Kurs loyihasini bajarish na’munasi


Download 1.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana20.08.2020
Hajmi1.82 Mb.
  1   2   3Kurs loyihasini bajarish na’munasi 

 

  

 

  

 

  

 

  

podstansiyalar 

Pmax.

, MVt 


47 

77 


57 

67 


56 

cos


 

0,9 0,89 

0,91 


0,88 

0,92 


T

max.


, s. 

6000 


5900 

5400 


4900 

6000 


toifasi 

II 


II 

II 


 1. Topshiriq bilan tanishish va quvvatlar balansini tuzish 

 

1.1.  Aktiv quvvat balansi 

Aktiv  quvvat  balansini  tuzishda  elektr  stansiyaning  o‘z  ehtiyojiga 

sarflanadigan quvvati (P

o‘.eh

) ni va tarmoqdagi aktiv quvvat isrofi (Ptaxminan hisobga olish lozim. 

Stansiyaning  o‘z  ehtiyojiga  sarflaydigan  aktiv  quvvat  qiymatini 

quydagicha qabul qilish mumkin: 

GES uchun                      Р

o‘.eh. =  

Р

o‘rn –dan 1%   

Dastlabki  hisoblashlar  uchun  tarmoq  bo‘yicha  aktiv  quvvatning  umumiy 

isrofini  taxminan quyidagiga teng deb olish mumkin: 

Р =  Р

Yuklama dan 4 + 6%                              

bu yerda 

 Р

Yuklama – mintaqa iste’molchilarning summaviy quvvati. 

Sistemaga 

berilgan 

(ortiqcha) 

yoki 

sistemadan olinayotgan 

(yetishmayotgan) aktiv quvvatni quyidagicha aniqlaymiz: 

Р

sist


 = Р

Yuklama


 + Р

o‘.eh.


 + 

Р – Р=304+4.5+15.2-450=-126,3 MVt 

Р

Yuklama 


= Р

+ РB  

+ Р


C  

+ Р


D

+ Р


E   

=47+77+57+67+56=304 MVt Р

G  =3·150=450 MVt 

Р

o‘.eh.  =0,01·450=4,5 MVt; 

Р=0,05·РYuklama  

=0,05·304=15,2 MVt 

 

1.2.  Reaktiv quvvat balansi 

Stansiyada ishlab chiqarilayotgan reaktiv quvvat. 

𝑄

𝐺

= 𝑃𝐺

∙ 𝑡𝑔(𝜑


𝐺

) = 𝑃


𝐺

∙ √


1

𝑐𝑜𝑠


2

(𝜑)


− 1 𝑀𝑉𝐴𝑟 

𝑄

𝐺= 450 ∙ √

1

0,852

− 1 = 278,89  𝑀𝑉𝐴𝑟 

Podstansiyalarning reaktiv quvvatlarini aniqlaymiz. 

𝑄

𝐴 𝑚𝑎𝑥= 𝑃

𝐴 𝑚𝑎𝑥


∙ √

1

𝑐𝑜𝑠2

(𝜑)


− 1    

𝑄

𝐴 𝑚𝑎𝑥= 47 ∙ √

1

0,92

− 1 = 22,76  𝑀𝑉𝐴𝑟 

𝑄

𝐵 𝑚𝑎𝑥


= 77 ∙ √

1

0,892

− 1 = 27,07  𝑀𝑉𝐴𝑟 

𝑄

𝐶 𝑚𝑎𝑥


= 57 ∙ √

1

0,912

− 1 = 25,97  𝑀𝑉𝐴𝑟 

𝑄

𝐷 𝑚𝑎𝑥


= 67 ∙ √

1

0,882

− 1 = 36,16  𝑀𝑉𝐴𝑟 

𝑄

𝐸 𝑚𝑎𝑥


= 56 ∙ √

1

0,922

− 1 = 23,86  𝑀𝑉𝐴𝑟 

O’z ehtiyojning reaktiv quvvati: 

𝑄

𝑜.𝑒ℎ


= 𝑃

𝑜.𝑒ℎ.

∙ √


1

𝑐𝑜𝑠


2

(𝜑)


− 1 = 4,5 ∙ √

1

0,852

− 1 = 2,79 𝑀𝑉𝐴𝑟 

Transformatorlardagi  reaktiv  quvvat  isroflar,  ulardan  o‘tishda 

yuklamaning quvvat koeffitsiyentini 0.05-0.1-ga kamaytirish orqali hisobga 

olinadi.  Yuklamani  transformatorning  yuqori  tomoniga  keltirilgan  reaktiv 

quvvati,  quyi  tomondagi  va  transformatordagi  isroflar  yig‘indisiga  teng 

bo‘ladi. Uning taxminiy qiymati quydagicha xisoblanadi: 


Q′

Yuk  = P′

Yuk


∙ tg′(φ

Yuk


) MVAr

 

 bu yerda, 

cos′ (𝜑


𝑌𝑢𝑘

) = cos (𝜑

𝑌𝑢𝑘

) − 0,05 𝑄′

𝐴 𝑚𝑎𝑥


= 47 ∙ √

1

0,852

− 1 = 29,13  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( )

cos ( ) 0.050.9 0.05

0.85


A

A 

𝑄′

𝐵 𝑚𝑎𝑥= 77 ∙ √

1

0,842

− 1 = 49,74  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( )

cos ( ) 0.050.89 0.05

0.84


B

B 

𝑄′

𝐶 𝑚𝑎𝑥= 57 ∙ √

1

0,862

− 1 = 33,82  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( )

cos ( ) 0.050.91 0.05

0.86


C

C 

𝑄′

𝐷 𝑚𝑎𝑥= 67 ∙ √

1

0,832

− 1 = 45,02  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( ) cos ( ) 0.05 0.88 0.05 0.83

D

D 

𝑄′

𝐸 𝑚𝑎𝑥= 56 ∙ √

1

0,872

− 1 = 31,74  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( ) cos ( ) 0.05 0.92 0.05 0.87

E

E 

𝑄′

𝑌𝑢𝑘= 𝑄′

𝐴 𝑚𝑎𝑥


+ 𝑄′

𝐵 𝑚𝑎𝑥


+ 𝑄′

𝐶 𝑚𝑎𝑥


+ 𝑄′

𝐷 𝑚𝑎𝑥


+ 𝑄′

𝐸 𝑚𝑎𝑥


 

𝑄′

𝑌𝑢𝑘= 29,13 + 49,74 + 33,82 + 45,02 + 31,74 = 189,45 𝑀𝑉𝐴𝑟  

Generatorlarning transformator yuqori kuchlanishli tomoniga berayotgan 

reaktiv  quvvatni  aniqlaymiz.  Buning  uchun,  transformatordagi  isroflarni 

e’tiborga olish maqsadida, generatorning quvvat koeffitsiyentini 0.05-0.1-

ga oshirishimiz lozim. 

Q′

G  = P′

G

∙ tg′(φG

) MVAr cos ′(𝜑

𝐺

) = cos (𝜑𝐺

) + 0,05  

𝑄𝐺= 450 ∙ √

1

0,92

− 1 = 217,95  𝑀𝑉𝐴𝑟 

cos ( )

cos ( ) 0.05 0.85 0.05 0.9G

G 

𝑄′

𝑜.𝑒ℎ


= 4,5 ∙ √

1

0,92

− 1 = 2,18 𝑀𝑉𝐴𝑟

 


Natijada  generatorning  transformator  yuqori  kuchlanishli  tomoniga 

berayotgan reaktiv quvvati transformatordagi isroflarga kamaytiriladi. 

Hisoblash natijalarini 1-jadval ko‘rinishida keltirish kerak. 

 

Sistemada  reaktiv  quvvatning  yetishmovchiligi  yoki  ortiqligi quyidagicha aniqlanadi: 

±𝑄

𝑠𝑖𝑠𝑡= ∑𝑄

𝑌𝑢𝑘


+ 𝑄


𝑜.𝑒ℎ

− 𝑄


𝐺

  𝑀𝑉𝐴𝑟    𝑄

𝑠𝑖𝑠𝑡


= 189,45 + 2,18 − 217,95 = −26,32  𝑀𝑉𝐴𝑟 

 

PS Р  cos(cos'(


Q' А 

47 


0,9 

22,76 


0,85 

29,13 


В 

77  0,89  27,07 

0,84 

49,74 


С 

57  0,91  25,97 

0,86 

33,82 


67  0,88  36,16 

0,83 

45,02 


Е 

56  0,92  23,86 

0,87 

31,74 


 

304 135,82 


189,45 


stansiya  450  0,85  278,89 

0,9 


217,95 

o‘z.ehtiyoj  4,5  0,85 

2,79 

0,9 


2,18 

 

2. Elektr tarmog‘ning sxemasini tanlash 

2.1 Berk konturlarda quvvat oqimlarini dastlabki taqsimlanishini 

aniqlash 

Maksimal holat uchun quvvat oqimlarini taqsimlanishini aniqlaymiz. 

Aktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi: 

 

 {

−30𝑃


𝑥

+ 45(445,5 − 𝑃

𝑥

− 𝑃


𝑦

) + 46(445,5 − 𝑃

𝑥

− 𝑃


𝑦

− 56) −


−35(𝑃

𝑥

− 47 − 77 − 57) − 31(𝑃𝑥

− 47 − 77) − 42(𝑃

𝑥

− 77) = 0−55 𝑃

𝑦

+ 45(445,5 − 𝑃𝑥

− 𝑃


𝑦

) + 46(445,5 − 𝑃

𝑥

− 𝑃


𝑦

− 56) − 43(𝑃

𝑦

− 67) = 0  

{

−229𝑃𝑥

− 91𝑃


𝑦

+ 51377,520          

 −91𝑃

𝑥

− 189𝑃𝑦

+ 40845,520 

 𝑃

𝑦

= 564,59 − 2,517𝑃𝑥

   


−91𝑃

𝑥

− 189 (564,59 − 2,517𝑃𝑥

) + 40845,520 

𝑃

𝑥

  = 171,2 𝑃

𝑦

  = 133,68  

 

Reaktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi:  

{

  

 

 −30𝑄

𝑥

+ 45(215,16 − 𝑄𝑥

− 𝑄


𝑦

) + 46(215,16 − 𝑄

𝑥

− 𝑄


𝑦

− 31,74) −

−35(𝑄

𝑥

− 29,13 − 49,74 − 33,82) − 31(𝑄𝑥

− 29,13 − 49,74) − 42(𝑄

𝑥

− 49,74) = 0−55𝑄

𝑦

+ 45(215,16 − 𝑄𝑥

− 𝑄


𝑦

) + 46(215,16 − 𝑄

𝑥

− 𝑄


𝑦

− 31,74) −

−43(𝑄

𝑦

− 31,74) − 43 (𝑄𝑦

− 45,02) = 0

 

 

{−229𝑄

𝑥

+ 91𝑄𝑦

+ 26597,72 = 0  

−91𝑄

𝑥

− 189𝑄𝑦

+ 21515,42 = 0

𝑄

𝑦

= 292,28 − 2,517𝑄𝑥

 

 −91𝑄

𝑥

− 189(292,28 − 2,517𝑄𝑥

) = −21515,42 

 

{

 𝑄𝑥

= 87,66


𝑄

𝑦

= 71,64  

 Minimal holat uchun quvvat oqimlarini taqsimlanishini aniqlaymiz. 

Aktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi: 

 

{

−30 𝑃𝑥

+ 45(445,5 − 𝑃

𝑥

− 𝑃


𝑦

) + 46(445,5 − 𝑃

𝑥

− 𝑃


𝑦

− 28) −


−35(𝑃

𝑥

− 23,5 − 38,5 − 28,5) − 31(𝑃𝑥

− 38,5 − 28,5) − 42(𝑃

𝑥

− 38,5) = 0−55 𝑃

𝑦

+ 45(445,5 − 𝑃𝑥

− 𝑃


𝑦

) + 46(445,5 − 𝑃

𝑥

  − 𝑃


𝑦

− 28) − 43(𝑃

𝑦

− 33,5) = 0 

−229 𝑃


𝑥

− 91 𝑃


𝑦

+ 46114 = 0  𝑃

𝑦

= 506,75 − 2,517 𝑃𝑥

−91 𝑃


𝑥

− 189 𝑃


𝑦

+ 40693 = 0

 

−91 𝑃


𝑥

− 189(506,75 − 2,517 𝑃

𝑥

) + 40693 = 0 𝑃

𝑥

= 143,18 𝑃

𝑦

= 146,37 Reaktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi: 

 

{ 

 

  −30 𝑄

𝑥

+ 45(215,16 − 𝑄𝑥

− 𝑄


𝑦

) + 46(215,16 − 𝑄

𝑥

− 𝑄


𝑦

− 15,87) −

−35(𝑄

𝑥

− 56,345) − 31(𝑄𝑥

− 39,435) − 42(𝑄

𝑥

− 24,87) = 0−55 𝑄

𝑦

+ 45(215,16 − 𝑄𝑥

− 𝑄


𝑦

) + 46(215,16 − 𝑄

𝑥

− 𝑄


𝑦

− 15,82) −

−43(𝑄

𝑦

− 22,51) = 0 

 

−229𝑄𝑥

+ 91𝑄


𝑦

+ 23090,94    𝑄

𝑦

= 253,75 − 2,517𝑄𝑥

 

−91𝑄𝑥

− 189𝑄


𝑦

+ 19819,77 

−91𝑄

𝑥

− 189 (233,75 − 2,517𝑄𝑥

) + 19819,77 

 

{

 𝑄𝑥

= 73,14


𝑄

𝑦

= 69,66  

Avariyadan keyingi holat uchun quvvat oqimlarini taqsimlanishini aniqlaymiz. Aktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi: 

 

−55𝑃𝑦

+ 45(445,5 − 𝑃

𝑦

) + 46(445,5 − 𝑃𝑦

− 56) − 431(𝑃

𝑦

− 67) = 0 𝑃

𝑦

= 216,11 Reaktiv quvvat oqimlarini taqsimlanishi: 

 

−55𝑄𝑦

+ 45(215,16 − 𝑄

𝑦

) + 46(215,16 − 𝑄𝑦

− 31,74) − 43(𝑄

𝑦

− 45,02) = 0 𝑄

𝑦

= 106,11  

 

 

2.2.  Nominal kuchlanishni tanlash 

Maksimal holat: 

 

𝑈

𝐺−В=

1000


500


𝑙

𝐺−В


+

2500


Р

𝐺−В


=

1000


√500

30

+2500

171,2


= 178,83  𝑘𝑉    

𝑈

𝐺−Е=

1000


500


45

+

2500140,62

= 186,05 𝑘𝑉,  

𝑈

В−А


=

1000


500


42

+

250094,2

= 161,28  𝑘𝑉      

𝑈

Е−𝑠𝑖𝑠𝑡


=

1000


500


46

+

250084,62

= 157,3 𝑘𝑉 

 𝑈

А−С


=

1000


500


31

+

250047,2

= 120,3 𝑘𝑉 

𝑈

𝐺−𝐷


=

1000


500


55

+

2500133,68

= 189,69 𝑘𝑉 

𝑈

С−𝑠𝑖𝑠𝑡


=

1000


500


35

+

25009,8

= 60,93  𝑘𝑉 

𝑈

𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡


=   

1000


500


43

+

250066,68

= 142,68 𝑘𝑉 

 

Minimal holat: 𝑈

𝐺−В


=

1000


500


30

+

2500143,18

= 171,2 𝑘𝑉  

 𝑈

𝐺−Е


=   

1000


500


45

+

2500155,95

= 191,95 𝑘𝑉 𝑈

В−А=

1000


500


42

+

2500104,68

= 167,16 𝑘𝑉 

 𝑈

Е−𝑠𝑖𝑠𝑡


=

1000


500


46

+

2500127,95

= 181,3 𝑘𝑉 

𝑈

А−С


=

1000


500


31

+

250076,18

= 142,94 𝑘𝑉  

  𝑈

𝐺−𝐷


=

1000


500


55

+

2500146,37

= 195,47 𝑘𝑉 

𝑈

С−𝑠𝑖𝑠𝑡


=

1000


500


35

+

250052,68

= 127,3 𝑘𝑉 

 𝑈

𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡


=

1000


500


43

+

2500112,87

= 172,06 𝑘𝑉 

 

Hisoblangan kuchlanish qiymatlarini jadval ko’rinishida yozamiz va nominal kuchlanish tanlaymiz. 

EUL  G-В 

В-А 

А-С  С-sist 

G-Е 

Е-sist 

G-D 

D-sist 

U

max  178,83  161,28  120,3 

60,93 


186,05  157,3  189,69  142,68 

U

min 

171,2  167,16  142,94 

127,3 

191,95  181,3  195,47  172,06 U

N

 220 

220 


220 

220 


220 

220 


220 

220 


 

2.3.  Tokning iqtisodiy zichligi bo‘yicha simlarning kesim 

yuzasini tanlash 

EUL  bo‘yicha  S

1

=P

1+jQ

1

  quvvat  oqimini  aniqlab,  tok  qiymatini hisoblaymiz: 

Maksimal holat: 

 

G − В    𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐺−𝐵

=

√𝑃2

+ 𝑄


2

√3 ∙ 220


=

√171,2


2

+ 876,6


2

√3 ∙ 220


= 0,505 𝑘𝐴 

  𝐺 − Е 𝐼

𝑚𝑎𝑥 𝐺−Е

=

√140,622

+ 55,86


2

√3 ∙ 220


= 0,397 𝑘𝐴 

10 

В − А  𝐼


𝑚𝑎𝑥 𝐵−𝐴

=

√94,22

+ 37,92


2

√3 ∙ 220


= 0,267 𝑘𝐴   

𝐸 − 𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐼

𝑚𝑎𝑥𝐸−𝑠𝑖𝑠𝑡 

=

√84,622

+ 24,12


2

√3 ∙ 220


= 0,231 𝑘𝐴 

А − С   𝐼

𝑚𝑎𝑥 𝐴−𝐶

=

√47,22

+ 8,79


2

√3 ∙ 220


= 0,126 𝑘𝐴   

 𝐺 − 𝐷   𝐼

𝑚𝑎𝑥 𝐺−𝐷 

=

√133,682

+ 71, 64


2

√3 ∙ 220


= 0,338 𝑘𝐴 

С − sist     𝐼

𝑚𝑎𝑥 С−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√9,82

+ 25,03


2

√3 ∙ 220


= 0,071 𝑘𝐴  

  𝐷 − 𝑠𝑖𝑠𝑡  𝐼

𝑚𝑎𝑥 𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√66,682

+ 26, 62


2

√3 ∙ 220


= 0,189 𝑘𝐴 

 

Minimal holat: G − В   𝐼

𝑚𝑖𝑛 𝐺−В


=

√143,18


2

+ 73,14


2

√3 ∙ 220


= 0,126 𝑘𝐴  

G − E   𝐼

𝑚𝑖𝑛 𝐺−𝐸

=

√155,952

+ 72,36


2

√3 ∙ 220


= 0,451 𝑘𝐴  

 

В − А   𝐼𝑚𝑖𝑛 В−А

=

√104,682

+ 48,27


2

√3 ∙ 220


= 0,303 𝑘𝐴  

 Е − 𝑠𝑖𝑠𝑡   𝐼

𝑚𝑖𝑛 Е−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√127,952

+ 56, 54


2

√3 ∙ 220


= 0,367 𝑘𝐴 

А − С   𝐼

𝑚𝑖𝑛 𝐴−𝐶

=

√76,182

+ 33,705


2

√3 ∙ 220


= 0,219 𝑘𝐴 

𝐺 − 𝐷   𝐼

𝑚𝑖𝑛  𝐺 –𝐷 

=

√146,372

+ 69, 66


2

√3 ∙ 220


= 0,425 𝑘𝐴 

С − sist  𝐼

𝑚𝑖𝑛 𝐶−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√52, 682

+ 16,795


2

√3 ∙ 220


= 0,145 𝑘𝐴   

 𝐷 − 𝑠𝑖𝑠𝑡   𝐼

𝑚𝑖𝑛 𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√112,872

+47,15


2

√3∙220


= 0,321 𝑘𝐴  

 

  

11 

Avariyadan keyingi holat: 

G-В   -   

G − Е  𝐼


А К 𝐺−Е

=

√229,392

+ 109,05


2

√3 ∙ 220


= 0,667 𝑘𝐴   

В − A  𝐼


А К В−А

=

√772

+ 49,74


2

√3 ∙ 220


= 0,241 𝑘𝐴  

 Е − 𝑠𝑖𝑠𝑡  𝐼

А К Е−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√173,392

+ 77,31


2

√3 ∙ 220


= 0,498 𝑘𝐴  

А − С   𝐼

А К А−С

=

√1242

+ 78, 87


2

√3 ∙ 220


= 0,386 𝑘𝐴  

𝐺 − 𝐷   𝐼

А К 𝐺−𝐷

=

√216,112

+ 106, 11

2

√3 ∙ 220


= 0,632 𝑘𝐴  

С − sist  𝐼

А К  С−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√1612

+ 112, 69

2

√3 ∙ 220


= 0,56 𝑘𝐴  

  𝐷 − 𝑠𝑖𝑠𝑡   𝐼

А К 𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡

=

√149,112

+ 16, 09


2

√3 ∙ 220


= 0,423 𝑘𝐴  

Hisoblangan tok qiymatlarini jadval ko’rinishida yozamiz. 

 

EUL  G-В В-А  А-С  С-sist  G-Е  Е-sist 

G-D 


D-sist 

I

max  0,505  0,267  0,126  0,071  0,397  0,231 

0,398 


0,189 

I

min  0,422  0,303  0,213  0,145  0,451  0,367 

0,425 


0,321 

I

AK 

0,241  0,386  0,560  0,667  0,498 0,632 

0,432 


 

 

Sistema  bo‘yicha  maksimal  yuklamadan  foydalanishning  o‘rtacha vaznlik vaqti:  

E

D

C

B

A

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

vazn

r

o

P

P

P

P

T

T

P

T

P

T

T

T

max


max

max


max

max


max

max


max

max


max

max


max

max


max

max


.

'

 

𝑇𝑜

𝑟.𝑣𝑎𝑧𝑛=

47 ∙ 6000 + 77 ∙ 5900 + 57 ∙ 5400 + 67 ∙ 4900 + 56 ∙ 6000

47 + 77 + 52 + 67 + 56

= 5435.53 > 5000 

 

O‘rtacha  vaznlik  vaqti  5000  dan  katta  bo‘lgan  holat  uchun  jadvaldan 𝐽

𝐸𝐾

=1.3 A/mm2

 ekanligini aniqlaymiz. 

EUL lar uchun Kesim yuzalarini aniqlaymiz va sim markalarini tanlaymiz. 


12 

𝐹

𝐺−В=   

𝐼

𝐺−В𝐽

𝐸𝐾

=505

1,3


= 388, 46 𝑚𝑚

2

;   АС − 400  𝐹

𝐺−Е


=   

397


1,3

= 305,38 𝑚𝑚

2

;   АС − 300 𝐹

В−А


=   

267


1,3

= 205,39 𝑚𝑚

2

;   АС − 240   𝐹

Е−𝑠𝑖𝑠𝑡


=   

231


1,3

= 177,69 𝑚𝑚

2

;    АС − 240 𝐹

А−С


=   

126


1,3

= 96, 92 𝑚𝑚

2

;   АС − 240  𝐹

𝐺−𝐷


=   

398


1,3

= 306,15 𝑚𝑚

2

;   АС − 300 𝐹

С−𝑠𝑖𝑠𝑡


=   

71

1,3= 54,61 𝑚𝑚

2

;   АС − 240   𝐹

𝐷−𝑠𝑖𝑠𝑡


=   

189


1,3

= 145,39 𝑚𝑚

2

;    АС − 240 Tanlangan kesim yuzalarini, sistemaning avariyadan keyingi holatlari 

uchun qizish sharti bo‘yicha tekshiramiz va jadval ko’rinishida yozamiz. 

 

EUL  U


Nom

  I


max

  J


EK

  F


his

 

Fstand

  I


R.E.

  I


A.K.

  F


natija

 

G-В 220 

505  1,3  388,46  400  835  - 

400 

В-А  220  267  1,3  305,38  240  610  241  240 А-С  220  126  1,3  205,39  240  610  386  240 

С-sist  220  71  1,3  177,69  240  610  560  240 

G-Е 

220 


397  1,3  96,92 

300  690  667  300 

Е-sist  220  231  1,3  306,15  240  610  498  240 

G-D 


220 

338  1,3  54,61 

300  690  632  300 

D-sist  220 

204  1,3  145,39  240  610  423  240 

 

Liniyaning markalari bo‘yicha parametrlarini jadvaldan olamiz. 

EUL 

U

N r

0

 x

0

 b

0∙

10-4

 

G-В 220  АС-400  30  0,075  0,42 

0,027 


В-А  220  АС-240  42  0,121  0,435  0,026 

А-С  220  АС-240  31  0,121  0,435  0,026 

С-sist  220  АС-240  35  0,212  0,435  0,026 

G-Е 


220  АС-300  45  0,096  0,429  0,0264 

13 

Е-sist  220  АС-240  46  0,121  0,435  0,026 

G-D 

220  АС-300  55  0,098  0,429  0,0264 D-sist  220  АС-240  43  0,121  0,435  0,026 


Download 1.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling