Magnetic domain sakop na magnektiko


Download 56.9 Kb.
Pdf ko'rish
Sana29.07.2017
Hajmi56.9 Kb.
#12317

magma

 

magma 

mainit at natunaw na 

materyales sa ilalim ng lapag 

ng Mundo.  

magnetic domain

 

sakop na magnektiko (magnetic domain) 

isang pangkat ng mga atom sa 

isang materyales na magnetic 

kung saan ang mga magnetic 

pole ng mga atom ay nakaturo 

sa iisang dako.  magnetic field

 

saklaw na magnetiko (magnetic field) 

nakapalibot sa isang 

batubalani at nagpapataw ng 

isang puwersa sa iba pang mga 

batubalani at mga bagay na 

yari sa mga materyales na 

magnetic.  

magnetic pole

 

magnetic pole 

rehiyon sa isang batobalani 

kung saan pinakamalkas ang 

puwersang magnetic na 

ipinapataw ng isang 

batobalani; ang mga 

magkakaparehong pole ay 

nagkokontrahan at ang mga 

magkakalaban na pole ay nag-

aakit.  

magnetism

 

magnetism 

ang mga katangian at 

pakikipag-ugnayan ng mga 

batobalani.  

magnitude

 

lakas (magnitude) 

sukat ng enerhiyang inilabas 

habang may lindol.  malleability

 

malleability 

kakayahan ng mga metal at 

alloy na mairolyo o maipukpok 

upang maging mga maninipis na 

banig.  


mammals

 

mammals 

mga endothermic na hayop na 

may gulugod na mayroong buhok, 

ngipin na iniangkop sa pagkain 

ng mga tiyak na pagkain, at 

mga mammary gland; sa mga 

babae, ang mga mammary gland 

ay gumagawa ng gatas para sa 

pagpapakain ng kanilang mga 

batang anak.  

mammary glands

 

suso (mammary glands) 

mga glandula ng mga mammal; sa 

mga babae, ang mga ito ay 

gumagawa ng gatas para sa 

pagpapakain ng kanilang mga 

batang anak.  

mantle

 

mantle 

manipis na patong ng tissue na 

tumatakip sa mga laman-loob ng 

katawan ng isang mollusk; 

binubuo ang kaha o shell o 

ipinagtatanggol ang katawan ng 

mga mollusk nang walang kaha o 

shell.  

map legend

 

map legend 

ipinapaliwanag ang kahulugan 

ng mga simbolong ginagamit sa isang mapa.  

map scale

 

iskala ng mapa 

ugnayan sa pagitan ng mga 

distansiya sa isang mapa at 

ang mga distansiya sa lapag ng 

Mundo na maaaring katawanin 

bilang isang bahagian o bilang 

mga maliliit na bareta na 

hinahati sa mga bahagi.  

maria

 

maria 

maiitim at relatibong patag na 

rehiyon ng Buwan na nabuo 

noong umabot ang sinaunang 

lava sa lapag ng Buwan at 

pinuno nila ang mga ito.  

marsupial

 

marsupial 

isang mammal na may panlabas 

na butse (pouch) para sa 

pagpapalaki ng sanggol na anak 

nito.  


mass movement

 

maramihang paggalaw (mass movement) 

anumang uri ng pagguho na 

nangyayari habang itinatangay 

ng gravitygravity ang mga 

materyales pababa sa tarik.   

mass number

 

numero ng mass (mass number) 

ang bilang ng mga proton at 

dagdag dito ang bilang ng mga 

neutrom sa isang atom.  mass

 

mass 

bilang ng matter sa isang 

bagay.  


matter

 

matter 

anumang bagay na may mass at 

sumasaklaw ng espasyo.  meander

 

meander 

malawak at hugis-c na kurba sa 

isang ilog o sapa, na binubuo 

ng pagguho ng panlabas na 

gilid nito.  mechanical 

advantage (MA)

 

mechanical advantage (MA) 

ang bahagian ng puwersang 

palabas na ipinataw ng isang 

makina sa puwersang papasok na 

ipinataw sa makina.  

mechanical 

digestion

 

mekanikal na pagtunaw (mechanical digestion) 

ang pagbibiyak ng pagkain sa 

pamamagitan ng pagnguya, 

paghahalo at pag-iikot.  mechanical energy

 

enerhiyang mekanikal 

ang kabuuan ng enerhiyang 

potensiyal at enerhiyang 

kinetik sa isang sistema.  

mechanical 

weathering

 

mekanikal na pag-agnas 

ang mga prosesong pisikal na 

maaaring makabiyak sa bato 

nang hindi pinapalitan ang 

kemikal na kabuuan nito; 

maaaring sanhi ng 

pagkakasiksik ng yelo, mga 

hayop at mga ugat ng halaman.  

medium

 

medium 

matter kung saan lumalakbay 

ang isang alon.  medusa

 

medusa 

uri ng katawan na cnidarian na 

hugis-kampana at malayang 

lumalangoy.  

meiosis

 

meiosis 

proseso ng pagpaparami na 


nakakabuo ng apat na haploid 

sex na cell mula sa isang 

diploid na cell at 

sinisigurado na ang anak ay 

magkakaroon ng parehong bilang 

ng mga chromosome gaya ng mga 

magulang na organismo.  

melanin

 

melanin 

pigment na binuo ng epidermis 

na nagtatanggol sa balat laban 

sa pinsala ng araw at 

nagbibigay ng kulay sa balat 

at mga mata.  

melting point

 

punto ng pagtunaw 

temperatura kung saan 

nagsisimulang maging likido 

ang isang solid.  

menstrual cycle

 

siklo ng pagregla 

buwanang siklo ng mga 

pagbabago na kontrolado ng 

hormone sa reproductive system 

ng babae kung saan kabilang 

ang paghinog ng isang itlog at 

ang paghahanda ng uterus para 

sa posibleng pagdadalang-tao.  

menstruation

 

regla 

buwanang daloy ng dugo at mga 

cell ng tissue na nangyayari 

kapag ang balat ng uterus ay 

nabibiyak at lumalagas.  Mesozoic Era

 

Mesozoic Era 

gitnang panahon ng kasaysayan 

ng Mundo, kung kailan 

nagkawatak-watak ang Pangaea, 

lumitaw ang mga dinosaur, at 

ang mga reptile at gymnosperm 

ang mga nanaig na anyo ng 

buhay sa lupa.  

metabolism

 

metabolism 

ang kabuuan ng lahat ng mga 

reaksiyong kemikal sa isang 

organismo.  

metal

 

metal 

elemento na karaniwang isang 

matigas, at makintab na solid, 

maaaring mairolyo o maipukpok 

upang maging mga maninipis na 

banig, at isang magandang 

tagapagdaloy ng init at 

koryente. 

metallic bonding

 

metalikong pagbunsod (metallic bonding) 

nangyayari sapagka't ang mga 

electron ay libreng 

nakakalibot sa mga may 

positibong charge na ion ng 

isang metal at ipinapaliwanag 

ang mga katangian tulad ng 

ductility at ang kakayahang 

magpadaloy ng koryente.  

metalloid

 

metalloid 

elemento na may parehong 

katangian ng mga metal at 

ilang mga katangian ng mga di-

metal.  


metamorphic rock

 

batong metamorphic (metamorphic rock) 

nabubuo kapag ang init, 

presyon, o mga dumadaloy na 

bagay ay nagkaroon ng epekto 

sa batong igneous, 

sedimentary, o metamorphic 

upang mabago ang anyo o 

nilalaman nito, o ang dalawang 

katangiang ito.  

metamorphosis

 

metamorphosis 

proseso kung kailan nagbabago 

ang maraming mga species ng 

insekto upang maging mga 

adult; maaaring maging 

kumpleto (itlog, larva, pupa, 

adult) o di-kumpleto (itlog, 

nymph, adult).  

meteor

 

meteor 

isang meteoroid na nasusunog 

sa himpapawid ng Mundo.  meteorite

 

meteorite 

isang meteoroid na tumatama sa 

lapag ng isang buwan o 

planeta.  

microscope

 

maykroskop (microscope) 

gumagamit ng mga convex lens 

upang mapalaki ang mga 

maliliit at magkakalapit na 

bagay.  


microwaves

 

microwaves 

mga radio wave na may mga 

wavelength sa pagitan ng 

humigit-kumulang sa 1 m at 1 

mm.  


mid-ocean ridge

 

bangin sa gitna ng dagat (mid-ocean ridge) 

lugar kung saan may bagong 

sahig ng karagatan ang nabubuo 

kapag pumutok ang lava sa 

pagitan ng mga biyak sa crust 

ng Mundo.  migration

 

paglisan (migration) 

pana-panahong paggalaw ng mga 

hayop na resulta ng instinct 

upang humanap ng pagkain o 

magparami sa mga mas maiinam 

na kondisyon.  

mineral resources

 

gamit-yamang mineral (mineral resources) 

mga gamit-yaman kung saan 

nakukuha ang mga metal.  

mineral

 

mineral 

mga matatagpuan sa kalikasan 

na di-organikong solid na 

mayroong tiyak na nilalamang 

kemikal at isang maayos na 

panloob na istrukturang 

atomiko.  mirage

 

mirage 

larawan ng isang malayuang 

bagay na binuo ng 

pagbabaluktot ng ilaw sa 

pamamagitan ng mga patong ng 

hangin na may mga iba’t-ibang 

density.  mitochondrion

 

mitochondrion 

celle organelle na tumutunaw 

sa pagkain at nagpapalabas ng 

enerhiya.  


mitosis

 

mitosis 

proseso sa cell kung kailan 

ang nucleus ay nahahati at 

nagiging dalawang nuclei na 

pareho sa isa’t-isa, at pareho 

sa orihinal na nucleus, sa 

isang serye ng mga hakbang 

(prophase, metaphase, 

anaphase, at telophase).  mixture

 

halo 

isang kombinasyon ng mga 

sustansiya kung saan ang mga 

indibidwal na sustansiya ay 

hindi nagbabago o nagsasama-

sama sa kemikal na paraan 

ngunit sa halip ay 

pinananatili nila ang kanilang 

mga indibidwal na katangian; 

maaaring maging mga gas, solid 

o likido, o anumang 

kombinasyon ng mga ito.  

mold

 

molde 

isang uri ng fossil ng katawan 

na namumuo sa bato kapag ang 

isang organismo na may mga 

matitigas na bahagi ay 

ibinaon, nabulok o natunaw, at 

nag-iwan ng isang hukay sa 

bato.  

molecule

 

molecule 

isang pangkat ng mga atom na 

ikinakabit ng mga covalent 

bond.  

molting

 

Paglalagas (molting) 

ang pagtanggal at pagpapalit 

ng mga panlabas na skeleton 

(exoskeleton) ng isang 

arthropod.  momentum

 

momentum 

katangian ng isang gumagalaw 

na bagay na kapareho ng 

produkto ng mass at ng bilis 

nito.  


monocot

 

monocot 

andyosperm na may isang 

cotyledon sa loob ng binhi 

nito, mga bahagi ng bulaklak 

na tatluhan at mga vascular 

tissue sa mga buslo na 

nakakalat sa kabuuan ng 

tangkay.  

monomer

 

monomer 

maliit na molecule na bumubuo 

ng isang ugnayan sa isang 

kadena ng polymer at maaaring 

maitambal sa sarili nito nang 

paulit-ulit.  

monotreme

 

monotreme 

isang mammal na nangingitlog 

nang may mga matitigas at 

tila-balat na kaha o shells at 

nang may mga mammary gland na 

walang mga utong.  

moon phase

 

moon phase 

pagbabago sa hitsura ng Buwan 


ayon sa pagkakatanaw mula sa 

Mundo, resulta ng kinalalagyan 

ng Buwan, Mundo at Araw kapag 

ihahambing sa isa’t-isa.  moraine

 

moraine 

malaking gilid ng mga bato at 

lupa na idineposito ng isang 

glacier kapag ito ay tumigil 

sa pagsulong.  muscle

 

kalamnan 

laman-loob na maaaring 

lumambot, lumiit, at magbigay 

ng puwersa upang maigalaw ang 

mga buto at mga bahagi ng 

katawan.   

mutation

 

mutation 

isang permanenteng pagbabago 

sa isang gene o chromosome ng 

isang cell; maaaring maging 

kapaki-pakinabang, nakakasama, 

o may kakaunting epekto sa 

isang organismo.  mutualism

 

mutualism 

isang uri ng ugnayan ng 

dalawang organismo kung saan 

ang dalawang organismo ay 

nakikinabang.  mycorrhizae

 

mycorrhizae 

hanay ng hyphae at mga ugat ng 

halaman na tumutulong sa mga 

halaman na sumipsip ng tubig 

at mga mineral mula sa lupa.   


Download 56.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling