O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand qishloq xo’jalik instituti agroinjeneriya fakulteti «Umumiy texnika fanlari va hayot faoliyati xavfsizligi»


Download 322 Kb.
Sana17.10.2020
Hajmi322 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND QIShLOQ XO’JALIK INSTITUTI

Agroinjeneriya fakulteti


«Umumiy texnika fanlari va hayot faoliyati xavfsizligi» kafedrasi


5430100-Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish ta’lim yo’nalishi

3-4-bosqich talabalari uchun

«PAYVANDLASH ISHI»

fanidan

TEST SAVOL-JAVOBLARI

Tuzuvchilar: Dj.S Yuldashev, J.Sh Yo`ldoshov, M.M Sattarov

Ushbu test savol – javoblari kafedraning – sonli («__» __2017yil) va fakultet ilmiy - uslubiy kengashining– sonli («__» __2017 yil) yig’ilishida ko’rib chiqilib, ma’qullangan.

Samarqand – 2017 yil

PAYVANDLASH ISHI

Test topshirig’i

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Birinchi marta metallarni ko‘mir elektroddan foydalanib payvandlash (elektr yoy) usulini topgan?

N.N. Benardos

V.P. Vologdin

D.K. CHernov

E.O. Paton

Payvandlash bu...

Materiallarni o‘zaro atomlar yoki molekulyar ajralmaydigan bog‘lanish hosil qilish

Materiallari o‘zaro atomlarini pachalash

Konstruksion materiallarning molekulalarini ajratish

Konstruksion materiallarni bir-biriga

Materiallarni payvandlash sinflarini ko‘rsating?

Termik, termomexanik va mexanik

Mexanik va gaz alangasida

Issiqlayin va sovuqlayin

Kavsharlash, sovuqlayin va aralash

Elektr yoy yordamida payvandlashda yoy ustunida temperatura qancha bo‘ladi?

6000...70000S

1000...20000S

10000...200000S

10000...150000S

Elektrod qoplamasi tarkibiga nima uchun litiy, kaliy elementlari qo‘shiladi?

YOyning barqaror yonishiga yordam beradi

Metallni legirlash

Muhofaza gazi hosil qilish

SHlak hosil qilishga yordam beradi

Elektrod simining uzunligi qancha?

350...450mm

1000...2000mm

1500...2500mm

550...650mm

Metall payvandlashda elektrod diametri qanday tanlanadi?

Qalinligiga ko‘ra

Kimyoviy tarkibiga ko‘ra

Uzunligiga ko‘ra

Legirlanish darajasiga ko‘ra

Elektrod simining diametri qancha?

0,3...12mm

1...5mm

10...20mm

0,1...1mm

Kam uglerodli po’latlarni payvandlashda ishlatiladigan elektrod simlarining markasini ko’rsating

Св-08, Св -08A, Св -10ГA


Ст3, Ст5, 6XС,9XС


35G, 40XM, 50G, 50XN, 30XGSA


Sv-108GS, Sv-12GS, Sv18XGS


Elektrod sim qoplamalari…

Kislotali, rutil, sellyuloza va asosli

Kislotali, rutil, sellyuloza

Kislotali, sellyuloza va asosli

Kislotali va sellyuloza

Elektrod sim markalari…

Св -08, Св -10Г

Ст-40, Ст-30

YeXZ, YeX5, X5

VT5, VT6.

Payvandlashda tok manbai bo’icha qanday guruhlarga bo’linadi ?

O’zgarmas va o’garuvchi tok

Doimiy

O’garuvchan

Manfiy va musbat

Payvand birikmalarning asosiy turlarini ko’rsating

Uchma-uch, ustma-ust, burchak hosil qilgan, tavrsimon


Uchburchak, murakkab, umumiy


Aylanasimon, tavrsimon, g’altaksimon


Chetlari kertilgan, chetlari V simon, chetlari X simon

Qaysi markadagi po’latlar yaxshi payvandlanuvchi guruhga kiradi

Ст 3, Ст 4, 15Г, 15XA, 14XГС, 20X

У8, У9, У10, У10A6 50Г, 45X

Ст6, 35Г, 40XM, 40XГС


6XS, 9XS, 30XM, 20XN, 45G2

Po’latlarni payvandlanuvchanligi bo’icha qanday guruhlarga bo’linadi ?

Yaxshi, qoniqarli, cheklangan va yomon

Yaxshi, qoniqarli, cheklangan

Yaxshi, qoniqarli va yomon

Yaxshi, cheklangan va yomon

Payvand birikmalar deb...

Bir necha elementlarin o‘zaro payvandlash bilan xosil qilinadigan birikmalarga aytiladi

Bir necha elementlarni o‘zaro termik ishlash yo‘li bilan biriktirishga aytiladi

Bir necha detallardan yig‘ma birikma xosil qilishga aytiladi

Bir necha zagotovkalarni payvandlashdan detal xosil qilishga aytiladi

Elektrod bilan payvandlanadigan metall oralig‘idan ionlashgan gaz va bug‘ muxitidan o‘tib turuvchi kuchli elektr razryadi nima?

Elektr yoy

Payvand birikma

Payvand manba

Zaryadlangan zarrachalar

Gaz alangasi bilan payvandlashda issiqlik manbai sifatida yonuvchi gazlarni keltiring?

Atsetilen, vodorod, tabiy gazlar, kerosin bug‘i va boshqalar

Tabiy gazlar va kerosin bug‘i

Kerosin bug‘i va benzin bug‘i

Vodorod va kerosin bug‘i

Elektr kontakt usulida payvandlash xillarini ko’rsating

Uchma-uch, nuqtali, rolikli

Ustma-ust, tavrsimon, burchak hosil qilgan


Konturli, ustma-ust, nuqtali


Oddiy, maxsus, umumiy


Termik payvandlash…

Elektr yoy, gaz, elektron-nur, lazer va plazma yordamida

Sovuq va ishqalanish bilan


Kontakt, induksion va gaz alangasi yordamida, press usullari

Ultratovush, portlash va b


Gaz alangasi bilan payvandlash temperaturasi qanchagacha bo‘ladi?

32000S

15000S

48000S

52000S

Gaz alangasi bilan payvandlashni kim tomonidan ixtiro qilingan?

E. Fushe

D.K. CHernov

Brinell

Vikkers

Metallarni flyus qatlami ostida payvadlashda, flyus vazifasi nimadan iborat?

Metall vanna havo va boshqa zararlardan saqlaydi

Payvand birikmani mustahkamligini oshiradi

Metall vannani barqaror yonishini ta’minlaydi

Metallarni bir-biri bilan yaxshi birikishini ta’minlaydi

Payvanlash bilan kavsharlashni nima farqi bor?

Kavsharlanganda zagotovkalar kavshar orqali birikadi

Payvandlash usuli qimmat

Payvandlash usuli murakkab

Kavsharlash usuli murakkab

Gaz alangasidagi payvandlash gorelkasi vazifasi

YOnuvchi gazlarni ma’lum nisbatda kislorod bilan aralashtirib beradi

Atsetilen gazini ma’lum masofaga uzatib beradi

Gaz bosimini ma’lum darajada etkazib beradi

Payvand birikmani kislorod bilan ta’minlaydi

Gaz reduktorining vazifasi?

Balondan chiqayotgan bosimni zarur bosimga pasaytirib shu bosimni saqlashga xizmat qiladi

Balondan chiqayotgan gaz bisimini oshirib beradi

Gaz bosimini ma’lum darajada etkazib beradi

Payvand birikmani kislorod bilan ta’minlaydi

Nuqtali pavandlashda elektrod ishlatiladimi?

Yo‘q

Metallarning qalinligi oshganda

Bazida

ha

Nuqtali pavandlashning kamchiliklarini ko‘rsating?

Detallarning kattaligi va qalingligi chegaralangan

Payvandlash usuli qimmat

Payvandlash usuli murakkab

Kavsharlash usuli murakkab

Sovuqlayin payvadlash pavandlashning qaysi sinfga kiradi

Mexanik

Termomexanik

Termik

Termodinamik

Ultratovush payvadlash pavandlashning qaysi sinfga kiradi

Mexanik

Termomexanik

Termik

Termodinamik

Gaz alangasi yordamida pavandlashning qaysi sinfga kiradi

Termik

Mexanik

Termomexanik

Termodinamik

Birinchi guruh elektrod simlarning necha xil turlari mavjud

6

31

41

77

Ikkinchi guruh elektrod simlarning necha xil turlari mavjud

30

6

50

41

Uchinchi guruh elektrod simlarning necha xil turlari mavjud

41

77

50

30

Termomexanik payvandlash sinfga kiruvchi turlarini ko‘rsating

Diffusion, elektr kontakt

Elektr yoy, gaz alangasida

Suv ostida payvandlash, ultratovush

Portlash, sovuqlayin ishqalash

Termik payvandlash sinfga kiruvchi turlarini ko‘rsating

Elektr yoy, gaz alangasida

Suv ostida payvandlash, ultratovush

Portlash, sovuqlayin ishqalash

Elektr kontakt, gaz alangasida qizdirib presslash

1. Виды механической сварки…

A) холодная, ультразвуковая, трением

B) контактная, газовая, трением

C) дуговая, плазменная, газовая

D) диффузионная, ультразвуковая

2. Выбирите диаметр электрода  в зависимости от толщины свариваемой стали б = 1...2 мм

A) 

B) 

C) 

D) 

3. Виды термомеханической сварки…

A) контактная, диффузионная

B) электрошлаковая, трением

C) дуговая, плазменная, газовая

D) холодная, ультразвуковая

4. Исходными материалами для прессования являются...

A) литье и прокатанные заготовки

B) заготовки после штамповки

C) заготовки после ковки и волочения

D) только после ковки

5. Из каких материалов изготавливаются резцы?

A) быстрорежущая сталь, твердый сплав и минералокерамические сплавы

B) легированные стали

C) быстрорежущая сталь, твердый сплав, бронза и латунь

D) сталь, чугун

6. Влияние флюса при сварке металлов…

A) защищает шов от быстрого охлаждения

B) защищает шов от N2, О2, Н2 и других вредных газов

C) сохраняет от электро дуги

D) ускоряет плавление металла

7. Укажите способы термомеханической сварки

A) электроконтактный, диффузионный

B) лазерный, плазменно-дучевой и др.

C) сварка взрывом и трениeм

D) газовая, электродуговая

8. Что такое флюс?

A) Материал для удаления из расплава вредные примеси

B) Марганцевая руда

C) Это кокс

D) Это топливо для расплавления металла

9. Выберите диаметр электрода  в зависимости от толщины свариваемой стали б = 3...5 мм

A) 

B) 

C) 

D) 

10. Виды термической сварки…

A) дуговая, плазменная, электрошлаковая, газовая

B) холодная, ультразвуковая, трением

C) контактная, газовая, трением

D) холодная, контактная

11. Что означает это марка СВ-08?

A) Св-сварочная проволок, 0,8 - предел прочности на растяжение

B) СВ-сталь, 0,8 - содержание углерода

C) Св-сварочная проволок, 0,8 - предел прочности на сжатие

D) СВ-чугун, 0,8 - содержание углерода

12. Определение сварки…

A) технологический процесс получения неразъемных соединений из металлов, их сплавов

B) технологический процесс соединения металлов

C) технологическое соединение кристаллических решеток

D) технологический процесс изменения структуры металлов

13. Выберите диаметр электрода  в зависимости от толщины свариваемой стали б = 4...10 мм

A) 

B) 

C) 

D) 

13. Влияние флюса при механической сварке…

A) защищает от  и других газов

B) защищает шов от охлаждения

C) защищает от электро дугиD) ускоряет плавление металла
Download 322 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling