Mani hurmat qilib bunga loyiqmani m80Yaxlitlash xatoligi-bu… Birini tanlang


Download 1.22 Mb.
bet1/5
Sana25.06.2020
Hajmi1.22 Mb.
  1   2   3   4   5

Mani hurmat qilib bunga loyiqmani m80Yaxlitlash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

b. Yaxlitlash natijasida hosil bo‘ladigan xatolik 

c. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Hodisalarni matematik model yordamida o’rganish necha bosqichda amalga oshiriladi?

Birini tanlang:

a. 4 


b. 3

c. 5


d. 2

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yopiq model-nima?

Birini tanlang:

a. Biror maxsulot yoki xom ashyoga extiyoji bor bo’lgan joy.

b. Biror maxsulot yoki xom ashyoga extiyoji bor bo’lgan joy.

c. Maxsulot yoki xom ashyoni iste`mol punktlariga etkazish uchun ketgan mablag’.

d. Ishlab chiqarilgan maxsulotning umumiy miqdori, unga bo”lgan talabning umumiy miqdoriga teng bolgan model. 

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tenglamaning ildizi bu:

Birini tanlang:

a. Funksiyaning noldan kichik yoki neng qiymatlari.

b. Funksiyani nolga aylantiruvchi qiymati. 

c. Funksiyani noldan farqli qiymatlari.

d. Funksiyaning noldan kichik qiymatlari.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Matematik model qaysi sohaga qo’llaniladi? 

Birini tanlang:

a. Matematika 

b. Fizika

c. Biologiya

d. Informatika  

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar f(x) funksiya [a;b] da uzluksiz, f(a)f(b)<0 va f’(x)<0 ishorasini saqlasa, f(x)=0 tenglamaning nechta ildizi mavjud.

Birini tanlang:

a. 2 ta ildizi mavjud. 

b. Ildiz mavjud emas.

c. Tenglamaning yagona ildizi mavjud.

d. Kamida 3 ta ildizga ega.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Teng ikkiga bo’lish usuli bilan [0;1] kesmada f(x)=x^3+2x-1 tenglamaning bitta ildizi α=0.01 aniqlikda topilsin.

Birini tanlang:

a. A=0,1

b. A=0,453125 

c. A=0,5

d. A=0,45

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nyuton usulidan foydalanish sharti.

Birini tanlang:

a. f(b)f’(b)≥0 

b. f(a)f’(b)>0

c. f(b)f’(b)=0

d. f(b)f’(b)<0

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

a. O’rganilayotgan ob'ekt va sub'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi 

b. O’rganilayotgan ob'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi

c. O’rganilayotgan sub'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi

d. O’rganilayotgan ob'ektni matematik formula va tuzilishi orasidagi funktsional Bog’lanishiga aytiladi

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x-3=0 tenglama ildizi [1:1.5] oraliqqa tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli uchun boshlang’ich yaqinlashishni tanlang.

Birini tanlang:

a. 0,9


b. 1

c. 1,5 


d. 0,8

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar f(x) funksiya [a;b] da uzluksiz, f(a)f(b)<0, bo’lsa, f(x)=0 tenglamaning nechta ildizi mavjud.

Birini tanlang:

a. Ildizga ega emas.

b. Kamida 1 ta ildizga ega.

c. Kamida 2 ta ildizga ega.

d. Faqat 1ta ildizga ega. 

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x-cosx=0 tenglamani ildizi qaysi oraliqqa tegishli?

Birini tanlang:

a. [0;1]


b. [0;1.5]

c. [0;1] 

d. [1;1.5]

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Berilgan a=2,835 sonini verguldan keyin ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. A1=2,5

b. A1=2,84 

c. A1=2,51

d. A1=2,81

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x^2-3=0 tenglama yechimi [1;1.5] oraliq tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli bilan boshlang’ich yaqinlashishni tanlang?

Birini tanlang:

a. 2,5


b. 1

c. 1,5 


d. 0,5

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

f(x)=x^5 -x-0.2 tenglamaning yagona ildizi 0.0005 aniqlikda topilsin.

Birini tanlang:

a. A=1,043

b. A=1,0448

c. A=1,0

d. A=1,04478 

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Satx chizig`i nima?

Birini tanlang:

a. Cheklanishlar sistemasi bilan aniqlanadigan chegaraviy to’g’ri chiziq.

b. Maqsad funktsiyasi orqali aniqlanuvchi to’g’ri chiziq. 

c. Matematika o’rinli echimlar to’plami bilan aniqlanadigan chiziq

d. Cheklanishlar sistemasi bilan aniqlanadigan chegaraviy to’Іri chiziqlar kesishmasi µosil qilgan ko’pyoqli (ko’pburchak o’rinli echimlar to’plami bo’lgan ko’pyoqli (ko’pburchak) bilan umumiy nuqtaga ega bo’lgan satx chizig’i.

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Taqribiy sonlar algebraik yig‘indisining absolyut xatoligi,…

Birini tanlang:

a. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng.

b. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan kichik emas.

c. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng emas.

d. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan katta emas. 

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Abstrakt modellar qatoriga qaysi modellar kiradi?

Birini tanlang:

a. Matematik-mantiqiy

b. Matematik, matematik-mantiqiy va shu kabilar 

c. Abstrakt, fizik, biologic

d. Matematik

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Haqiqiy ildizlarni tarqibiy hisoblash nima?

Birini tanlang:

a. Ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash. 

b. Taqribiy ildizni qidirish.

c. Ildizni ajratish.

d. Ildizni qidirish.

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Statsionar(kritik) nuqta nima?

Birini tanlang:

a. Funktsiyaning hosilasi nolga aylangan va funktsiyaga minimal(maksimal) qiymat beruvchi nuqta 

b. Lagranj funktsiyasini tuzishda qatnashadigan maxsus ko’paytuvchilar(o’zgarmas sonlar).

c. Funktsiya minumumi yoki maksimumini topish qadamlari tasodifiy mexanizm asosida amalga oshiriladigan algoritm.

d. Funktsiya orttirmasining chiziqli qismi.

Yopiq model-nima?

Birini tanlang:

a. Ishlab chiqarilgan maxsulotning umumiy miqdori, unga bo”lgan talabning umumiy miqdoriga teng bolgan model. 

b. Biror maxsulot yoki xom ashyoga extiyoji bor bo’lgan joy.

c. Biror maxsulot yoki xom ashyoga extiyoji bor bo’lgan joy.

d. Maxsulot yoki xom ashyoni iste`mol punktlariga etkazish uchun ketgan mablag’.

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Chekli ayirma bu:

Birini tanlang:

a. Tugunlar orasidagi masofa.

b. Qiymatlari orasidagi farq 

c. Funktsiya xosilalarining tugun nuqtalardagi qiymatli orasidagi farq.

d. Funktsiyaning ketma-ket kegan tugun nuqtalardagi

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

f(x)=x^5 -x-0.2 tenglamaning yagona ildizi 0.0005 aniqlikda topilsin.

Birini tanlang:

a. A=1,0


b. A=1,0448

c. A=1,043

d. A=1,04478 

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar f(x) funksiya [a;b] da uzluksiz, f(a)f(b)<0, bo’lsa, f(x)=0 tenglamaning nechta ildizi mavjud.

Birini tanlang:

a. Ildizga ega emas.

b. Kamida 1 ta ildizga ega.

c. Faqat 1ta ildizga ega.

d. Kamida 2 ta ildizga ega. 

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model tuzish uchun,dastlab:

Birini tanlang:

a. Masala rasmiylashtiriladi 

b. Masalaning echimi topiladi

c. Masalaning algoritmi tuziladi

d. Masalaning dasturi tuziladi

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Modellashtirish uslubidan qaerda foydalaniladi?

Birini tanlang:

a. Fizika, astranomiya, biologiya va iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi

b. Masala rasmiylashtirishda

c. Masalaning algoritmi tuzishadi 

d. Iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noldan farqli taqribiy sonlar ko‘paytmasining nisbiy xatoligi, …

Birini tanlang:

a. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan katta emas.

b. Xatoliklari yig‘indisidan kichik emas

c. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan kichik emas. 

d. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisiga teng

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Yaxlitlash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Yaxlitlash natijasida hosil bo‘ladigan xatolik 

b. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

c. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

d. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

a. O’rganilayotgan ob'ekt va sub'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi

b. O’rganilayotgan ob'ektni matematik formula va tuzilishi orasidagi funktsional Bog’lanishiga aytiladi

c. O’rganilayotgan sub'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi 

d. O’rganilayotgan ob'ektni matematik formula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funktsional bog’lanishiga aytiladi

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Hodisalarni matematik model yordamida o’rganish necha bosqichda amalga oshiriladi?

Birini tanlang:

a. 4 

b. 5


c. 2

d. 3


Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Taqribiy sonlar algebraik yig‘indisining absolyut xatoligi,…

Birini tanlang:

a. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan katta emas. 

b. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan kichik emas.

c. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng.

d. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng emas.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Hisoblash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik

b. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

c. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar 

d. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Birlashgan usul qaysi usullarda tashkil topgan?

Birini tanlang:

a. Vatarlar va urinmalar

b. Urunma va vatarlar 

c. Urunma va iterasiya

d. Vatarlar va iterasiya

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Nyuton usulidan foydalanish sharti.

Birini tanlang:

a. f(a)f’(b)>0 

b. f(b)f’(b)≥0

c. f(b)f’(b)<0

d. f(b)f’(b)=0

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Model nima?

Birini tanlang:

a. Masalaning yechimi 

b. Masalaning dasturi

c. Masalaning rasmiylashtirilgani

d. Biror ob’ekt yoki ob’ektlar tizimining namunasidir. 

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Qanday usul yoritilgan:«Agar A(1) isbotlangan va ixtiyoriy n natural songa ham isbotlangan, A(n) to’g’ri, shu bilan birga A(n+1) ham to’g’ri unda x natural parametriga bog’liq bo’lgan A(x) isbotlangan degan fikr kelib chiqadi.”

Birini tanlang:

a. Oxirgi kesmalar uslubi

b. To’g’ri to’rtburchak uslubi

c. Matematik Induktsiya usuli 

d. Sonlarni saralash uslubi

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

pi=3.1415926535… taqribiy sonni uchta qiymatli raqamgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. 3.16


b. 3.17

c. 3.14 


d. 3.15

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Agar f(x) funksiya [a;b] da uzluksiz, f(a)f(b)<0 va f’(x)<0 ishorasini saqlasa, f(x)=0 tenglamaning nechta ildizi mavjud.

Birini tanlang:

a. Kamida 3 ta ildizga ega.

b. Tenglamaning yagona ildizi mavjud. 

c. 2 ta ildizi mavjud.

d. Ildiz mavjud emas.

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

132,351 sonidagi barcha raqamlar ishonchli bo’lsa, absolyut xatoligi nimaga teng?

Birini tanlang:

a. 0,0005 sonidan katta son 

b. 0,0005 sonidan katta bo’lingan son.

c. 0,005 soni

d. 0,00005 sonidan katta son

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x-cosx=0 tenglamani ildizi qaysi oraliqqa tegishli?

Birini tanlang:

a. [1;1.5]

b. [0;1]


c. [0;1.5]

d. [0;1] 

Berilgan 4,8144 sonini verguldan keyin uchta va ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. B1=4,824 b2=4,5

b. B1=4,5 b2=4,81

c. B1=4,814 b2=4,81 

d. B1=4,51 b2=4,81

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Modellashtirish nima?

Birini tanlang:

a. Masalaning echimi topish

b. Masalaning dasturi tuzish

c. Bilish obektlarini ularning modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning modellarini yasash va o’rganish  

d. Masalaning algoritmi 

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Uslub xatoligi- bu…

Birini tanlang:

a. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik

b. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik 

c. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi tenglamalardan qaysi biri algebraik emas?

Birini tanlang:

a. Cosx-3x+2=0 

b. 2x-4x^2-3x-1=0

c. 5x^7-4x^2+3x^2+91=0

d. 5x-4x^2+3x^2-1=0

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

f(x)=3x^3 -x-1 tenglamaning ildizlari [0.5;1] kesmada urunmalar usuli yordamida aniqlansin.

Birini tanlang:

a. A=0.9±0.01

b. A=0.85±0.000028

c. A=0.851385±0.01

d. A=0.851385±0.000028 

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Model so’zining ma'nosi qanday?

Birini tanlang:

a. gr. modulus –o’lchov, me'yor

b. lot.modulus –o’lchov, masofa

c. lot.modulus –o’lchov, me'yor 

d. gr. modulus –o’lchov, masofa

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

x^3+x-3=0 tenglama ildizi [1:1.5] oraliqqa tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli uchun boshlang’ich yaqinlashishni tanlang.

Birini tanlang:

a. 0,8

b. 1,5 


c. 0,9

d. 1


Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model xatoligi –bu…

Birini tanlang:

a. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

b. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

c. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik; 

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

x^3-4x^2+2=0 tenglamaning yechimi qaysi oraliqqa tegishli?

Birini tanlang:

a. [-2; -1]

b. [2,5; 3,2]

c. [-3;0.5] 

d. [1; 2,5]

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Modellar tanlash vositalariga qarab qanday guruhlarga ajratiladi?

Birini tanlang:

a. Abstrakt, fizik, ximik

b. Fizik, iqtisodiy, geometric

c. Abstrakt, fizik,biologik 

d. Fizik, ximik, iqtisodiy

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Fizik – kimyoviy model nima?

Birini tanlang:

a. Masalaning dasturini tuzish

b. Masala rasmiylashtirish

c. Masalaning yechimini topish

d. Biologik tuzilish, funksiya yoki jarayonlarni fizik yoki kimyoviy vositalar bilan qaytadan hosil qilish 

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Haqiqiy ildizlarni tarqibiy hisoblash nima?

Birini tanlang:

a. Ildizni qidirish.

b. Ildizni ajratish.

c. Ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash. 

d. Taqribiy ildizni qidirish.

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

f(a)f’’(b)>0 sharti bajarilsa urunmalar usulida boshlang’ich yechim uchun [a;b] kesmani qaysi uchi olinadi?

Birini tanlang:

a. a va b larning tashqarisi 

b. b nuqta

c. b va a lar o’rtasi

d. a nuqta

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tenglamaning ildizi bu:

Birini tanlang:

a. Funksiyaning noldan kichik qiymatlari.

b. Funksiyani nolga aylantiruvchi qiymati. 

c. Funksiyani noldan farqli qiymatlari.

d. Funksiyaning noldan kichik yoki neng qiymatlari.

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Matematik modelni analiz va tuzilish bosqichlarini to’g’ri tartibda joylashtiring. Bilimni yig’ilishi, voqeani tasvirlash, Masalani qo’yish, sxemalashtirish, Matematik modelni tuzish, Modelni zid emasligini tekshirish, Masalani yechish, raqamli analiz, matematik prognoz, Adekvatlikni tekshirish

Birini tanlang:

a. 6,5,4,3,2,1

b. 2,6,3,1,4,5

c. 1,2,3,4,5,6 

d. 4,5,6,1,2,3

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2,768 sonidagi barcha raqamlar ishonchli bo’lsa, absolyut xatoligi nimaga teng?

Birini tanlang:

a. 0,005 sonidan katta son

b. 0,0005 sonidan katta bo’lgan son. 

c. 0,0005 sonidan katta son

d. 0,005 soni

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Satx chizig`i nima?

Birini tanlang:

a. Matematika o’rinli echimlar to’plami bilan aniqlanadigan chiziq

b. Cheklanishlar sistemasi bilan aniqlanadigan chegaraviy to’g’ri chiziq.

c. Cheklanishlar sistemasi bilan aniqlanadigan chegaraviy to’Іri chiziqlar kesishmasi µosil qilgan ko’pyoqli (ko’pburchak o’rinli echimlar to’plami bo’lgan ko’pyoqli (ko’pburchak) bilan umumiy nuqtaga ega bo’lgan satx chizig’i. 

d. Maqsad funktsiyasi orqali aniqlanuvchi to’g’ri chiziq.

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x^2-3=0 tenglama yechimi [0.5;1.5] oraliqqa tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli bilan boshlang’ich yaqinlashishni tanlang?

Birini tanlang:

a. 0,5


b. 1,5 

c. 1


d. 2

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Statsionar(kritik) nuqta nima?

Birini tanlang:

a. Funktsiya orttirmasining chiziqli qismi.

b. Funktsiya minumumi yoki maksimumini topish qadamlari tasodifiy mexanizm asosida amalga oshiriladigan algoritm.

c. Funktsiyaning hosilasi nolga aylangan va funktsiyaga minimal(maksimal) qiymat beruvchi nuqta 

d. Lagranj funktsiyasini tuzishda qatnashadigan maxsus ko’paytuvchilar(o’zgarmas sonlar).

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Berilgan a=2,835 sonini verguldan keyin ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. A1=2,81

b. A1=2,5

c. A1=2,51

d. A1=2,84 

Abstrakt modellar qatoriga qaysi modellar kiradi?

Birini tanlang:

a. Matematik-mantiqiy

b. Matematik

c. Matematik, matematik-mantiqiy va shu kabilar 

d. Abstrakt, fizik, biologic

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Nyuton usulidan foydalanish sharti.

Birini tanlang:

a. f(b)f’(b)≥0

b. f(b)f’(b)<0

c. f(a)f’(b)>0 

d. f(b)f’(b)=0

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi tenglamalardan qaysi biri algebraik emas?

Birini tanlang:

a. Cosx-3x+2=0 

b. 2x-4x^2-3x-1=0

c. 5x-4x^2+3x^2-1=0

d. 5x^7-4x^2+3x^2+91=0

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3-4x^2+2=0 tenglamaning yechimi qaysi oraliqqa tegishli?

Birini tanlang:

a. [1; 2,5]

b. [-3;0.5]

c. [2,5; 3,2]

d. [-2; -1] 

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

f(a)f’’(b)>0 sharti bajarilsa urunmalar usulida boshlang’ich yechim uchun [a;b] kesmani qaysi uchi olinadi?

Birini tanlang:

a. a nuqta

b. b va a lar o’rtasi

c. b nuqta 

d. a va b larning tashqarisi

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Modellashtirish uslubidan qaerda foydalaniladi?

Birini tanlang:

a. Masalaning algoritmi tuzishadi

b. Fizika, astranomiya, biologiya va iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi 

c. Iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi

d. Masala rasmiylashtirishda

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Berilgan 4,8144 sonini verguldan keyin uchta va ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. B1=4,814 b2=4,81 

b. B1=4,5 b2=4,81

c. B1=4,51 b2=4,81

d. B1=4,824 b2=4,5

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Taqribiy sonlar algebraik yig‘indisining absolyut xatoligi,…

Birini tanlang:

a. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng emas.

b. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan katta emas. 

c. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisidan kichik emas.

d. Shu sonlarning absolyut xatoliklari yig‘indisiga teng.

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi taqribiy sonlardagi ishonchli belgilarni aniqlang: x=5.24±0.01

Birini tanlang:

a. 5 va 2 raqamlari ishonchli 

b. 5,4 raqami ishonchli

c. 5,2,4 raqamlari ishonchli

d. 5 raqami ishonchli

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Modellar tanlash vositalariga qarab qanday guruhlarga ajratiladi?

Birini tanlang:

a. Fizik, iqtisodiy, geometric

b. Fizik, ximik, iqtisodiy

c. Abstrakt, fizik, ximik

d. Abstrakt, fizik,biologik 

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yaxlitlash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Yaxlitlash natijasida hosil bo‘ladigan xatolik 

b. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

c. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

f(x)=x^5 -x-0.2 tenglamaning yagona ildizi 0.0005 aniqlikda topilsin.

Birini tanlang:

a. A=1,0448

b. A=1,0


c. A=1,04478 

d. A=1,043

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi taqribiy sonlardagi ishonchli belgilarni aniqlang: u=4.717±0.01

Birini tanlang:

a. 4,7,1,7 ishonchli

b. 7 raqami ishonchsiz

c. 4,7 raqami ishonchli

d. 4,1,7 ishonchli 

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Noldan farqli taqribiy sonlar ko‘paytmasining nisbiy xatoligi, …

Birini tanlang:

a. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisiga teng

b. Xatoliklari yig‘indisidan kichik emas

c. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan katta emas. 

d. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan kichik emas.

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model qaysi sohaga qo’llaniladi? 

Birini tanlang:

a. Matematika 

b. Biologiya

c. Fizika

d. Informatika  

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Statsionar(kritik) nuqta nima?

Birini tanlang:

a. Funktsiya minumumi yoki maksimumini topish qadamlari tasodifiy mexanizm asosida amalga oshiriladigan algoritm.

b. Lagranj funktsiyasini tuzishda qatnashadigan maxsus ko’paytuvchilar(o’zgarmas sonlar).

c. Funktsiyaning hosilasi nolga aylangan va funktsiyaga minimal(maksimal) qiymat beruvchi nuqta 

d. Funktsiya orttirmasining chiziqli qismi.

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Modellashtirish nima?

Birini tanlang:

a. Masalaning dasturi tuzish

b. Bilish obektlarini ularning modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning modellarini yasash va o’rganish  

c. Masalaning algoritmi 

d. Masalaning echimi topish

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Uslub xatoligi- bu…

Birini tanlang:

a. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik

b. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

c. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

d. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik 

Question 19

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Agar f(x) funksiya [a;b] da uzluksiz, f(a)f(b)<0, bo’lsa, f(x)=0 tenglamaning nechta ildizi mavjud.

Birini tanlang:

a. Ildizga ega emas.

b. Kamida 2 ta ildizga ega.

c. Faqat 1ta ildizga ega.

d. Kamida 1 ta ildizga ega. 

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Haqiqiy ildizlarni tarqibiy hisoblash nima?

Birini tanlang:

a. Ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash. 

b. Ildizni qidirish.

c. Ildizni ajratish.

d. Taqribiy ildizni qidirish.

Haqiqiy ildizlarni tarqibiy hisoblash nima?

Birini tanlang:

a. Ildizni qidirish.

b. Ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash. 

c. Ildizni ajratish.

d. Taqribiy ildizni qidirish.

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yaxlitlash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

b. Yaxlitlash natijasida hosil bo‘ladigan xatolik 

c. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

d. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Fizik – kimyoviy model nima?

Birini tanlang:

a. Masala rasmiylashtirish

b. Biologik tuzilish, funksiya yoki jarayonlarni fizik yoki kimyoviy vositalar bilan qaytadan hosil qilish 

c. Masalaning dasturini tuzish

d. Masalaning yechimini topish

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x-3=0 tenglama ildizi [1:1.5] oraliqqa tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli uchun boshlang’ich yaqinlashishni tanlang.

Birini tanlang:

a. 0,8


b. 0,9

c. 1


d. 1,5 

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Noldan farqli taqribiy sonlar ko‘paytmasining nisbiy xatoligi, …

Birini tanlang:

a. Xatoliklari yig‘indisidan kichik emas

b. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisiga teng

c. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan katta emas. 

d. Shu sonlarning nisbiy xatoliklari yig‘indisidan kichik emas.

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x^2-3=0 tenglama yechimi [1;1.5] oraliq tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli bilan boshlang’ich yaqinlashishni tanlang?

Birini tanlang:

a. 1,5 


b. 1

c. 0,5


d. 2,5

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Modellar tanlash vositalariga qarab qanday guruhlarga ajratiladi?

Birini tanlang:

a. Abstrakt, fizik,biologik 

b. Fizik, iqtisodiy, geometric

c. Abstrakt, fizik, ximik

d. Fizik, ximik, iqtisodiy

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qanday usul yoritilgan:«Agar A(1) isbotlangan va ixtiyoriy n natural songa ham isbotlangan, A(n) to’g’ri, shu bilan birga A(n+1) ham to’g’ri unda x natural parametriga bog’liq bo’lgan A(x) isbotlangan degan fikr kelib chiqadi.”

Birini tanlang:

a. Sonlarni saralash uslubi

b. Matematik Induktsiya usuli 

c. Oxirgi kesmalar uslubi

d. To’g’ri to’rtburchak uslubi

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Statsionar(kritik) nuqta nima?

Birini tanlang:

a. Funktsiya orttirmasining chiziqli qismi.

b. Lagranj funktsiyasini tuzishda qatnashadigan maxsus ko’paytuvchilar(o’zgarmas sonlar).

c. Funktsiya minumumi yoki maksimumini topish qadamlari tasodifiy mexanizm asosida amalga oshiriladigan algoritm.

d. Funktsiyaning hosilasi nolga aylangan va funktsiyaga minimal(maksimal) qiymat beruvchi nuqta 

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Hisoblash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

b. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik

c. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik

d. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar 

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi taqribiy sonlardagi ishonchli belgilarni aniqlang: u=4.717±0.01

Birini tanlang:

a. 4,7 raqami ishonchli 

b. 7 raqami ishonchsiz

c. 4,1,7 ishonchli

d. 4,7,1,7 ishonchli

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x-cosx=0 tenglamani ildizi qaysi oraliqqa tegishli?

Birini tanlang:

a. [1;1.5]

b. [0;1] 

c. [0;1.5]

d. [0;1]

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Matematik model xatoligi –bu…

Birini tanlang:

a. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

b. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik; 

c. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Model so’zining ma'nosi qanday?

Birini tanlang:

a. gr. modulus –o’lchov, me'yor

b. gr. modulus –o’lchov, masofa

c. lot.modulus –o’lchov, masofa

d. lot.modulus –o’lchov, me'yor 

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Berilgan a=2,835 sonini verguldan keyin ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. A1=2,5

b. A1=2,81

c. A1=2,84 

d. A1=2,51

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Abstrakt modellar qatoriga qaysi modellar kiradi?

Birini tanlang:

a. Abstrakt, fizik, biologic

b. Matematik

c. Matematik-mantiqiy

d. Matematik, matematik-mantiqiy va shu kabilar 

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Berilgan 4,8144 sonini verguldan keyin uchta va ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. B1=4,51 b2=4,81

b. B1=4,5 b2=4,81

c. B1=4,814 b2=4,81 

d. B1=4,824 b2=4,5

Question 19

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

f(a)f’’(b)>0 sharti bajarilsa urunmalar usulida boshlang’ich yechim uchun [a;b] kesmani qaysi uchi olinadi?

Birini tanlang:

a. a nuqta

b. b va a lar o’rtasi

c. b nuqta 

d. a va b larning tashqarisi

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Matematik model va real ob`ekt, jarayon yoki tizim matematik modeli orasidagi mos daraja bo’yicha quyidagilarga bo’linadi:

Birini tanlang:

a. Dinamik

b. Gomomorf (forma bo’yicha har xillik).

c. Statistik

d. Izomorf (forma bo’yicha bir xillik), gomomorf (forma bo’yicha har xillik). 

Modellashtirish uslubidan qaerda foydalaniladi?

Birini tanlang:

a. Masalaning algoritmi tuzishadi

b. Masala rasmiylashtirishda

c. Fizika, astranomiya, biologiya va iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi 

d. Iqtisod fanlarida obektning faqat ma’lum xususiyat va munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2,768 sonidagi barcha raqamlar ishonchli bo’lsa, absolyut xatoligi nimaga teng?

Birini tanlang:

a. 0,0005 sonidan katta son

b. 0,005 sonidan katta son

c. 0,005 soni

d. 0,0005 sonidan katta bo’lgan son. 

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Modellashtirish nima?

Birini tanlang:

a. Masalaning algoritmi 

b. Bilish obektlarini ularning modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning modellarini yasash va o’rganish  

c. Masalaning dasturi tuzish

d. Masalaning echimi topish

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Haqiqiy ildizlarni tarqibiy hisoblash nima?

Birini tanlang:

a. Ildizni berilgan aniqlikkacha hisoblash. 

b. Taqribiy ildizni qidirish.

c. Ildizni ajratish.

d. Ildizni qidirish.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

x^3-0.2=0 tenglamaning bitta ioldizi [0;1] kesmada yagona ildizi 0.005 aniqlikda topilsin.

Birini tanlang:

a. A=0,5811 

b. A=0,58

c. A=0,6

d. A=0,5911

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model qaysi sohaga qo’llaniladi? 

Birini tanlang:

a. Informatika  

b. Fizika

c. Matematika 

d. Biologiya

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Chekli ayirma bu:

Birini tanlang:

a. Funktsiyaning ketma-ket kegan tugun nuqtalardagi

b. Qiymatlari orasidagi farq 

c. Tugunlar orasidagi masofa.

d. Funktsiya xosilalarining tugun nuqtalardagi qiymatli orasidagi farq.

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model xatoligi –bu…

Birini tanlang:

a. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik; 

b. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

c. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

d. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

x^3+x^2-3=0 tenglama yechimi [0.5;1.5] oraliqqa tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli bilan boshlang’ich yaqinlashishni tanlang?

Birini tanlang:

a. 1,5 

b. 2


c. 1

d. 0,5


Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Berilgan a=2,835 sonini verguldan keyin ikkita raqmgacha yaxlitlang.

Birini tanlang:

a. A1=2,84 

b. A1=2,81

c. A1=2,5

d. A1=2,51

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Matematik model tuzish uchun,dastlab:

Birini tanlang:

a. Masalaning algoritmi tuziladi

b. Masalaning echimi topiladi

c. Masalaning dasturi tuziladi

d. Masala rasmiylashtiriladi 

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

x^3+x^2-3=0 tenglama yechimi [1;1.5] oraliq tegishli ekanligini bilgan holda urunmalar usuli bilan boshlang’ich yaqinlashishni tanlang?

Birini tanlang:

a. 2,5


b. 1,5 

c. 0,5


d. 1

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Modellar tanlash vositalariga qarab qanday guruhlarga ajratiladi?

Birini tanlang:

a. Abstrakt, fizik,biologik 

b. Abstrakt, fizik, ximik

c. Fizik, iqtisodiy, geometric

d. Fizik, ximik, iqtisodiy

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi taqribiy sonlardagi ishonchli belgilarni aniqlang: u=4.717±0.01

Birini tanlang:

a. 4,7,1,7 ishonchli 

b. 4,1,7 ishonchli

c. 7 raqami ishonchsiz

d. 4,7 raqami ishonchli

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Statsionar(kritik) nuqta nima?

Birini tanlang:

a. Funktsiyaning hosilasi nolga aylangan va funktsiyaga minimal(maksimal) qiymat beruvchi nuqta 

b. Funktsiya minumumi yoki maksimumini topish qadamlari tasodifiy mexanizm asosida amalga oshiriladigan algoritm.

c. Funktsiya orttirmasining chiziqli qismi.

d. Lagranj funktsiyasini tuzishda qatnashadigan maxsus ko’paytuvchilar(o’zgarmas sonlar).

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yaxlitlash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik;

b. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar

c. Yaxlitlash natijasida hosil bo‘ladigan xatolik 

d. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Tenglamaning ildizi bu:

Birini tanlang:

a. Funksiyaning noldan kichik yoki neng qiymatlari.

b. Funksiyani noldan farqli qiymatlari.

c. Funksiyaning noldan kichik qiymatlari.

d. Funksiyani nolga aylantiruvchi qiymati. 

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Matematik model va real ob`ekt, jarayon yoki tizim matematik modeli orasidagi mos daraja bo’yicha quyidagilarga bo’linadi:

Birini tanlang:

a. Gomomorf (forma bo’yicha har xillik).

b. Dinamik

c. Statistik

d. Izomorf (forma bo’yicha bir xillik), gomomorf (forma bo’yicha har xillik). 

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Hisoblash xatoligi-bu…

Birini tanlang:

a. Hisoblashlarda vujudga keladigan xatoliklar 

b. Masalani yechishda qo‘llanilayotgan uslublarning noaniqligidan kelib chiqadigan xatolik

c. Boshlang‘ich mahlumotlarning noaniqligi tufayli yuzaga keladigan xatolik;

d. Real jarayonning matematik tavsiflanishi naoniqligidan kelib chiqadigan xatolik

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Modeldagi matematik masalalarni tekshirish nechta bosqichda amalga oshiriladi?

Birini tanlang:

a. 3 


b. 1

c. 2


d. 4

Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling