«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»


Download 3.5 Kb.
Pdf ko'rish
bet12/12
Sana28.11.2017
Hajmi3.5 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Yangi o‘zbek adabiyoti
Mahmudxo‘ja Behbudiy ..................................................................... 3
Padarkush ........................................................................................ 4
«Padarkush» dramasi haqida .......................................................... 18
Abdulla Qodiriy .................................................................................. 23
O‘tkan kunlar .................................................................................. 26
«O‘tkan kunlar» romanidan olingan boblar haqida ........................ 65
Hamid Olimjon.................................................................................... 71
O‘rik gullaganda ............................................................................. 73
«O‘rik gullaganda» she’ri haqida ................................................... 74
Chimyon esdaliklari ........................................................................ 76
«Chimyon esdaliklari» she’ri haqida .............................................. 78
G‘azal .............................................................................................. 79
Shoirning «G‘azal»i haqida ............................................................ 80
Said Ahmad ......................................................................................... 82
Qorako‘z majnun ............................................................................ 83
«Qorako‘z majnun» hikoyasi haqida  ............................................. 99
Abdulla Oripov.................................................................................... 103
Ko‘rgan-bilganlarim ....................................................................... 103
«Munojot»ni tinglab ....................................................................... 106
«Munojot»ni tinglab» she’ri haqida ................................................ 106
Yurtim shamoli ............................................................................... 107
«Yurtim shamoli» she’ri haqida ..................................................... 108
Birinchi muhabbatim ...................................................................... 109
«Birinchi muhabbatim» she’ri haqida ............................................ 110
Qo‘riqxona ...................................................................................... 112
«Qo‘riqxona» she’ri haqida ............................................................ 113
O‘tkir Hoshimov ................................................................................. 115
Mashaqqatli safar ............................................................................ 115
Ikki eshik orasi ................................................................................ 119
«Ikki eshik orasi» romanidan olingan parcha haqida ..................... 142

182
Jahon adabiyoti
Jek London .......................................................................................... 146
Hayotga muhabbat .......................................................................... 147
«Hayotga muhabbat» hikoyasi haqida ............................................ 167
Alfons Dode.......................................................................................... 171
So‘nggi saboq ................................................................................. 172
«So‘nggi saboq» hikoyasi haqida ................................................... 177
Xulosa ................................................................................................... 179

«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
100011, Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti
Toshkent–2017
Boqijon To‘xliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmonova
A D A B I Y O T
O‘quv nashri
Nashriyot litsenziyasi AI № 160, 14.08.2009-y.
Bosishga ruxsat etildi 14.09.2017. Bichimi 60 × 90 
1
/
16
.
Ofset qog‘oziga bosildi. «Times New Roman» garniturasi.
Shartli bosma tabog‘i 13,45. Nashr hisob-tabog‘i 12,00.
Adadi 428 121 nusxa. Buyurtma № 17-589.
«O‘zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi.
100011, Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
O‘zbek tilida
Tahririyat mudiri
Muharrir
Badiiy muharrir
Musahhihlar:
Sahifalovchi
Anvar Zulfiqorov
Jahongir Qo‘nishev
Asqar Yoqubjonov
Lola Fattoyeva
Laylo Hasanova
Akbar Qo‘nishev
O‘rta ta’lim muassasalarining 10-sinfi va
o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining
o‘quvchilari uchun darslik-majmua
Birinchi nashr

Ijaraga berilgan darslik holatini ko‘rsatuvchi jadval

O‘quvchining 
ismi, familiyasi
O‘quv 
yili
Darslikning 
olingandagi 
holati
Sinf 
rahba-
rining 
imzosi
Darslikning 
topshiril-
gandagi 
holati
Sinf 
rahba-
rining 
imzosi
1
2
3
4
Darslik ijaraga berilib, o‘quv yili yakunida qaytarib olinganda 
yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi baholash
mezonlariga asosan to‘ldiriladi
Yangi
Darslikning birinchi marotaba foydalanishga berilgandagi holati
Yaxshi
Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha 
varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko‘chmagan, betlarida yozuv va 
chiziqlar yo‘q
Qoniqarli
Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslik-
ning asosiy qismidan ajralish holati bor, foydalanuvchi tomonidan 
qoniqarli ta’mirlangan. Ko‘chgan varaqlari qayta ta’mirlangan, 
ayrim betlariga chizilgan
Qoniqarsiz
Muqova chizilgan, yirtilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki butun-
lay yo‘q, qoniqarsiz ta’mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari ye-
tishmaydi, chizib, bo‘yab tashlangan. Darslikni tiklab bo‘lmaydi.


Download 3.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling