F. I. Sh (to’liq yozilsin), patok va guruh raqami


Download 247 Kb.
bet1/3
Sana28.05.2020
Hajmi247 Kb.
#111082
  1   2   3
Bog'liq
КТЭ ЯН biletlari


YAKUNIY NAZORATNI BAJARISH UCHUN QO’YILGAN TALABLAR
1.Yakuniy nazorat yozma ishi yoziladigan varraqning tepa qismidan, avval albatta – F.I.SH (to’liq yozilsin), patok va guruh raqami (Misol uchun: CAO203-1), variant raqami va variantda keltirilgan uchta savolni yozib oling.

2. Xar bir savolga javob yozilganda albatta javobdan oldin savolni yozish shart.

3.Tizimga yuklanayotgan yakuniy nazorat yozma ishi faylining nomida esa – gurux raqamingizni, familiyangizni, ismingizni va variant raqamingizni yozib qo‘yishni unutmang. (Misol uchun: CAO203-1-Davlatov-Ilxom-17).

4. Yakuniy nazorat ishini 2 xil shakilda imkoniyatingizga qarab bajarishingiz mumkun: KOMPYUTERDA elektron shakilda yozish va qo’l yozma shakilda yozish.

5. Komyuterda yozilganda elektron variantda va yozma qo’lda yozilganda ham xar bir jabob yangi varoqdan boshlanishi kerak.

6. Javoblar qisqa va aniq yozilgan bo’lishi hamda 2 varoqdan oshmasligi lozim (rasm va chizmalar bilan xisoblanganda) qo’lda va kompyuterda ham.

7. Qo’lda yozilganda iloji boricha yozuv tushunarli hamda tasvirga olinganda yaxshi kurinadigan xolatda bo’lishi va rasmlar iloji boricha bitta faylda joylashgan bo’lishi yoki rasmlar alohida faylda bo’lganda tartib bilan nomlanishida joylanishi kerak.

8. LMS tizimidagi tartib raqamingizni bilmasangiz shu faylning eng pastki qismida barcha patoklar uchun ro’yhat berilgan. O’z tartib raqamingizni shu yerdan bilib olishingiz va shunga mos raqamli varinatni tanlab olishingiz kerak.Yakuniy Nazorat ishi varianti, gurux ro‘yxatidagi (LMS tizimidagi) tartib raqami asosida tanlab olinsin!
YN varinatlari

Variant №1

1.Zamonaviy kompyuterlarni ishlab chiqish – tashkil etilishi tamoillarini keltiring. «Kompyuterni tashkil etilishi» fani nuqtai nazaridan buyruq deganda nima tushuniladi va u qanday tuzilishga ega?

2.Bul funksiyalari deganda qanday funksiyalar tushuniladi va ularni hisoblash qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.

3.Xotira turlarini bir biri bilan solishtirma tahlilini amalga oshiring. Ularning texnik ko’rsatkichlarini keltiring.
Variant №2

1.Kompyuterlarning qanday turlarini bilasiz, ular bir birlaridan nimasi bilan farq qiladilar?

2. Protsessorning buyruqlar to‘plamiga kirgan buyruqlarning qanday xillari mavjud.

3.Protsessor unimdorligi deganda nimani tushunasiz va u qanday ko’rsatkichlar asosida xisoblanadi. Biron bir protsessor misolida xisoblab tushuntirib bering.


Variant №3

1.Kompyuterning markaziy protsessori qanday vazifani bajaradi va u qanday tashkil etuvchi qismlardan iborat? Chizma asosida tushuntirishlar bering.

2.Kesh xotira qanday xotira va uning qanday bosqichlari mavjud.

3.Baytlarni to‘g‘ri va teskari tartibda joylashtirish nima ekanligini chizmalar va misollar asosida tushuntirib bering.


Variant №4

1.Mikroprotsessor registrlar to‘plamlari deganda, nima tushuniladi va ular nima uchun ishlatiladi?

2. Kompyuter arxitekturasining qanday turlarini bilasiz, ularni chizmalar bilan tushuntiring.

3. Mantiqiy ko‘paytirish va inkorlash amallarini bajaruvchi ventilning sxemasini keltiring va uni qanday ishlashini tushuntirib bering.


Variant №5

1.PC, IP va IR registrlari deganda qanday registrlar tushuniladi va ularni chizmalar asosida tushuntiring.

2.Kompyuter arxitekturasining rivojlanishi (avlodlari) haqida ma’lumot bering.

3.Kompyuterlarda mantiqiy amallar qanday amalga oshiriladi misollar bilan tushuntirib bering.


Variant №6

1.Fon-neyman arxitekturasidagi ma’lumotlarga ishlov berish traktini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2. Kesh-xotiraning sathlari deganda nima tushuniladi? Ushbu sathlar haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. VA, YOKI, EMAS mantiqiy elementlari asosida uncha katta bo‘lmagan mantiqiy sxemalarni amalga oshirish ketma-ketligini misol bilan tushuntirib bering.


Variant №7

1.Ma’lumotlarga ishlov berish trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

2. Birlashtirilgan va alohida ajratilgan kesh xotira degan iboralarga chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. Ikkilik kodlashtirish. Ikkilik kodida sonlar bilan arifmetik amallarni bajarish qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №8

1.Protsessorda buyruqni bajarish ketma-ketligini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2. Boshqarish signallari deganda - qanday signallar tushuniladi, ularning qanday xillari mavjud va ular nima uchun ishlatiladilar? Chizmalar bilan tushuntiring.

3. To‘g‘ri va teskari kodlar deganda qanday kodlar tushuniladi va ular nima uchun ishlatiladi? Misollar yordamida tushuntirib bering.


Variant №9

1.Parallel hisoblash tizimlarining klassifikatsiyasini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2.Zamonaviy kompyuterlar qanday belgilari bo’yicha turlarga ajratiladi.

3. Kompyuterlarda ifodalanishi mumkin bo‘lgan raqamli ma’lumotlarning qanday xillarini bilasiz? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №10

1.Ko‘p protsessorli va ko‘p mashinali kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2. Kompyuterning parallel shinasi va uning tarkibi haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. Butun va suriluvchi nuqtali sonlarni kompyuterda ifodalash qanday amalga oshirilgan? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №11

1.Buyruqlarni konveyer asosida ishlash va giperoqimli texnologiya iboralariga chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

2. Ichki va tashqi shinalar deganda qanday shinalar tushuniladi? Ushbu shinalarning tuzilishi haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. Intel firmasining zamonaviy protsesorlaring texnik ko’rsatkichlari bo’yicha solishtirma tahlilini amalga oshiring.


Variant №12

1.Besh bosqichli konveyer chizmasini keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2.Kompyuter protsessorining buyruqlar to‘plami deganda nima tushuniladi? Buyruqlar to‘plamiga kirgan mashina buyruqlari qanday tuzilishga (formatga) ega va ularning qanday xillarini mavjud?

3. Bul funksiyalari deganda qanday funksiyalar tushuniladi va ularni hisoblash qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №13

1.Beshta funksional blokka ega superskalyar protsessor chizmasini keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2. Segmentlarga ajratish va uni amalga oshirish deganda nima tushuniladi? Chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. Doimiy xotira turlari va ularning tehnik xususiyatlarining solishtirma tahlilini amalga oshiring.


Variant №14

1.Ommaviy parallelikka asoslangan protsessorlardan iborat bo‘lgan – MPP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

2. Sinxron shina orqali ma’lumotlarni o‘qish jarayonining vaqt diagrammasini keltiring va unga tushuntirishlar bering.

3. USB chinasining avlodlari tehnik ko’rsatkichlarini keltiring va tahlil amalga oshiringVariant №15

1.Vazifasiga ko’ra kompyuterlar qanday turlarga ajratiladi va qanday sohalarda qo’llaniladi.

2.Simmetrik multiprotsessor – SMP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

3.Asosiy xotirani sahifalar ko‘rinishida tashkil qilish va virtual xotira haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.


Variant №16

1.Multitasking tizimlari. VLIW-protsessorlar va ular asosida qurilgan kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2.Zamonaviy kompyuter qanday tuzilishga ega? Kompyuterning markaziy protsessori qanday vazifani bajaradi va u qanday tashkil etuvchi qismlardan iborat? Chizma asosida tushuntirishlar bering.

3.PCI Exspress tizimining standart joylashishi chizmasini keltiring va unga tushuntirishlar bering. Uning qanday avlodlari mavjud.


Variant №17

1.Ko‘p oqimli SMT-kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

3.USB shinasi qanday tuzilgan va unda ma’lumotlarni almashinish qanday amalga oshiriladi?


Variant №18

1. «Kompyuterni tashkil etilishi» fani nuqtai nazaridan buyruq deganda nima tushuniladi va u qanday tuzilishga ega?

2. Ma’lumotlarni kiritish-chiqarish arxitekturasi va kontroller deganda nima tushuniladi? Chizmalar asosida tushuntiring.

3.Kompyuterning asosiy xotirasi nima uchun mo‘ljallangan va u qanday tuzilgan? Asosiy xotirada adreslash qanday amalga oshiriladi?Variant №19

1.Kompyuterlarning – kompyuter tizimlarining qanday turlarini bilasiz, ular bir birlaridan nimasi bilan farq qiladilar?

2.Menfreym kompyuterlar qanday kompyuterlar xisoblanadi.

3.Yacheyka va so‘z, so‘z uzunligi degan iboralar nimalarni anglatadi? Chizmalar asosida tushuntiring.Variant №20

1.Zamonaviy kompyuter qanday tuzilishga ega? Chizma asosida tushuntirishlar bering.

2.Shahsiy komyuterlar boshqa kompyuterlardan nimasi bilan farq qiladi.

3.Baytlarni to‘g‘ri va teskari tartibda joylashtirish nima ekanligini chizmalar asosida tushuntirib bering.Variant №21

1.Ichki xotira tarkibiga kirgan muhim registrlar haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

2. Kesh-xotiraning joylashish chizmasini keltiring, kesh xotira nima uchun mo‘ljallanganligi va uning qanday xillari mavjud ekanligi haqida tushuntirishlar bering.

3. Arifmetik mantiqiy qurilma qanday qurilma xisoblanadi? Uning ishlash jarayonini chizmalar bilan tushuntirib bering.
Variant №22

1.Registr nima va uning qanday turlari mavjud.

2.Superkompyuterlar qanday vazifalarni bajaradi?

3.Grafik protsessor deganda qanday protsesorlarni tushunasiz va ular nimasi bilan farq qiladi.


Variant №23

1.Fon-neyman mashinasining ma’lumotlar traktini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2.Matritsali va vektorli protsessorlar haqida ma’lumot bering.

3.Kompyuterning unimdorligi nimalarga bog’liq va unumdorlik qanday oshirilishi mumkun.


Variant №24

1.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi?

2.O’rnatilgan tizimlar deganda qanday tizimlarni tushunasiz?

3.Kompyuterlarning asosiy platasining (мат.плата) qanday turlarini bilasiz va ular qanday hususiyatlarga ega?


Variant №25

1.Protsessorlar qanday kerakli texnik ko’rsatkichlarga ega bo’lishi kerak?

2. Parallel, assotsiativ va oqimli xisoblash tizimlari haqida ma’lumot bering.

3. RISC va CISC farqini aytib bering.


Variant №26

1. Umumiy xotirali ko‘p protsessorli hisoblash tizimlari haqida ma’lumot bering.

2. Mobil tizimlar deganda qanday tizimlar tushuniladi.

3.Shina turlarini tehnik ko’rsatkichlarini keltiring


Variant №27

1. Massiv-parallel tizimlar haqida ma’lumot bering.

2.Operativ xotira deganda nimani tushunasiz.

3.Kompyuterning parallel shinasi va uning tarkibi haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.
Variant №28

1.Buyruqlarni konveyer asosida ishlash va giperoqimli texnologiya iboralariga chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

2.Real vaqt tizimlari qanday tizimlar?

3.Ichki va tashqi shinalar deganda qanday shinalar tushuniladi? Ushbu shinalarning tuzilishi haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.


Variant №29

1.Serverlar qanday kompyuterlar xisoblanadi?

2.Kompyuter protsessorining buyruqlar to‘plami deganda nima tushuniladi? Buyruqlar to‘plamiga kirgan mashina buyruqlari qanday tuzilishga (formatga) ega va ularning qanday xillarini mavjud?

3.Protsessor tezligi qanday husisiyatlar bogliq?


Variant №30

1. Simmetrik multiprotsessorli tizimlar haqida ma’lumot bering

2.Vinchesterlar haqida ma’lumot bering. Ular qanday tehnik hususiyatlarga ega?

3.Oqimli ishlov berishni deganda nimani tushunasiz? Qaysi sohalarda qo’llaniladi misollar bilan tushuntiring.Variant №31

1. MPP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

2. Assotsiativ ishlov berish deganda qanday tizimni tushunasiz?

3.Shinalar nima va uning ishlash tomoilini tushuntirib bering


Variant №32

1.Xotira qaysi husisiyatlariga ko’ra turlarga ajratiladi va qanday turlari mavjud?

2.Simmetrik multiprotsessor – SMP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

3. Virtual xotirani qanday tashkil qilinadi?


Variant №33

1.Multitasking tizimlari. VLIW-protsessorlar va ular asosida qurilgan kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2. Kompyuterning markaziy protsessori qanday vazifani bajaradi?

3.Video adapter (videokarta) qanday shina turi orqali kompyuterga bog’lanadi?


Variant №34

1. Xotirani sahifali tashkil qilishda virtual manzilni fizik manzilga aylantirish mexanizmi haqida ma’lumot bering.

2.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

3.Kontroller deganda qanday qurilmani tushunasiz va u qanday tehnik ko’rsatkichlarga ega?
Variant №35

1. Virtual xotirani boshqarish usullarini yoritib bering.

2. Interfeyslarning turlari va xususiyatlari haqida ma’lumot bering.

3.Kompyuterning asosiy xotirasi nima uchun mo‘ljallangan va u qanday tuzilgan?Variant №36

1. Tizim interfeyslarining arxitekturasi haqida ma’lumot bering.

2. Shinalar ierarxiyasi deganda nimani tushunasiz?

3.Xotira xajmi deganda nimani tushunasiz va u qanday o’lchanadi?Variant №37

1. Shinalarni standartlashtirish deganda nimani tushunasiz?

2.Arifmetik mantiqiy qurilma qanday qurilma xisoblanadi?

3.AMD protsessorlari va ularning avlodlari haqida solishtirma tahlil keltiring


Variant №38

1. Kompyuter va tashqi qurilmalar o’zaro qanday ma’lumot almashadilar?

2. Integral sxemalar yoki mikrosxemalar deganda nimani tushunasiz?

3.Video adapter (videokarta) ning qanday turlarini bilasiz va ular qanday farqlanadi?


Variant №39

1. Shinaviy arbitraj deganda nimani tushunasiz?

2. Super konveyerni qayta ishlash deganda nimani tushunasiz?

3. Simmetrik multiprotsessorli tizimlar (SMP) ning afzalligi va kamchiliklari haqida ma’lumot bering.Variant №40

1.Fon-neyman mashinasining ma’lumotlar traktini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2. Kesh-xotiraning sathlari deganda nima tushuniladi? Ushbu sathlar haqida chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

3. Intel CORE i3 kompyuter avlodi haqida ma’lumot bering.


Variant №41

1. Konveyerli qayta ishlash deganda nimani tushunasiz?

2.Zamonaviy kompyuter arxitekturalari haqida ma’lumot bering.

3.Multiprotsessorlarning tehnik hususiyatlari haqida ma’lumot bering.


Variant №42

1. Taqsimlangan xotirali ko‘p protsessorli hisoblash tizimlari haqida ma’lumot bering.

2. Shinalar turlari va ularning hususiyatlari haqida ma’lumot bering.

3. Turli sanoq tizimlari o’rtasida bo’ladigan arifmetik amallar qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.Variant №43

1.Parallel hisoblash tizimlarining klassifikatsiyasini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2.Protsessor yadrosi va yadrolar soni deganda nimani tushunasiz?

3.Butun va butun bo’lmagan sonlar ustida qanday qilib arifmetik amallar bajariladi? Misollar bilan tusntirib bering.


Variant №44

1.Parallel va ketma-ket shina turlari haqida ma’lumot bering.

2.Tezkor qo’shimcha xotira turlari haqida ma’lumot bering.

3. Buyruqlarning turlari. Buyruqlarning formatlari haqida ma’lumot bering.


Variant №45

1.Buyruqlarni konveyer asosida ishlash va giperoqimli texnologiya iboralariga chizmalar asosida tushuntirishlar bering.

2. Xotiraga bir xil bo’lmagan ruxsatlilik tizimlari (NUMA) haqida ma’lumot bering.

3. Pentium protsessorlari haqida ma’lumot bering.


Variant №46

1. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari haqida ma’lumot bering

2.Kompyuter protsessorining buyruqlar to‘plami deganda nima tushuniladi? Buyruqlar to‘plamiga kirgan mashina buyruqlari qanday tuzilishga (formatga) ega va ularning qanday xillarini mavjud?

3.Ma’lumotlarni kiritish-chiqarish arxitekturasi va kontroller deganda nima tushuniladi? Chizmalar asosida tushuntiring.


Variant №47

1. UltraSPARC III protsessorlari haqida ma’lumot bering

2. Shinaviy arbitraj deganda nimani tushunasiz.

3. Celeron protsessorlari haqida tahliliy ma’lumot bering.


Variant №48

1. SISD, MISD, SIMD, MIMD lar haqida ma’lumot bering.

2.Kompyuter xotirasi haqida ma’lumot bering.

3.USB shinasining texnik husisiyatlari haqida ma’lumot bering.


Variant №49

1. Flinn klassifikatsiyasi haqida ma’lumot bering.

2.Simmetrik multiprotsessor – SMP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

3.Asosiy xotiraga murojat qilish haqida ma’lumot bering.


Variant №50

1.Multitasking tizimlari haqida ma’lumot bering.

2.Markaziy protsessorning registry va uning turlari haqida ma’lumot bering.

3. Statik va dinamik xotira turlari haqida ma’lumot bering. Misollar bilan tushuntiring


Variant №51

1.SMT-kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

3.USB shinasi qanday tuzilgan va unda ma’lumotlarni almashinish qanday amalga oshiriladi?


Variant №52

1.Kompyuterlarning mantiqiy elementlar asosida tashkil etilishini tushuntirib bering.

2.Bul funksiyalari deganda qanday funksiyalar tushuniladi va ularni hisoblash qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.

3.Kompyuterning asosiy xotirasi nima uchun mo‘ljallangan va u qanday tuzilgan? Asosiy xotirada adreslash qanday amalga oshiriladi?Variant №53

1.Kompyuterlarning – kompyuter tizimlarining qanday turlarini bilasiz, ular bir birlaridan nimasi bilan farq qiladilar?

2. Shinalarni standartlashtirish deganda nimani tushunasiz?

3.Kompyuterning ishlash tezligi qanday omillarga bogliq? Misollar bilan tushuntiring.Variant №54

1.Kompyuterlarda ma’lumotlar qanday almashinadi?

2. Bir bosqichli va ko‘p bosqichli kesh xotira haqida ma’lumot bering.

3.Baytlarni to‘g‘ri va teskari tartibda joylashtirish nima ekanligini chizmalar asosida tushuntirib bering.Variant №55

1. Virtual xotiraning tashkil etilishi haqida ma’lumot bering.

2.Qanday shina turlarini bilasiz?

3.Kesh hotira turlari joylashish joylari va ularning xajmlari haqida ma’lumot bering.Variant №56

1.Intel firmasi protsessorlari haqida ma’lumot bering.

2. Xotiraning qanday turlarini bilasiz va ular qanday tashkil etilgan.

3.Kesh-xotirani qo‘llashning mavjud variantlari va ular haqida chizma asosida tushuntirishlar bering.
Variant №57

1.Fon-neyman mashinasining ma’lumotlar traktini ko‘rsatuvchi chizmani keltiring va unga tushuntirishlar bering.

2. Pentium protsessorlari haqida ma’lumot bering

3.Xotira turlarining texnik ko’rsatkichlari haqida ma’lumot bering.Variant №58

1.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

2.Kompyuterlarda kesh xotira qanday tashkil qilingan.

3.Intel CORE i5 avlodlari va texnik ko’rsatkichlari haqida ma’lumot bering.Variant №59

1.Kiritish-chiqarish modullari haqida ma’lumot bering.

2. Buyruqlarning turlari haqida ma’lumot bering.

3.Qo’shimcha xotira turlari haqida ma’lumot bering.Variant №60

1.Parallel hisoblash tizimlarining klassifikatsiyasi haqida ma’lumot bering.

2. Registrlar qanday tashkil etilgan.

3. Kompyuterlarda ifodalanishi mumkin bo‘lgan raqamli ma’lumotlarning qanday xillarini bilasiz? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №61

1. Parallel ishlov berish deganda nimani tushunasiz?

2. Kompyuterning asosiy xotirasi nima uchun mo‘ljallangan va u qanday tuzilgan? Asosiy xotirada adreslash qanday amalga oshiriladi?

3. Bul funksiyalari deganda qanday funksiyalar tushuniladi va ularni hisoblash qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.


Variant №62

1.Kompyuterlarning – kompyuter tizimlarining qanday turlarini bilasiz, ular bir birlaridan nimasi bilan farq qiladilar? Protsessorning buyruqlar to‘plamiga kirgan buyruqlarning qanday xillari mavjud.

2.Kompyuter tizimlarining mantiqiy tashkil etilishi haqida ma’lumot bering.

3.Doimiy xotira qanday tashkil etilgan? Chizmalar bilan tushuntiring.


Variant №63

1.Shinalar turlari haqida ma’lumot bering.

2.Protsessorlar qanday qismlardan tashkil etilgan? Ularning vazifalari haqida ma’lumot bering.

3.Baytlarni to‘g‘ri va teskari tartibda joylashtirish nima ekanligini chizmalar asosida tushuntirib bering.Variant №64

1. Flesh-xotira haqida ma’lumot bering.

2. Celeron protsessorlari haqida ma’lumot bering.

3.Kesh-xotiraning joylashish chizmasini keltiring, kesh xotira nima uchun mo‘ljallanganligi va uning qanday xillari mavjud ekanligi haqida tushuntirishlar bering.Variant №65

1.Arifmetik mantiqiy qurilma qanday qurilma va qanday vazifani bajaradi?

2.Kompyuterdagi asosiy qurilmalar haqida ma’lumot bering.

3.Komyuter arxitekturasi variantlari va ular haqida chizma asosida tushuntirishlar bering.


Variant №66

1.Fon-neyman arxitekturasi haqida ma’lumot bering.

2. Flinn klassifikatsiyasi haqida ma’lumot bering

3.Registrlarda raqamli va raqamli bo’lmagan ma’lumotlarni joylashish usullari haqida misollar orqali tushuntirib bering.


Variant №67

1.Ma’lumotlar trakti deganda nima tushuniladi va u qanday amalga oshiriladi? Chizma asosida tushuntiring.

2.Ikkilik kodlashtirish. Ikkilik kodida sonlar bilan arifmetik amallarni bajarish qanday amalga oshiriladi? Misollar bilan tushuntiring.

3.Birlashtirilgan va alohida ajratilgan kesh xotira degan iboralarga chizmalar asosida tushuntirishlar bering.


Variant №68

1.Xotira qaysi husisiyatlariga ko’ra turlarga ajratiladi va qanday turlari mavjud?

2.Simmetrik multiprotsessor – SMP kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar va chizmalar bilan tushuntiring.

3. Virtual xotirani qanday tashkil qilinadi?


Variant №69

1.Multitasking tizimlari. VLIW-protsessorlar va ular asosida qurilgan kompyuter tizimlari deganda qanday tizimlar tushuniladi? Misollar bilan tushuntiring.

2. Kompyuterning markaziy protsessori qanday vazifani bajaradi?

3.Video adapter (videokarta) qanday shina turi orqali kompyuterga bog’lanadi?


Download 247 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling