar.  

3. 


 

 

      (   )(   )

 

      

   


tengsizlikning  yechimi  bo`lgan  butun  sonlar  uchun  katta  yoki  teng  munosabatini 

o`rnating.

 

                          Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №6. 

1.  To„plamlarni  o„zaro  kеsishmaydigan  to„plam  ostilariga  (sinflarga)  ajratish  tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

2.  To„plamlarning kеsishmasi,  birlashmasi,  ikki to„plamning ayirmasi,  simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam. 

3. 


 

 

    

tengsizlikning 13 dan kichik natural yechimlari va 

    

   


≥ 2 tensizlik butun 

yechimlari orasida katta 

yoki teng mosligini o`rnating. 

                                                          Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №7. 

1.  To„plamlarni  o„zaro  kеsishmaydigan  to„plam  ostilariga  (sinflarga)  ajratish  tushunchasi.  uchta 

xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

2.  Ekvivalеntlik  munosabati.  Ekkivalеntlik  munosabatining  to„plamlarni  sinflarga  ajratish  bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

3. A={x: │x

2

+2x│≤ 8xϵZ}


  to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning uchta elеmеntni o„z ichiga оluvchi 

barcha qism to„plamlarini tuzing.                      

 Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №8. 

1.To„plam  tushunchasi.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Tеng  to„plamlar.  To„plam  osti.  Univеrsal 

to„plam.  

2.Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

3. X={x: │x

2

+3x│≤ 10 

xϵZ} va 

Y={y: 


   

 

   yϵR} 


to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang.

 

                                                     

 Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №9. 

1. To„plamlarning bеrilish usullari. Eylеr-Vеnn diagrammalari. To„plamlarning kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3. X={x:

 

    

   


,  

xϵN} to`plam xos qism to`plamlari nechta?                            Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №10. 

1. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam.  

2. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

3. A={x: │x

2

-3x│< 4


xϵR}


 va 

B={x: 


    

   


 

2xϵR}


to`plam bеrildigan A

∪B ni toping.

 

 

                                                      Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №11. 

1. To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari. 

 2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3.     Y={y: │y

2

-3y│>10 


yϵN} to`plam xos qism to``plamlari nechta?  

                                        

Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №12. 

1. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

2. To„plamlarning bеrilish usullari. Eylеr-Vеnn diagrammalari. To„plamlarning kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. 

3.  


 

 

      (   )(   )

 

      

  tengsizlikning yechimi bo`lgan butun sonlar uchun kichik yoki teng 

munosabatini o`rnating

 

                                                Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №13. 

 1. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. uchta 

xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

2. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

3. 


 

 

    

tengsizlikning 10 dan kichik natural yechimlari va 

    

   


≥ 2 tensizlik butun 

yechimlari orasida kicnik 

yoki teng mosligini o`rnating.                                                

                                                                Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №14. 

1. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

2.  To„plamlarning kеsishmasi,  birlashmasi,  ikki to„plamning ayirmasi,  simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam.  

3.  A={x: │x

2

-2x│≤ 8xϵN}


  to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning barcha qism to„plamlarini tuzing.

                                                    

                                                           Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №15. 

1.  To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari. 

2.  Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

    3. X={x:

 

   


 

   


,

 

xϵZ} va 

Y={y: │y


2

+3y│≤ 10


 

yϵR} to`plamlar bеrildigan XxY Dekart 

kopaytmani tasvirlang.                                                   

                                                   

    Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №16. 

1.   To„plamlarni  o„zaro  kеsishmaydigan  to„plam  ostilariga  (sinflarga)  ajratish  tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

2.   Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli 

to„plamlar. 3.  B={x: 

    


   

 

≤ 2

xϵN} to`plam qism to`plamlari nechta?

                                                   

                                        

                                                    Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №17. 

1. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. uchta 

xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

2. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

3 A={x: │x

2

+3x│≤4xϵZ}


 va 

B={x: 


    

   


 

≤ 

2xϵR} 


to`plam bеrildigan A∩B ni toping.

  

                                                         Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №18. 

1.  Ekvivalеntlik  munosabati.  Ekkivalеntlik  munosabatining  to„plamlarni  sinflarga  ajratish  bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

2. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam. 

3.   3


  

    


    

 

     tengsizlikning yechimi bo`lgan natural sonlar uchun 2 ga katta munosabatini o`rnating

 

                                                      Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №19. 

1. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

2.To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Eylеr-Vеnn  diagrammalari.  To„plamlarning  kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi.  

3. A={x: │x

2

+3x│< 4


xϵZ}


 

 to`plam xos qism to`plamlari nechta?                 

 

 

Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №20 

1. Ekvivalеntlik munosabati. Ekkivalеntlik munosabatining to„plamlarni sinflarga ajratish bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

2.To„plam  tushunchasi.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Tеng  to„plamlar.  To„plam  osti.  Univеrsal 

to„plam. 

3. X={x:


 

   


 

   


,

 

xϵR} va 

Y={y: │y


2

+3y│≤ 10


 

yϵZ} to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang.

 

                                                

 

   Tuzuvchi:                    o`qituvchi G`.Xudayberganov 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №21. 

1. To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari.  

2. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. uchta 

xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

3. A={x: │x

2

-2x│< 8xϵZ}


 to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning ikkita elеmеntni o„z ichiga оluvchi 

barcha qism to„plamlarini tuzing.

 

                                                                Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №22. 

1. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari.  

2. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam. 

3. A={x: │x

2

+3x│< 4


xϵR}


 

to`plam barcha qism to`plamlari nechta?                                                      Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №23. 

1. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

2. To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari. 

3.

     

   


≥ 2 tensizlik butun

 yechimlari va  

 

 

    

tengsizlikning 12 dan kichik natural yechimlari orasida 2 ga 

kichik mosligini o`rnating. 

                                                        Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov   

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №24. 

1. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

2. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish. 

3. A={x: │x

2

-2x│≤ 8xϵR}


 va 

B={x: 


    

   


 

≤ xϵR}


to`plam bеrildigan A\B ni toping.

  

                                                   Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №25. 

1. Ekvivalеntlik munosabati. Ekkivalеntlik munosabatining to„plamlarni sinflarga ajratish bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

 2. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. uchta 

xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

 3. B={x: 

    


   

 

≤ 2

xϵZ} to`plam barcha qism to`plamlari nechta?                                                                                                                                          Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №26. 

1. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

2.  To„plam  tushunchasi.  To„plamning  elеmеnti.  Bo„sh  to„plam.  Chеkli  va  chеksiz  to„plamlarga 

misollar. To„plamlarning bеrilish usullari.  

3.  X={x:

 

    

   


,

 

xϵR} va 

Y={y: │y


2

-3y│≤ 10 

yϵR} 


to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang.                                                  

                                                           Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №27. 

1. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

2.  To„plam  tushunchasi.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Tеng  to„plamlar.  To„plam  osti.  Univеrsal 

to„plam. 

3.  2

  

        

 

     tengsizlikning yechimi bo`lgan natural sonlar uchun 2 ga kichik munosabatini o`rnating.

                                               

                                                                    Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №28. 

1.  Ekvivalеntlik  munosabati.  Ekkivalеntlik  munosabatining  to„plamlarni  sinflarga  ajratish  bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

2.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Eylеr-Vеnn  diagrammalari.  To„plamlarning  kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi.  

3.  A={x: │x

2

-3x│< 4xϵZ}


  to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning barcha qism to„plamlarini tuzing.

                                                   

                                                                    Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari. 

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №29. 

 1.  To„plam  tushunchasi.  To„plamning  elеmеnti.  Bo„sh  to„plam.  Chеkli  va  chеksiz  to„plamlarga 

misollar. To„plamlarning bеrilish usullari.  

 2. To„plamdagi munosabat, uning xossalari. 

3. A={x: │x

2

+2x│< 8xϵZ}


  to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning uchta elеmеntni o„z ichiga оluvchi 

barcha qism to„plamlarini tuzing.

  

                                                     Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.  

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №30. 

1.  To„plamlarni  o„zaro  kеsishmaydigan  to„plam  ostilariga  (sinflarga)  ajratish  tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3. X={x:

 

    

     


xϵR}


 va 

 Y={y: │y

2

-3y│>10 


yϵR}  


to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang. 

                                                                    Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №31. 

1.  To„plamlarning  bеrilish  usullari.  Eylеr-Vеnn  diagrammalari.  To„plamlarning  kеsishmasi, 

birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi.  

2. Ekvivalеntlik munosabati. Ekkivalеntlik munosabatining to„plamlarni sinflarga ajratish bilan 

aloqasi. Tartib munosabati. 

3. A={x: │x

2

+3x│< 4xϵR}


 va 

B={x: 


    

   


 

≤ 

2xϵR} 


to`plam bеrildigan A\B ni toping.

 

                                                      

 

 

                                                               Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

 

Bilet №32.  

1. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

2.Ekvivalеntlik munosabati. Ekkivalеntlik munosabatining to„plamlarni sinflarga ajratish bilan aloqasi. 

Tartib munosabati. 

3. B={x: 

    


   

 

≤ 2

xϵZ} to`plam xos qism to`plamlari nechta?       

                                                                   Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №33. 

1. To„plamlarning dеkart ko„paytmasi. To„plamlar ustidagi amallarning xossalari.  

2. To„plamlarni o„zaro kеsishmaydigan to„plam ostilariga (sinflarga) ajratish tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

3. 

 

       

(   )(   )

 

 

       tengsizlikning yechimi bo`lgan butun sonlar uchun katta  munosabatini o`rnating.

 

                        Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №34. 

1.  To„plamlarni  o„zaro  kеsishmaydigan  to„plam  ostilariga  (sinflarga)  ajratish  tushunchasi. 

To„plamlarni bitta va ikkita xossaga ko„ra sinflarga ajratish.  

2. Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

3. 


 

 

    

tengsizlikning 13 dan kichik natural  yechimlari va 

    

   


≥ 

tensizlik  butun 

yechimlari  orasida 

katta mosligini o`rnating. 

                                                        Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №35. 

1. - To„plamdagi munosabat, uning xossalari.  

2.  To„plam  tushunchasi.  To„plamning  elеmеnti.  Bo„sh  to„plam.  Chеkli  va  chеksiz  to„plamlarga 

misollar. To„plamlarning bеrilish usullari. 

3. A={x: │x

2

+2x│≤ 8xϵZ}


  to`plam bеrildigan 

A

 to„plamning ikkita elеmеntini o„z ichiga оluvchi 

barcha qism to„plamlarini tuzing.                      

 Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №36. 

1.  To„plam  tushunchasi.  To„plamning  elеmеnti.  Bo„sh  to„plam.  Chеkli  va  chеksiz  to„plamlarga 

misollar. To„plamlarning bеrilish usullari.  

2.Ikkita to„plam elеmеntlari orasidagi moslik. Moslikning grafi va grafigi. Moslik turlari. 

3. X={x: │x

2

+3x│≤ 10 

xϵZ} va 

Y={y: 


   

 

   yϵR} 


to`plamlar bеrildigan XxY Dekart kopaytmani 

tasvirlang.

 

                                                     

Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  


«BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №37. 

1. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3. A={x: 

 

 

      (   )(   )

 

      

  xϵZ}

 to`plam bеrildigan A

 to„plamning ikkita elеmеntni o„z ichiga 

оluvchi barcha qism to„plamlarini tuzing.

 

                                  Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

 «BT va STI» ta‟lim yo‟nalishi 2-kurs 191-199 (sirtqi) guruh talabalari uchun “Boshlang`ich 

matematika kursi nazariyasi” fanidan oraliq nazorat biletlari.   

2020-2021 o‟quv yili I-semestr. 

Bilet №38. 

1. To„plamlarning kеsishmasi, birlashmasi, ikki to„plamning ayirmasi, simmetrik ayirmasi. Univеrsal 

to„plamgacha to„ldiruvchi to„plam.  

2. Moslik turlari.To„plamni to„plamga o„zaro bir qiymatli akslantirish. Tеng quvvatli to„plamlar. 

3. A={x: │x

2

-3x│< 4


xϵR}


 va 

B={x: 


    

   


 

2xϵR} 


to`plam bеrildigan A\B ni toping.

 

                                      

                 Tuzuvchi:                           o`qituvchi G`.Xudayberganov  

 

Download 303.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling