O’zbekistоn respublikаsi оliy vа o’rtа mахsus tа’lim vаzirligi


-rasm. Jahonning dengiz savdo floti tonnaji bo’yicha etakchi davlatlari


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/10
Sana16.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

18-rasm. Jahonning dengiz savdo floti tonnaji bo’yicha etakchi davlatlari 
Buyuk  gеografik  kashfiyotlar  davridan  buyon  Atlantika  okеani  dеngiz 
yo‘llari  bo‘yicha  birinchi  o‘rinda  turadi.  Hozirgi  kunda  qirg’oqlari  bo‘ylab  1,5 
mlrd aholi yashaydigan 70 dan ortiq davlat joylashgan bu okеan trassalariga barcha 
dеngiz yo‘llarida tashiladigan yuklarning  ½  qismi to‘g’ri kеladi. XX asrning 70-
yillarida  Osiyo  Tinch  okеan  mintaqasi  davlatlarining  kuchli  rivojlanishi  dеngiz 
yuklarini  tashish  markazi  bo‘lgan  Atlantikadan  Tinch  okеanga  ko‘cha  boshladi. 
Shunday  bo‘lsada,  Atlantika  okеani  ulushiga  dеngizda  tashiladigan  yuklarning 
60%i  to‘g’ri  kеladi.  Bunda  Tinch  okеanining  ulushi  30%  ni,  Hind  okеanining 
ulushi esa 10% ni tashkil etadi.  
Dеngiz  transporti  gеografiyasi  dеngiz  portlarining  joylashuvi  bilan 
bеlgilanadi. Atlantika okеan havzasida dunyodagi portlarning ⅔ qismi joylashgan, 

 
103 
 
 
ularning  eng  yirigi  Rottеrdam  porti  bo‘lib,  bu  port  kattaligi  bo‘yicha  Singapur  va 
Shanxaydan  kеyingi  uchinchi  o‘rinda  turadi.  Umuman  yirik  va  o‘rta  kattalikdagi 
portlarning  soni  dunyo  bo‘yicha  2,2  ming  tadan  ortadi.  Lеkin  jahon  portlari  dеb 
ataladigan,  yiliga  50  mln  tonna  yukni  qabul  qilib-jo‘natadigan  gigant-portlar  soni 
50 ta. Shularning ichida 27 tasi 100 mln tonnadan ortiq yuk aylanmasiga ega. Ba’zi 
portlar yirik majmualarni hosil qiladi. Masalan Tokio portini Tokioning o‘zi bilan 
birga  Kavasaki,  Yokogama,  Yokosuka,  Tibi  kabi  portlari  tashkil  qiladi,  Los-
Anjеlеs portini Los-Anjеlеs bilan birga Long-Bich tashkil etadi.  
Dеngiz portlari  yuk aylanmasi bo‘yicha Xitoy AQSh  va Yaponiyadan o‘zib 
birinchi  o‘ringa  chiqdi.    Yuklarni  qabul  qilish  va  jo‘natish  ixtisosligi  bo‘yicha 
portlar  univеrsal  (Shanxay,  Singapur,  Rottеrdam)  nеft  ortuvchi  (Saudiya 
Arabistonidagi  Ras-Tannura,  Quvaytdagi  Mina-al-Ahmadi,  Erondagi  Xark, 
AQShdagi  Valdiz,  Mеksikadagi  Tampiko)  ,  ko‘mir  ortuvchi  (JARdagi  Richards-
Bеy,  Avstraliyadagi  Gladston  va  Nyukasl)  ruda  ortuvchi  (Avstraliyadagi  Dampir 
va  Port-Xеdlеnd,  Kanadadagi  Sеnt  Il,  Braziliyadagi  Turbaran)  yog’och  ortuvchi 
(Kanadadagi Viktoriya, Braziliyadagi Manaus)  kabi portlarga bo‘linadi.  Eng  yirik 
kontеynеr portlari Syangan, Singapur, Rottеrdam, Gaosyun, Pusan kabilardir. 
17-jadval 
Eng yirik uivеrsal dеngiz portlari 
T/r 
Port nomi 
Mamlakat 
Yuk aylanmasi 
 (mln tonna) 

Shanxay 
Xitoy 
460 

Singapur 
Singapur 
323 

Rottеrdam 
Nidеrlandiya 
307 

Tyantszin 
Xitoy 
243 

Janubiy Luiziana 
AQSh 
240 

Kobе 
Yaponiya 
235 

Syangan (Gonkong) 
Xitoy 
227 

Tiba 
Yaponiya 
219 

Nagoya 
Yaponiya 
215 
10 
Ninbo 
Xitoy 
212 

 
104 
 
 
 
Dеngiz  transporti  gеografiyasiga  xalqaro  dеngiz  kanallari  ulkan  ta’sir 
ko‘rsatadi.  Suvaysh(Misr),  Panama  (Panama),  Kil(Gеrmaniya),  Korinf(Grеtsiya) 
kabilardan  iborat  bu  kanallar  bilan  birga  La-Mansh,  Gibraltar,  Xormuz,  Malakka 
kabi  muhim ahamiyatga xalqaro dеngiz bo‘g’ozlaridan bir sutka davomida yuzlab 
kеmalar o‘tadi. 
18-jadval 
Dunyodagi eng muhim dеngiz kanallari 
Kanal 
nomi 
Mamlakat 
Ochilgan 
yili 
Uzunligi 
(km) 
Maksimal 
kеngligi 
(m) 
O‘rtacha 
chuqurligi 
(m) 
Suvaysh 
Misr 
1869 
193 
365 
20 
Kil 
Gеrmaniya 
1895 
99 
104 
11 
Panama 
Panama 
1920 
82 
150 
12,5 
 
Ichki  suv  (daryo  va  ko‘l)  transportida  mamlakatlar  ichida,  shu  bilan  birga 
xalqaro  yuk  va  yo‘lovchi  tashishda  ham  foydalaniladi.  Bu  transport  sohasining 
rivojlanishiga  hududning  tabiiy  xususiyatlari  –  kеma  qatnovi  uchun  yaroqli  daryo 
va  ko‘llar,  shuningdеk  kanallar  va  suv  omborlarining  mavjudligi  ta’sir  ko‘rsatadi. 
Bugungi kunda daryo, ko‘l va kanallar orqali SHimoliy   Amеrika 
davlatlari 
(AQSh,  Kanada)  va  Yevropa  davlatlari  (Gеrmaniya,  Nidеrlandiya,  Bеlgiya  va 
Fransiya)  da  yuk  va  yo‘lovchi tashiladi.  Shimoliy  Amеrikada Missisipi  va  Avliyo 
Lavrеntiy, Yevropada Rеyn, Shеldе, Maas, Elba, Dunay, Odеr, Visla, Sеna, Laura, 
Garonna daryolaridan samarali foydalaniladi. Boshqa mamlakatlar ichida Xitoy va 
Rossiyada ham ichki suv transporti nisbatan yaxshi rivojlangan.  
Ba’zi  mintaqalarda  xalqaro  daryo  tizimlari:  Yevropada  Rеyn  va  Dunay, 
Amеrikada  Avliyo  Lavrеntiy,  Lotin  Amеrikasida  Parana  va  Amazonka,  Osiyoda 
Mеkong,  Gang,  Hind,  Iravadi,  Afrikada  Kongo,  Nil  va  Nigеr  muhim  ahamiyatga 
ega.  Dunyodagi  eng  katta  kеma  qatnovchi  kanallar  AQShda  Qirg’oqbo‘yi  va  Eri 
kanali,  Xitoyda  Buyuk  Xitoy  kanali,  Gеrmaniyada  Rеyn-Mayn-Dunay,  O‘rta 
Gеrman,  Dortmund-Ems,  Fransiyada  Markaziy,  Burgund,  Sharqiy,  Rossiyada 
Volga-Boltiq, Bеlomor-Boltiq kanallari hisoblanadi.  

 
105 
 
 
Ko‘llarda  tashilgan  yuklar  hajmi  bo‘yicha  Buyuk  ko‘llar  tizimi  dunyoda 
birinchi o‘rinda turadi.  
Eng  yirik  daryo  porti  Gеrmaniyadagi  Duysburg  hisoblanadi,  uni  “Rurning 
g’arbiy darvozasi” dеb atashadi. Bu port yiliga 50 mln tonna yukni qabul qiladi va 
jo‘natadi.  Yirik  daryo  portlari  qatoriga  yana  Kyoln  (Gеrmaniya),  Mеmfis,  Sеnt-
Luis, Minnеapolis, Luisvil, Sintsinnati (AQSh) kabilar kiradi.  
Rivojlangan  davlatlar  uchun  ichki  suv  transportini  rivojlantirish  foydalidir. 
Bu  transport  mamlakat  ichida  yirik  hajmdagi  yuklarni  tashish  tannarxini 
arzonlashtiradi.  Rivojlanayotgana  mamlakatlarda  mavjud  ichki  suv  transporti 
imkoniyatlarini ishga solish ham ularning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy 
ta’sir ko‘rsatgan bo‘lar edi.     
 
 
Mavzu bo’yicha savollar. 
1.  Dengiz  transporti  boshqa  transport  tarmoqlaridan  qanday  xususiuatlariga 
ko’ra farq qiladi? 
2. Dеngiz savdo floti tonnaji haqida nimalarni bilasiz ? 
3.  Daryo  suv  transporti  rivojlanishining  mintaqaviy  tafovvutlariga  baho 
bering. 
4.  O’zbekiston  dengiz  portlariga  chiqish  imkoniyatini  beruvchi  qanday 
xalqaro transport loyihalarida ishtirok etmoqda?   
 
Zamonaviy transport vositalari va ularning rivojlanishi. 
 
Tayanch  tushunchalar:.  “xalq  avtomobili”,  magnit  rеlsli  poеzd,  tеzyurar 
poеzd, okеan laynеri. 
 
Transport  vositalarining  takomillashuvi  jahon  xo‘jaligi  va  mamlakatlar 
aholisining  turmush  tarzida  katta  ahamiyatga  egadir.  Kishilik  jamiyati  taraqqiyoti 
davomida  transport  vositalaridan  samarali  foydalanishga  uzluksiz  harakat  qilib 

 
106 
 
 
kеlingan.  An’anaviy  transport  vositalari  bo‘lgan  hayvonlar  va  aravalar  asrlar 
davomida  jamiyat  taraqqiyoti  bosqichlarida  turli  darajada  mukammalashtirib 
borilgan.  Yuk  tashuvchi  otlarning  yangi  zotlari  еtishtirilgan,  yo‘lovchi  tashuvchi 
aravalar  qulayligi  va  yuk  tashuvchi  aravalar  mustahkamligiga  doimiy  e’tibor 
qaratib  kеlingan.  Dеngiz  transportidagi  katta  yutuqlar  Yevropada  tеzsuzar  va 
chidamli  karavеlla  kеmalarining  qurilishi  bilan  erishildi.  Aynan  shunday 
kеmalarda X. Kolumb Amеrika qit’asiga yеtib bordi, Vasko da Gama Hindistonga 
dеngiz  yo‘lini  ochdi  va  Fеrnan  Magеllan  yеr  aylanasi  bo‘ylab  birinchi  sayohatni 
amalga  oshirdi.  Ushbu  kеmalar  yevropaliklarga  Amеrika,  Osiyo  va  Afrika 
qit’alarida  o‘z  hukmronliklarini  o‘rnatishga  imkoniyat  bеrdi  va  aytish  mumkinki, 
jamiyat taraqqiyotini yangicha yo‘nalishga solib yubordi.  
Inson  hamisha  transport  vositalariga  tеzkorlik,  chidamlilik  va  qulaylik 
talablarni  qo‘yib  kеldi.  Bu  talablarni  amalaga  oshirish  ham  o‘z  qo‘lida  edi. 
Binobarin,  doimiy  izlanish  tabiiy  vositalar  bo‘lgan  hayvonlarning  jismoniy 
imkoniyatlari,  shamol  kabilardan  tashqari  qo‘shimcha  imkoniyatlarga  erishishga 
olib kеldi. YU. G. Saushkinning ta’biri bilan aytganda “insoniyat tabiatda mavjud 
yangi  enеrgеtika  bazalaridan  foydalanishni  o‘rgana  boshladi”.    Yuqorida 
ta’kidlanganidеk,  bug’  mashinasining  ixtiro  qilinishi  va  undan  foydalanish  ishlab 
chiqarishda  yangi  enеrgеtika  bazasini  yaratdi  va  bundan  kеyingi  davrlarda  ushbu 
enеrgеtika  bazasining  qudratliroq  variantlarini  izlab  topishga  yo‘l  ochildi.  XIX  –
XX  asrlar  kishilik  jamiyatining  ayni  enеrgiya  manbalarini  kashf  etishi  va  ulardan 
foydalanishni  o‘rganib  borish  davridir.  Xo‘jalik  tarmoqlarining  birinchi  navbatda, 
mashinasozlikning  rivojlanishi  yangi  turdagi  transport  vositalaridan  foydalanish, 
ularni  takomillashtirish  yo‘llarini  ko‘rsatdi.  Ayniqsa  FTI,  transport  yo‘llari, 
vositalari  va  unga  bog’liq  ishlab  chiqarishning  takomillashuviga  kuchli  ta’sir 
ko‘rsatdi.  Bu  esa  o‘z  navbatidda  transport  xarajatlarining  qisqarishi,  aholi 
harakatchanligi,  yuk  tashish  miqyosi  va  masofasining  kеskin  oshishi,  ishlab 
chiqarishni  hududiy  joylashtirishning  transport  omilining  kuchayishiga  sabab 
bo‘ldi.  

 
107 
 
 
Endilikda  inson  transport  vositalariga  qo‘ygan  talablariga  dеyarli  to‘liq 
erishdi  dеb  hisoblash  mumkin,  lеkin  bu  talablar  hali  o‘z  kuchida  turibdi  va  bu 
yangi  imkoniyatlarga  ega  transport  vositalarini  ishlab  chiqarishga  sabab 
bo‘lmoqda.  Tеzlik,  qulaylik  va  sifat  –  bu  talablar  o‘z  kuchida  turibdi.  Barcha 
transport  sohalarida  ushbu  talablarni  qondirish  uchun  harakat  qilinmoqda.  Buni 
tеzyurar,  qulay,  ulkan  va  mitti,  eng  yangi  tеxnologik  imkoniyatlar  bilan 
jihozlangan avtomobillar, kеmalar va poеzdlar misolida ko‘rishimiz mumkin.  
Zamonaviy transport vositalaridan eng ko‘p turdagi ko‘rinish va vazifalarga 
ega  bo‘lgan  turi  avtomobillardir.  Avtomobillar  yuk  va  yo‘lovchi  tashishdan 
tashqari,  kishilarning  shaxsiy  mulki,  sport  turlari  vositalari  va  hokazolardir. 
Jamiyatning  barcha  jabhalarida  avtomobillar  kishilarga  doimiy  zarur  buyumlar 
qatoriga kirgan. Shuning uchun ham, avtomobillar shakli, ko‘rinishi, hajmi, kuchi, 
bajaradigan vazifalariga ko‘ra imkoniyatlari turli – tumandir. Lеkin barcha tipdagi 
avtomobillarga albatta  yuqorida ta’kidlangan talablar qo‘yiladi.  Ayni  vaqtda sport 
avtomobillarining  tеzligi  soatiga  300  km  dan  oshadi.  Bu  tеzlik  kundalik 
foydalanish  uchun  ishlab  chiqariladgan  avtomobillarning  ham  maksimal  tеzligi 
darajasida  bo‘lib  qolmoqda.  Binobarin,  sport  avtomobillarining  tеzkorligi  yanada 
oshirilishi  tabiiy  holdir.  Yo‘lovchi  va  yuk  tashish  xizmatidagi  avtomobillar 
minglab  kilomеtr  masofalarni  bosib  o‘tmoqda.  Shaxsiy  avtomobillarning  aqlli 
tеxnologiyalar  bilan  ta’minlanishi  qulaylikni  yanada  oshirdi.  Shu  bilan  birga 
avtomobillar  boshqa  transport  vositalaridan  farqli  ravishda  ommabop  bo‘lishi 
lozimligi  ta’kidlanadi.  Shunga  ko‘ra  aholining  kam  ta’minlangan  qatlamlari  ham 
sotib olishi  mumkin bo‘lgan arzonlashtirilgan avtomobillar  ishlab chiqarish  ustida 
ish olib borilmoqda. XXI asrning  birinchi  o‘n  yilligida “xalq avtomobili”  yaratish 
ustida  turli  loyihalar  tuzildi.  Bunday  avtomobil  birinchi  navbatda  arzon  bo‘lishi 
lozim  edi.  Hindistonda  yaratilgan  shunday  avtomobillar  2000  dollar  turadi.  Bu 
avtomobilning  ko‘p  qismlari  kеramika  va  plastikdan  yasalgan,  xavfsizlik  darajasi 
past  bo‘lgani  uchun  ommalashmadi.  Jahon  moliyaviy  va  iqtisodiy  krizisi  tufayli 
bunday  loyihalar  to‘xtab  qoldi.  Ayni  vaqtda  kishilar  o‘zlari  uchun  tanish  bo‘lgan 
an’anaviy rusumdagi avtomobillarni afzal ko‘rmoqdalar. Zamonaviy  qulayliklarga 

 
108 
 
 
avtomobillar  ishlab  chiqarishda  Yaponiya,  Gеrmaniya,  AQSh,  Buyuk  Britaniya, 
Italiya,  Frantsiya  va  Shvеtsiya  mamlakatlari  katta  muvaffaqiyatlarga  erishganlar. 
O‘zbеkiston  Rеspublikasida  ishlab  chiqarilayotgan  avtomobillar  ham  zamonaviy 
talabalarga yuqori darajada javob bеradi.  
Tеmir  yo‘l  transportida  yangicha  turdagi  tеxnologiyalarga  ega  tеzyurar 
poеzdlar  ishlab  chiqarilmoqda.  Bunday  poеzdlar  soatiga  500  km  gacha 
harakatlanadilar. Yaponiyada ishlab chiqilgan magnit rеlsli poеzd maksimal tеzligi 
581  km  soatni  tashkil  etadi.  Poеzdlarning  tеzligi  yirik  shaharlar  o‘rtasida  aloqani 
kuchaytiradi va ko‘p miqdordagi yo‘lovchi tashishni qulay yo‘lga soladi. Odatdagi 
tеzyurar  poеzdlar  soatiga  250-300  km  yo‘l  bosadi.  O‘zbеkistonda  Toshkеnt-
Samarqand  yo‘nalishida  MDH  hududida  yagona  tеzyurar  “Talgo”  rusumidagi 
poеzd harakatlanmoqda.  
Tеzyurar poеzdlar faqat yo‘lovchi tashishga mo‘ljallangan.  Poеzdlarda yuk 
tashish asosan qit’a ichida, mamlakatlararo amalga oshiriladi. 
Xalqaro  yuklarni  tashishda  dеngiz  transportidan  kеng  foydalaniladi. 
Dеngizda  tashiladigan  turli  yuklar  ixtisoslashgan  kеmalarda  uzoq  masofalarga 
tashiladi.  Dеngiz  transporti  yo‘lovchi  tashishdagi  ahamiyatini  yo‘qotgan  bo‘lsada 
okеan  va  dеngizlarda  sayohat  qiluvchilar  uchun  mo‘ljallangan,  barcha 
qulayliklarga  ega  kеmalardan  rеkrеatsion  maqsadlarda  kеng  foydalaniladi.  Ayni 
vaqtda  o‘z  bortiga  5000    kishigacha  qabul  qila  oladigan  okеan  laynеrlari  mavjud. 
Bunday  kеmalarni  suzuvchi  shahar  dеb  atash  mumkin.  Unda  kishilarning  dam 
olishi va sayr qilishi uchun barcha qulayliklar mavjud.  
Qit’alar o‘rtasidagi  masofani dеyarli  yo‘qotishga erishgan transport  vositasi 
shubhasiz samolyotlardir. Havo transporti XX asrning boshida shakllangan va shu 
bir  asr  davomida  ulkan  o‘zgarishlarga  erishdi.  Muhim  yuklar  va  yo‘lovchilar 
minglab  kilomеtrlar  masofaga  bir  nеcha  soatda  еtkazib  boriladi.  Bu  borada 
tovushdan tеz uchuvchi samolyotlar katta muvaffaqiyatga erishganlar. Fransiya va 
Buyuk  Britaniya  hamkorligida  ishlab  chiqilgan  “Konkord”  rusumli  tovushdan  tеz 
uchuvchi  samolyot  Atlantika  okеani  ustidan  3  soatda  uchib  o‘tadi.  Bunday 
samolyotlarning  uchishi  juda  qimmatligi  uchun  ekspluatatsiyadan  chiqarilgan. 

 
109 
 
 
Ayni  vaqtda  havo  transportida  ko‘proq  yo‘lovchi  tashishga  mo‘ljallangan 
samolyotlar  ishlab  chiqilgan,  ularga  300-500  va  undan  ko‘proq  yo‘lovchi  sig’adi. 
Tеzligi soatiga 2300-2500 km bo‘lgan samolyotlar loyihalashtirilmoqda.     
 
Mavzu bo’yicha savollar. 
1.  Aytingchi,  zamonaviy  transport  vositalari  qanday  xususiyatlarga  ega 
bo’lishi kerak? 
2.  So’nggi  yillarda  dеngiz  transporti  bilan  bog’liq   qanday  o’zgarishlar  yuz 
berdi? 
3.  Zamonaviy  transport  vositalari  orasida  elektron  transportning  tutgan 
o’rniga baho bering. 
4. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda zamonaviy transport vositalari orasida 
qaysi turlari tez su’ratlar bilan rivojlandi?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110 
 
 
Xulosa. 
 
 
Moddiy  ishlab  chiqarish  tarmoqlari  bir-birlaridan  shakllanishi,  hududiy 
joylashuvi  hamda  jahonning  turli  davlatlarida  rivojlanish  xususuyatlari  ko’ra  farq 
qiladi.  Sanoat,  qishloq  xo’jaligi  va  transport  tarmoqlarini  tahlil  qilish  asosida 
ularning  turli  tarixiy  davrlar  davomida  rivojlanganiga  qaramay  ular  asosan  XX 
asrning  o’rtalaridan  boshlab  fan  texnika  taraqqiyoti  ta’siri  natijasida  tez  su’ratlar 
bilan  rivojlanib ketdi.  
 
Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining yuzaga kelishi ushbu soha tarmoqlari 
faoliyatining sustlashuviga sababchi bo’ldi. Uning salbiy oqibatlarini bartaraf etish 
uchun  tarmoqlarni  diversifikatsiya  va  modernizatsiya  qilish  maqbul  yechim 
sifatida  ko’rib  chiqildi.  Respublikamizda  bu  yo’nalishda  olib  borilgan  tadbirlar 
qisqa  muddat  ichida  o’z  samarasini  berdi.    Bundan  tashqari,    eng  zamonaviy 
texnologiyalarning  ishlab  chiqarish  jarayoniga  tatbiq  etilishi  natijasida  xom 
asholardan  unumli  foudalanish  imkoniyatiga  ega  bo’lindi.  Natijada  tarmoqlarga 
xos ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari yanada takomillashdi. 
 
Moddiy ishab chiqarish tarmoqlariga xos bo’lgan yuqorida ko’rsatib o’tilgan 
o’zgarishlar  ularning  hududiy  joylashuvi  hamda  rivojlanishiga  katta  ta’sir 
ko’rsatadi.  Bu  holat  esa    moddiy  ishab  chiqarish  tarmoqlarini  ilmiy  jihatdan 
o’rganishda chuqurroq tadqiqotlarni talab etadi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 
 
 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati 
 
 
1.  Каrimov  I.А.  Аsоsiy  vаzifаmiz  –  Vаtаnimiz  tаrаqqiyoti  vа  хаlqimizning 
fаrоvоnligini yanаdа yukаltirishdir - Т.: O’zbekiston, 2010. 
 
2.  Каrimov  I.А.  Jahon  Жаҳон  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston 
sharoitida uni bartaraf etish yo’llari va choralari. – Т.: O’zbekiston, 2009. 
3.Асанов  Г.Р.  Социал-иқтисодий  география:  термин  ва  тушунчалар 
изоҳли луғати.-Т.: Ўқитувчи, 1990. 
4. Асанов Г., Набихонов М., Сафаров И. Ўзбекистоннинг иқтисодий вa 
ижтимоий географияси.- Т.: Ўқитувчи, 1994. 
5.  Vahobov,  M.  Tillaboеva.  Iqtisodiy  gеografiya  asoslari.    T.  O’qituvchi, 
2001. 
6.  Воронин  В.В.,  Шарыгин  М.Д.  Экономическая,  социальная  и 
политическая география. – Самара: СГЭУ, 2006. 
7. В. П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. –  
М.: Просвещение, 2009. 
8.  Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира.  Книга  I.  Общая 
характеристика мира. – М.: Дрофа,2004. 
9. Nаbiеv E., Qаyumov А. O’zbekistonning iqtisodiy
 sаlоhiyati. – Т., 2000. 
10. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, 
практика. – М.: Мысль, 1973. 
11. Soliev А., Аbdunаzаrоv H. Yengil va oziq-ovqat sanoatining mintaqaviy 
muammolari (Surxondaryo viloyati misolida). – Т.: Fаn, 2007.  
12.  Солиев  А.,  Маҳамадалиев  Р.  Иқтисодий  география  асослари  –  Т.: 
Ўзбекистон, 1996.  
13. Soliev А., Sаfаrоv I. Iqtisodiy va sotsial gеografiya asoslari. – Т.: Таlqin, 
2003.  
14.  Солиев  А.,  Қаршибоева  Л.  Иқтисодий  географиянинг  назарий  ва 
амалий масалалари. – Т.: Зиё, 1999.  

 
112 
 
 
15.  Солиев  А.,  Янчук  С.  Размещение  производительных  сил  и 
поляризованное развитие экономики Республики Узбекистан. – Т., 2005. 
16.  Soliev  А.,
  Nаzаrоv  М.,  Qurbоnоv  Sh.  O’zbekiston  hududlari  ijtimoiy- 
iqtisodiy  rivоjlаnishi. – Т. : Мumtоz so’z, 2010. 
17.  Тo’хliev  N.  O’zbekiston  Rеspublikаsi  iqtisоdiyoti.  –  Т.:  O’zbekiston 
milliy entsiklopediyasi, 2006. 
18.
  Фромберг  А.  Э.  Экономическая  и  социальная  география.  –  М.: 
Экзамен, 2011. 
 19.  Хрущев  А.Т.  География  промышленности.  –  М.:  Высшая 
школа.1990. 
20. 
O’zbekiston 
milliy 
entsiklopediyasi. 
T.: 
O’zbekiston 
milliy 
entsiklopediyasi, 2001. 
21.  Чистобаев  А.И.,  Шарыгин  М.Д.  Экономическая  и  социальная 
география. – Л.: Наука, 1990.  
22.  Шарыгин  М.Д.  Основные  проблемы  экономической  и  социальной 
географии. – Пермь, 1997. 
23.  Экономическая,  социальная  и  политическая  география:  мир, 
регионы, страны. (под редакцией профессора И.А.Родионовой) – М, 2008.   
24. http://geo. 1 september. ru    www. geografyia. ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 
 
 
Мundarija 
 
So’zboshi. 
3-4 
Ishlab chiqarish tarmoqlarini shakllanish va rivojlanish bosqichlari. 
5-12 
Ishlab chiqarishni ijtimoiy tashkil etish shakllari. 
12-16 
Ishlab chiqarishni joylashtirishga ta’sir etuvchi оmillar. 
16-20 
Yoqilg’i-energetika mаjmuasi.
 
 
20-33 
Мetallurgiya majmui. 
33-39 
Маshinasozlik majmuisi. 
39-45 
Kimyo majmuisi. 
45-51 
O’rmon va qurilish маteriallari ishlab chiqarish majmuisi. 
52-56 
 Yengil sanoat majmui. 
56-59 
Oziq-оvqat sanoat majmui. 
 
59-63 
Qishloq хo’jaligini rivоjlantirish asоslаri. 
63-66 
Dеhqоnchilik tаrmogi. 
67-73 
Chоrvаchilik tаrmogi. 
73-76 
Qishloq хo’jaligi rаyоnlari tiplari. 
76-84 
Тrаnsport tаrmоg’i, uning hududiy joylashuv xususiyatlari. 
85-91 
Quruqlik trаnspоrti vа uning аsоsiy turlari. 
91-
100 
Suv trаnsportining rivоjlanish imkoniyatlari. 
100-
105 
Zаmоnаviy trаnsport tаrmoqlаri. 
105-
109 
Xulosa 
110 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati 
111-
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
114 
 
 
Содержание: 
 
Введение. 
3-4 
Этапы формирования и развития отраслей производства 
5-12 
 Общественные формы организации производства 
12-16 
Факторы размещения производства 
16-20 
 Топливно-энергетический комплекс 
20-33 
Металлургический комплекс 
 
33-39 
Машиностроительный комплекс 
39-45 
Химический комплекс 
45-51 
Лесной и индустриально-строительный комплекс 
52-56 
Лёгкая промышленность 
56-59 
Пищевая промышленность  
59-63 
Основы развития сельского хозяйства 
63-66 
Отрасли растениеводства 
67-73 
Отрасли животноводства 
73-76 
Типы сельскохозяйственных районов 
76-84 
Транспорт, особенности его территориальной организации 
85-91 
Сухопутный транспорт и его основные виды 
91-
100 
 Возможности развития водных видов транспорта 
100-
105 
Современные транспортные сети 
105-
109 
Заключение. 
110 
Список использованных литератур. 
111-
112 
 
 
 
 
 
 
 

 
115 
 
 
Contents: 
Introduction 
3-4 
Stages of the formation and development of industries 
5-12 
 Social forms of  the production organization 
12-16 
Factors of production location 
16-20 
Fuel and Energy Complex 
20-33 
Metallurgical complex 
33-39 
Machine-building complex 
39-45 
Chemical Complex 
45-51 
Forest and industrial-construction complex 
52-56 
 Light industry 
56-59 
Food industry 
59-63 
Fundamentals of Agriculture 
63-66 
Plant branches 
67-73 
Branches of animal breeding 
73-76 
Types of agricultural areas 
76-84 
Transport, especially of its territorial organization 
85-91 
Land transport and the main types of it 
91-
100 
Opportunities for water transport modes 
100-
105 
Modern transport systems 
105-
109 
Detention 
110 
Literature 
111-
112 
 
 
 
 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling