Javob: Tizimlilik tamoyili


Download 59.31 Kb.
bet1/3
Sana08.05.2023
Hajmi59.31 Kb.
#1447104
  1   2   3
Bog'liq
МАТЕМ


Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?

Javob: Tizimlilik tamoyili
Tizimlilik tamoyili

Tog`ri2

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday tamoyildan foydalaniladi?

Javob: Barcha javoblar to’g’ri
Barcha javoblar to’g’ri

Tog`ri

3

Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz
Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz

Tog`ri

4

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

5

Produktiv bu?

Javob: Bilishga doir bo’lgan savollar
Bilish savollari

Notog`ri

6

………….pedagogik tushunchalarning to’g’ri, obyektiv ifodasi.

Javob: aniqlik
aniqlik

Tog`ri

7

Meksikada soni qanday belgi bilan ifodalanganlar?

Javob: tayyoqchalar

Notog`ri

8

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiyaviy ishlarga mas’ul shaxs.

Javob: Tarbiyachi.
Katta tarbiyachi.

Notog`ri

9

Dastur bo‘yicha tayyorlov guruxida bolalarning bilishi kerak bo‘lgan bilimlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

Javob: 10 gacha bo‘lgan sonlarni to‘g‘ri va teskarisiga sanashni o‘rgatish
Narsalarni 20 tagacha sanashni o‘rgatish

Notog`ri

10

Xorazmiyning asarlari berilgan qatorni belgilang.

Javob: “Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “
“ Marmar soat haqida “ , “ Arifmetika “ , “ Tarix kitobi “

Notog`ri

11

............... – bilim, ko’nikma, malaka va qadriyatlar majmuyidir.

Javob: sensor tarbiya
kompetensiya

Notog`ri

12

Qaysi guruhda matematik tasavvurlar alohida mashg‘ulotlar orqali emas, balki sensor tarbiya orqali amalga oshiriladi?

Javob: Ilk yosh guruh
Ilk yosh guruh

Tog`ri

13

Tushuncha bu ?

Javob: Narsa va hodisalarning eng muhim va asosiy xususiyatlarining aks ettirilishi
Narsa va hodisalarning eng muhim va asosiy xususiyatlarining aks ettirilishi

Tog`ri

14

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda yetakchi hisoblangan metod qaysi?

Javob: Amaliy
Ko‘rgazmali

Notog`ri

15

Bu tamoyil bilan ishlashda asosan kunning 2- yarmida asoslanadi. Bu qanday tamoyil ?

Javob: Yakka yondashuv tamoyili
Yakka yondashuv tamoyili

Tog`ri

16

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday usul va uslublardan foydalanamiz?

Javob: o‘yin mashqlar
tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish

Notog`ri

17

Bu tamoyilning maqsadi - mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat .Bu qaysi tamoyil ?

Javob: Yakka yondashuv tamoyili
Ko’rsatmalilik tamoyili

Notog`ri

18

Matematik mashg’ulotlarda eng asosiy o’rin egallovchi usul bu ?

Javob: Ko’rgazmali usul
Yakka yondashish usuli

Notog`ri

19

50-90 yillarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasida ish olib borgan?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
Barcha javoblar to‘g‘ri.

Tog`ri

20

Nazariy bilimlarni hayotga ,amaliyotga bog‘lashni kengaytira borishni talab qiladigan tamoyil.

Javob: Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.
Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.

Tog`ri

21

Qaysi xalq tomonidan birinchi bo‘lib «0» soni o‘ylab topilgan?

Javob: arablar
hindlar.

Notog`ri

22

Jamshid G’iyosiddin Al-Koshiy qalamiga mansub asar qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?

Javob: Hisob kaliti
Hisob kaliti

Tog`ri

23

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: qism-butun munosabatlari
tenglik-tengsizlik

Notog`ri

24

Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?

Javob: Tizimlilik tamoyili
Tizimlilik tamoyili

Tog`ri

25

Ta’ lim tamoyillari nimalar tashkil etadi ?

Javob: Qoida va tamoyillar
Ta’ lim jarayonini tashkil etish shakl va metodlari

Notog`ri

26

……… tushuchasi ta’ rifsiz qabul qilinib, misollar yordamida tushuntiriladi .

Javob: To’plam
To’plam

Tog`ri

27

Kundalik ish yakunlari.

Javob: Xisobot
Xisobot

Tog`ri

28

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Tog`ri

29

Ta’lim jarayonini tashkil qilish tamoyillarini ko’rsating

Javob: Barcha javoblar to’g’ri
Barcha javoblar to’g’ri

Tog`ri

30

Dyujina nima?

Javob: 12ta buyum to‘plami.
12ta buyum to‘plami.

Tog`ri

31

Buyumlarni taqoslashga o‘rgatishda ko‘rsatilgan misollardan qaysi biri to‘g‘ri?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
6 ta kvadratni bir qator qilib, 7 ta toshchalarni bir qator qilib terib ularni qaysi biri ko‘p yoki kam ekanini aniqlash taklif qilinadi.

Notog`ri

32

Matematik tushunchalarni rivojlantirishda bo’lgan barcha izlanishlar, necha yo’nalishda olib borilmoqda ?

Javob: 5 asosiy yo’nalishda
2 asosiy yo’nalishda

Notog`ri

33

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: qism-butun munosabatlari
tenglik-tengsizlik

Notog`ri

34

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

35

Insonlarda birinchi bo‘lib sanash faoliyatida qanday tushunchalar shakllangan?

Javob: Mikdor.
Ko‘p, kam, bitta

Notog`ri

36

O’rgatuvchi, ta’lim beruvchi ma’nosini anglatuvchi so’z qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?

Javob: Didaktika
Didaktika

Tog`ri

37

ILK QADAM davlat dasturi qachon qabul qilingan

Javob: 2018-yil 7- iyulda
2018-yil 7- iyulda

Tog`ri

38

Maktabgacha ta’lim muassasasida matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg’ulotlari qaysi guruhdan boshlab o’rgatiladi?

Javob: Kichik guruh
Kichik guruh

Tog`ri

39

To’plam ……… sondagi elementlardan tashkil topsa, ……… to’plam deyiladi .

Javob: Chekli, chekli
Chekli, chekli

Tog`ri

40

Al-Xorazmiy nomi bilan bog‘liq atama?

Javob: Algaritm.
Algaritm.

Tog`ri

41

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik o’yinlardan foydalaniladigan usul bu?

Javob: Amaliy usul
Amaliy usul

Tog`ri

42

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Tog`ri

43

Tarbiyachida qanday xislatlar bo’lishi mumkun emas ?

Javob: Oliy ma’lumotli, tarbiyali
Qo’rs , agressiv , negativ fikrlovchi

Notog`ri

44

Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea-hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?

Javob: Ilmiylik tamoyili
Ilmiylik tamoyili

Tog`ri

45

Kundalik ish yakunlari.

Javob: Xisobot
Xisobot

Tog`ri

46

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik tamoyillar nechchiga bo’linadi?

Javob: 5
5

Tog`ri

47

Elementlarga ega bo‘lmagan to‘plam qaysi?

Javob: bo‘sh to‘plam
bo‘sh to‘plam

Tog`ri

48

Produktiv bu?

Javob: Bilishga doir bo’lgan savollar
Bilish savollari

Notog`ri

49

O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili?

Javob: Yakka yondashish tamoyili
Yakka yondashish tamoyili

Tog`ri

50

Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik guruh bolalarini sanoqqa o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating?

Javob: to‘plam haqida tushuncha berish
to‘plam haqida tushuncha berish

Tog`ri

51

Matematik tasavvurlarni shakllantirish vositalarida nimalar bo‘lishi mumkin.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

52

MTM dagi qaysi guruh bolalari ko’plikni tugallanmagan holda idrok etadilar?

Javob: Katta guruh
Kichik guruh

Notog`ri

53

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

54

Birinchi yo’nalishda nimalarning o’ziga xos xususiyatlari ta’riflanadi?

Javob: Matematik tushunchalarning
Matematik tushunchalarning

Tog`ri

55

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

56

Kattalik bu . . .

Javob: o‘lchov
predmetlarning 1-1 ga bo‘lgan nisbati

Notog`ri

57

Kattalik bo‘yicha o‘rta guruhda amalga oshirish kerak bo‘lgan vazifalarni ko‘rsating.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
buyumlarning uzunliklari va kengliklari bo‘yicha vazifalari

Notog`ri

58

Elementlar matematik tasavvurlarni shakllantirish dasturining asosiy o‘zagi...

Javob: Miqdor va sanoq.
Miqdor va sanoq.

Tog`ri

59

To’plamlar nazariyasining asoschisi kim ?

Javob: Georg Kantor
Georg Kantor

Tog`ri

60

Natural sonlarni qaysi olim birinchi bo‘lib ilmiy ishlarida qo‘llagan.

Javob: Rus olimi Metlina
Rimlik olim Boyse
O’rta Osiyoda “ astronomiya maktabini “ vujudga keltirgan olim bu –

Javob: Muhammad ibn Muso Xorazmiy
Muhammad Tarag’ay Ulug’bek

Notog`ri2

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: tenglik-tengsizlik
tenglik-tengsizlik

Tog`ri

3

Maktabgacha yoshdagi bolalarga matematik o‘qitish mazmuni nimalardan iborat?

Javob: Buyumlarni ma’lum belgilari bo‘yicha guruxlarga ajratish
Tenglik-tengsizlik, qism-butun munosabatlari.

Notog`ri

4

Natural sonlarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ko‘rsating?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

5

Produktiv bu?

Javob: Aniq va qisqa savollar
Bilish savollari

Notog`ri

6

............. bu tamoyil orqali bolalarda o‘quv materialini ongli ravishda o‘zlashtiriladi.

Javob: Ko‘rgazmalilik
Onglilik

Notog`ri

7

Bolalarni sonlarning teskari sonlash qaysi guruhdan o‘rgatiladi.

Javob: katta
katta

Tog`ri

8

……… tushuchasi ta’ rifsiz qabul qilinib, misollar yordamida tushuntiriladi .

Javob: To’plam
To’plam

Tog`ri

9

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: Buyumlarni bir-biridan taqqoslay olish.
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Notog`ri

10

12 ta buyumdan tuzilgan uyum?

Javob: To‘plam.
Dyujina

Notog`ri

11

Qaysi guruhdan boshlab bolalar shartli o‘lchovlar yordamida buyumlarning uzunliklari, kengliklari va balandliklarini o‘lchash hamda taqqoslashga o‘rgatib boriladi?

Javob: Urta guruxdan
Tayyorlov guruxdan

Notog`ri

12

Predmetlarni to‘g‘ri va teskari tartibda sanash (20tagacha bo‘lgan) malakalarni mustahkamlash qaysi guruhda amalga oshiriladi (dastur bo‘yicha)?

Javob: tayyorlov guruhdan
tayyorlov guruhdan

Tog`ri

13

Natural sonlarni qaysi olim birinchi bo‘lib ilmiy ishlarida qo‘llagan.

Javob: Rus olimi Metlina
Rimlik olim Boyse

Notog`ri

14

Kattalik bo‘yicha o‘rta guruhda amalga oshirish kerak bo‘lgan vazifalarni ko‘rsating.

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri.
buyumlarning uzunliklari va kengliklari bo‘yicha vazifalari

Notog`ri

15

Bu guruhda bolalar xulq – atvorida birmuncha o’zgarishlar bo’lib , xotira, diqqat ancha rivojlangan bo’ladi , bu qaysi guruh ?

Javob: Katta guruh
Katta guruh

Tog`ri

16

To’plamlar nazariyasining asoschisi kim ?

Javob: Georg Kantor
Georg Kantor

Tog`ri

17

Kichik guruhdagi mashg’ulotlar necha marotaba o’tkaziladi ?

Javob: Xaftasiga 1 marotaba , o’quv yili davomida 36 marotaba
Xaftasiga 1 marotaba , o’quv yili davomida 36 marotaba

Tog`ri

18

5 ichida buyumlarni, tovushlarni, harakatlarni sanashga o‘rgatish qaysi guruxda amalga oshiriladi.

Javob: o‘rta guruxda
o‘rta guruxda

Tog`ri

19

Ikkinchi kichik guruhda tarbiyachi bolalarga buyumlarning qanday xususiyatlari bilan farqlashga o‘rgatib boradi?

Javob: Predmetlarni ko‘p va kamligi
Predmetlarni ko‘p va kamligi

Tog`ri

20

ILK QADAM davlat dasturi qachon qabul qilingan

Javob: 2017- yil 30- sentabrda
2018-yil 7- iyulda

Notog`ri

21

Qaysi olim didaktik o’yinlardan bog’cha faoliyatida ko’p foydalangan.

Javob: Tixeeva
Tixeeva

Tog`ri

22

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

23

............. bu tamoyil orqali bolalarda o‘quv materialini ongli ravishda o‘zlashtiriladi.

Javob: Ko‘rgazmalilik
Onglilik

Notog`ri

24

Voqealarning va hodisalarning tizimli va tartib bilan ketishi jarayoni nima deyiladi?

Javob: Tartib munosabatlar
Tartib munosabatlar

Tog`ri

25

To’plamlar odatda necha usulda beriladi ?

Javob: 2 usulda
2 usulda

Tog`ri

26

Ko‘p marta chapak chalish, bir marta baland sakrash usullari bolalarda qaysi va ko‘p tushunchalarni mu# stahkamlaydi?

Javob: bitta va ko‘p
bitta va ko‘p

Tog`ri

27

Nazariy bilimlarni hayotga ,amaliyotga bog‘lashni kengaytira borishni talab qiladigan tamoyil.

Javob: Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.
Nazariya va amaliyotning birlik tamoyili.

Tog`ri

28

”Faoliyat”- subektlarning bir-biriga bog’langan realligining o’zaro ta’sir ko’rsatishi bu – kimning fikri?

Javob: Rubinshteyn
Rubinshteyn

Tog`ri

29

Al-Xorazmiy nomi bilan bog‘liq atama?

Javob: Algaritm.
Algaritm.

Tog`ri

30

To’plamlar qanday belgilanadi?

Javob: Lotin alifbosi harflari bilan
Lotin alifbosi harflari bilan

Tog`ri

31

To’plam ……… sondagi elementlardan tashkil topsa, ……… to’plam deyiladi .

Javob: Bo’sh , murakkab
Chekli, chekli

Notog`ri

32

Natural sonlarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ko‘rsating.

Javob: Bir soni xech qanday sondan keyin kelmaydi yoki bir sonidan oldin xech qanday son kelmaydi.
Barcha javoblar to‘g‘ri.

Notog`ri

33

U Eronning Koshon shahrida tug’ilgan atoqli matematik va astronom

Javob: Jamshid ibn Ma’sud ibn Mahmud G’iyosiddin al- Koshiy
Jamshid ibn Ma’sud ibn Mahmud G’iyosiddin al- Koshiy

Tog`ri

34

Diologik nutq bu ?

Javob: Ikki kishi o’rtasidagi nutqiy muhit
Ikki kishi o’rtasidagi nutqiy muhit

Tog`ri

35

Tushuncha deb nimaga aytiladi?

Javob: Hayotiy tajribadan olingan taasurotlar,ma’lumotlar va taasavvurlarning ongda qayta ishlash yo’li bilan aks ettirilishi.
Bir turkum narsalar haqidagi fikrlarimiz

Notog`ri

36

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Katta guruhda
Tayyorlov guruhida

Notog`ri

37

Miqdor nimani bildiradi?

Javob: narsalarning miqdorini bildiradi.
narsalarning miqdorini bildiradi.

Tog`ri

38

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda didaktik tamoyillar nechchiga bo’linadi?

Javob: 3
5

Notog`ri

39

Necha yoshdagi bolalar erkin xotira turidan foydalaniladi?

Javob: 6-7 yoshli
6-7 yoshli

Tog`ri

40

Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?

Javob: Tizimlilik tamoyili
Tizimlilik tamoyili

Tog`ri

41

To’plamlar qanday belgilar orqali belgilanadi ?

Javob: Lotin alifbosining katta harflari bilan
Lotin alifbosining katta harflari bilan

Tog`ri

42

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

43

Mashq natijasida shakllangan xatti-xarakatlarni ongli faoliyatda avtomatlashgan bajarish usuli.

Javob: Malaka.
Malaka.

Tog`ri

44

Maktabgacha yoshdagi bolalarga matematik o‘qitish mazmuni nimalardan iborat?

Javob: Buyumlarni ma’lum belgilari bo‘yicha guruxlarga ajratish
Tenglik-tengsizlik, qism-butun munosabatlari.

Notog`ri

45

Didaktik tomoyillar qaysilar?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

46

Matematik tushunchalarni shakllantirishda Lerner va Skatin nechta uslublarni ishlab chiqishgan?

Javob: 5
3

Notog`ri

47

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday bilim asosiy o‘rin egallaydi?

Javob: tevarak atrofdagi real voqealar
matematik bilim

Notog`ri

48

Miqdor qaysi savollarga javob bo‘ladi?

Javob: Qancha? nechta?
Qancha? nechta?

Tog`ri

49

Bilishga doir bo’lgan savollar bu?

Javob: Produktiv
Reproduktiv

Notog`ri

50

Axborot nima ?

Javob: Almashinuv dialoglari
Almashinuv dialoglari

Tog`ri

51

Ikkinchi kichik guruhda sanoq faoliyatini rivojlantirish uchun qanday tushunchalar beriladi?

Javob: Kamdan ko‘pga tomon hisoblash.
To‘plamlarni taqqoslashga oid tushunchalar.

Notog`ri

52

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday usul va uslublardan foydalanamiz?

Javob: tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish
tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish

Tog`ri

53

Replika so’zining ma’ nosi nima ?

Javob: So’zlovchi va tinglovchi nutqi
So’zlovchi va tinglovchi nutqi

Tog`ri

54

Yakka tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Narsa va hodisalarning aynan o’zi emas balki ularning ayrim xususiyatlarini ajratgan holda fikrlashimiz
Ayni biror narsaga taalluqli bo’lgan fikrlarimiz

Notog`ri

55

Eronning Koshon shaxrida tug’ilgan matematik astronom olim kim?

Javob: Al-Koshiy
Al-Koshiy

Tog`ri

56

To’plamlar odatda necha usulda beriladi ?

Javob: 2 usulda
2 usulda

Tog`ri

57

Natural son deb nimaga aytiladi to‘g‘ri javobni ko‘rsating.

Javob: Bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plamlar sinfining umumiy xossasiga
Xossalarni xar xil lekin xususiyatlari bir xil to‘plamlarga.

Notog`ri

58

Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Narsa va hodisalarning aynan o’zi emas balki ularning ayrim xususiyatlarini ajratgan holda fikrlashimiz
Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz

Notog`ri

59

Bolalarni son-sanoqqa qanday usuldan foydalangan holda o‘rgatib boramiz?

Javob: sanoq cho‘plari asosida
Taqqoslash asosida

Notog`ri

60

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: qism-butun munosabatlari
tenglik-tengsizlikAxborot nima ?Javob: Almashinuv dialoglari
Almashinuv dialoglari

Tog`ri2

Qaysi yoshdagi bolalarga faqatgina bir hil predmetlar haqidagi tasavvurlar kengaytirilib boriladi?

Javob: 3-4 yoshli
3-4 yoshli

Tog`ri

3

Leontev va Rubinshteyn matematik tasavvurlarni shakllantirishda nimaga etibor berishgan?

Javob: Faoliyatga
Faoliyatga

Tog`ri

4

O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili?

Javob: Yakka yondashish tamoyili
Yakka yondashish tamoyili

Tog`ri

5

O‘zgaruvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan ibora.

Javob: Prediktlar
Prediktlar

Tog`ri

6

Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea-hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?

Javob: Ilmiylik tamoyili
Ilmiylik tamoyili

Tog`ri

7

Kundalik ish yakunlari.

Javob: Xisobot
Xisobot

Tog`ri

8

Matematika fani oldida qanday vazifalar turadi?

Javob: Umumiy,tahliliy,amaliy
Umumiy,tahliliy,amaliy

Tog`ri

9

Natural son deb nimaga aytiladi?

Javob: Bo‘sh bo‘lmagan chekli, teng quvvatli to‘plamlar sinfining umumiy xossasiga aytiladi.
Bo‘sh bo‘lmagan chekli, teng quvvatli to‘plamlar sinfining umumiy xossasiga aytiladi.

Tog`ri

10

5 ichida buyumlarni, tovushlarni, harakatlarni sanashga o‘rgatish qaysi guruxda amalga oshiriladi.

Javob: o‘rta guruxda
o‘rta guruxda

Tog`ri

11

Qaysi yoshdan bolalar tenglik-tengsizlik, qism-butun munosabatlarini tushuna boshlaydilar.

Javob: 3 yoshdan
4 yoshdan

Notog`ri

12

Bu guruhda mashg’ulotlar haftasiga 2 marotaba o’quv yili davomida 72 marotaba o’tkaziladi .

Javob: Tayyorlov guruhida
Tayyorlov guruhida

Tog`ri

13

Tilning fikr ifodalash va fikr almashish shakli bu nima?

Javob: nutq
nutq

Tog`ri

14

MTM ning vazifalariga nimalar kiradi?

Javob: Barcha javoblar to’g’ri.
Barcha javoblar to’g’ri.

Tog`ri

15

……… tushuchasi ta’ rifsiz qabul qilinib, misollar yordamida tushuntiriladi .

Javob: To’plam
To’plam

Tog`ri

16

”Faoliyat”- subektlarning bir-biriga bog’langan realligining o’zaro ta’sir ko’rsatishi bu – kimning fikri?

Javob: Rubinshteyn
Rubinshteyn

Tog`ri

17

Ekvivalent munosabatlar nima?

Javob: o‘xshashlik, tengdoshlik, munosabatlarning zarur sinfi.
o‘xshashlik, tengdoshlik, munosabatlarning zarur sinfi.

Tog`ri

18

Dastur bo‘yicha tayyorlov guruxida bolalarning bilishi kerak bo‘lgan bilimlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

Javob: Narsalarni 20 tagacha sanashni o‘rgatish
Narsalarni 20 tagacha sanashni o‘rgatish

Tog`ri

19

Kichik guruhdagi bolalar uchun asosiy qanday tasavvurlar shakillantiriladi ( matematika mashg’ulotlarida ) ?

Javob: Miqdoriy tasavvurlar
Miqdoriy tasavvurlar

Tog`ri

20

Har qanday nazariyaning ketma-ketligini ifodolovchi asos bu-?

Javob: Algoritm
Algoritm

Tog`ri

21

Bo’sh to’plam belgisi qanday belgi orqali belgilanadi ?

Javob: O/
O/

Tog`ri

22

Davlat o’quv dasturini O’zbekiston Respublikasi hududidagi qaysi ta’lim muassasalarida qo’llash majburiy.

Javob: Barcha javoblar to’g’ri.
Barcha javoblar to’g’ri.

Tog`ri

23

Bir butun qilib ko‘riladigan ob’ektlarning yig‘indisi.

Javob: Ko‘plik.
Ko‘plik.

Tog`ri

24

…. Maqsad bolalarda nazariy olgan bilimlarini amalda qo’llash bu?

Javob: Amaliy maqsad
Amaliy maqsad

Tog`ri

25

Matematik bilim berish vositalariga nimalar kiradi ?

Javob: Darslik, didaktik material, texnologik vositalar
Darslik, didaktik material, texnologik vositalar

Tog`ri

26

Arifmetika so’zining ma’nosi?

Javob: Son,sonli to’plam
Son,sonli to’plam

Tog`ri

27

Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday usul va uslublardan foydalanamiz?

Javob: tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish
tushuntirish va mashg‘ulot o‘tish

Tog`ri

28

Natural sonlarga xos bo‘lgan xususiyatlarni ko‘rsating?

Javob: Barcha javoblar to‘g‘ri
Barcha javoblar to‘g‘ri

Tog`ri

29

Maktabgacha yoshdagi ikkinchi kichik guruh bolalarini sanoqga o‘rgatishda bosh vazifalardan birini ko‘rsating.

Javob: Taqqoslashga o‘rgatish
Taqqoslashga o‘rgatish

Tog`ri

30

Ko’pchilik predmetlarni sinflarga ajratilishi nima deyiladi?

Javob: Ekvivalent munosabatlar
Ekvivalent munosabatlar

Tog`ri

31

Turli hil vaziyatlarda muloqot vositalaridan foydalanish qaysi kompentensiya hisoblanadi

Javob: Kommunikativ kompentensiya
Kommunikativ kompentensiya

Tog`ri

32

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda yetakchi hisoblangan metod qaysi?

Javob: Ko‘rgazmali
Ko‘rgazmali

Tog`ri

33

Kattalik bo‘yicha berilgan to‘g‘ri ta’rifni belgilang.

Javob: o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati
o‘lchamlar ob’ekti, o‘zgaruvchanlikva nisbiylik xususiyati

Tog`ri

34

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiyaviy ishlarga mas’ul shaxs.

Javob: Katta tarbiyachi.
Katta tarbiyachi.

Tog`ri

35

Hech qanday elementga ega bo’lmagan to’plam bu-?

Javob: Bo’sh to’plam
Bo’sh to’plam

Tog`ri

36

Dasturning har xil bo’limlariga doir masalalarni bir vaqtda bajarish qaysi mashq hisoblanadi?

Javob: Kompleks mashqlar
Kompleks mashqlar

Tog`ri

37

Ko’pchilik predmetlarni sinflarga ajratilishi nima deyiladi?

Javob: Ekvivalent munosabatlar
Ekvivalent munosabatlar

Tog`ri

38

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: tenglik-tengsizlik
tenglik-tengsizlik

Tog`ri

39

Har bir yosh guruhda haftasiga qancha mashg‘ulotlar olib boriladi?

Javob: 1-2
1-2

Tog`ri

40

Didaktik o‘yinlar kim tomonidan yaratilgan?

Javob: Leushina
Leushina

Tog`ri

41

O‘rta guruhda bolalar sanoq bo‘yicha necha songacha sanashni bilishlari lozim?

Javob: 5gacha
5gacha

Tog`ri

42

Sharq matematik olimlari.

Javob: Muxammad Ibn Muso Al-Xorazmiy.
Muxammad Ibn Muso Al-Xorazmiy.

Tog`ri

43

Sanashga o‘rgatish nima?

Javob: Son – sanoq.
Son – sanoq.

Tog`ri

44

Qanday sonlarni natural son deb ataymiz?

Javob: bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plmlar sinfining umumiy xossasi
bo‘sh bo‘lmagan chekli teng quvvatli to‘plmlar sinfining umumiy xossasi

Tog`ri

45

”MTMda sanoq sistemasi mashg’uloti” asari kimning qalamiga mansub?

Javob: A.M.Leushina
A.M.Leushina

Tog`ri

46

“Ilk qadam” dasturi qachon qabul qilindi?

Javob: 2018-yil 7-avgustda
2018-yil 7-iyulda

Notog`ri

47

To’plamlar odatda necha usulda beriladi ?

Javob: 2 usulda
2 usulda

Tog`ri

48

Davlat o’quv dasturi qaysi ta’lim muassasalarida qo’llash majburiy deb belgilangan?

Javob: Hamma javob to’g’ri
Hamma javob to’g’ri

Tog`ri

49

Aniq tushunchalar deb nimaga aytiladi?

Javob: Narsa va hodisalarning aynan o’zi emas balki ularning ayrim xususiyatlarini ajratgan holda fikrlashimiz
Biz ko’rib turgan aniq narsalar haqidagi fikrlarimiz

Notog`ri

50

Turli hil vaziyatlarda muloqot vositalaridan foydalanish qaysi kompentensiya hisoblanadi

Javob: Kommunikativ kompentensiya
Kommunikativ kompentensiya

Tog`ri

51

Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea-hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil?

Javob: Ilmiylik tamoyili
Ilmiylik tamoyili

Tog`ri

52

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarni o‘qidan iborat ekanligi aniqlanadi

Javob: tenglik-tengsizlik
tenglik-tengsizlik

Tog`ri

53

Matematikada doim birinchi o’rinni egallovchi bo’lim?

Javob: Son-sanoq
Son-sanoq

Tog`ri

54

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga dastlab beriladigan matematik tasavvurlarni belgilang.

Javob: To‘plam
To‘plam

Tog`ri

55

Qaysi yoshdagi bolalarga faqatgina bir hil predmetlar haqidagi tasavvurlar kengaytirilib boriladi?

Javob: 6-7 yoshli
3-4 yoshli

Notog`ri

56

Davlat o’quv dasturini O’zbekiston Respublikasi hududidagi qaysi ta’lim muassasalarida qo’llash majburiy.

Javob: Barcha javoblar to’g’ri.
Barcha javoblar to’g’ri.

Tog`ri

57

Qaysi guruh bolalariga miqdoriy tasavvurlar haqida ma’lumotlar berib boriladi?

Javob: Tayyorlov guruhi
Kichik guruhda

Notog`ri

58

Bolalarni sonlarning teskari sonlash qaysi guruhdan o‘rgatiladi.

Javob: tayyorlov
katta

Notog`ri

59

Ta’ lim tamoyillari nimalar tashkil etadi ?

Javob: Ta’ lim jarayonini tashkil etish shakl va metodlari
Ta’ lim jarayonini tashkil etish shakl va metodlari

Tog`ri

60

Insonlarda birinchi bo‘lib sanash faoliyatida qanday tushunchalar shakllangan?

Javob: Ko‘p, kam, bitta
Ko‘p, kam, bitta
Download 59.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling