application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  Bm tarixi-2 Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/02
  Mövzu 1 FÖVQƏladə hallarin (FH) TƏSNİfati
application/uploads/2015/12
  1614y kompüterin vә hesablanma sistemlәrinin arxitekyurası az testinin sualları
  1308y az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1308y fizika­1
application/uploads/2015/06
  1330#01#Y15#01 yay 500/Baxış
  Menecment fənnindən testlər
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  DƏrs iLİ Qrup: Dİ-20 Semestr: 2 Mühazirə: 30 saat
application/uploads/2015/01
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət qtisad Universiteti qtisadi Ara
application/uploads/2015/05
  Air oğlu (magиstrantin a. S. A.)
application/uploads/2017/10
  1. Sistemi öyrənən elmin şərti olaraq necə qolu fərqləndirilir? • iki; • dörd; • altı; √ üç; • beş 2
application/uploads/2015/10
  1. Tam təcilin riyazi ifad
application/uploads/2015/07
  Mövzu 1: Üzvi kimyanın predmeti, inkişaf tarixi və nəzəri məsələləri. Doymuş karbohidrogenlər, adlandırılması, quruluşu, alınma üsulları, fiziki – kimyəvi xassələri və tətbiqi
application/uploads/2016/03
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2016/01
  1322 Az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1322 Texniki biokimya
application/uploads/2015/12
  Fenn: 1318y qida kimyası
application/uploads/2017/04
  1229Y az Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1229y Heyvanlar alәmi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2016/08
  1207y az Әyanii Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1207y coğrafi ekologiyanın әsasları
application/uploads/2017/05
  1226y Az Y2017 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1226y Әtraf mühitin iqtisadiyyatı
application/uploads/2015/11
  Mövzu Alıcının davranış reaksiyasının tədqiqi İstehlakçının davranış reaksiyası və onun növləri
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y az
application/uploads/2015/06
  3655#01#Y15#01#500/Baxış
application/uploads/2015/07
  MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
application/uploads/2015/06
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L nazirl y azərbaycan döVLƏt qt sad univers tet bank
  Əsas məsələl
application/uploads/2016/05
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0404y maliyyә bazarları
application/uploads/2015/12
  Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1
application/uploads/2015/06
  0501 ­ Asiya vә Afrika ölkәlәrinin tarixi
application/uploads/2015/11
  E. N. Quliyev Z. M. Məmmədova
application/uploads/2015/12
  Fenn: 0404 Beynәlxalq valyuta ­ kredit münasibәtlәri vә xarici ölkәlәrin pul ­ kredit sistemi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2017/10
  1. Üzən valyuta kursu rejiminin xüsusiyyətləri: • kurs valyutaya olan tələb və təklifin təsiri altında dəyişir √ kurs Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir
application/uploads/2016/01
  8020 Az Distant Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 8020 Makroiqtisadiyyat
application/uploads/2016/05
  Curriculum Vitae Təhmasib Əlizadə
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
application/uploads/2015/07
  Bİolog ologiİya ya, sanitariya və GİGİyenanin predmeti, İnk nkiŞ İŞAF TAR AF tariİX
application/uploads/2015/06
  Fənn 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2807#01#Y14#01qiyabi 500/Baxış t est : 2807#01#Y14#01 qiyabi
application/uploads/2017/10
  1218 Az Q18 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq
application/uploads/2015/06
  Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası
application/uploads/2018/12
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2019/10
  “AZƏrbaycan respublikasinda ali TƏHSİL
application/uploads/2015/06
  2922 Mikrobiologiya, sanitariya v
  Test: 2820#01#Q15#01 yeni (Sürət 04. 12. 2014 15: 57: 26)Test 2820#01#Q15#01 yeni
application/uploads/2018/12
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2018/11
  Azerbaycan dövlet iQTİsad universiteti «magistr hazirliği merkezi»
directory application uploads  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling