Ekologik toza mahsulot yetishtirish


Download 134 Kb.
Sana16.12.2020
Hajmi134 Kb.
#168342
Bog'liq
test lotin ekologiya
Кириш 111111, Mikroprotsessorli kontrollerlar. TRM-101 , Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (2), Yarimoʻtkazgich (3), Yarimoʻtkazgich (4), Yarimoʻtkazgich (6), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (8), printsipy-rascheta-gidravlicheskogo-udara-i-ih-razvitie, 123 12.06.2009, EXCEL dd4e4, Энкодер

Ekologik toza mahsulot yetishtirish” fanidan masofaviy ta’lim tizimi orqali talabalar bilimini baholash uchun test topshiriqlari

1. “Ekologiya so‘zi qaysi tildan olingan?

A. Yunon.

B. Grek.

S. Nemis.

D. Ispan.

2. Dehqonchilikda programmalashtirilgan hosil olish usuli nazariya-

sini birinchi bo‘lib kim yaratgan?

A. Shatilov I. S.

B. Qayumov B. D.

S. Sultonov A.B

D. Dexqonov J.K
3. Tuproq unumdorligi qaysi turlarga bo‘linadi?

A. Tabiiy, sun’iy, potensial va samarali.

B. Tabiiy va foydali unumdorlikka.

S. Sun’iy va foydali.

D. Tabiiy va sun’iy.
4. I.S.Shatilov potensial imkoniyat bo‘yicha olinadigan hosildorlikni hisoblashda nimani bosh mezon qilib oladi?

A. Fotosintetik aktiv radiatsiya.

B. O‘g‘itlarni qo‘llanish me’yori.

S. Quyosh nurlari.

D. Ultrabinafsha nurlari.

5.O‘simlik bargida xlorofill donachalari nurni ko‘proq singdiradigan navlar bo‘lsa, hosildorlik ham bir necha marta ortishi mumkinligi ilmiy nazariyada isbot etgan olim kim?

A. Nichiporovich A.

B. Shatilov V.

C. Kurpayanidi A.

D. Vavilov S.

6. Quyoshdan kelayotgan radiatsiya qanday turlarda bo‘ladi?

A. To‘g‘ri va sochma.

B. To‘g‘ri va egri.

C. Sochma.

D. Yoyilgan va uzuq-uzuq.

7. Variant degani nima?

A. O‘rganilayotgan xodisalarni miqdoriy baholash

B. O‘rganilayotgan tajriba

C. Tajriba maydoni

D. tajriba dalasi

8. Delyanka bu:

A. 1 dona variant joylashadigan i maydon.

B. Yer uchastkasi.

C. Tajriba maydoni.

D. Maydon.

9.Ekologiya atamasi kim tomonidan va qachon fanga kiritiligan?

A. E. Gekkel, 1866.

B. J.Lamark, 19100.

S. Ch.Darvin, 1820.

D. J.Byuffon, 1670.

10.Ifloslovchi moddalarning tuproqdan o‘simlik ildizi orqali tanasiga o‘tishi va to‘planishi hodisasi nima deyiladi?

A. Translokatsion.

B. Suv migratsiyasi.

S. Havo migratsiyasi.

D. Transpiratsiya.

11. Ifloslovchi moddalarning atmosfera bo‘shligiga o‘tishi nima

deyiladi?

A. Havo migratsiyasi.

B. Pototrotrof.

S. Fotosintez.

D. Havo migratsiyasi.

12. Ifloslovchi moddalarning suvga o‘tishi hodisasiga ...... deyiladi?

A. Suv migratsiyasi.

B. Suyuqlik migratsiyasi.

S. Havo migratsiyasi.

D. Transpiratsiya.

13. Organik muhitli ozuqada ko‘paytirilgan yomg‘ir chuvalchangining komposti nima deb ataladi?

A. Vermikultura.

B. Bioo‘g‘it.

C. Genotip.

D. Simbioz.

14.Tuproq strukturasi deb nimaga aytiladi?

A. Shakli va o‘lchami jihatidan turlicha bo‘lgan tuproq agregatlariga

aytiladi.

B. Tuproqni zichligiga aytiladi.

S. Tuproqning zich yoki yumshoq tuzilishiga aytiladi.

D. Tuproqning g‘ovaksimon tuzilishiga aytiladi.15.Tuproqdan olingan moddalarni qaytarish qonunini kim bayon qilgan?

A. Yu.Libix.

B. K.A.Timiryazev.

S. A.Mayer

D. S.Kolonikov

16.Tuproqning agrofizik xossalariga nimalar kiradi?

A. Tuproqning solishtirma va hajmiy og‘irligi, nam sig‘imi, haydalma qatlam tuzilishi.

B. Tuproqning haydalma qatlam tuzilishi, hajmiy og‘irligi, solishtirma og‘irligi, tuproq strukturasi, unumdorligi.

S. Tuproqning qattiqligi, namligi va harorati.

D. Tuproqning yorug‘lik, suv singdiruvchanligi va havo rejimi.

17. Madaniy o‘simliklarning yaxshi rivojlanishi va yuqori hosil beri-

shi qanday faktorlarga bog‘liq?

A. Issiqlik. yorug‘lik, suv. organik moda va mineral modda.

B. Yorug‘lik, issiqlik, havo, oziqa, suv.

S. Organik modda, mineral modda, suv, yorug‘lik, havo.

D. yorug‘lik havo suv

18. Transpiratsiya koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi?

A. 1 gr quruq modda hosil qilish uchun sarf bo‘ladigan suv miqdoriga.

B. Vegetatsiya davomida bitta o‘simlik sarf qilgan suv miqdori.

S. 100 gr quruq modda hosil qilish uchun sarf bo‘ladigan suv miqdoriga.

D. Bitta barg sarf qiladigan suv miqdori.

19.Tuproqning paydo bo‘lish va rivojlanishiga qaysi faktorlar

ta’sir etadi?

A. Ona jins, o‘simliklar, iqlim, relef, tuproqning yoshi va inson

faoliyati, hayvonot;

B. Tuproq paydo qiladigan ona jins, suv, issiqlik, shamol;

S. Ona jins,tog‘ jinsi, o‘simliklar, hayvonot;

D. Ona jins, iqlim, relef, mikroorganizmlar, inson faoliyati;20.Sug‘oriladigan sharoitda qaysi o‘lchamli kesakchalar agronomik

jihatdan eng yaxshi strukturali deb hisoblanadi?

A. 1-3 mm.

B. 1-5 mm.

S. 3-8 sm.

D. 2-4 sm.

21.Markaziy Osiyo hududida tarqalgan chuvalchanglar qaysi oilaga

mansub?

A. Mombritsid.

B. Kombistid.

S. Zootsid.

D. Zuluklar

22.«Haydalgan yer chuvalchangi» ning lotincha nomi nima?

A. Nicodrilus caliginosus.

B. Zumbricidaye.

S.Calibri.

D. Zootsid.

23. Yomg‘ir chuvalchangining uzunligi qancha?

A. 9-13 sm dan 45 sm.

B. 20-25 sm.

S. 15-60 sm.

D. 50-60 sm.

24. Megascolides Australiya chuvalchangining uzunligi qancha?

A. 2,5 m.

B. 3 m.

S. 6 m.


D. 1-2 m.

25.1 m2 joyda nechtagacha yomg‘ir chuvalchangi bo‘lishi mumkin?

A. 120 ta.

B. 100 ta

S. 90 ta.

D. 150 ta.

26. Tuproq aeratsiyasi va namlikniig o‘tishini yaxshilaydigan, gumus hosil bo‘lishi, nitrifikatsiya va ammonifikatsiya jarayonlarini tezlashtiradigan hayvon qaysi?

A. Chuvalchang.

B. Zuluklar.

S. Go‘ng.

D. Qushlar.

27. Chuvalchanglar chiqargan chiqindi necha % gacha foydali

koeffitsiyentga ega?

A. 40 %.


B. 30%.

S. 50%.


D. 60%.

28. Bundan 250 yillar oldin qaysi olim tuproq yomg‘ir chuvalchanglarisiz «sovuq va ozuqasizdir» degan?

A. Ingliz tabiatshunosi G.Uayt.

B. Fransuz biologi Ch.Darvin.

S. Nemis ekolog olimi E.Gekkel.

D. Ingliz olimi V.Uilson.

29. Chuvalchanglarni yerning ichagi deb atagan olim bu:

A. Faylasuf Aristotel.

B. Rus olimi Lomonosov.

C. Fizik I.Nyuton.

D. Nemis olimi E. Gekkel

30.Chuvalchanglar qanday iqlimli mamakatlarda bo‘lmaydi?

A. Sovuq.

B. Issiq.

C. Mo‘tadil.

D. Kontinental.

31. Chuvalchanglarni yeng katta turi qayerda topilgan?

A. Avstraliyada.

B. Kanadada.

C. Italiyada.

D. Germaniyada.

32. Foydali moddalarga boy bu o‘g‘it «sof» go‘ngdan ham ustundir. Bu

qaysi o‘g‘it?

A. Biogumus.

B. Azotli o‘g‘it.

C. Kompost.

D. Mikro o‘g‘it.

33.Biogumus juda foydali organik o‘g‘it bo‘lib, u qanday tayyorlanadi?

A. chuvalchanglarni ko‘paytirish bilan.

B. go‘ngni chiritish yo‘li bilan

C. organik o‘g‘itni bijg‘itish bilan.

D. Kimyoviy usul bilan.

34.Tuproqning unumdorligi deb nimaga aytiladi?

A. O‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun zarur suv, oziqa va boshqa

barcha shart-sharoitlar bilan ta’min eta olish qobiliyatidir.

B. Tuproqning, o‘simlik qoldiqlari, mikroelementlar va mikroorganizm-

lar bilan ta’minlanganlik darajasidir.

S. Tuproqning donadorligi, mayda tuproq zarrachalarining nisbatan

ko‘pligi va havo aeratsiyasi uchun sharoit bilan ta’minlanganligi.

D. Tuproqni chirindi (gumus) va mineral turdagi ozuqa elementlari bilan

boyitilganlik darajasidir.

35.Tuproq strukturasi qanday usulda sug‘orilganda ko‘proq buziladi?

A. Bostirib sug‘orilganda.

B. Tomchilatib sug‘orilganda.

S. Pol olib sug‘orilganda.

D. Yomg‘irlatib sug‘orilganda.

35.Tuproqning hajmiy issiqlik sig‘imi nima?

A. 1 sm3 tuproqni 10S gacha qizdirish uchun kerak bo‘lgan issiqlik miqdori.

B. 1 sm3 tuproqni 100S ga qizdirish uchun kerak bo‘lgan issiqlik miqdori.

C. 10 sm3 tuproqni 100S qizdirish uchun kerak bo‘lgan issiqlik miqdori.

D. 10 sm3 tuproqning issiqlikni o‘zida qancha vaqtgacha tutib tura olish

qobiliyatidir.


36. Begona o‘tlar deganda nima tushunasiz?

A. Inson tomonidan ekilmaydigan, ammo ekinlar orasida o‘sadigan va ularga zarar keltiradigan o‘simliklar begona o‘tlar deyiladi.

B. Ariqlar, zovurlar yoqasida o‘sadigan o‘tlar begona o‘tlar deyiladi.

C. Tashlandiq yerlarda o‘sadigan o‘simliklar begona o‘tlar deyiladi.

D. Tabiatda o‘zi o‘sadigan yovvoyi o‘tlar begona o‘tlar deyiladi.

37.Tuproqning qanday fizikaviy xossalarini bilasiz?

A. Tuproqning solishtirma og‘irligi, hajm og‘irligi, g‘ovakligi;

B. Tuproqning hajm og‘irligi, qattiqligi, yopishqoqligi;

C. Tuproqning strukturasi, kapillyar va nokapillyar kovakligi;

D. Tuproqning zichligi, donadorligi va kovakligi;

38. Zaharli begona o‘tlarga qaysi o‘simliklar kiradi?

A. Kakra, kampirchopon, tuyaqorin.

B. Otquloq, ituzum, kakra.

C. Yantoq, tuyaqorin, olabuta.

D. Olabuta, tuyayaloq.

39. Efemer bir yillik begona o‘tlarni ko‘rsating.

A. Yulduzo‘t, lolaqizg‘aldoq.

B. G‘umay, ajiriq.

C. Olabuta, ituzum.

D. Salomalaykum.

40.O‘simliklar qaysi fizika-viy xolatdagi suvni o‘zlashtiradi?

A. Gravitatsion, kapillyar suv;

B. Pardasimon va gigroskopik suv;

C. Pardasimon, gigroskopik, kimyoviy birikkan suv;

D. Kimyoviy birikkan suv, kapillyar, gravitatsion;

41. Qishlovchi begona o‘tlarni ko‘rsating.

A. Jag‘-jag‘, yarutka.

B. Salomalaykum.

C. Lola


D. Ajriq

42. Kurmak bir yillik begona o‘tlarning qaysi guruhiga kiradi?

A. Kechki va bahorgi.

B. Bahorgi.

S. Kuzgi.

D. Soyaki.

43. Tuproqni madaniylashtirishning qanday usullari mavjud?

A. Agrofizikaviy, agrokimyoviy, biologik.

B. Agrokimyoviy, agrofizikaviy, mexanik.

S. Biologik, agrofizikaviy, mexanik.

D. Agrofizikaviy, biologik.

44. Poya parazitlariga qaysi begona o‘tlar kiradi?

A. Devpechak, zarpechak.

B. Misr shumg‘iyasi, yantoq.

S. Qo‘ypechak, zarpechak.

D. Solamaleykum.

45. Begona o‘tlarga qarshi agrotexnik kurash choralariga nimalar

kiradi?

A. Shudgorlash, ekin ekishdan oldin va keyin yerni ishlash, qator oralariga ishlov berish.

B. Begona o‘tlarni urug‘i pishmasdan gerbitsidlar yordamida yo‘qotish.

S. Almashlab ekish, chopiq qilish, gerbitsid sepish.

D. Oldini oluvchi kurash choralarini gerbitsid sepish bilan birga olib borish.

46. Tuproq unumdorligi qaysi turlarga bo‘linadi?

A. Tabiiy, sun’iy, potensial va samarali.

B. Sun’iy va foydali.

S. Tabiiy, su’niy, yuqori va past.

D. Tabiiy.
47. O‘simlikka ta’sir etish xususiyatiga qarab gerbitsidlar qaysi guruhlarga bo‘linadi?

A. Kontakt va ichdan ta’sir etuvchi.

B. Sekin va tez ta’sir etuvchi.

S. Sekin tasir etuvchi.

D. Kontakt ta’sir etuvchi
48. Makrostrukturali kesakchalarning o‘lchami qancha?

A. 0,25-10 mm.

B. 0,01-0,25 mm.

S. 0,1-0,25 mm.

D. 0,01-0,025 mm.
49. Ikki yillik begona o‘tlarni ko‘rsating.

A. Qashqarbeda, oqkarrak.

B. Yantoq, qamish.

S. Olabuta, kurmak.

D. Ituzum, ajriq.

50. Ildizpoyali begona o‘tlarni ko‘rsating.

A. Ajriq, g‘umay, qamish, salomalaykum.

B. Lola va liliya.

S. Ajriq, g‘umay.

D. Yantoq soya.

51. Azot o‘g‘itlari qanday holda bo‘ladi.

A. Qattiq va suyuq.

B. Suyuq.

S. Qattiq.

D. Donador.

52. Kaliy o‘g‘itlarida qaysi moddaning bo‘lishi juda xavfli hisobla-

nadi.

A. Og‘ir metallar.

B. Temir.

S. Fosfor.

D. Katinlar.

53. Birinchi bo‘lib kim o‘simliklarni labaratoriya sharoitida mineral

oziqlar yordamida o‘stirish mumkin ekanligini isbotlab berdi?

A. Knop va Saks.

B. Bussengo va Saks.

S. Libix.

D. Knob va Libix.

54. Boshoqli don urug‘idagi oqsil moddasining miqdorini ko‘rsating.

A. 7-20 %.

B. 15-30 %.

S. 20-30 %.

D. 3-7 %/

55. Qaysi yekinlar Rizobium avlodidan bo‘lgan miikroorganizmlar bilan simbiozdayashaydi?

A. Dukkakli ekinlar.

B. Tomat ekinlar.

S. Tropik ekinlar.

D. Qovoqdoshlar.

56. O‘simliklar azotni qaysi shaklda o‘zlashtiradi?

A. NH4, NO3, N2

B. NH3, K2O, NO2

S. NH3

D. NH2 NO2

57. Tuproqning qaysi qismida ionlar antogonizmikuchli yuzaga keladi?

A. Tuproq eritmasida.

B. Tuproqning qattiq fazasida.

S. Tuproqning havo qismida.

D. Tuproq mineral qismida.

58. Havo haroratining necha gradusdan past bo‘lishi asosiy qishloq xo‘jalik ekinlariga mineral elementlarni o‘zlashtirishiga salbiy ta’sir etadi?

A. 100S.

B. 50S.

S. 80S.

D. 200S.

59. O‘g‘itlarning fiziologik ishqorligi nima?

A. O‘simlikka asosan anionlarni o‘zlashtirilishi hisobiga muhit reaksiyasi ishqoriyligini oshirish xususiyati.

B. O‘simlikka asosan kationlarni o‘zlashtirilishi hisobiga muhit reaksiyasi ishqoriyligini oshirish xususiyati.

S. Mineral o‘g‘itlarning tarkibi va fiziologik xususiyatlari.

D. Organik o‘g‘itlarning tarkibi va fiziologik xususiyatlari.

60. 1 tonna qoramol go‘ngida necha kg azot bor?

A. 4,5-5 kg.

B. 1,9-2,8 kg.

S. 5-6 kg.

D. 3-2 kg.

61. Qoramolning to‘shamali go‘ngi namligi qancha?

A. 75 %.

B. 100 %.

S. 50 %

D. 60 %.


62. Amidli azotli o‘g‘itlarga qaysilar kiradi?

A. Karbamid, kalsiy, tsianamid.

B. Natriyli selitra, azot.

S. Kaliy sulfat.

D. Ammiakli selitra.

63. Ammoniy sulfat tarkibidagi ta’sir etuvchi modda miqdori.

A. 20-21 %.

B. 45-46 %.

S. 46 %.


D. 42-50 %.

64. Suvsiz ammiak tarkibidagi ta’sir etuvchi modda miqdori?

A. 82,2 %

B. 13-15 %.

S. 46 %.


D. 28-35 %.

65. Fiziologik neytral o‘g‘itlar qaysilar?

A. Kaliy nitrat, ammoniy niyrat.

B. Kaliy sulfat, selitra.

S. Natriyli selitra.

D. Ammiakli selitra.

66. Ammafosning kimyoviy formulasi qaysi?

A. NH4, H2PO4.

B. NH3, K2O, NO2.

S. NH3.

D. NH2, NO2.

67. To‘shamali go‘ngni saqlash usullari qaysi?

A. Issiq, yarim issiq, sovuq holatda.

B. Issiq, iliq holatda.

S. Sovuq, muz holatda.

D. Muz holatda.

68. To‘shamasiz go‘ng turlari qaysilar?

A. Suyuq, yarim suyuq, go‘ng oqavasi.

B. Suyuq, qattiq.

S. Yarim suyuq.

D. Go‘ng oqavasi, suyuq.

69. Kompleks o‘g‘itlarni ko‘rsating?

A. Murakkab, aralash va aralashtirilgan.

B. Murakkab, oddiy

S. Oddiy.

D. Aralashtirilgan, oddiy.

70. Fosforli o‘g‘itlar qaysi xomashyodan ishlab chiqariladi?

A. Appatit va Fosforit.

B. Silvinit.

S. Kainit.

D. Azot.

71. Azot moddasining asosiy qismini o‘simliklar qayerdan oladi?

A. Tuproq qattiq fazasi va eritmasidan.

B. Tuproq havosidan.

S. Atmosferadan.

D. Havodan.

72. Disaxaridlarni ko‘rsating.

A. Saxaroza.

B. Glyukoza.

S. Fruktoza.

D. Disaxaridlar.

73. Oziq moddalar tuproqdan o‘simlikka asosan qaysi ko‘rinishda

o‘tadi?

A. Ionlar ko‘rinishida.

B. Molekula ko‘rinishida.

S. Kompleks ko‘rinishida.

D. Kation holida.

74. Faqat yeng kerakli mikroyelementlar vakilini ko‘rsating?

A. Mn, Zn, Cu, Mo.

B. Mn, P, Zn.

S. R, Zn.

D. H, N, K.

75. O‘simlikda qaysi elementlar kationlar holida o‘tadi?

A. Ca, K, Mg, Cu.

B. Mo, K, N.

S. Sa, Mg, K.

D. Si, K, H.

76. Ionlar ontogonizmi nima?

A. Qandaydir bir ionnning ikkinchi bir ionni ildiz hujayrasiga ortiqcha kirishga qarshilik qilishi.

B. Bir ionning ikkinchi bir ion tomonidan yutilishi .

S. Ionlarning navbatma-navbat bilan yutilishi va bir-biriga singishi.

D. Tuproq eritmasidan bir ionni ikkinchi ion tomonidan siqib chiqari-

lishi.


77. Ammoniy xlor tarkibiga ta’sir etuvchi modda miqdori?

A. 24-25%

B. 45-46%

S. 46%


D. 12-3%2

78. Harakatchan fosfor miqdori juda kam bo‘lgan tuproqlar guruhini

aniqlang (P2O5, mg/kg).

A. 0-15


B. 16-30

S. 31-45


D. 46-40

79. Harakatchan fosfor miqdori kam bo‘lgan tuproqlar guruhini

aniqlang (P2O5, mg/kg).

A. 16-30


B. 16-25

S. 31-45


D. 46-40

80. Harakatchan fosfor miqdori o‘rtacha bo‘lgan tuproqlar guruhini

aniqlang (P2O5, mg/kg).

A. 31-45


B. 16-30

S. 22-25


D. 46-40

81. Harakatchan fosfor miqdori yuqori bo‘lgan tuproqlar guruhini

aniqlang (P2O5, mg/kg).

A. 46-40


B. 16-30

S. 31-45


D. 30-20

82. O‘simliklarda nitrat azotini aniqlash usullarini belgilang?

A. Grandval-ionometrik, Mixail asbobida/

B. Tyurin usulida.

S. Konsentratsiya usulida.

D. A va S javoblar to‘g‘ri.

83. Aminokislotalarda azot qaysi shaklda bo‘ladi?

A. Aminogruppa.

B. Nitrat.

S. Ammoniy.

D. Suyuq.

84. Ammiakli selitra tarkibidagi ta’sir yetuvchi modda miqdori?

A. 34,6%


B. 32,0%

S. 25,0%


D. 45,0%

85 Madaniy o‘simliklarning yaxshi rivojlanishi va yuqori hosil

berishi uchun qanday faktorlar bo‘lishi kerak?

A. Issiqlik, yorug‘lik, suv. organik modda, mineral modda.

B. Yorug‘lik, issiqlik, havo, oziqa, suv.

S. Organik modda, mineral modda, suv, yorug‘lik, havo.

D. Yorug‘lik, havo, suv

86. Transpiratsiya koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi?

A. 1 gr quruq modda hosil qilish uchun sarf bo‘ladigan suv miqdoriga.

B. Vegetatsiya davomida bitta o‘simlik sarf qilgan suv miqdori.

S. 100 gr quruq modda hosil qilish uchun sarf bo‘ladigan suv miqdoriga.

D. Bitta barg sarf qiladigan suv miqdori.

87.Tuproqning paydo bo‘lish va rivojlanishiga qaysi faktorlar

ta’sir etadi?

A.Ona jins, o‘simliklar, iqlim, relef, tuproqning yoshi va inson faoliyati, hayvonot;

B. Tuproq paydo qiladigan ona jins, tog‘ jinsi, tabiat xodisalari;

S. Ona jins, atmosferaning tarkibi, ifloslanishi, o‘simliklar, hayvonot,

mikroorganizmlar;

D. Ona jins, iqlim, atmosfera bosimi, relef, inson faoliyati;88.Sug‘oriladigan sharoitda tuproqdagi qaysi o‘lchamli kesakchalar

agronomik jixatdan eng yaxshi strukturali deb hisoblanadi?

A. 1-3 mm.

B. 1-5 mm.

S. 1-3 sm.

D. 2-3 sm.

89. Markaziy Osiyo hududida tarqalgan chuvalchanglar qaysi oilaga

mansub?

A. Mombritsid.

B. Kombistid.

S. Zootsid.

D. Zuluk.

90.«Haydalgan yer chuvalchangi» ning lotincha nomi nima?

A. Nicodrilus caliginosus.

B. Zumbricidaye.

S. Calibri.

D. Zootsid.

91.Almashuvchan kaliy miqdoriga ko‘ra juda kam ta’minlangan tuproq

guruhini aniqlang (K2O, mg/kg).

A. 0-100.

B. 101-200.

C. 201-300.

D. 301-400.

92. Agar tuproqqa 20-30 t/ga go‘ng solinsa, u bilan birga qancha kg azot

tushadi?

A. 400-600.

B. 500-550.

C. 700-800.

D. 400-450.

93.Agar tuproqqa 20-30 t/ga go‘ng solinsa, u bilan birga qancha kg fosfor

tushadi?

A. 200-300.

B. 150-200.

C. 300-350.

D. 300-400.

94.Yuqori miqdordagi mineral o‘g‘it tuproqqa qanday ta’sir qiladi?

A. Mikrobiologik jarayonlarni buzib, organik o‘g‘itning mohiyati pasayib

ketadi.

B. Tuproq strukturasi pasayadi, nitrat miqdori ortib ketadi.C. Foydali mikroorganizmlarni nobud bo‘lishiga va o‘simlik qoldiqlarini

sekin chirishiga olib keladi.

D. Eroziya jarayonini tezlashtiradi va tuproqni og‘ir metallar bilan

me’yordan ortiq ifloslanishiga olib keladi.95. Qishloq xo‘jaligida qo‘llanilgan pestitsidlar va mineral o‘g‘itlar- ning necha % i ekin maydonlarining, oqavalari bilan suv havzalariga tushib, ularni ifloslaydi?

A. 30-70%.

B. 25-30%.

C. 13-25%

D.30-40%.

96. Hasharot-zararkunandalar ta’siridan qishloq xo‘jalik ekinlari-

ning necha % hosili nobud bo‘ladi?

A. 23,9-46,4%.

B. 24-25%.

C. 19-23%.

D. 40-30%.

97. O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo

bo‘yicha qancha mln.t ximikatlar ishlab chiqarilgan?

A. 2,3-2,5 mln.t.

B. 3-5 mln.t.

C. 2-3 mln.t.

D. 4-6 mln.t.

98.O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarilgan kimyoviy preparatlarning nechi % ini AQSh va Kanada ishlatgan?

A. 33 % ini.

B. 30 % ini.

C. 40 % ini.

D. 50 % ini.

99.O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarilgan kimyoviy preparatlarning nechi % ini G‘arbiy Yevropa mamlakatlari ishlatgan?

A. 22 % ini.

B. 18 % ini.

C. 40 %ini.

D. 30 % ini.

100.O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarilgan kimyoviy preparatlarning nechi % ini Sharqiy Yevropa mamlakatlari ishlatgan?

A. 9 % ini.

B. 20 % ini.

C. 18 % ini.

D. 30 % ini.

101.O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarilgan kimyoviy preparatlarning nechi % ini Avstraliya va Yangi Zelandiya mamlakatlari ishlatgan?

A. 1,0 % ini.

B. 5,0 % ini.

C. 10,0 % ini.

D. 30,0 % ini

102. O‘tgan asrning 80-yillarida o‘simliklarni himoya qilish uchun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarilgan kimyoviy preparatlarning nechi % ini Italiya ishlatgan?

A. 1,0 % ini.

B. 9,0 % ini.

C. 5,0 % ini.

D. 10,0 % ini.

103. Begona o‘tlarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Gerbitsidlar

B. Fungitsidlar

C. Defoliantlar.

D. Desikantlar.

104.Zararli hasharotlarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy preparat

nima?

A. Inseksidlar.

B. Fungitsidlar.

C. Aldegidlar.

D. Suspenziyalar.

105. O‘simliklarni zamburug‘lar bilan kasallanishiga qarshi ishlati-

ladigan kimyoviy preparat nima?

A. Fungitsidlar

B. Gerbitsidlar

C. Inseksidlar

D. Zootsid

106. Zararli umurtqali hayvonlarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy

preparat nima?

A. Zootsidlar.

B. Fungitsidlar.

C. Gerbitsidlar.

D. Fitonsidlar.

107. Kemiruvchilarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Rodentitsidlar.

B. Zootsidlar.

C. Fungitsidlar.

D. Bakteriotsidlar.

108. O‘simliklarning bakteriyalar bilan kasallanishiga qarshi

ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Bakteritsidlar.

B. Rodentitsidlar.

C. Zootsidlar.

D. Fungitsidlar.

109. Suvo‘tlarning gullashiga va suv gulli o‘simliklarning ko‘payi-

shiga qarshi ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Algitsidlar.

B. Bakteritsidlar.

C. Rodentitsidlar.

D. Zootsidlar.

110.O‘simlik barglarini to‘ktirish uchun ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Defoliantlar.

B. Desikantlar.

C. Bakteritsidlar.

D. Rodentitsidlar.111. Hosilni yig‘ishdan oldin o‘simlik barglarini quritish uchun

ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Desikantlar.

B. Defoliantlar.

C. Algitsidlar.

D. Gerbitsidlar.

112. O‘simliklar o‘sishini sekinlashtirish va poyalarini turg‘un

qilish uchun ishlatiladigan kimyoviy preparat nima?

A. Retaradantlar.

B. Desikantlar.

C. Defoliantlar.

D. Algitsidlar.

113.Pestitsidlar ichida eng keng tarqalgani vakili?

A. Xlororganik.

B. Retaradantlar.

C. Intensitsidlar.

D. Defoliantlar

114. Xlororganik pestitsidlar tuproqda necha yil davomida 10-39%

saqlanib turadi?

A. 14-17 yil.

B. 20 yil.

C. 15-16 yil.

D. 30 yil.

115. Inson va issiq qonli hayvonlarga nisbatan zaharlilik darajasi

bo‘yicha pestitsidlar necha guruhlarga bo‘linadi?

A. 4 ta.


B. 5 ta

C. 6 ta.


D. 3 ta.

116. Ekotizimlarga pestitsidlar sepib hasharotlarni nobud qilish natijasida faqat asalarilar o‘limi orqali 1985 yili kelgan ziyon taxminan qanchani tashkil etgan?

A. 3 mlrd. dollar.

B. 2 mlrd. dollar

C. 9 mlrd. dollar.

D. 5 mlrd. dollar.

117. 1938 yili pestitsidlarga chidamli hasharotlarning necha turi

bo‘lgan?

A. 7 ta turi.

B. 8 ta turi.

C. 9 ta turi.

D. 10 ta turi.

118. Nordon tuproqlarda mineral o‘g‘itlarning effektivligi necha %

ga kamayadi?

A. 30-40 % i.

B. 50-60 % i.

C. 70 % i.

D. 10 % i.

119.Tuproqning qaysi qismida ionlar antogonizmi kuchli yuzaga

keladi?

A. Tuproq eritmasida.

B. Tuproqning qattiq fazasida.

S. Tuproqning havo qismida.

D. Tuproqning mineral qismida.

120. Havo haroratining necha gradusdan past bo‘lishi qishloq xo‘jalik ekinlarini mineral elementlarni o‘zlashtirishiga salbiy ta’sir

etadi?

A. 100S.

B. 50S.

S. 80S.D. 200S.

Tuzuvchi: X.M. Shodmonov
Download 134 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling