I n V e s t I c e d o r o z V o j e


Download 65.42 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.02.2017
Hajmi65.42 Kb.

Projekt „Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

      


       

       

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E  

V Z D Ě L Á V Á N Í

 

MECHANIKA – HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA 

Teorie 

 

1. Definujte ideální plyn:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Definujte ideální kapalinu: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Definujte Archimédův zákon: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4Definujte hydrostatický tlak a vysvětlete rozdíl mezi hydrostatickým tlakem a tlakem vyjádřeným Pascalovým zákonem: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Vysvětlete pojem hydrostatické paradoxon: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6. Ve kterém případě těleso v kapalině plave: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

7. Vyjádřete vztah pro vztlakovou sílu a vysvětlete, o jaký zákon se jedná: 

 

 

 

 

 

Klíčové pojmy 

Vypište hlavní 

pojmy: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Mechanika – Hydrostatika a aerostatika  

Stránka 2 

 

 

Úloha č. 1   

Vyberte správnou odpověď. 

1)

 

Hydrostatický tlak je dán vztahem: 

     a) 


g

h

p 

 

b) 

hg

p

  

c) 


g

h

p 

 

d)2

g

h

p 

2) Pomocí základních jednotek SI soustavy můžeme jednotku tlaku vyjádřit jako: 

     a) 

2

1.

.

s

m

kg

 

 

b) 


2

2

..

s

m

kg

   c) 

1

2.

.

s

m

kg

   


d) 

2

2.

.

s

m

kg

 

 3) V hydraulickém lisu platí vztah: 

      a) 

1

22

1

SS

F

F  

b) 


2

1

21

S

S

F

F  

c) 


2

2

11

.

.S

F

S

F

 d) 

2

12

1

SS

p

p

 4) Kolmou tlakovou sílu působící na plochu S vyjádříme jako: 

      a)

S

p

F

.  

 

b) S

p

F

  

c) 


p

S

F

  

d) 


2

.Sp

F

 5) Tlak v kapalině vyjádříme vztahem: 

      a) 

S

F

p

. 

 

b) 2

.SF

p

   c) 

l

F

p

  

d) 


S

F

p

 6) Jednotkou tlaku v soustavě SI je: 

      a) atmosféra 

 

b) pascal  

c) newton.metr

-1

 

d) joule.metr-1 

 

7) Hydrostatická vztlaková síla je dána vztahem:       a) 

..v

S

F

  

b) 


g

h

F

.

.   c) 

..g

V

F

   d) 

2

..

2

1v

S

F 

8) Hydrostatický tlak v kapalině: 

a) je vektorová veličina vyvolaná vnější tlakovou sílou 

b) je vektorová veličina vyvolaná tíhovou sílou 

c) je skalární veličina vyvolaná vnější tlakovou sílou 

d) je skalární veličina vyvolaná tíhovou sílou 

 9) Pojem tekutina je: 

      a) synonymem pojmu kapalina  b) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny  

      c) synonymem pojmu plyn 

d) označením kapaliny se zanedbatelnou viskozitou 

     

10) Velikost tlaku v kapalině u dna nádoby závisí na: 

     a) její hustotě a výšce kapaliny  b) její hmotnosti 

c) její hmotností a plošném obsahu 

     d) jejím objemu 

 

 Úloha č. 2 

 

1)

 

 Jaká tlaková síla působí na dno válcové nádoby o ploše 1 dm

2

, naplněné vodou 

do výšky 20 cm. 

a)

 0,2 N 

 

b)2 N   c)

 

20 N  

d) 200 N 

 

 

  

Mechanika – Hydrostatika a aerostatika  

Stránka 3 

 

2)

 

Jakou práci vykoná píst, který vytlačil při stálém tlaku 0,5 kPa z trubky 5 litrů 

vody. 

a)

 0,25 J  

 

b) 2,5 J  

c) 25 J  

d) 0,25 kJ 

 

 3)

 

Kolik činí podíl objemu ledovce nad hladinou z celkového objemu ledovce, je – li 

hustota ledu 917 kg.m

-3 

a hustota mořské vody 1030 kg.m

-3

a)

 30% 

 

b) 5%   c) 50%  

d)

 

11% 

 

 4)

 

Na ocelové těleso o objemu 1 dm

3

 ponořené do vody působí vztlaková síla. Určete 

zhruba velikost této síly. 

a)

 10 N 

b) 1 N   

c) 1 kN       d) nelze vypočítat bez údaje o hustotě oceli  

 

 

     


Úloha č. 3

 

Průřez válců hydraulických brzd jsou vzadu 54 mm

2

 a vpředu 50 mm

2

. Kolikrát se tlaková síla  

brzd působící na přední kola liší od tlakové síly brzd působící na kola zadní? 

 

  

 

  

 

  

Úloha č. 4  

Malý hydraulický lis má poloměr pístu pumpy 1 cm a poloměr pístu lisu 25 cm. Jak velká 

tlaková síla působí na píst lisu, jestliže na píst pumpy působí síla 80 N? 

 

  

 

  

 

  

Mechanika – Hydrostatika a aerostatika  

Stránka 4 

 

Úloha č. 5  

Jak velkou silou je těleso nadlehčováno v toluenu s hustotou 867 kg.m

-3

, je – li ve vodě 

nadnášeno silou 0,65 N? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Úloha č. 6 

 

Silák unese na vzduchu balvan o hmotnosti 120 kg, jehož hustota je 2500 kg.m

-3

. Balvan jaké 

hmotnosti unese při stejné námaze ve vodě, pokud se rozměry balvanu nezmění? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha č. 7 

Led má hustotu 917 kg.m

-3

. Plave – li v anilinu hustoty 1022 kg.m

-3

, jak velkou části svého 

objemu je ponořen? 

 

  

 

  

 

  

Mechanika – Hydrostatika a aerostatika  

Stránka 5 

 

Úloha č. 8 

Jak velkou silou je nadlehčován kámen o hmotnosti 20 kg, je – li jeho hustota 2750 kg.m

-3

 ve 

vodě o hustotě 1000 kg.m

-3 

 

  

 

 

 

 

 

Úloha č. 9 

Mořská voda má hustotu 1030 kg.m

3

. Jak velký je tlak v hloubce 35 m? 

 

 Úloha č. 10 

Převeďte jednotky: 

1.

 6,4 kPa 

 

__________GPa 2.

 

72 nPa  

__________kPa 

3.

 

325,8 N.m-1

 

__________N.mm-2

 

4. 

28 mN.m


-2 

 

__________N.m-2

 

5. 

9,8 mN.cm

-2

 

__________N.m-2

 

6. 

0,042 N.mm

-2

 

__________N.m-2

 

7. 

3,76 nN.cm

-2

 

__________N.m-2

 

8. 

5672 mN.dm

-2

 

__________Pa 9.

 

54,8 pN.mm-2

     __________kPa 

10.

 

0,0074 GN.km-2

  __________Pa  

 


Download 65.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling