О tarbidagi kislorodning massa ulushini (%) aniqlang


Download 21.25 Kb.
Sana28.12.2022
Hajmi21.25 Kb.
#1016355
Bog'liq
test 25.11.2022Imtihon - 2 [11.11.2022]


 1. Na2СО3 * 3H2О tarbidagi kislorodning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

 1. Al2(SO4)3 * nH2O ning molyar massasi 450 g/mol bo‘lsa, n ning qiymatini aniqlang.

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

 1. 40 g Na2SO4 * nH2O quritib, to‘la namsizlantirilganda 35,5 g bo‘ldi. n ning qiymatini aniqlang.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. Natriy sulfat kristallogidratidagi kislo- rod massasi vodoroddan 12 marta og‘ir bo‘lsa, kristalizatsion suvlar sonini aniqlang.

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

 1. Cu(CH3COO)2 * nH2O tarkibidagi kislo­rodning massa ulushi 40% bo‘lsa, n ning qiymatini aniqlang.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. 600 g piritdan qancha (mol) sulfat kislota olish mumkin?

A) 5 B) 7,5 C) 10 D) 12,5

 1. 332,8 g bariy xlorid va X2SO4 reaksiya- si natijasida 136 g XCl hosil bo‘ldi. Noma’lum elementni aniqlang.

A) Li B) Na C) K D) Rb

 1. Mis (II) oksid vodorod bilan ta’sirlash- ganda gaz hajmi 25%, qattiq modda massasi 1,6 g kamaygan bo‘lsa, reaksiya uchun olingan vodorod hajmini (l; n.sh.) aniqlang.

A) 2,24 B) 4,48 C) 6,72 D) 8,96

 1. Teng massada olingan ishqoriy metall va suv reaksiyasidan 46 g modda ortib qoldi va 4,48 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Metallni aniqlang.

A) natriy B) kaliy

 1. rubidiy D) seziy

 1. Temir havo kislorodi va suv bug‘i ta’sirida korroziyaga uchrab, zanglaydi.

 1. g temir zanglaganda, qancha havo (l; n.sh.) sarflanadi?

A) 4,48 B) 6,72 C) 8,96 D) 13,44

 1. 80% unum bilan 200 g kalsiy karbo- natdan qancha (g) kalsiy oksid olish mumkin?

 1. 67,2 B) 70 C) 89,6 D) 90

 1. 632 g kaliy permanganat 25% unum parchalanganda, qancha (l; n.sh.) gaz ajraladi?

 1. 5,6 B) 11,2 C) 22,4 D) 44,8

 1. 980 g Bertolle tuzi parchalanganda

 1. litr (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiya unumini (%) aniqlang.

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

 1. Piritdan 50% unum bilan sulfit angid- rid, sulfit angidriddan 12,5% unum bilan sulfat angidrid, sulfat angidriddan 25% unum bilan 24,5 g sulfat kislota olindi. Reaksiya uchun olingan pirit miqdorini (mol) aniqlang.

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

 1. Reaksiya unumi nima?

 1. Amaliy miqdorning nazariy miqdorga nisbati.

 2. Nazariy miqdorning amaliy miqdorga nisbati.

 3. Amaliy miqdorning umumiy miqdorga nisbati.

 4. Nazariy miqdorning umumiy miqdorga nisbati.

 1. Qaysi gazning normal sharoitdagi zichligi 2,5 g/l?

A) C2H4 B) C3H6
C) C4H8 D) C5H10

 1. Neonning mol ulushi 60% bo‘lgan neon va argon aralashmasining molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36

 1. Quyidagilardan nechtasi to‘g‘ri?

 • 1/2 atm = 380 mmHg

 • 38 cm Hg = 0,2 atm

 • 2 kPa = 2000 Pa

 • 2 atm = 202650 Pa

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. Boyl - Marriot qonuni qanday ta’riflanadi?

 1. O‘zgarmas temperaturada gazlarning bosimi hajmiga teskari proporsional.

 2. O‘zgarmas temperaturada gazlarning bosimi hajmiga to‘g‘ri proporsional.

 3. O‘zgarmas bosimda gazlarning hajmi temperaturasiga teskari proporsional.

 4. O‘zgarmas bosimda gazlarning hajmi temperaturasiga to‘g‘ri proporsional.

 1. Gaz hajmi 12 litrdan 8 litrgacha kamayganda gaz bosim 2 atm oshdi. Oxirgi bosimni aniqlang (T = const).

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

 1. Ma’lum hajmli idishga 27°C va 38 cmHg bosimda geliy gazi joylashtirildi. Bosim 1 atm ga yetganda temperatura (°C) qanday bo‘ladi?

A) 127 B) 227 C) 327 D) 427

 1. Gaz temperaturasi 27°C dan 127°C gacha ko‘tarilganda, hajmi 6 litrga oshdi. Dastlabki hajmni aniqlang (P = const).

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30

 1. 27°C da turgan gazning bosimi uch

marta oshirilsa, temperatura qanday (°C) bo‘ladi?
A) 327 B) 427 C) 527 D) 627

 1. Gaz temperaturasi -73°C dan 27°C gacha ko‘tarilganda, bosim 6 atm oshdi. Oxirgi bosimni aniqlang (V = const).

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

 1. 1 litr idishga ma’lum miqdordagi gaz 25°C da joylashtirilganda 2 atm bosim beradi. Xuddi shuncha gaz 2 litr idishga 323°C da joylashtirilganda qancha bosim (atm) beradi?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. 44,8 litr idishga 273°C da 4 g X gaz joylashtirildi. Bunda 2 atm bosim hosil bo‘lsa, X gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

 1. 14 g X gaz 273°C da 11,2 litr idishga joylashtirildi. Bunda 1 atm bosim bo‘lsa,

X gaz formulasini aniqlang.
A) C2H4 B) C3H6
C) C4H8 D) C5H10

 1. 8 g geliy gazi 0°C da 11,2 litr idishga joylashtirilganda, bosim qanday (atm) bo‘ladi?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. Azotning 4 atm va 273°C dagi zichligini (g/l) aniqlang.

A) 1,25 B) 2,5 C) 3,75 D) 5,0

 1. 410 kPa va 127°C da X gazning zichligi 4 g/l bo‘lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang (R = 8,2).

A) 16 B) 32 C) 64 D) 128
Test topshirig‘ini yechish istagi va o‘z kuchiga bolgan ishonch, qatiy mehnat bilan birgalikda, shubhasiz muvaffaqiyat olib keladi. Sizga
omad!
Titul varaqni bo ‘yashdan oldin yana bir marta qaytib ishlab chiqishni tavsiya qilaman, ana shunda xatolaringiz anchagina kamayadi!
Ism:
Familiya:
Natija:
Tuzuvchi: Turdiyev Zarif


Download 21.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling