EK– D: Deşarj Standartları evsel atik su deşarj standartlari


Download 41.36 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.12.2017
Hajmi41.36 Kb.

EK–

D: Deşarj Standartları 

1. EVSEL ATIK

SU DEŞARJ STANDARTLARI 

Havza kapsamındaki tüm yerleşim birimleri Tablo 1'de verilen deşarj standartlarına göre atık 

sularını arıtmalıdır. 

Tablo 1: 

Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Alıcı Ortama Deşarj Standartları

 

Parametre Birim 

Kompozit   

Numune  

(2 Saatlik) 

Kompozit  

Numune      

(24 Saatlik) 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ

5(mg/L) 45 

40 


Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 

(mg/L) 


100 

80 


Askıda Katı Madde (AKM) 

(mg/L) 


60 

40 


Toplam Fosfor (TP) 

(mg/L) 


Toplam Azot (TN) (mg/L) 

20 


15 

pH 


6-9 


6-9 

 

NOT: Çocuk bahçesi, ahşap-prefabrik çay  ocağı  veya  kantin,  kır  kahvesi,  büfe,  açık  spor 

alanı, günübirlik tesis yapılarından kaynaklı atık sular, "Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası 

İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre 

yapılacak  olan  sızdırmaz  nitelikteki  fosseptiklerde  toplanarak  ve  en  yakın  atık  su  artıma 

tesisine taşıyarak evsel atık sularını arıtmalıdırlar. 

 

2. DİĞER DEŞARJ STANDARTLARI 

Mevcut 

Endüstriyel Tesislerden Çıkan Atık Suların Deşarj Standartları; 

Havza içersinde bulunan 

sanayiler arasında un, salça, bulgur, tuğla, pamuk işleme, mercimek, 

yem,  peynir  ve  tereyağı  fabrikaları  yanı  sıra  petrol üretim ve iletim tesisleri mevcuttur. 

Havzad

a  yoğunluk gıda  endüstrisi üzerinedir. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi ve muhtelif Küçük Sanayi Bölgeleri

ndeki kuruluşlar için Tablo 2'de verilen deşarj standartları geçerlidir. 

Faaliyetini sürdürmesine izin verilen mevcut sana

yi  kuruluşlarının  endüstriyel ve evsel 

nitelikli 

atık sularını arıtsalar dahi doğrudan alıcı ortama deşarjı yasaktır. Tablo 1'de verilen 

standartları sağlayabilen kuruluşlar sonu ön arıtmayla biten kanalizasyona deşarj yapabilirler. 

Bu kur


uluşlar, gerekli ön arıtma işlemlerine tabi tutularak evsel atık su karakterine getirdikleri 

atık sularını bağlı bulundukları yerleşim birimine ait, sonu arıtma tesisi ile biten kanalizasyon 

sistemine 

deşarj etmekle yükümlüdür. 

 


Tablo 2

: Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların ön arıtma öncesi kanala deşarj standartları 

 Parametre

 

Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma İle 

Sonuçlanan 

Atık Su Altyapı Tesislerinde

 

Sıcaklık (˚C) 

40

 pH

 

6.5-10.0 

Askıda katı madde (mg/L)

 

500


 

Yağ ve gres (mg/L)

 

250


 

Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)

 

50

 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

 

4000 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ

5

) (mg/L)


 

-

 Sülfat (SO

4

=) (mg/L)

 

1700 

Toplam sülfür (S) (mg/L)

 

2

 Fenol (mg/L)

 

20 

Serbest klor (mg/L)

 

5

 Toplam azot (N) (mg/L) 

 (a)

 

Toplam fosfor (P) (mg/L) 

(a) 

Arsenik (As) (mg/L)

 

3

 Toplam siyanür (Toplam CN

ˉ) (mg/L)

 

10

 Toplam kurşun (Pb) (mg/L)

 

3 

Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)

 

2

 Toplam krom (Cr) (mg/L)

 

5 

Toplam 


cıva (Hg) (mg/L)  

 

0.2 

Toplam bakır (Cu) (mg/L)

 

2

 Toplam nikel (Ni) (mg/L)

 

5 

Toplam çinko (Zn) (mg/L)

 

10

 Toplam kalay (Sn) (mg/L)

 

5 

Toplam gümüş (Ag) (mg/L)

 

5

 Cl

ˉ (Klorür) (mg/L) 

 

10000


 

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif 

maddeleri(MBAS) (mg/L)

 

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan 

maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

 

a) 


Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır. 

b) 


Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik 

atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır.  

AAT’lerin İzlenmesi ve Denetlenmesi  

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliğinde belirtilen 

hükümlere göre ilgili idarelerce yapılmalıdır.  

Tehlikeli Atıkların Kontrolü  

Havza  kapsamında  endüstriyel  ve  diğer  tüm  faaliyetler  sonucu  oluşan  tehlikeli  atıklar, 

‘Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü  Yönetmeliği’  kapsamında  belirtilen  hükümlere  göre  toplanıp 

bertarafı sağlanmalıdır. 

 

 

 


Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlar; 

Arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları, ‘Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Evsel 

ve  Kentsel  Arıtma  Çamurlarının  Toprakta  Kullanılmasına  dair  Yönetmelik’e  göre  bertaraf 

edilmelidir. Arıtılmış Suların Tarımsal Amaçlı Kullanımı 

Havza  kapsamında  arıtılmış  suların  tarımsal  amaçlı  kullanımı,  Su  Kirliliği  Kontrol 

Yönetmeliği  Teknik  Usuller  Tebliği’nde  belirtilen  sulama  suyu  kriterleri  esas  alınarak 

yapılmalıdır. Ambalaj Atıkları 

Havza kapsamında endüstriyel ve diğer faaliyetler sonucu oluşan ambalaj atıkları, Ambalaj ve 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre bertaraf 

edilmelidir. İyi ve Organik Tarım Uygulamaları 

Havza  genelinde  önerilen  iyi  ve  organik  tarım  uygulamaları,  Organik  Tarımın  Esasları  ve 

Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  ve  İyi  Tarım  Uygulamalarına  İlişkin  Yönetmelik’e  göre 

yapılmalıdır.  Katı Atıkların Kontrolü 

Havza  kapsamında  oluşan  tüm  katı  atıklar,  Atıkların  Düzenli  Depolanmasına  İlişkin 

Yönetmelik ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmelidir. 

Sızıntı Sularının Deşarj Standartları 

Sızıntı sularının yüzeysel sulara deşarjı ve Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri için 

Tablo 3’t

e öngörülen limitlerin sağlanması öngörülmektedir. 

 

 

  

 

 Tablo  3: 

Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri ve Atık Sularının Atık Su Altyapı Tesislerine 

Deşarjında  Öngörülen Deşarj Standartları 

Parametre 

Birim 

Kompozit Numune 

2 Saatlik 

24 Saatlik 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 

(mg/L) 

700 


500 

Toplam Kjeldahl-Azotu 

(mg/L) 

20 


15 

Askıda Katı Madde (AKM) 

(mg/L) 

200 


100 

Yağ ve Gres 

(mg/L) 

20 


10 

Toplam Fosfor (P) 

(mg/L) 

Toplam Krom 

(mg/L) 


Krom (Cr6+

(mg/L) 0.5 

0.5 


Kurşun (Pb) 

(mg/L) 


Toplam Siyanür (CNˉ) 

(mg/L) 


0.5 


Kadmiyum (Cd) 

(mg/L) 


0.1 

Demir (Fe) (mg/L) 

10 


Florür (F

ˉ) 

(mg/L) 


15 

Bakır (Cu) (mg/L) Çinko (Zn) 

(mg/L) 


Balık Biyodeneyi (ZSF) 10 


  

pH 


6-9  


6-9  

a)

 Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır. 

b)

 Bünyesinde %2’den fazla 

inert  KOİ  içeren  ve  toplam  KOİ  değeri  5000  mg/L  den  fazla  olan  kuvvetli 

organik atıksular için KOİ yerine BOİ

5

 değeri esas alınır 

 

Download 41.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling