Nazorat ishi Diktant


Download 213 Kb.
Sana19.10.2020
Hajmi213 Kb.

sana:

Nazorat ishi

Diktant

Vatan so`zi ……………………………………………………..degan ma`no anglatadi. O`zbekiston ……………….. yilda …………………………………………………….ga erishgan. Tarix arabcha so`z bo`lib …………………………………………………………. Degan ma`nolarni anglatadi. O`zida tarixiy ma`lumotlarni aks ettiruvchi ashyolar va yozuvlar ………………………………………………………………………… deyiladi.

Tarixiy voqea hodisalarning ro`y bergan vaqtini aniqlovchi fan ……………………………………………….dir. Milodiy yil hisobi …………………………………. Tug`ilgan kundan boshlanadi. “Milod” so``zi esa ……………………………….. ma`nosini bildiradi. Eski hujjatlar ………………………………………da saqlanadi. Yerning quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt o`lchov birligi…………………………….. deyiladi. Dunyoda birinchi kalendarni …………………………………….. yaratganlar. O`zbekistonda yil hisobi ……………………………………… kalendar asosida olib boriladi.

…………………………………………….. yerning birinchi xaritasini yaratgan. O`z davridagi ilm-fan yutuqlariga asoslangan dastlabki………………………………………… bobomiz ……………………………………………… tomonidan yaratilgan. Odamzodning eng qadimgi ajdodlarinining suyaklari……………………………………………………dan topilgan. O`zbekistonda ………………………………………… qiyofali odam qoldiqlari ……………………………………… dan topilgan.

………………………………………… odamzodning suyak qoldiqlari asosida uning tashqi qiyofasini tiklovchi olim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sana:

Nazorat ishi 2

 1. Mixxat qaysi xalqlarning qadimiy yozuvi hisoblanadi?

 1. Shummerlar

 2. Ossurlar

 3. Xitoyliklar

 4. Finikiyaliklar

 1. Ilk alifboni kimlar yaratgan?

 1. Shummerlar

 2. Ossurlarr

 3. Xitoyliklar

 4. Finikiyaliklar

 1. Ilk qoyatosh rasmlari topilgan Lasko g`ori qayerda joylashgan?

 1. Ispaniya

 2. Boshqirdiston

 3. Kavkaz

 4. Fransiya

 1. Qadimgi moddiy manbaalarni o`rganish bilan qaysi fan shug`ullanadi?

 1. Numizmatika

 2. Antrapologiya

 3. Arxeologiya

 4. Etnogtrafiya

 1. Ermitaj muzeyi qaysi davlatda joylashgan?

 1. Rossiyada

 2. Anglyada

 3. Fransiyada

 4. Italiyada

 1. Neandertal odami O`zbekistonning qaysi qadimgi manzilgohdan topilgan?

 1. Selungur g`oridan

 2. Zarautsoy darasidan

 3. Teshiktosh g`oridan

 4. Zamonbobo manzilgohidan

 1. O`zbekistonning qoyatosh suratlari qachon paydo bo`lgan?

 1. 8-9 ming yil avval

 2. 8 ming yil avval

 3. 5-6 ming yil avval

 4. 10-15 ming yil avval

 1. Zardushtiylik dini qachon paydo bo`lgan?

 1. Miloddan avvalgi VII-VI asrlarda

 2. Miloddan avvalgi V-IV asrlarda

 3. Miloddan avvalgi X-IX asrlarda

 4. Miladdan avvalgi IV-III asrlarda

 1. Zardushtiylar umrining tub ma`nosi…………………………………….

 1. Olov, tuproq, suvni muqaddas deb bilish

 2. Yaxshilik va yomonlik o`rtasida kurash.

 3. Ezgu amal, ezgu so`z, ezgu fikr.

 4. Ro`za, sadaqa va ibodat.

 1. Dastlabki diniy e`tiqodlar tog`ri berilgan qatorni belgilang.

 1. Totemlik, fetishlike, zardushtiylik

 2. Totemlik, fetishlike, animiylik

 3. Fetishlike, animiylik

 4. Totemlik, fetishlike, animiylik, sehrgarlik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
I-chorak yakuni bo`yicha monitoring

 1. “Vatan” so`zining ma`nosini toping?

 1. Arabcha so`z bo`lib “Ona yurt” ma`nosini bildiradi

 2. Forscha so`z bo`lib “Makon” ma`nosini bildiradi

 3. Turkcha so`z bo`lib “Boshpana” ma`nosini anglatadi

 4. So`g`dcha so`z bo`lib “Qal`a” ma`nosini anglatadi

 1. Moddiy manabalarga nimalar kiradi?

 1. Qadimgi manzilgohlar B) uy-rozg`or buyumlari

C) Zebi ziynatlar D) barcha javoblar to`g`ri

3. Milod so`zining ma`nosini toping?

A) Taqvim B) yil boshi C) tug`ilish D) asr

4. O`zbekiston tarixiga oid eng qadimiy yozma manbaani aniqlang/

A) Behustun yozuvlari B) “Avesto”

C) Geradodning “Tarix” asari D) Qadimgi Xorazm yozuvlari

5. Kalendarni vatani qayer?

A) Misr B)Yunoniston C) Rim D) Hindiston

6. Yuliy kalendari qachon joriy etilgan?

A) Mil.avv. 55-yilda B) Mil.avv. 46-yilda

C) Mill.avv. 40-yilda D) Mil.avv. 36-yilda

7. Yuliy kalendaridagi 10 kunlik farq qachon va kim tomonidan tuzatilgan?

A) 789-yilda buyuk Karl tomonidan B) 622-yilda Muhammad a.v.s. tomonidan

C) 1302-yilda Flip IV tomondan В) 1583-yilda Papa Grigoriy tomonidan

8. Hijriy yil nechanchi milodiy yil sanasidan boshlangan?

A) 600-yildan B) 610 yildan C) 630-yildan D) 632-yildan

9. Hijriy milodiy yildan necha kunga farq qiladi?

A) 4-6 kunga B) 6-8 kunga C) 8-10 kunga D) 10-12 kunga

10. Dunyoning birinchi xaritasi kim tomonidan yaratilgan?

A) Erotasfen B) Ptolomey C) Beruniy D) Sezar

11. Birinchi globus kim tomonidan yararilgan?

A) Erotasfen B) Beruniy C) Ulug`bek D) Ptolomey

12. Eng qadimgi odam qoldiqlari qayerdan topilgan?

A) Afrikadan B) Osiyodan C) Yevropadan D) Barcha javob to`g`ri

13. Tashqi qiyofasiga ko`ra bugungi qiyofadagi odamni aniqlang.

A) Neandertal B) Kromonyon C) Sinantrop D) Avstralopotik

14. Eng qadimgi odamning tosh qurollari uzunligi qanchani tashkil etgan?

A) 10-15 sm B) 10-20 sm C) 20-30 sm D) 30-40 sm

15. O`q-yoy miladdan avvalgi nechanchi asrlarda kashf etilgan?

A) 40-12 B) 30-25 С) 30-20 D) 30-40

16. O`zlashtirma xo`jalikka nimalar kiradi?

A) Ovchilik va termachilik B) Dehqonchilik-chorvachilik

C) Hunarmandchilik va savdo D) To`g`ri javob berilmagan

17. O`tmishni tarixiy-moddiy manbalar asosida o`rganuvchi fan.

A) Etnografiya B) Antropologiya C) Epigrafika D) Arxeologiya

18. Yurtim zdagi eng qadimgi shaharni aniqlang.

A) Samarqand B) Buxoro C) Xiva D) Toshkent

19. Ermitaj muzeyi qaysi davlatda joylashgan?

A) Rossiyada B) Angliya C) AQSH D) AQSH Italiya

20. Afsona so`zining ma`nosini toping.

A) Uydirma B) Haqiqat C) Mo`jiza D) Sehr

21. Ilk qoyatosh sur`atlari qachon yaratilgan?

A) bundan 100 ming yil burun B) bundan 50 ming yil burun

C) bundan 30 ming yil burun D) bundan 10 ming yil burun

22. O`zbekiston hududidagi qaysi qadimiy qoyatosh rasmlari YUNESKO tomonidan ro`yhatga olingan?

A) Sarmishsoy B) Ho`jakent C) Teraklisoy D) Bironsoy

23. “Avesto” so`zining ma`nosini toping.

A) “Ezgu duolar” B) “Qonunlar majmuasi”

C) “Donishmandlik qoidalari ” D) Qat`iy o`rnatilgan qonun qoidalar.

24. Odamlarning ajdodi bilan hayvonlar yoki o`simliklar o`rtasida yaqinlik va qondoshlik orligiga ishonish qanday ibtidoiy e`tiqod turiga kiradi?

A) Animistik B) Fetishlik C) Totemlik D) Sehrgarlik

25. Xalqimiz hayotiga nechanchi asrdan “Qurbon” va “Ramazon” hayiti bayramlari mustahkam o`rin tutib kelmoqda?

A) VII asrdan B) VIII asrdan C) IX asrdan D) X asrdan


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sana:

Nazorat ishi №3

Tarixiy yozma ish

I-variant

 1. Tangalar tarixi.

 2. Qadimgi dunyo mo`jizalari.

 3. O`zbekiston hududidagi eng qadimgi davlatlarning vujudga kelishi.

II-variant

 1. Misr va Hindiston davlatlarining tarixi haqida ma`lumot bering.

 2. O`zbek xalqining milliy liboslari.

 3. Yevropaning ilk madaniyat o`choqlari.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sana:

Nazorat ishi №4


 1. Paravozning vatani.

J:_______________________________________

 1. Aka-uka Raytlar nimani ixtiro qilgan?

J:_______________________________________

 1. Sterelkasi doim shimolni ko`rsatib turadigan asbob nima?

J:_______________________________________

4. Harbiy denigiz floti qo`mondonining unvoni.

J:_______________________________________

5. R. Fulton ixtirosi.

J:_______________________________________

6. Dastlabki temir yo`l qachon qurilgan?

J:_______________________________________

7. Mojayskiy samolyoti nima yordamida havoga ko`tarilgan?

J:________________________________________

8. Morze vatani.

J:________________________________________

9. Teleraf kim tomonidan ixtiro qilingan?

J:________________________________________

10. Radio to`lqinlar qanday tezlikda tarqaladi?

J:_________________________________________


 1. Qirol o`rinbosari lavozimiga tayyorlangan shaxs.

J:_________________________________________

 1. Hindistonga borolmay yangi qit`a ochgan buyuk sayyoh.

J:_________________________________________

 1. Amerika qit`asi kashf eilgan sana.

J:_________________________________________

 1. Vasko da Gama qayerlik edi?

J:_________________________________________

 1. Jeyms Uatt nimani ixtiro qilgan?

J:_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


II-chorak yakuni yuzasidan monitoring

Test sinovi

 1. Dunyodagi qaysi orol o`zining sirli tosh haykallari bilan mashhur?

 1. Gaiti B) Pasxa C) Bernud D) Krit

 1. Memfis qaysi qadimiy davlatning poytaxti bo`lgan?

 1. Yunoniston B) Mesopatamiya C) Eron D)Misr

 1. Qaysi shaharga aka-uka egizaklar asos solgan?

 1. Afina B) Sparta C) Rim D) Bobil

 1. Qadimgi dunyoning eng go`zal va ilm-fan rivojlangan shahar bu….

 1. Afina B) Sparta C) Memfis D) Nineviya

 1. Dunyodagi eng qadimiy davlatni aniqlang.

 1. Rim B) Bobil C) Hindiston D) Misr

 1. Qadimgi Misrdagi kichik davlatlar qanday atalgan?

 1. Nama B) Lugal C) Polis D) Provinsiya

 1. O`zbekiston hududidagi eng qadimiy davlatni aniqlang.

 1. Xorazm B) Dovon C) Kushon D) Qang`

 1. Qadimgi Xorazm davlatining yoshini aniqlang.

 1. 2000 B) 2200 С) 2500 D) 2700

 1. Bobil osma bog`lari kim tomonidan bunyod etilgan?

 1. Semiramida B) Navuxodonosor C) Xammurapi D) Menes

 1. Mashxur Zevs haykali qaysi haykaltarosh tomonidan bunyod etilgan?

 1. Fidiy B) Miron C) Poliklet D) Xeres

 1. Tangalar haqidagi fan qanday nomlanadi?

 1. Epigrafika B) Numizmatika C) Xronologiya D) Geraldika

 1. Dunyodagi eng qadimiy savdo yo`li bu….

 1. La`l yo`li B) Shox yo`li C) Kumush yo`li D) Buyuk ipak yo`li

 1. Buyuk ipak yo`li qachon vujudga kelgan?

 1. M/a II asrda B) M/a I asrda C) Mil. I asrda D) Mil.II asrda

 1. O`zbekiston milliy valyutasi –so`m qachon muomalaga kiritilgan?

 1. 1993-yil 1-iyunda B) 1994-yil 1-iyulda C) 1991-yil 1-sentabr D) 1992-yil 2-mart

 1. Amerika qit`asi kim tamonidan kashf etilgan?

 1. Vasko da Gama B) Xristofor Kolumb C) F. Magellan D) A.Vispuchchi

 1. Ishlab chiqarish texnikasi o`rnida qanday ibora ham ishlatiladi?

 1. Sanoat B) industriya C) mashina D) Taraqqiyot

 1. Ishlab chiqarish texnikasining buyuk ixtirolari qaysi davlatda amalga oshirildi?

 1. AQSH B) Angliyada C) Fransiyada D) Germaniyada

 1. Birinchi to`quv dastgohi kim tomonidan yaratilgan?

 1. Jon key B) Jeyms Xargvis C) Edvard Kartrayt D) Jeyms Uatt

 1. Bug` bilan harakat qiluvchi birinchi poroxod kim tomonidan yaratilgan?

 1. J. Stefenson B) R.Fulton C) J. Uatt D) A. Mojayskiy

 1. Jaxondagi birnchi temir yo`l qachon va kim tomonidan yaratilgan?

 1. 1806-yil R. Fulton B) 1825-yil J. Stefenson

C) 1814-yil J. Stefenson D) 1902-yil aka-uka Raytlar

 1. Birinchi uchuvchi apparat-samolyot ixtirochilarini toping?

 1. Aka-uka Raytlar B) I. Slovyanov C)A. Papov D) R. Fulton

 1. “SOS” belgilarini aniqlang?

 1. 3 nuqta 3tire 3 nuqta B) 3 tire 3 nuqta 3 tire

C) 3 nuqta 3 tire 3 tire D) 3 nuqta 3 nuqta 3 tire

 1. Dastlabki telefon apparati kim tomonidan yaratilgan?

 1. P. Shilling B) S. Morze C) A. Bell D) A. Papov

 1. Radio kim tomonidan ixtiro qilingan?

 1. P. Shilling B) S. Morze C) A. Bell D) A. Papov

 1. Buyuk ipak yo`lidan O`rta yer dengiziga olib boradigan savdo yo`li qaysi davlat tomonidan bosib olingan edi?

 1. Eron B) Misr C) Turkiya D) Hindiston

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

Sana:


Nazorat ishi № 5

Jadvalli test

1

Shiroq

A

Aleksandr Makedonskiyga qarshi kurashgan

2

Muqanna

B

Temuriylar shaxzoda, buyuk astronom olim

3

To`maris

C

“Oq kiyimlilar” yo`lboshchi

4

Ulug`bek

D

Massagetlar malikasi

5

Spitamen

E

Doro I ga qarshi kurashgan

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .1

Jadid

A

Osmon jismlarini kuzatuvchi asbob

2

Akademiya

B

Oydagi chuqurlik

3

Teleskop

C

Osmon jismlarini o`rganish uchun joy

4

Krater

D

Yangilik uchun kurashuvchi

5

Rasadxona

E

Mashxur olimlar to`plangan ilm fan markazi

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .1

Birinchi xalqaro olimpiada o`yinlari o`tkazildi

A

1896-yil

2

Yurtimizda arablar hukmronligi o`rnatildi

B

1004-yil

3

Aleksandr Makedonskiy yurtimizga bostirib kirdi

C

769-yil

4

“Doril hikma va maorif” tashkil etildi

D

715-yil

5

“Oq kiyimlilar” qo`zg`aloni boshlandi

E

Mil.avv. 329-yil

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Sana:

Nazorat ishi 6

Yozma ish

I-variant

 1. O`zbekistonning eng qadimiy tarixiy shaharlari

 2. Toshkent-O`zbekistonning poytaxti.

 3. Registonga ta`rif bering

II-variant

 1. Ozodlik haykaliga ta`rif bering.

 2. Oqsaroyga ta`rif bering.

 3. Jaxondagi eng mashxur tarixiy obidalar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III-chorak yakuni bo`yicha monitoring

 1. “Pedagog” so`zining ma`nosini toping?

 1. “Bolani tarbiyalovchi” B) “Bolani yetaklovchi kishi”

C)“Mashg`ulot o`tuvchi” D) “Maslahat beruvchi”

 1. Amir Temur qachon tug`ilgan?

 1. 1330 yil 11 aprel B) 1336 yil 9 aprel

C) 1339 yil 18 fevral D) 1346 yil 12 mart

 1. Amir Temur davlatining poytaxti qayer bo`lgan?

 1. Buxora B) Shaxrisabz C) Toshkent D) Samarqand

 1. “Doril hikma va maorif” qachon tashkil etilgan?

 1. 1000 yilda B) 1004 yilda C) 1006 yilda D) 1017 yilda

 1. Mo`g`illar bosqini arafasida Movoraunnaxrda qanday davlat mavjud edi?

 1. Toxiriylar B) Somoniylar C) Xorazmshoxlar D) Qoraxoniylar

 1. Algebra fanining asoschisi buyuk vatandoshimiz…….

 1. Al-Xorazmiy B) Beruniy C) Ibn Sino D) Al-Farg`oniy

 1. Temuriylar sulolasidan chiqqan buyuk astronom olim va hukmdor……..

 1. Bobur Mirzo B) Mirzo Ulug`bek C) Shoxrux D) Alisher Navoiy

 1. “Jadid” so`zining ma`nosini aniqlang?

 1. “Ma`rifat” B) “Kashfiyot” C) “Tarbiya” D) “Yangi”

 1. “Yo vatan, yo sharafli o`lim” so`zlari kimga tegishli?

 1. To`maris B) Najmiddin Kubro C) J.Manguberdi D) Muqanna

 1. Amir Temurning To`xtamishxon bilan jangi qachon va qayerda bo`lib o`tgan?

 1. 1395 yil Terak daryosi bo`yida B) 1390 yil Dashti Qipchoqda

C)1388 yil Bolga bo`yida D) 1398 yil Xorazmda

 1. Amir Temurning 660 yillik yubileyi qachon o`tkazilgan?

 1. 1991 yil B) 1995 yil C) 1996 yil D) 1998 yil

 1. Yurtimizdagi eng qadimiy shaharni aniqlang?

 1. Samarqand B) Buxoro C) Urganch D) Xiva

 1. Samarqand shahrining yoshini aniqlang?

 1. 2700 B) 2500 C) 2200 D) 2000

 1. Samarqand shahri yunon-makedon manbalarida qanday nomlangan?

 1. Smarakansa B) Smarakand C) Maroqanda D) Smaskent

 1. Dastlabki olimpiada o`yinlari qachon va qaysi davlatda o`tkazilgan?

 1. Mil/a 753 yil Rimda B) mil/a 1500 yil Misrda

C) Mil/a 805 yil Kritda D) mil/a 756 yil Yunonistonda

 1. Toshkent shahrining 2200 yilligi qachon nishonlangan?

 1. 2007-yil B) 2008-yil C) 2009-yil D) 2010-yil

 1. Toshkent shahri joylashgan joy qadimda qanday nom bilan atalgan?

 1. Mingo`rik B) Mingchinor C) Oqtepa D) Sebzor

 1. Tauer ko`prigi qaysi shaharda joylashgan?

 1. London B) Parij C) Berlin D) Vashington

 1. Eyfel minorasi qachon bunyod etilgan?

 1. 1885-yil B) 1887-yil C) 1889-yil D) 1895-yil

 1. Ozodlik haykali kim tomonidan bunyod etilgan?

 1. Gustav Eyfel B) Frederik Bartold C) Jozef Berman D) Moris Kexlin

 1. Eyfel minorasining balandligi qancha?

 1. 300 metr B) 305 metr C) 312 metr D) 325 metr

 1. Toj Mahal kimning farmoyishi bilan bunyod etilgan?

 1. Bobur B) Humoyun C) Shoh Jahon D) Avrangzeb

 1. Ozodlik haykalining bo`yi qancha bo`lgan?

 1. 80 metr B) 85 metr C) 90 metr D) 92 metr

 1. Pizza minorasi qaysi davlatda joylashgan?

 1. Angliyada B) Fransiyada C) Italiyada D) Ispanyada

 1. “Ziji jadidi Ko`ragoniy” asari kim tomonidan yaratilgan?

 1. Mirzo Ulug`bek B)Zahiriddin Bobur C) Navoiy D) Xorazmiy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

Sana:


Nazorat ishi 7

Jadvalli test

1

Piza

A

Abdurahmon Jevachi

2

Ikkinchi jahon urushini boshlagan shaxs

B

“Uchlar ittifoqi”

3

Xiva shahrining ichki qismi

C

Italiyadagi shahar

4

Jizzax qo`zg`aloni rahbari

D

Ichan qal`a

5

Antanta raqibi

E

Adolf Gitler

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .

Quyidagi sanalarni voqealar bilan to`g`ri joylashtiring


1

1945-yil

A

Toshkent shahrining 2200-yilligini nisonladi

2

1939-yil

B

Tojmaham maqbarasi qurib bitkizildi

3

1918-yil

C

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzildi

4

1647-yil

D

Ikkinchi urushi boshlandi

5

2009-yil

E

Birinchi jahon tugadi

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .1

Tauer ko`prigi

A

Yalangto`sh Bahodir

2

Eyfel minorasi

B

Arslonxon

3

Tillakori

C

Gorasi Jons

4

Minorai Kalon

D

Amir Temur

5

Oqsaroy

E

Aleksandr Eyfel

1- , 2- , 3- , 4- , 5- .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sana:

Nazorat ishi 8

Tarixiy diktant (nuqtalar o`rniga mos so`zlarni topib qo`ying)

Vatanimiz……………………………………………………………………………da mustaqillika erishdi. Vatanimiz tarixiga oid eng tarixiy yozma manba-…………………………………..

Tarixda bo`lib o`tgan voqealarning vaqti……………………………………….Fani orqali aniqlanadi. Moddiy manbalarni……………………………………………..to`plashadi.

O`zbekistonda 1990-yil 24-martda …………………………………ta`sis etildi. 1991-yil 18-noyabrda ………………………………………., 1992-yil 2-iyulda ………………………………….., 1992-yil 10-dekabrda…………………………………….tasdiqlandi.

Buyuk davlat arbobi, mohir sarkarda, ilm-fan va madaniyat homiysi…………………………… tavalludining 660-yilligi jaxon miqyosida keng nishonlandi. Xorazm Ma`mun akademiyasining …………………………..yilligi nishonlandi.

O`zbekiston 1995-yil ………………., 2003-yil……………………. Mustaqilligiga erishdi. 1989-yilda……………………………………………………………………………….. maqomi berildi. Xalqimizning milly qadriyati …………………………………………qayta tiklandi. 2000-yilda ………………………………………………………………………to`g`risidagi qonun qabil qilindi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


IV-chorak yakuni asosida monitoring

 1. Birinchi jahon urushi qaysi yillarda bo`lib o`tgan?

 1. 1900-1905-yillarda B) 1910-1915-yillarda

C) 1914-1918-yillarda D) 1915-1920-yillarda

 1. Birinchi jahon urushida qancha davlat ishtirok etgan?

A) 30 ta B) 34 ta C) 40 ta D) 45 ta

3. Rossiya podshosi Nikalay IIning Turkistonning erkak aholisini mardikorlikka safarbar etish to`g`risidagi farmoni nechanchi yilda chiqarilgan?

A) 1914-yil B) 1915-yil C) 1916-yil D) 1917-yil

4. 1916-yilda Turkistonning qaysi shaharida milliy-ozodlik harakatining eng kuchli ko`tarilishi bo`lgan?

A) Andijon B) Samarqand C) Toshkent D) Jizzax

5. Germaniyada fashistlar qachon hokimiyat tepasiga kelganlar?

A) 1933-yil B) 1935-yil C) 1938-yil D) 1939-yil

6. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlangan?

A) 1938-yil B) 1939-yil C) 1940-yil D) 1941-yil

7. Ikkinchi jahon urushida qancha odam halok bo`lgan?

A) 20 mln B) 40 mln C) 50 mln D) 60 mln

8. Ikkinchi jahon urushida O`zbekistonlik qancha jangchi qatnashgan?

A) 1 mln B) 1 mln 200 ming C) 1 mln 400 ming D) 2 mln

9. Toshkentdagi “Xotira maydoni” qachon bunyod etilgan?

A) 1918-yil B) 1999-yil C) 2000-yil D) 2002-yil

10. BMT qachon tuzilgan?

A) 1945-yil B) 1948-yil C) 1950-yil D) 1955-yil

11. BMT tomonidan 1989-yilda qanday Konvensiya qabul qilingan?

A) “Yadro urushini tugatish” B) “Terrorizmga qarshi kurash”

C) “Bolalar huquqlari to`g`risida” D) “Odam savdosiga qarshi” kurash

12. O`zbekistonda birincha marta prezidentlik lavozimi qachon joriy etilgan?

A) 1989-yil 21-oktabr B) 1990-yil 24-mart

C) 1990-yil 20-iyun D) 1991-yil 29-dekabr

13. O`zbekiston Respublikasining davlat bayrog`I qachon ta`did etilgan?

A) 1991-yil 18-noyabr B) 1992-yil 8-dekabr

C) 1992-yil 10-dekabr D) 1992-yil 2-iyul

14. O`zbekiston va Janubiy Koreya o`rtasida bunyod etilgan Asaka avtomobil zavodi qachon ishga tushirilgan?

A) 1991-yil B) 1993-yil C) 1996-yil D) 1998-yil

15. O`zbekiston jahondagi nechanchi avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatga aylandi?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32

16. O`zbekiston BMTga qachon a`z obo`lgan?

A) 1991-yil 1-mart B) 1992-yil 2-mart

C) 1992-yil 2-iyul D) 1993-yil 2-mart

17. Ikkinchi jahon urushi yillarida O`zbekistonga qancha yetim bolalar ko`chirib keltirlgan?

A) 100 ming B) 200 ming C) 300 ming D) 400 ming

18. O`zbekistonda qancha millat va elat yashaydi?

A) 100 dan ziyod B) 120 dan ortiq C) 130dan ortiq D) 150dan ortiq

19. O`zbekiston qachon neft mustaqilligiga erishgan?

A) 1995-yil B) 1998-yil C) 2000-yil D) 2003-yil

20. O`zbekistonda umumiy o`rta ta`lim nechta tilde olib boriladi?

A) 5 tilda B) 7 tilda C) 10 tilda D) 15 tilda

21. Buyuk hadisshunos alloma Imom al-Buxoriyning necha yilligi yurtimizda keng nishonlangan?

A) 1200-yilligi B) 1225-yilligi C)1250-yilligi D) 1300-yilligi

22. 1990-yildan qaysi bayram keng nishonlanib kelmoqda?

A) Mustaqillik B) Navro`z C) Qurbon hayit D) Ramazon hayit

23. Qachon Nyu-Yorkda terroristic jinoyat sodir eti;gan?

A) 2000-yil B) 2001-yil C) 2003-yil 2005-yil

24. “Bolalarga yordam ko`rsatish xalqaro jamg`armasi” qanday nomlanadi?

A) YUNESKO B) YUNISEF C) YUNEFO D) YUNOYL

25. Buyuk kashfiyotlar uchun uchun beriladigan eng nufuzli xalqaro mukofot bu…A) “Lord Nelson” B) “Kyuri” C) “Eynshteyn” D) “Nobel”1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25
Download 213 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling