«fuqarolik jamiyati» fanidan nazorat savollari oraliq nazorat savollari


Download 53.5 Kb.
Sana30.04.2020
Hajmi53.5 Kb.

«FUQAROLIK JAMIYATI» FANIDAN NAZORAT SAVOLLARI


ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI


 1. Fuqarolik jamiyati ijtimoiy xayotning fenomeni.

 2. Fuqarolik jamiyati insoniyat taraqqiyotining - yuqori bosqichi.

 3. Fuqarolik jamiyati qurish mamlakatimizning asosiy strategik pirovard maqsadi.

 4. Fuqarolik jamiyati tushunchasining kelib chiqishi va uning shakllanishining asoslari.

 5. Fuqarolik jamiyati fanining predmeti va ob’ekti.

 6. Fuqarolik jamiyati fanining maqsadi, o’quv, ilmiy, amaliy va tarbiyaviy vazifalari, funktsiyalari.

 7. Fuqarolik jamiyati fanining boshqa ijtimoiy fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va o’ziga xos xususiyatlari.

 8. Fuqarolik jamiyati tushunchasining tarixiy ildizlari va ularning turli tavsiflari.

 9. SHarq va G’arb sivilizatsiyalarida fuqarolik jamiyati tushunchasiga oid o’ziga xos yondashuvlar.

 10. Fuqarolik jamiyatining antik paradigmasi.

 11. SHarq mamlakatlarida fuqarolik jamiyati haqidagi ilk qarashlar.

 12. O’rta asrlarda fuqarolik jamiyati g’oyalarining rivojlanishi.

 13. Yangi davrda fuqarolik jamiyatining paradigmalarini yaratilishi.

 14. G’arb mamlakatlarida fuqarolik jamiyati paradigmasining rivojlanish anhanalari.

 15. SHarq tsivilizatsiyasida Yangi davrda fuqarolik jamiyati paradigmasining o’ziga xosligi.

 16. Fuqarolik jamiyatining zamonaviy kontseptsiyalar.

 17. G’arb mamlakatlarida fuqarolik jamiyati institutlari shakllanishining o’ziga xos xususiyatlari.

 18. XX asr oxiri – XXI asr boshida dunyo miqyosida globallashuv jarayonlari chuqurlashishi, ma’naviy-axloqiy inqiroz kuchayishi sharoitida G’arb mamlakatlari fuqarolik jamiyati institutlari o’rtasidagi hamkorlik siyosati.

 19. Hozirgi davrda AQSH, Frantsiya va Germaniyada NNTning faoliyati va ularni rasmiylashtirish tartiblari.

 20. Janubiy SHarqiy Osiyo mamlakatlarida fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining o’ziga xos jihatlari.

 21. Fuqaroviylik tushunchasi.

 22. Fuqaroviylikning asosiy belgilari va mezonlari.

 23. Fuqaroning o’z haq-huquqlarini tushuniish va uni amaliyotda qo’llash ko’nikmasi va boshqa fuqarolarning haq-huquqlarini hurmat qilishi.

 24. Fuqaroning o’z hatti-harakati uchun shaxsiy javobgarligi.

 25. Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mashuliyatini anglashi.

 26. Fuqaroviylikni faollik nuqtai nazaridan shartli ravishda darajalarga bo’lish va unga tahsir ko’rsatuvchi omillar.

 27. Fuqarolik ongining jamiyat hayotida turli shakllarda namoyon bo’lishi va o’ziga xos xususiyatlari.

 28. Fuqaroviy ong jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida.

 29. Qonun ustuvorligi tushunchasi.

 30. Fuqarolik jamiyati qurishda qonun ustuvorligi tamoyilining mustahkamlanishi.

 31. Hokimiyatlarning bo’linish tamoyili va kontseptual asoslari.

 32. Konstitutsiya va qonunlarda adolat hamda inson manfaatlarining ustuvorligi.

 33. Qonun ustuvorligini tahminlash mexanizmlarining ishlab chiqilishi.

 34. Fuqarolarda qonunga itoatkorlik tuyg’usini shakllantirish.

 35. Sud-huquq tizimini isloh qilish.

 36. Demokratik talablarga mutanosib keladigan mustahkam qonunchilik bazasining yaratilishi.

 37. Erkin saylovlar fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi.

 38. Saylov tushunchasi va turlari.

 39. Xalqaro saylov standartlari va O’zbekiston qonunchiligi.

 40. Saylovning asosiy tamoyillari.

 41. Davlatning asosiy organlari saylanishi, ularning saylovchilar oldida hisob berishi, tayinlash yo’li bilan shakllanadigan davlat organlarining saylovchi tashkilotlar oldidagi javobgarligi.

 42. Fuqarolarning siyosiy-ijtimoiy jihatdan yetukligi uning ijtimoy hayotida faol ishtirok etishi bilan belgilanishi.

 43. Erkin saylovlarni o’tkazishda ommaviy axborot vositatalarining roli.


YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI


 1. Korrupsiya va unga qarshi kurash tushunchasi.

 2. Korrupsiyaga qarshi kurash borasida xalqaro huquqiy hujjatlar.

 3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida qabul qilingan EKOSOS (BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi)ning Korrupsiyaga qarshi kurash rezolyutsiyasi (1995 yil), Davlat mansabdor shaxslarining xalqaro axloq kodeksi (1996 yil). Millatlararo uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash konventsiyasi (2000 yil).

 4. 2008 yil iyul oyida O’zbekiston Respublikasini BMTning Korrupsiyaga qarshi kurash konventsiyasiga qo’shilishi.

 5. O’zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risidagi qonuni.(2017 yil fevral).

 6. Korrupsiya fuqarolik jamiyati rivojlanishiga zid bo’lgan salbiy voqiylik.

 7. Korrupsiyaga qarshi kurash ishlarida fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirok etishi.

 8. Rivojlangan mamlakatlarning taraqqiyot modellari.

 9. Taraqqiyotning ―O’zbek modelini yaratilishining siyosiy-ijtimoiy, tarixiy asoslari. asosiy tamoyillari, mohiyati va o’ziga xos xususiyatlari.

 10. Mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilish – fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ustuvor sharti.

 11. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasining asosiy yo’nalishlari.

 12. Fuqarolik jamiyatining shakllantirish va rivojlantirishda demokratik institutlarning tutgan o’rni.

 13. Ko’ppartiyaviylik fuqarolik jamiyat barpo etishning muhim sharti.

 14. Siyosiy partiyalarning Oliy Majlis Senat, Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari kengashlaridagi faoliyatini takomillashtirish.

 15. O’zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarining fuqarolik jamiyati instituti sifatida rivojlanishi uchun yaratilgan shart-sharoitlar.

 16. O’zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish istiqbollari.

 17. Fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida axborot sohasini isloh qilish, so’z va axborot erkinligi.

 18. Ommaviy axborot vositalarini jamiyatni demokratlashtirish va fuqarolar erkinligini tahminlashning muhim sharti sifatida.

 19. Axborot va so’z erkinligini tahminlashning asosiy usullari.

 20. Fuqarolarning elektron murojaatlari va ―Xalq qabulxonalari .

 21. O’zbekistonda demokratik jamiyat barpo etishda fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining o’rni.

 22. Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyat sari kontseptsiyasi.

 23. Mahalla faoliyatining tashkiliy asoslarini yanada takomillashtirish, uning vazifalari ko’lamini kengaytirish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan o’zaro yaqin munosabatlarini tahminlash.

 24. Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlari.

 25. Jamoatchilik nazorati tushunchasi.

 26. Jamoatchilik nazorati tizimi, sub’ektlari, shakllari va turli ko’rinishlari.

 27. Vakolatli fuqarolik jamiyati institutlarining davlat hokimiyati organlari ustidan jamoatchilik nazorati.

 28. Davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta’minlash mexanizmlari.

 29. Jamoatchilik nazorati to’g’risidagi qonunning qabul qilinishi va uning ahamiyati.

 30. Ijtimoiy sheriklik tushunchasi va uning talqinlari.

 31. Ijtimoiy sheriklikning rivojlanishining nazariy-huquqiy asoslari.

 32. Hamkorlik va ijtimoiy sheriklik.

 33. Ijtimoiy sheriklikning turlari, maqsad va vazifalari, sub’ektlari, tashkiliy-huquqiy mexanizmlari.

 34. Ijtimoiy sheriklik to’g’risidagi qonunning qabul qilinishi va ahamiyati.

 35. Fuqarolik pozitsiyasi tushunchasi va uni shakllantiradigan asosiy omillar.

 36. Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning ijtimoiy-ma’naviy va axloqiy jihatlari.

 37. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda fuqarolik madaniyati va mas’uliyatining o’rni.

 38. O’zbekistonda yoshlarga oida davlat siyosati.

 39. Yoshlar bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi.

 40. Barkamol avlod – yurt tayanchi.

 41. Yoshlar mas’uliyatini oshirishning tashkiliy-amaliy jihatlari.

 42. Yoshlar faolligini oshirishda O’zbekiston Yoshlar Ittifoqining o’rni.

Download 53.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling