Falsafa (Mantiq. Etika. Estetika)


Download 13.46 Kb.
Sana04.12.2019
Hajmi13.46 Kb.

Falsafa (Mantiq. Etika. Estetika)” fani bo‘yicha tavsiya etiladigan mustaqil ijodiy ish mavzulari:
1. Falsafiy dunyoqarashning o‘z o‘zini anglashdagi roli.

2. Dunyoning hozirgi zamon ilmiy manzarasining tahlilida falsafiy tafakkur.

3. Insonning ma’naviy kamolotida falsafiy dunyoqarashning roli.

4. Fan ilmiy dunyoqarash shakli.

5. Bilim inson ma’anaviy kamoloti omili.

6. Tarix falsafasi va falsafa tarixi uyg‘unligi.

7. Inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat.

8. Globallashuv sharoitida antropologik inqirozning oldini olishning

zaruriyati.

9. Ilmiy va ijtimoiy bashoratning o‘zaro aloqadorligi.

10. Ontologik va munosabatdosh kategoriyalarning uyg‘unligi.

11. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasi.

12. Diniy madaniy an’analarning jamiyat taraqqiyotiga ta’siri.

13. Sog‘liq oliy qadriyat.

14. Oila va oilaviy qadriyatlar ma’naviy madaniyatning bosh omili.

15. Shaxs ma’naviyatining shakllanishiga ijtimoiy muhit va davr ruhining ta’siri.

16. Sharq va G‘arb falsafasida inson masalasi.

17. Tabiatni o‘rganishga oid qarashlar tarixi.

18. Rim klubi faoliyatining falsafiy tahlili.

19. Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy tizimi.

20. Ta’lim global muammo sifatida.

21. Falsafa qonun va kategoriyalarining ijtimoiy jarayonlar dialektikasidagi roli.

22. BMT Kodeksida korrupsiyaga munosabat.

23. O‘zbekistonda korrupsiyaga oid qonunlar va qarorlar tasnifi, korrupsiyaga qarshi kurashning ahamiyati.

24. Hukm tafakkur shakli sifatida.

25. Hukm tarkibi va xususiyatlari.

26. Xulosa chiqarishning umumiy mantiqiy tavsifi.

27. Xulosa chiqarish tuzilishi.

28. Xulosa chiqarish turlari.

29. Bilimlar taraqqiyotining mantiqiy shakllari.

30. Ilmiy muammolarni vujudga kelishi va mantiqiy tuzilishi, ularni turlari va hal qilinishi.

31. Etika kategoriyalarinig o‘ziga xos xususiyatlari.

32. Buyuk mutafakkirlar etika kategoriyalari haqida.

33. Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari.

34. Tabiat va texnogen sivilizatsiya estetikasi.

35. Xalq amaliy san’ati va dizayn.

36. Etikaning zamonaviy muammolariga diniy va ilmiy yondoshuvlar

37. Oilaning psixologik, ijtimoiy-ma’naviy muhitining farzand tarbiyasiga ta’siri.

38. Oila nomusi va sha’nini saqlashda ota-ona va farzandlar mas’uliyati.

39. Milliy ma’naviyatimizda nikoh va oilaga doir ahloqiy qadriyatlar.

40. Sport va uning ma’naviy estetik jihatlari.

41. Borliq va yo‘qlik dialektikasi.

42. Harakat, makon va vaqt materiyaning yashash sharti.

43. Bilish nazariyasining predmeti va o‘ziga xos xususiyatlari.

44. Ong – tafakkur va borliqning birligi.

45. Falsafada metod va metodologiya, metodika tushunchalari.

46. Qarama – qarshilik va ziddiyat qonuni.

47. Miqdor va sifat o‘zgarishlari dialektikasi.

48. Inkorni – inkor qonuni va vorisiylik.

49. “Madaniyat” tushunchasi, uning mohiyati, strukturasi va funktsiyalari.

50. Texnika va texnologiya tushunchalarining mohiyati.

51. Mantiq ilmining asosiy masalalari va ularni tadqiq etish yo‘nalishlari.

52. Tushunchaning ta’rifi, tuzilishi va turlari.

53. Tushunchalar bilan bajariladigan mantiqiy amallar.

54. “Etika” fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati.

55. Davlatning oila tinchligi va barqarorligini ta’minlashdagi o‘rni.

56. Sog‘lom turmush tarzining barkamol avlod axloqiy tarbiyasidagi ahamiyati.

57. San’atning shaxs axloqiy tarbiyasiga ta’siri.

58. Estetika kategoriyalarining an’anaviy va zamonaviy tasnifi.

59. “Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri.60. Muomala madaniyati – axloqiy madaniyatning tarkibiy qismi.


Download 13.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling