Olimpiada savollari


Download 47.5 Kb.
Sana24.01.2023
Hajmi47.5 Kb.
#1114734
Bog'liq
Alimpiada savolari va masalalri


Olimpiada savollari
1.Ekliptik koordinatalar sistemasi Quyoshning ko’rinma yillik harakat bo’sh osmon sferasida katta aylanadan iborat bo’lib unga ekliptika deyiladi. Ba’zi astronom kuzatishlarda ekliptik kordinatalar sistemasidan foydalanish qulaydir. Bu koordinatalar sitemasida asosiy nuqta γ- bahorgi tengkunlik nuqta bo’lib, asosiy aylana ekliptik aylanasidir. Asosiy koordinatalar λ-ekliptik uzunlama, β-ekliptik kenglamadir. β-orqali yorug’likni ekliptik og’ish aylanasidagi o’rni aniqlansa, λ-orqali ekliptik og’ish aylanasining osmon sferasidagi o’rni topiladi.
(RASM 1)
λ-ekliptik uzunlama deb bahorgi tengkunlik nuqtadan boshlab yoritgich ekliptik og’ish aylanasiga o’chanuvchi yoy yoki markaziy burchakga aytiladi. λ00 dan 3600 gacha o’zgaradi. β-deb ekliptika aylanasidan yoritgichga o’lchanuvchi yoyga yoki markaziy burchakga aytiladi β ekliptikadan uning shimoliy qutbi tomon 00dan +900 gacha janubiy qutbi tomon -900 gacha o’lchanadi.
2. Yulduzlargacha bo’lgan masofani aniqlash.
Yulduzlargacha bo’lgan masofani aniqlash yulduzlarni yillik parallaksini o’lchashga asoslangan. Yulduzlardan Yerning Quyosh atrofidagi harakatiga orbitasini radiusini yulduzlardan orbitaga o’tkazilgan yo’nalish radiusiga perpendikulyar bo’lganidagi ko’rish burchagiga yillik parallaks deyiladi. Bunda quyidagi formuladan foydalaniladi.

bunda Δ-masofa, a – yer arbitasining katta yarim o’qi, πo"-yillik parallaks, a-qaysi birlikda berilgan bo’lsa, Δ-o’sha birlikda topiladi.
Yulduzlargacha bo’lgan masofa yana ularni ko’rinma va absolyut yulduz kattaliklarini qiymatini farqini (m-M)-ni bilgan holda ham aniqlanadi, bunda quyidagi formuladan foydalaniladi

m-M-ga masofa moduli deyiladi.
Yoritgichlarning yillik parallaksi π va ungacha bo’lgan masofa Δ ma’lum bo’lsa, Δ=1/π ekanligi hisobga olib ko’rinma yulduz kattaligi m-ning qiymatiga ko’ra, berilgan yulduz absolyut yulduz kattaligini qiymatini topish mumkin.

3. Pulsarlar va ularning xususiyatlari.
Davriy ravishda elektromagnit nurlarni nurlovchi kosmnik obyektlarga pulsarlar deyiladi. Ko’pchilik pulsarlarni impluslarining takrorlanish davri sekunddan 4,3 sekundgacha vaqt intervalida yotadi. Hozirgi zamon tasavvurlariga ko’ra pulsarlar aylanuvchi o’qi aylanish o’qiga mos kelmaydigan kuchli magnit maydoniga ega bo’lgan (B~1012gc) neytronli yulduzlardan iborat. Bundan obyektning aosiy xususiyati shundan iboratki, nurlanish ma’lum sohasidan chiqib konus ichiga taqaladi, obyekt yetib kelgach yer yuzida impluslar qayd etiladi. Hozirgi vaqtda ko’rsatilishicha bunday nurlanish kosmik zarralarni tezlashtirish natijasida yulduz qutbiy sohalaridan chiqadi. Kosmik zarralarni o’zini ham qayd qilish mumkin.
Olimpiada masalalari

  1. Samarqandda (φ=390351) tush paytida Quyosh markazi osmon ekvatorida bo’lsa uning azimuti va balandligi qanday?

Berilgan: Yechish:
φ=390351 Quyosh markazi ekvatorida bo’lganligi uchun uning
h=? A=? balandligi h=900-φ=900-390351=500251; Quyosh azimuti A=00 bo’ladi.
2. Toshkentda yulduz vaqti 6h 15m 13s bo’lganda Maskvadan telegraf orqali yulduz vaqti 4h 8m 24s ekanligi ma’lum qilindi. Toshkentning Moskva meridianiga nisbatan uzunlamasini toping.
Berilgan: Yechish:
ST=6h 15m 13s Vaqtlarning ayirmasi kuzatish joylarining geografik
SM=4h 8m 24s uzunlamalarini vaqtda berilgan qiymatlari farqiga
λ-? tengligini hisobga olsak Toshkentning Maskvaga nisbatan uzunlamasi λ=ST-SM=6h 15m 13s – 4h 8m 24s =2h 6m 49s bo’ladi.
3. Quyosh sistemasining eng chekkada joylashgan planetasi – Plutonning Quyoshdan o’rtacha uzoqligini bilgan holda (39,4a.b) uning sferik davrini toping.
Berilgan: Yechish:
ap=39.4a.b Bu masalani yechishda Keplerning uchunchi qonunidan
ayer=1a.b foydalanamiz. Sayyoralarning siderik aylanish davrlarini
Tyer=1 yil kvadratlarini nisbati orbitalarning qutblarini nisbatidek
Tp=? bo’ladi. Ikkinchi sayyora sifatida yerni olsak
chunki yer uchun Tyer = 1 yil; ayer= 1 a.b.
4. Grigorian kalendari ham xatolikdan holi emaligini bilgan holda, bu calendar bo’yicha xatolik necha yilda 1 sutkaga teng bo’lishini hisoblang.
Yechish:
Grigorian kalendari bo’yicha o’rtacha yil davomiyligini topamiz. bundan tropik yil davomiyligini ayrib kalendar xatosini topamiz. 365,2425-365,2422=0,0003 sutka kalendarning xatosi bir sutkaga yetadi.
5. Protsessiya tufayli bahorgi tengkunlik nuqta ekliptika bo’ylab quyosh tomonga bir yilda 50"24 ga ko’chadi. Siderik yil davomiyligi 365,2564 sutkaga tengligini bilgan holda tropik yil davomiyligini toping.
Yechish:
10=3600" bo’lib, siderik yil davomida Quyosh 3600 masofani, tropik yil davomida esa 3600-50",24 masofani o’tganligini hisobga olib, tropik yil davomiyligini topamiz.

o’rtacha Quyosh sutkasiga tengligini topamiz.
Download 47.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling