Informatika o’qitish metodikasi” fanidan 4-kurs “Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun Yada savollari


Download 27.5 Kb.
Sana16.06.2023
Hajmi27.5 Kb.
#1494377
Bog'liq
Informatika o\'qitish metodikasi fanidan YaDA uchun savollar


Informatika o’qitish metodikasi” fanidan 4-kurs “Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun
YaDA savollari 1. Informatika va axborot texnologiyalari va ularni o’qitish uslubiyoti tarixi.

 2. Akademik lisey, kasb-hunar kollejlari va o‘rta umum maktablarida Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishning O‘quv-metodik ta’minotining taxlili.

 3. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida Informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o‘qitish shakllari.

 4. Operasion sistemalari mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 5. O'qitishning interaktiv uslublari.

 6. O’qitishning asosiy didaktik tamoyillari va ulardan informatika va axborot texnologiyalari o’qitishda foydalanish.

 7. O‘rta umumta’lim maktablarida informatika va hisoblash texnika asoslari kursining tizimini taxlili.

 8. O’qitishning an’anaviy shakllari va ularning tavsifi.

 9. Test asosida o‘quvchilarni informatikadan bilimini nazorat qilish shakl va usullari.

 10. Matn muxarriri mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 11. Informatika va axborot texnologiyalarini o’qitishning uzluksiz tizimi.

 12. Akademik lisey, kasb-hunar kollejlari va o‘rta umum maktablarida informatika fanini o‘qitishning dasturiy ta’minotining taxlili.

 13. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan o‘quvchilarni bilimini nazorat qilish shakl va usullari.

 14. Zamonaviy informatika xonasini jixozlash.

 15. Arxivlar va viruslar mavzularini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 16. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida informatika va hisoblash texnikasi asoslari kursining tizimi va mazmuni.

 17. Akademik lisey, kasb-hunar kollejlari va o‘rta umum maktablarida informatika fanini o‘qitishning elektron o‘quv-metodik adabiyotlarini taxlili.

 18. Informatikani boshlang‘ich ta’limida o‘rgatish muammolari.

 19. Internet mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 20. O‘quv-tarbiya jarayonida zamonaviy axborot-texnologiyalaridan foydalanish usullari.

 21. O’quv-metodik ta’minot. Informatika fanining o’quv-metodik ta’minoti. O’quv-metodik ta’minotining yangi avlodi.

 22. Informatikani o‘qitishda guruxlarda ishlash usullaridan foydalanish.

 23. Informatikadan kechalar va viktorinalar o‘tkazish uslubiyoti.

 24. Ma’lumotlar ombori mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 25. O‘quv – tarbiya jarayonida elektron usullaridan foydalanish.

 26. Elektron o’quv-metodik ta’minoti va uning turlari

 27. Akademik liseylar va kasb-hunar kollejlari informatika kursining tizimini taxlili.

 28. Informatikani o‘qitishda interfaol usullaridan foydalanish.

 29. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan olimpiada masalalar yechish metodikasi

 30. Elektron jadvallar mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 31. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida «Informatika» va «Axborot texnologiyalari» kurslarining mazmuni.

 32. Test sinovlarini kompyuterda o‘tkazish uslublari.

 33. o‘quv jarayonida axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari.

 34. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan darsdan tashqari ishini tashkillashtirish.

 35. Grafik muxarriri mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 36. Informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha o’quv qo’llanmalar hamda didaktik materiallari

 37. O‘quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish.

 38. Zamonaviy informatika xonasida o‘quv-tarbiya ishlarining tashkil etish.

 39. Informatika mavzulari bo‘yicha xar bir darsni rejalashtirish.

 40. Informatikadan dars taxlili.


 1. Informatika va axborot texnologiyalarini kurslarining dasturiy ta’minoti. Asosiy (bazaviy) dasturiy ta’minoti. Pedagogik vositalar va ularning turlari, tavsifi.

 2. Informatika va axborot texnologiyalarini o’qitish uslubiyoti kursi va uning bo’lajak informatika o’qituvchisining uzluksiz ta’limi tizimidagi o’rni.

 3. Windows muxitida ishlash uslublari.

 4. Informatika mavzulari bo‘yicha tematik rejasini tuzish.

 5. Informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitishning metodik tizimi va uning komponentlarining tavsifi.

 6. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o‘qitishning vositalari.

 7. Apparat va dasturiy ta’minoti mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 8. Informatika va axborot texnologiyalari fanlari bo‘yicha o‘quv jarayonini rejalashtirish tizimi

 9. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitish maqsadi va vazifalari.

 10. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha mustaqil ishlarini mazmuni va o’tkazish metodikasi.

 11. Zamonaviy informatika xonasida Internet asosida o‘quv-tarbiya ishlarining tashkil etish.

 12. Informatika va uni asosiy tushunchalari mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi.

 13. Informatika o’qitish metodikasi kursning predmeti, maqsadi, vazifasi va mazmuni

 14. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarining mazmuni.

 15. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitish shakli va uslublari.

 16. Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari - o’qitishning vositalari sifatida.

 17. Zamonaviy informatika xonasida o‘quv-tarbiya ishlarining tashkil etish.

 18. Axborot texnologiyalari mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 19. O’qitish uslubi. Informatika kursining o’qitish uslublarini muammolari. O’qitishning an’anaviy shakllari va ularning tavsifi.

 20. O’qitishning interaktiv uslublari.Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitishning vositalari.

 21. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha amaliy-laboratoriya mashg’ulotlarini maqsad va vazifalari, mazmuni va o’tkazish metodikasi.

 22. O’qitishning asosiy didaktik tamoyillari va ulardan informatika va axborot texnologiyalari o’qitishda foydalanish.

 23. O‘rta umumta’lim maktablarida informatika va hisoblash texnika asoslari kursining tizimini taxlili.

 24. O’qitishning an’anaviy shakllari va ularning tavsifi.

 25. Matn muxarriri mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 26. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan o‘quvchilarni bilimini nazorat qilish shakl va usullari.

 27. Zamonaviy informatika xonasini jixozlashga talablar.

 28. Akademik lisey, kasb-hunar kollejlari va o‘rta umum maktablarida informatika fanini o‘qitishning elektron o‘quv-metodik adabiyotlarini taxlili.

 29. Informatikani boshlang‘ich ta’limida o‘rgatish muammolari.

 30. Ma’lumotlar ombori mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 31. O‘quv – tarbiya jarayonida elektron vositalaridan foydalanish.

 32. Elektron o’quv-metodik ta’minoti va uning turlari

 33. Akademik liseylar va kasb-hunar kollejlari informatika kursining tizimini taxlili.

 34. Informatikani o‘qitishda interfaol usullaridan foydalanish.

 35. Test sinovlarini kompyuterda o‘tkazish uslublari.

 36. o‘quv jarayonida axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari.

 37. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan darsdan tashqari ishini tashkillashtirish.

 38. Grafik muxarriri mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi
 1. Informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha o’quv qo’llanmalar hamda didaktik materiallari

 2. O‘quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish.

 3. Pedagogik vositalar va ularning turlari, tavsifi.

 4. Informatika mavzulari bo‘yicha tematik rejasini tuzish.

 5. Informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitishning metodik tizimi va uning komponentlarining tavsifi.

 6. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o‘qitishning interfaol vositalari.

 7. Phyton dasturlash tili mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 8. Informatika va axborot texnologiyalari fanlari bo‘yicha o‘quv jarayonini yillik rejalashtirish tizimi

 9. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitish maqsadi va vazifalari.

 10. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha mustaqil ishlarini mazmuni va o’tkazish metodikasi.

 11. Zamonaviy informatika xonasida Internet va kompyuter tarmoqlari asosida o‘quv-tarbiya ishlarining tashkil etish.

 12. Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari - o’qitishning vositalari sifatida.

 13. O’qitish uslubi. Informatika kursining o’qitish uslublarini muammolari. O’qitishning an’anaviy shakllari va ularning tavsifi.

 14. O’qitishning interaktiv uslublari.Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslarini o’qitishning vositalari.

 15. Akademik lisey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalarini kurslari bo’yicha amaliy-laboratoriya mashg’ulotlarini maqsad va vazifalari, mazmuni va o’tkazish metodikasi.

 16. Axborot tizimlari mavzusini o‘qitish uslubiyoti va darsning texnologik xaritasi

 17. O’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslublari.

 18. Informatika va axborot texnologiyalari fani mavzulari bo‘yicha chorak tematik rejasini tuzish.

 19. Informatika va axborot texnologiyalari kurslari bo’yicha elektron darslikka qo’yiladigan talablar

 20. Pedagogik dasturiy vositalar va ularning turlari, tavsifi

 21. Informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan o‘quvchilarni bilimini nazorat qilishda testlardan foydalanish usullari.

 22. O’quvchilar bilimini baholash usullari, vositalari, shakllari va o’tkazish metodikasi.

Kafedra mudiri: Ch.B. Normurodov
K.o’qituvchi: N.R. To’xtayeva

Informatika o’qitish metodikasi” fanidan 3-kurs “Informatika o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun


yakuniy nazorat savollari


Kafedra mudiri: Ch.B. Normurodov
K.o’qituvchi: N.R. To’xtayeva
Download 27.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling