Kiberxavfsizlik


Download 36.98 Kb.
Sana10.12.2020
Hajmi36.98 Kb.

Kiberxavfsizlik” фанидан тест топшириқлари (2)
Саволлар

Жавоб 1
Persons” jadvalidagi barcha yozuvlar miqdorini (sonini) qanday aniqlash mumkin?

Select count(*) from Persons
Agar birоr jadval tashqi kalitga ega bo’lsa bu хоlda u: ...

Mos birlamchi kalitga ega bo`lgan jadval bilan mantiqan bog`langanAgregat funksiyalarning xususiyati nimadan iborat?

Qiymatlar to`plami(atributning )ustida xisoblash ishlarini bajarish va natijani yagona umumlashgan qiymatga aylantirish.ALTER TABLE operatori yordamida quyidagi amallardan qaysi birini bajarib bо‘lmaydi?

Atributning qiymatlarini o’zgartirishALTER TABLE operatori.

Jadvalda mavjud ustunni o’chirish va xususiyatlarini o’zgartirish uchun ishlatiladi.Atribut domeni nima?

Obyekt atributining mumkin bo`lgan barcha qiymatlar to`plamiAtribut qiymatini biror qiymatlar diapazoniga tegishliligini tekshirish uchun WHERE ifodasida qaysi kalit sо‘z ishlatiladi?

between
Atribut qiymatini biror qiymatlar tо‘plamiga tegishliligini tekshirish uchun WHERE ifodasida qaysi kalit sо‘z ishlatiladi?

in
Atribut qiymatini biror shablonga mosligini tekshirish uchun WHERE ifodasida qaysi kalit sо‘z ishlatiladi

Like
Atributni birlamchi kalit sifatida tavsiflash uchun qaysi kalit sо‘z ishlatiladi.

PRIMARY KEY
Atributni tashqi kalit sifatida e’lon qilish uchun qaysi kalit sо‘z ishlatiladi.

FOREIGN KEY
Axborot tizimini infologik loyixalashda quyidagi savollardan qaysi biri qaralmaydi?

Infologik loyihalashda tizimni axborot talabini tashkil etuvchi real dunyo ya’ni predmet soha aniqlanadi.Barcha kalitmas atributlari tarkibiy (bir qancha atributdan iborat) birlamchi kalitga tо‘liq bog‘liq bо‘lsa jadval qaysi normal formada bо‘ladi

2-Normal Forma
Birlamchi kalitga qisman funksional bog‘langan atributlarga ega bо‘lmagan jadval qaysi normal formada bо‘ladi?

2-Normal Forma
Bloklash darajasi nomi va tarifi orasidagi moslikni aniqlang

Serializable- bowqa tranzaksiya qayta iwlayotgan malumotga murojat etiw mumkinmas

Repeatable read – yangilangan yoki o’chirilgan malumotga murojaat mumkinmas

Read commited- qayd etilgan malumotga murojaat mumkin

Read un commited- ixtiyoriy yangilangan va qayd etilmagan malumotga murojaat mumkinCHAR va VARCHAR ma’lumot tiplari о‘rtasidagi farq nimada?

Char satrni maksimal uzunlikka qadar probellar bilan to`ldiradi va VARCHAR satr uzunligi qiymatini saqlash uchun qo`shimcha xotira sarflaydi.COMMIT operatorining vazifasi

Tranzaksiyani yopadi va joriy tranzaksiyaning barcha o’zgartiriwlarini doimiy waklga (diskga) o’tkaziwCREATE PROCEDURE - SQL protsedurasini yaratish operatorida DECLARE kalit so'zi qanday maqsadda ishlatiladi?

Lokal o’zgaruvchini aniqlash uchun
CREATE TABLE operatori qanday maqsadda ishlatiladi?

Jadvallarni yaratish va aniqlash u-n ishlatiladiCREATE USER operatorining vazifasi.

Foydalanuvchi yartishDatologik aspektda axborotni qanday jixatlari qaraladi.

Ma’lumotlarni hisoblash tizimida tasvirlash bilan bog’liq jihatlar.Edgar Kodd taklif etgan relyatsion algebra operatsiyalari qanday guruhlarga bo'linadi?

An`anaviy standart operatsiyalar va maxsus operatsiyalarGRANT operatorining WITH GRANT OPTION kalit so’zi foydalanuvchiga qanday vakolatni taqdim etadi?

Foydalanuvchiga о‘zidagi vakolatlarni boshqa foydalanuvchiga taqdim etish imkoniyatini beradi
Ikkinchi maxsus relyatsion algebra operatsiyalri to'g'ri keltirilgan javobni tanlang?

Tanlash , proyeksiya , tutashtirish, bo’lishJadvallarni tutashtirish uchun SELECT operatori bilan birgalikda qaysi kalit sо‘z ishlatiladi?

join
Jadvalni yaratishda atribut uchun jimlikka kо‘ra qabul qiladigan qiymati qaysi kalit sо‘z yordamida о‘rnatiladi

DEFAULT
Kalit bо‘lmagan atributlari orasida bog‘lanishlar mavjud bо‘lmagan jadval qaysi normal formada bо‘ladi

3-Normal forma
Kalit bо‘lmagan atributni tarkibiy kalitning bir qismiga bog‘liqligi qanday ataladi?

Qisman funksional bog`liklikKalit bо‘lmagan atributning tarkibli kalitga tо‘liq bog‘liqligi qanday ataladi?

To`liq funksional bog`liklik
Kоrtеj yoki satrni bir qiymatli idеntifikatsiyalоvchi atribut yoki atributlar to’plami bu .....

Oddiy kalit yoki tarkibiy kalit
Ma’lumotlar bazasidan ma’lumotlarni olish uchun qanday SQL buyrug‘i ishlatiladi?

select
Ma’lumotlar bazasiga asos solgan va uning rivojlanishiga juda katta hissa qo‘shgan olimlar kimlar?

R.Barker,R.F.Boys,J.Gray,M.M.Zluf,E.F.Kod,R.Fagin,D.D.Chamberlin,P.Chen,K.P.Yesvaran va boshqalarMa’lumotlar bazasini loyixalash jarayoni ta’rifini to’g’ri tanlang.

Foydalanuvchilar talablariga mos xolda ma’lumotlar bazasi strukturasini (sxemasini) ishlab chiqish jarayoniMa’lumotlar bazasini loyixalashning to’liq bosqichlarini amalga oshirish qanday mutaxassislar zarur bo’ladi.

analitiklar,fodalanuvchilar,

loyihalovchilar,administratorlar,

dasturchilar.
Ma’lumotlar modeli nima?

Ma’lumotlarni abstraksiyalovchi vosita.Ma’lumotlar modeli qanday qismlardan iborat bо‘ladi?

ma’lumot tiplari tо‘plami, amallar tо‘plami, butunlik cheklovlariMa’lumotlar modelining qaysi kategoriyasi mavjud emas?

Malumotlarni matematik modeli.
Ma’lumotlar ortiqcha takrorlanmagna jadval qaysi normal formada bо‘ladi.

1 NF
Ma’lumotlardan mustaqillikni qanday turlari mavjud?

Mantiqiy va fizikMa’lumotlarning qanday modellari mavjud?

Tarmoqli, ierarxik, relyatsion, obektga mo’ljallangan, obektli-relyatsionMa’lumotlarning iyerarxik modeli qanday shaklda tasvirlanadi?

Malumotlarni ierarxik modeli daraxt tipidagi boglangan graf shaklida tasvirlanadiMa’lumotlarning iyerarxik modeliga xos bо‘lgan atamalarni tanlang.

Tugun,o`zak tugun,avlod,ajdod,daraxt nusxasiMa’lumotlarning obyektli modelini yaratishdagi tushunchalar 3 taligini tо‘g‘ri tanlang.

Moslikni aniqlang.

Mohiyat(entity)-foydalanuvchi ish muxitida idenfikalanuvchi biror obekt bolib uni holati foydalanuvchi tomonidan kuzatiladi.

Mohiyat sinfi (entity classes)-bu to’plam joriy sinfi tashkil etuvchi mohiyatni struktura yoki formati bilan tasvirlanadi.

Atributlar-mohiyat harakteristikasini tasvirlaydi.

Aloqalar-mohiyatlar orasidagi munosabatlarMa’lumоtlarning rеlyatsiоn mоdеli kim tоmоnidan va qachon taklif etilgan?

Ma’lumоtlarning rеlyatsiоn mоdеli 1970 yil IBM firmasining хоdimi Edgar Kоdd tоmоnidan taklif etilganMa'lumotlar bazasi qanday xususiyatlarga ega bo'lishi lozim?

Integralashgan, mantiqan bog`langan,hamkorlikda foydalanish imkoniyatiga ega bo’lishiMa'lumotlarnning infologik jixatida nimalar etiborga olinadi?

Ma’lumotlarni tizim xotirasini ifodalash shakliga bog’liq bo’lmagan holda mazmuni yoki ma’nosi bilan bog’liq savollarga qaraladi.MB ilovalarining texnik topshirig’i qanday imkoniyat yaratadi …

MB vazifasini aniqlashtrishga imkoniyat yaratadiMB munosabatlarini normallashtirish – bu …

Jadvallar sturukturasi va ular orasidagi aloqalarni o`rnatishning formallashgan ketma ket jarayoniMB munosabatlarini normallashtirish – bu …

MBni mavjud munosabatlrini nisbatan oddiy munosabatlarga dekompazitsiyalashMB ni loyixalash bosqichlarini amalga oshirishning to’g’ri ketma-ketligini tanlang?

1.konseptual (infologik), 2.mantiqiy (datalogik) va 3.fizik loyihalashMB ni loyixalash jarayoniga qaysi bosqichlar kiradi?

konseptual (infologik),mantiqiy (datalogik) va fizik loyihalash
MB ning ANSI/SPARC Uch bosqichli arxitekturani asosiy maqsadi nimadan iborat?

Malumotlarni mustaqilligini taminlash.MB ning ANSI/SPARC uch bosqichli arxitekturaning konseptual bosqichiga xos bо‘lmagan xususiyatni aniqlang.

Ma’lumotlarni saqlash usullari haqida ma’lumotlarni saqlamaydi.
MB ning ANSI/SPARC uch bosqichli arxitekturasining tashqi bosqichida nimalar tasvirlanadi?

Foydalanuvchi tasavvurlari.
MB ning ANSIG/SPARC uch bosqichli arxitekturasida qaysi bosqich mavjud emas?

Semantik-obyektlar orasidagi barcha aloqalarni aks ettiradiMBBT bilan ishlashning qaysi SQL rejimi mavjud emas?

Dinamik
Mohiyatlar orasidagi binar aloqaning 3 ta turini tо‘g‘ri tanlang

Ko’pkako’pN:M

Birga bir 1:1

Birga ko’p 1:NMoslikni aniqlash.

Birlashtirish-berilgan 2 ta munosabatdan biriga va ikkalasiga ham tegishli bo’lgan kartejlardan iborat yangi munosabatni qaytaradi

Kesishma – bir vaqting o’zida 2 la munosabatga ham tegishli bo’lgan barcha kartejlardan iborat yangi munosabatni qaytaradi

Ayirish – berigan 2 ta munosabatdan faqat 1-siga tegishli bo’lgan kartejlardan iborat yangi munoabatni qaytaradi

Dekart ko‘paytirish – berilgan 2 ta jadvaldagi kortejlarning qombinatsiyalaridan iborat yangi jadval hosil qiladiMoslikni aniqlash. MB ni loyihalash bosqichi va qisqacha tavsifi mosliklarini aniqlang

MB ni yaratishni rejalashtrish – tizim hayot sikli bosqichlarini amalga oshirishning eng samarali usullarini rejalashtrish

Tizim talablarini aniqlash – MB ilovalarini amal qilish diapazoni va chegaralarini foydalanuvchilar tarkibini va qollanish sohasini aniqlash

Foydalanuvchilar talablarini yigish va tahlil – barcha qollanish sohasidagi foydalauchilar talablarini yigish va tahlil qilish

MB ni lohiyalash – Mbni loyihalashni tashkil qiluvchi toliq siklni tashkil etadi ,bular : konseptual (infologik),mantiqiy (datalogik) va fizik loyihalash

MBBTni tanlash (shart bo’lmagan bosqich ) – MB ilovalri uchun mos MBBT ni tanlash
Moslikni tekshirishga test. Bir qancha foydalanuvchi tasavvurlariga ega ma’lumotlar bazasi ilovalariga bo’lgan talablarni aniqlashning asosiy yondoshuvlarini rasmga mos aniqlang.

Markazlashgan yondashuv va tasavvurlarni integrallash metodi
Moslikni topish. CREATE [ TEMPORARY ] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name sintaksisidagi kalit sо‘zlar va ularning vazifalari orasidagi moslikni aniqlang

TEMPORARY-shart bolmagan kalit so’z bo’lib jadval vaqtinchilikekanligini bildiradi.IF NOT EXIST- shart bolmagan kalit so’z bo’lib agar avvaldan mavjud jadval yaratishda harakat qilinsa xatolik yuz bermaydi

TABLE_NAME-yaratilyotgan jadval nomiMoslikni topishga test

Atomar, ortiqcha tarmoqlanmagan jadval- Munosabat birinchi normal formada (1NF) bо‘ladi

Funksional, barcha kalitmas atributlarga tarkibiy(bir qancha atributdan iborat) birlamchi kalitga to’liq bog’liq bo’lsa jadval-

Munosabat ikkinchi normal formada (2NF) bо‘ladi

Kalit bo’lmagan atributlari orasida bog’lanishlar mavjud bo’lmagan jadval- Munosabat uchinchi normal formada (3NF) bо‘ladi
Munosabatlarin normallashtirish jarayonining mohiyati nimadan iborat?

Dastlabki munosabatlarni nisbatan oddiy munosabatlarga dekompazitsiyalashdan iboratMunosabatlaring normal formasi (NF) – bu …

Munosabat sxemalarini qanoatlanrishi kerak bolgan nazariy qoidalarMuvofiqlik testi. Operatorlar va ularning tegishli guruhi о‘rtasidagi moslikni aniqlang.

MB obektlarini aniqlash operatorlari DDL – CREATE , ALTER , DROP

Malumotlarni monipulyatsiya qilish operatorlari DML – INSERT,UPDATE DELETE ,SELECT

Malumotlarni himoyalash va boshqarish operatorlari GRANT , REVOKE

Tranzaksiyalarni boshqarish buyruqlari COMMIT , ROLLBACK,SAVEPOINT

SQL tilida qanday ma’lumot turi mavjud emas:

STRING
Muvofiqlik testi. SQL dialeki va MBBT orasidagi moslikni aniqlang

MS SQL Server - T- SQL

MySQL - SQL/PSM

Oracle - PL/SQL

Microsoft Access - Jet SQL\MySQL da foydalanuvchilar vakolatlarining qanday darajalari mavjud?

Global daraja, ma’lumotlar bazasi darajasi, jadvallar darajasi va ustunlar darajasi
MySQL dagi GRANT operatorining asosiy funktsiyasi?

Foydalanuvchilarga vakolatlarni taqdim etish
MySQL dagi REVOKE operatorining asosiy funktsiyasi?

Foydalanuvchilarning 4 ta vakolat darajadagi vakolatlaridan mahrum etishMySQL dagi XML ma’lumotlar bilan ishlovchi 2 ta funktsiyani aniqlang.


Номи

тавсифи

ExtractValue()

Xpath нотаси ёрдамида

XML сатридан қийматни

олиш

UpdateXML()

Аламаштирилган XML

фрагментни қайтариш

MySQL foydalanuvchini ... identifitsikatsiyalaydi. Tushirib qoldirilgan so’zlar birikamasini toping.

xost nomi va foydalanuvchi nomi bо‘yicha
MySQL ning vakolatlar tizimi qanday imkoniyatlarni yaratadi?

Foydalanuvchilarga vakolatlari doirasida ruxsat etilgan
MySQL tizimdagi INSERT INTO qanday vazifani bajaradi?

Jadvalga bir yoki bir nechta yozuvlarni kiritish uchun ishlatiladi.Normallashgan jadvallarda …

Har bir fakt MB da faqat 1 ta joyga qayd etiladiNormallashmagan jadvallarda qanday turdagi ziddiyatli

Malumotlarni kiritish anomaliyasi , ochirish anomaliyasi , ozgartrish anomaliyasiNormallashtirish– bu…

Jadvallarni bolishNormallashtirish jarayonining maqsad va vazifalari

Malumotlar ortiqchaligini va notogri bogliqliklarni bartaraf etishParallel jarayonlarni boshqarish operatsiyalarini bloklashni 2 ta turi qaysi javobda keltirilgan?

Yozish va o’qishni bloklash
Qaralayotgan munоsabatda kalit bo’lmagan atribut bоshqa munоsabatda kalit bo’lsa, u atribut qanday ataladi?

Tashqi kalit
Qaysi biri SQL protsedurasini chaqirish va ishga tushirish operatori.

CALL
Qaysi qatorda jadvalda mavjud ustunni nomini о‘zgartirish opreatori sintaksisi tо‘g‘ri keltirilgan.

ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN old_name new_name column_definition
Qaysi qatorda jadvalda mavjud ustunni xususityalarini о‘zgartirish opreatori sintaksisi tо‘g‘ri keltirilgan.

ALTER TABLE table_name MODIFY new_column column_definition
Qaysi qatorda jadvalda mavjud ustunni о‘chirish opreatori sintaksisi tо‘g‘ri keltirilgan.

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_nameQaysi qatorda jadvalga ustun qо‘shish opreatori sintaksisi tо‘g‘ri keltirilgan

ALTER TABLE table_name ADD new_column column_definition
Qaysi SQL standarti mavjud emas?

SQL 4
Qiymatlari yagona bо‘linmas (atomar) qiymatga ega bо‘lgan jadval qaysi normal formada bо‘ladi.

1-Normal Forma (NF)Quyidagi amallardan qaysi biri tranzaksiya uchun xos?

MB ni bir butun holatdan bowqa butun holatga o’tkazadiQuyidagi operator foydalanuvchiga qanday vakolat taqdim etadi: GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION.

Ma’lumotlardan foydalanishning tо‘liq vakolatini taqdim etadi
Relyatsion algebra amal natijasi va amal nomi orasidagi moslikni aniqlang.

Tanlash- berilgan jadvaldagi ma’lum shartni qanoatlantiruvchi barcha kortejlardan iborat yangi jadval hosil qiladi.

Proyeksiya- berilgan jadvaldagi bazi kortejlarni istisno qilib qolgan kortejlardan yangi munosabatlar hosil qiladi

Tutashtirish- berilgan ikkita jadvalda umumiy qiymatga ega bo’lgan kortejlarning ulanishidan iborat yangi jadval hosil qiladi.

Bo’lish- berilgan binary va unar ikkita jadval uchun unar jadvalning barcha qiymatlari bilan moslashgan binary jadvaldagi bitta atributning qiymatlaridan iborat jadval.Relyatsion algebra bu...

Bu munosabatlar ustida bajariladigan nazariy to`plamlar amallaridir.Relyatsion algebraning an'anaviy standart relyatsion algebra operatsiyalari qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

Birlashtrish,kesishma, ayirish, dekart kopaytmaRelyatsion modelda barcha ma’lumоtlar ...

barcha ma’lumоtlar satr va ustunlarga bo’lingan оddiy jadvallarda tasvirlanadi.ROOLBACK operatorining vazifasi

Tranzaksiya bowlaniwidan yoki saqlangan nuqtadan (save point) keying barcha o’zgariwlarni bekor qiladi
Rеlyatsiоn mоdеldagi asоsiy tushuncha nima?

MunosabatSAVEPOINT

Tranzaksiyani qisman inkor etiwda qaytiw nuqtasini ko’rsatiwSELECT operatorida natijaviy jadvaldan takrorlanuvchi satrlarni istisno etish uchun qanday kalit sо‘z ishlatiladi?

Distinct
SELECT operatorida WHERE ifodasidan keyin nima joylashadi?

Satrlarni qidirish va tanlash shartlariSELECT operatoridan keyin yulduzcha (*) belgisini joylashishi nimani anglatadi?
Jadvalning barcha ustunlarini tanlash va ko`rsatish.SQL da qism dasturlarning qanday turlari mavjud?

Ikki xil qisim dastur mavjud: saqlanuvchi protseduralar va funksiyalarSQL da saqlanuvchi protseduralar va funktsiyalar o'rtasidagi farq nimada?

Funksiya SQL ko’rsatmalarda ifodalar sifatida ishlatiladi, protseduralar CALL kalit so’zi bilan chaqiriladiSQL protsedura va funktsiyasi tarkibiga nimalar kiradi?

Nomi, parametrlar royhati va SQL ko’rsatmalariSQL protseduralarini yaratish operatori.

CREATE PROTSEDURE
SQL qisqartmasi tо‘g‘ri uzaytirilgan javobni aniqlang?

Strukturali sorovlar tili
SQL tilida joriy yilning qiymatini qanday olish mumkin?

Select year(now());SQL tilidagi UPDATE operatori qanday vazifani bajaradi?

Ma’lumotlar bazasidagi jadvalning mavjud yozuvlaridagi(satr) ma’lumotlarni yangilash uchun foydalaniladi.START TRANSACTION yoki BEGIN operatorining vazifasi?

Tranzaksiyani boshlanishini ko’rsatishSо‘rov natijasini tartiblash uchun SELECT operatorida qaysi kalit sо‘z ishlatiladi?

Order by
Texnik talablar nimalardan iborat bo’ladi?

Aniq masalalar royhatidan iborat boladi

Bir qancha foydalanuvchi tasavvurlariga ega ma’lumotlar bazasi ilovalariga bo’lgan talablarni aniqlashning asosiy yondoshuvlari.

Markazlashgan yondashuv va tasavvurlarni integrallash metodi
Tranzaksiya nima?
Operatsiyalar ketma-ketligiTranzaksiyani atomarlik xossasi nimani anglatadi?

Tranzaksiya qisman bajarilmaydi, to’liq bajariladi yoki umuman bajarilmaydiTranzaksiyani bajarishda yuz beradigan muammolar nomi va tarifi orasidagi moslikni aniqlang
Yo’qotilgan yangilash(lost update)- bitta blokdagi malumot turlari tranzaksiyalar tomonidan o’zgartirilganda ulardan biri yo’qotiladi

Iflos o’qish(dirty read) tranzaksiyalar tomonidan kiritilgan va o’zgartirilgan hamda oxir oqibat inkor etiladigan malumotlarni o’qib oliw Takrorlanmaydigan o’qiw(non-repeatable read) joriy tranzaksiya doirasida malunot qayta o’qilganda avvalgi qiymati o’zgartirilgan yoki o’chirilgan boladi

Fantom o’qiw(phantom reads) bitta tranzaksiya doirasida malumot qayta o’qilganda oldingi o’qiwda wartga mos bo’lsada o’qilmagan malumotni(yangi fantom satrlarni) paydo bo’liwiTranzaksiyani bajarishda yuz beradigan muammolarni bartaraf etish uchun maxsus ishlab chiqilgan standartda nechta bloklash darajasi aniqlangan?

4
Tranzaksiyani blokirovlash bu nima?

Ma’lumotlarni qayta iwlovchi operatsiyalarga nisbatan vaqtincha qo’yiladigan cheklovTranzaksiyani qanoatlantiradi….

ASID talablarniTranzaksiyani tugatish variantlari

Tranzaksiyani qayd qiliw va tranzaksiyani bekor qiliwTranzaksiyaning consistency xossasi nimani anglatadi?

Tranzaksiya bajarilgandan kn MB barcha malumotlar mos (real dunyoga va biznes qoidalarga) holatda bo’liwi kkTranzaksiyaning durability xossasi nimani anglatadi?

Trazaksiya tugagandan keyin saqlangan o’zgarishlar o’zgarmasligi lozimTranzaksiyaning isolatsion xossasi nimani anglatadi?

Tranzaksiya avtonom bo’lishi va boshqa tranzaksiyalarga tasir qilmasligi yoki bog’liq bo’lmasligi kkTurli, ya’ni takrorlamagan qiymatlarni olish uchun qanday SQL ifodasi ishlatiladi?

Select distinct
UPDATE operatorining yangilash tipiga qarab necha xil sintaksisi mavjud.
3 xil

`
Ustun xususiyatlarini aniqlashda qiymatlar takrorlanishini taqiqlash uchun qaysi kalit sо‘z ishlatiladi.

UNIQUE
Ustunni aniqlashda uning barcha qiymatlari biror shartni qanoatlantirishi qaysi kalit sо‘z yordamida о‘rnatiladi?

CHECK
Vakolatlar darajasi va uning ta’rifi o’rtasidagi moslikni o’rnating.

1. Global daraja -> Global vakolatlar serverdagi barcha bazalarga nisbatan qо‘llaniladi. Bu vakolatlar xaqidagi ma’lumotlar mysql.user jadvalida saqlanadi.

2. Ma’lumotlar bazasi darajasi -> Ma’lumotlar bazasi darajasidagi vakolatlar kо‘rsatilgan MB ning jadvallariga tadbiqi qilinadi. Bu vakolatlar haqidagi ma’lumotlar mysql.db va mysql.host jadvallarida saqlanadi.

3. Jadval darajasi -> Jadvallar kavolati kо‘rsatilgan jadvalning barcha ustunlariga nisbatan tadbiq etiladi. Bu vakolatlar mysql.tables_priv jadvalida saqlanadi.

4. Ustun darajasi -> Ustunga bо‘lgan vakolatlar jadvalning ba’zi ustunlariga tadbiq qilinadi. Bu vakolatlar mysql.columns_priv jadvalida saqlanadi.
Download 36.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling