Harakat t еnglamalari. Lagranj va Eylеr o‘zgaruvchilari. Skalyar va vеktоr maydоnlar. Qisqacha nazariy ma’lumotlar


Download 71.11 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.10.2020
Hajmi71.11 Kb.
#134616
Bog'liq
6-amaliy mash


Harakat t

еnglamalari. Lagranj va Eylеr o‘zgaruvchilari. Skalyar va vеktоr 

maydоnlar. 

Qisqacha nazariy ma’lumotlar. 

 

1. Nabla vector k

z

j

y

i

x

++= 

2. Laplas operatori 2

2

22

2

2z

y

x++== 3. Skalyar funksiyaning gradienti 

k

x

j

y

i

x

grad

++=

ϕ

ϕϕ

ϕ 

4. Vektor maydonning divergensiyasi z

v

y

v

x

v

v

div

z

y

x++=      5. Vektor maydonining rotori 

z

y

x

a

a

a

z

y

x

k

j

i

a

rot

= 

1-misol. Quyidagi munosabatlarning to’g’riligini ko’rsating 

(a) 


(

)

ψϕ

ψ

ϕgrad

grad

grad

+

=+

,  


(b) 

(

)b

div

a

div

b

a

div

+

=+

(c) (

)

brot

a

rot

b

a

rot

+

=+ Yechish: 

 (a)  


(

) (


)

(

)(

)

()

(**)


,

,

(*),

3

21

3

21

3

21

1

32

1

ez

e

y

e

x

e

z

e

y

e

x

e

e

grad

grad

e

z

z

e

y

y

e

x

e

x

e

z

e

y

e

x

e

grad

i

i

i

i

i

i+++++=

+

=+++



+++=

=+

+++

+=

+=

+

ψψ

ψ

ϕϕ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

 

Bu lardan kelib chiqadiki (*) va (**) munosabatlar ekvivalent, ya’ni (

)

ψϕ

ψ

ϕgrad

grad

grad

+

=+

 munosabat o’rinli. 

(b) 

 Faraz qilaylik )

,

,(

3

21

a

a

a

a

 va 


)

,

,(

3

21

b

b

b

b

vektorlar berilgan bo’lsin 

.

)

()

(

)(

)

(;

;

33

2

21

1

32

1

32

1

dzdb

dz

da

dy

db

dy

da

dx

db

dx

da

dz

b

a

d

dy

b

a

d

dx

b

a

d

b

a

div

dz

db

dy

db

dx

db

b

div

dz

da

dy

da

dx

da

a

div

+

++

+

+=

+

++

+

+=

+

++

=

++

=

 Demak, 

(

)b

div

a

div

b

a

div

+

=+

 munosabat o’rinli. 

(c)  

(

)b

rot

a

rot

k

y

b

x

b

k

y

a

x

a

j

x

b

z

b

j

x

a

z

a

i

z

b

y

b

i

z

a

y

a

k

y

b

a

x

b

a

j

x

b

a

z

b

a

i

z

b

a

y

b

a

b

a

b

a

b

a

z

y

x

k

j

i

b

a

rot

+

=

+

++

+

+

+

=

+

+

++

+

+

+++=

++

+

=+

1

21

2

31

3

12

3

23

1

12

2

33

1

12

2

33

3

32

2

11

)

()

(

)(

)

()

(

)(

 

Agar fazoning har bir  r

  nuqtasida )

(r

ϕ

  skalyar berilgan bo’lsa-bu  skalyar maydon.  

Agar fazoning har bir  r

  nuqtasida )

(ra  vektor berilgan bo’lsa-bu  vektor 

maydon. 

Skalyar maydon  d

ϕ

 orttirmasining  dr vektorga ko’chishi quyidagiga teng:  

1

23

1

23

(

)( )

grad


d

r

dr

r

dx

dx

dx

dr

x

x

x

ϕ

ϕϕ

ϕ ϕ


ϕ

ϕ=+

=+

+

=Gradient – bu vektor 

rϕϕϕ

grad


 komponentalari 

3

21

,

,x

x

x

ϕϕϕ

Kattalik 

grad


grad

cos


d

dr

dr

ϕ

ϕϕ

θ

==

 , bu erda 

θ - gradient va  dr

 vektor orasidagi burchak.  

ϕ

grad  vektorning yo’nalishi  - bu berlgan nuqtada skalyar maydonning eng tez o’sish yo’nalishidir, gradientning moduli esa, maydonning shu 

yonalishdagi o’sish tezligidir. Skalyar maydonning ekstremal nuqtasi – Bu nuqtada 

0

grad=

ϕKuchlar maydoni 

)

(rF  -  bu vektor maydon, uning qiymati fazoning har bir 

nuqtasidagi ta’sir qiluvchi kuchlar qismiga teng. Potensial kuchlar maydoni  – bu kuchlar maydonining ixtiyoriy yopiq konturdagi 

bajargan ish nolga teng bo’ladi. Bu holda skalyar potensial energiya maydoni 

)

(rU

, va kuchlar maydoni bilan bog’lanishni quyidagicha yozish mumkin: )

(

grad)

(

rU

r

F= Skalyar funksiyaning gradienti k

x

j

y

i

x

grad

++=

ϕ

ϕϕ

ϕ2-Misol. 

 Quyidagi munosabatning to’g’riligini ko’rsating 

 

()

ψ

ϕψ

ϕ

gradgrad

grad

+

=+

,  


 

Yechish: 

 

(

) ()

(

)(

)

()

(**)


,

,

(*),

3

21

3

21

3

21

1

32

1

ez

e

y

e

x

e

z

e

y

e

x

e

e

grad

grad

e

z

z

e

y

y

e

x

e

x

e

z

e

y

e

x

e

grad

i

i

i

i

i

i+++++=

+

=+++



+++=

=+

+++

+=

+=

+

ψψ

ψ

ϕϕ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

ψ

ϕψ

ϕ

ψϕ

 

Bu lardan kelib chiqadiki (*) va (**) munosabatlar ekvivalent, ya’ni (

)

ψϕ

ψ

ϕgrad

grad

grad

+

=+

 munosabat o’rinli. Topshiriq 

Ayniyatlarni isbotlang 

1. 

( )


ϕ

ψ

ψϕ

ϕψ

gradgrad

grad

+

=2. 


( )

ϕ

ϕϕ

grad

a

a

div

a

div+

=3. 


( )

a

grad

a

rot

a

rot×

+=

ϕ

ϕϕ

4. 0

=

adivrot5. 

0

rotgrad

=

ϕ6. 


a

a

graddiv

a

rotrot

=

1. Quyida berilgan funksiyalarning gradientini toping: 1.1 (x

2

-y

2

+z); 

1.2 (x

3

-3y

2

z+y

2

+3z

2

); 1.3 (x

2

-5x+7y2

-y+6z

2

+3); 


1.4 (5x

3

-8y2

z+4y

2

+4z2

+6); 


1.5 (6x

4

+8xyz2

+7x

2

z+y+6) 

2.  Gradient vektori komponentlarini toping:  

2.1grad(r), bu erda 

(

)2

/

12

2

2z

y

x

r

r

+

+=

=; 

2.2 grad(

ρ

),bu erda (

)

2/

1

22

y

x

+

=ρ

=

ρ2.3 grad (r

1

); 2.4 grad (ln(

ρ

)); 2.5 grad (

R

r

 −1

), bu erda R

- o’zgarmas vektor, )

,

,(

z

y

x

r

=; 

2.6 grad (ln

0

ρρ), bu erda 

0

ρ- o’zgarmas vektor, 

)

0

,,

(

yx

=

ρ2.7 grad (f(r)); 2.8 grad(f(

ρ)); 


2.9 grad (f(

r

k)),bu erda 

k

- o’zgarmas vektor; 2.10 grad(f(

ρ

, z)); 2.11 grad (f(

r

)g(r

)); 2.12 grad (

rα ), bu erda 

α- o’zgarmas vektor; 

2.13 grad

])

,

[,

(

ra ω

, bu erda a

 va ω

 - o’zgarmas vektorlar; 2.14 grad (exp(-

αr)); 

2.15 grad (exp(-

2

r

α

)); 


2.16 grad (exp(-

αρ

)); 2.17 grad (exp(-

2

αρ )); 2.18 grad (sin(

r

k)); 

2.19 grad (sin(

ρ

)). 

2.20 


r

e

cr

grad,  

)

gradsin( rk 

2.21 


])

[

],([

grad


r

b

r

a 2.22 

const

d

r

r

d

=



,grad

3

 

2.23 

(

))

)(

(grad

r

b

r

a

  

Document Outline

  • Kuchlar maydoni  - bu vektor maydon, uning qiymati fazoning har bir nuqtasidagi ta’sir qiluvchi kuchlar qismiga teng.

Download 71.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling