Organik kimyodagi nomli reaksiyalar. 1 Vyoler reaksiyasi


Download 244.87 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.08.2020
Hajmi244.87 Kb.

YA ABITURIYENT gazetasi 

 

Organik kimyodagi nomli reaksiyalar

1) Vyoler reaksiyasi. (1828-yil anorganik moddalardan mochevina sintezi).  

CO

NH

OCN

NH

NaOCN

h

guruhlanis

qayta

SO

NH

t

o

2

2.

4

)(

,

)(

4

24

  2) Konovalov reaksiyasi. (1888-yil metanni nitrolash reaksiyasi). 

O

H

NO

CH

HNO

CH

o

t

suyul

2

23

)

(3

4 

3) Tropsh-Fisher reaksiyasi. (Is gazi va vodoroddan alkanlar sintezi). O

nH

H

C

O

H

n

nCO

n

n

t

Ni

o

2

22

,

2)

1

( 

 

4) Vyurs reaksiyasi. (1855-yil alkilgalogenidlardan alkanlar sintesi). NaHal

R

R

R

R

R

R

Na

Hal

R

Hal

R

NaHal

R

R

Na

RHal

22

1

12

1

21

 

5) Bertolle reaksiyasi. (1856-yil noorganik moddalardan metan sintezi). S

Cu

CH

Cu

S

H

CS

2

42

2

48

2

 

6) Kucherov reaksiyasi. (1881-yil atsetilendan aldegid sintezi). 

 

CHO

CH

CHOH

CH

O

H

H

C

h

guruhlanis

qayta

HgSO

t

o

3

.2

,

22

2

][

4 

7) Lebedev reaksiyasi. (1928-yil etanoldan sintetik kauchuk olish).  

2

26

4

,5

2

22

3

2H

O

H

H

C

OH

H

C

O

Al

ZnO

t

o 

8) Zelinskiy –Kazanskiy reaksiyasi. (1927-yil atsetilendan benzol sintezi). 

 

6

6,

2

23

H

C

H

C

aktiv

o

C

t

 

9) Vagner reaksiyasi. (olefinlarga kaliy permanganatning suvli yoki ishqorli eritmasi tas’eiridan glikollar sintezi). 

2

2

22

4

22

MnO

KOH

OH

CH

HOCH

O

H

KMnO

CH

CH

 

10) Favorskiy reaksiyasi. (alkinlarda izomerlanish). 

3

3

,3

2

CHC

C

CH

CH

CH

C

HC

kat

t

o 

 

11) Emmanuel reaksiyasi. (alkanlardan karbon kislota olish). O

H

COOH

CH

CH

CH

CH

C

H

O

kat

t

o

2

3]

[

,,

3

22

3

2

 

12) Seyzel reaksiyasi. (Alkoksil guruhlar miqdorini aniqlash). O

H

I

H

C

HI

H

C

O

H

C

o

t

2

52

5

25

2

22



 

13) Butlerov reaksiyasi. (1861-yilda formaldegiddan oddiy uglevodlar sintezi). 6

12

6)

(

26

O

H

C

HCHO

OH

Ca

 

14) Zinin reaksiyasi. (1842-yil nitrobenzoldan anilin sintezi). 

 

O

H

NH

S

NH

H

C

S

NH

NO

H

С

o

t

2

32

5

62

4

25

6

26

3

)(

3 YA ABITURIYENT gazetasi 

 

15) Millon reaksiyasi. (Oqsillar tarkibida fenol guruh borligini aniqlaydi).  

kiradi

rangga

pushti

planib

to

joyga

bir

Oqsil

HNO

NO

Hg

Oqsil

o

t

'

)(

3

23

 16) Frankland reaksiyasi. (1849-yil metall organik birikma sintezi). 

 

25

2

52

5

25

2

2ZnI

H

C

Zn

H

C

I

H

C

Zn

I

H

C

 

17) Grinyar reaksiyasi. (1861-yil magniy-organik birikma sintezi).  

Hal

Mg

R

Mg

Hal

R

 

18) Sigler reaksiyasi. (1955-yil aluminiy-organik birikma sintezi). 

 

Al

H

C

H

Al

CH

CH

3

5

22

2

2)

(

5,

1

3 

19) Seyze reaksiyasi. (1827-yil platinaning π-kompleksi sintezi). 

 

KCl

O

H

PtCl

H

C

K

PtCl

K

CH

CH

O

H 
2

3

42

4

22

2

][

]

[2

 

20) Semyonov reaksiyasi. (Metanni yorug’lik ishtirokida xlorlash reaksiyasi).  

4

23

2

22

2

32

4

CClCl

CHCl

Cl

Cl

CH

Cl

Cl

CH

Cl

CH

HCl

HCl

HCl

HCl

 

  
 

 

21) Gustavson reaksiyasi. (Izolyatsiyalashgan digalogenli hosilalardan sikloalkan sintezi).   2

2

22

ZnBr

Zn

Br

CH

CH

CH

Br 

22) Fridel-Krafts reaksiyasi. (1877-yil benzoldan uning hosilalarini sintez qilish).   HCl

CH

H

C

CH

H

C

AlCl 3

5

63

6

63

 

23) Kannissaro reaksiyasi. (Formalinning ishqor ta’sirida disproporsiyalanishi).   HCOOK

OH

CH

HCHO

KOH

HCHO3 

24) Goffman reaksiyasi. (Galoidalkillarga ammiak ta’sirida aminlar sintezi). 

 

I

N

CH

N

CH

I

CH

NH

CH

I

CH

NH

CH

NH

I

CH

I

CH

HCl

HI

I

NH

]

)[(

)

()

(

24

3

33

3

23

3

23

3

33

4   

 

25) Bekman reaksiyasi. ( Toluoldan e-kaprolaktam sintezi). m

kaprolakta

e

NOH

H

C

O

H

C

CH

H

C

CH

H

C

I

CH

OH

NH

O

H 



32

2

210

6

106

3

116

3

56

 

26) Tishenko reaksiyasi. ( aldegiddan murakkab efir sintezi). 3

2

3)

(

33

5

22

CH

COOCH

CH

CHO

CH

H

OC

Al

 

Download 244.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling