Payziyev oybek alisherovich


Download 354.04 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.05.2020
Hajmi354.04 Kb.
#111209
Bog'liq
2 5332430785381140231
Huquq, Karimova boglovchi, 613-17 Xoliqov Elyorbek, Ogahiy ijodi, Ogahiy ijodi, 9-Mavzu Elektromagnit tebranishlar, 2amaliyAshirovF, 2amaliyAshirovF, 2amaliyAshirovF, 2amaliyAshirovF, 5 ta muhim tashabbus, 1.Ахборот ва унинг ахамияти, Алелсандр Сергеевич Пушкин, 1.3 Esseee

BIOLOGLAR KANALI:    

@Super_Biologiya_Uz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAYZIYEV OYBEK ALISHEROVICH 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Quyidagi fikrlarning orasida nechtasi to`g`ri ifodalangan?  

1. Trilobitlarning tuzilishi ko`p tukli 

halqalilarga o`xshash bo`lib, har bir tana 

bo`g`imida 2 tadan bir xil tuzilgan oyoqlari 

bo`lgan;  2. Uy pashshasi sil, sarg`ayma, 

ichburug`, qorin tifi, vabo, bo`g`ma kabi 

kasalliklarni hammasini tarqatadi;  3. 

Butli o`rgimchakning ikki tutam traxeyalari 

bo`lib, ularning har biri qorin bo`limida 

joylashgan alohida alohida teshik orqali 

atmosfera havosi bilan bog`langan bo`ladi;  

4. Qisqichbaqaning qorinoyoqlarining 72% 

idan ko`prog`i 2 shoxli bo`ladi;  5. 650 ga 

yaqin turi bor bo`lgan sinf vakillari o`zining 

tip vakillari bilan oziqlanadi;  6. Eng yirik 

o`rgimchakning zahar bezi bo`lmaydi;  7. 

To`g`ri qanotlilarning oldingi qanotlari 

kalta va ensiz, orqa qanotlari esa 

yelpig`ichga o`xshab oldingi qanotlari ostiga 

taxlanib turadi;  8. Qandalalarning birinchi 

juft qanotlari qalinlashgan, ikkinchi juft 

qanotlari yupqa va shaffof 

A) 2       B) 3      C) 4     D) 5 

2. Sahro biomi uchun xos bo’lgan o’simliklar 

(a) va hayvonlar (b) ni toping.    1-qunduz; 2-qarag’ay; 3-kedr; 4-kladoniya; 

6-funariya; 7-eman; 8-norka; 9-qulon; 10-

qandim; 11-silovsin; 12-qutb boyqushi; 13-

los; 14-efemerlar; 15-lipa; 16-bo’ri; 

A) a-2,3; b-1,8,13    B) a-4,5; b-12  

C) a-7,15; b-11,13   D) a-10; b-9,16 

3. Asosiy (a) va hosil qiluvchi (b) to`qimaga 

xos bo`lgan javoblarni aniqlang?   

1) To`qima hujayralari ildiz va novdaning 

ichki qismida ham bo`ladi ular yon hosil 

qiluvchi to`qimalar deb ataladi;  2) To`qima 

hujayralari poya va ildizda halqa shaklida  

joylashgan;  3) Bu to`qimaning ikkinchi 

nomi meristema to`qimasi deb ataladi;  4) 

Bu to`qima ildizpoya, ildizmeva, 

tugunaklar, piyozbosh, meva va urug`larda 

yaxshi rivojlangan;  5) Tez-tez bo`linish 

xususiyatiga ega;  6) Asosiy to`qima 

hujayralari qoplovchi, mexanik, o`tkazuvchi 

to`qima hujayralari oralig`ida joylashadi;  

7) Tarkibiga assimilatsion va jamg`aruvchi 

to`qima kiradi  

A) a-4,6,7; b-1,3,5    B) a-1,7,6; b-2,3,5   

C) a-3,6,7; b-1,2,4    D) a-5,6,7; b-2,3,7 

4. Zamburug`larning aramorfozi qaysi era 

bo`lgan? 

A) Silur         B) Paleozoy    

C) Mezazoy   D) Devon 

5. Suv havzalaridagi oziq zanjirni tipik 

misolida ekologik piramidagi 

konsumentlarni 36 % dagi og`irlik 12 t 

tashkil qilsa u holda shu piramidadagi 

avtotrof organizmni necha foizi 90 tonnani 

tashkil qiladi? 

A) 40 %       B) 100 %      C) 30 %      D) 60 % 

6. Sukkulentlarga hos bo’lgan javobni 

toping. 


1) Fotosintez jarayoni yashil poyalarda 

amalga oshadi, 2) suvni zaxirada saqlovchi 

to‘qimalar mavjud, 3) sitoplazmasi yuqori 

yopishqoqlikka ega, 4) barg og‘izchalari 

kam va kunduzi yopiq bo‘ladi, 5) sutlamalar 

misol bo’ladi, 6) saksovul misol bo’ladi, 7) 

barg og‘izchalarining chuqur joylashgan, 8) 

poyasida suvni zaxirada saqlovchi 

to‘qimalar mavjud 

A) 1,4,2      B) 3,6,7     C) 3,6,4      D) 2,8,7 BIOLOGLAR KANALI:    

@Super_Biologiya_Uz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAYZIYEV OYBEK ALISHEROVICH 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Drozofilada ovogenezning yetilish 

bosqichida 960 ta yo’naltiruvchi tanacha 

hosil bo’ldi. Ko’payish bosqichida 5 marta 

mitoz kuzatilgan bo’lsa, ikkichi mitozdan 

keyingi hujayralar soni nechta ?  

A) 10       B) 20       C) 40       D) 80 

8. Poykolaterm (a) va gomoyaterm (b) xos 

bo’lgan javoblarni toping.   

1) Ular tana haroratini doimiy holatda 

saqlay olmaydi, 2) yunoncha o’xshash degan 

ma’noni bildiradi, 3) lotincha «poykilos» – 

o‘zgaruvchan, 4) ayrimlarining hayot 

faoliyati 0 dan +2 da kechadi, 5) tana 

haroratini tashqi muhit haroratiga bog‘liq 

bo‘lmagan organizmlar, 6) harorat oshsa 

o‘sish, rivojlanishi ortadi 

A) a-1,4,3 b-2,4,5    B) a-6,4 b-2,4 

C) a-2,5 b-1,6          D) a-1,5  b-4,2,6 

9. Xirzitum g'o'zasida nazariy jihatdan 

olganda changdonda 250 ta birlamchi 

hujayra bo'lib, changlanish va urug'lanishni 

foiz nisbati 1,5:1 tashkil etadi. 

Urug'lanishdan so'ng o'simlik 

endospermlarida autosomalar soni 9000 ta 

bo'lsa, urug'lanishda ishtirok etmagan 

spermiylar foizini toping.  

A) 18     B) 12     C) 88     D) 86 

10. Hujayra organoidlarini 1 qavat 

membranali (a), 2 qavat membranali (b) 

membranasiz (c) larga ajrating. 

1) ribosoma 2) golji kompleksi 3) 

mitoxondriya 4) endoplazmatik retikulum 4) 

sitoskelet 5) lizosoma 6) hujayra markazi 7) 

yadro 

A) a-1,2;  b-3,4; c-6     B) a-2,4,5; b-3,7; c-1,6 

C) a-2,4,5; b-3; c-1      D) a-4,5; b-3,7; c-1,6 

11. DDT parazit hasharotlarni qirishga 

mo’ljallangan pestitsid tasiriga chidamli 

erkak suvarak va DDTga tasirchan urg’ochi 

suvaraklar o’zaro chatishtirildi. F

1

 da pestitsidga chidamli avlodlar olingan bolsa, 

F

2 da olingan suvaraklar genotipik 

guruhlarining necha foizi tasirchan?  

A) 33,3      B) 25       C) 66,6       D) 50  

12. Nondagi oqsil miqdorini oshirish uchun 

65 t unga qancha gramm lizin qo’shiladi?  

A) 6500      B) 1500     C) 6750      D) 9750 

13. Suli xromasomasida segmentlar tartibi 

quidagicha ABCDEFJKLM  mutatsiyadan  

keyin ABCDLKJFEMOPQ (I) va 

ABCDLKFEMOPQ (II) holatlar yuzaga 

keldi deb tasavvur qilsak quyidagi qaysi 

javoblar o’rinli hisoblanadi. 1) Duplikatsiya, 2) Inversiya, 3) 

Translokatsiya, 4) Deletsiya 

A) I-2,3 II-2,3,4     B) I-1,2,3 II-2,3 

C) I-3,4 II-1,2,3     D) I-2,3 II-2,3 

14. To’g’ri ma’lumotni aniqlang 1.Lederberg va Totum 1946-yilda 

bakteriyalarda jinsiy jarayonlar sodir 

bo’lishini aniqladi 2.1940-yilda xramasoma 

tarkibi DNK va oqsildan iborat ekanligi 

aniqlandi 3.DNK ning genetik roli birinchi 

marotaba pnevmoniya kasalligini 

qo’zg’atuvchi yumaloq shakldagi 

pnevmakokklarda isbotlandi 4.tirik R-

shtamm sichqonga inyeksiya qilinganda 

sichqon o’ladi 5.qizdirish yo’li bilan 

zararsizlantirilgan S-shtamm sichqonga 

inyeksiya qilinganda sichqon tirik qoladi 

6.R-shtamm qo’shimcha kapsulaga ega 

A) 4,5,6     B) 1,3,6     C) 2,4,5     D) 1,2,3 

15. ”Ekologik piramida”mos keluvchi to`g`ri 

javoblarni aniqlang.    1. Oziq to‘rida bir oziq zanjirining 

bo‘g‘inlari boshqa zanjirning tarkibiy qismi 

BIOLOGLAR KANALI:    

@Super_Biologiya_Uz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAYZIYEV OYBEK ALISHEROVICH 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

bo‘ladi. 2. Amerikalik ekolog olim R. 

Lindeman ta`riflab bergan.3. 1927-yil 

angliyalik ekolog olim Ch. Elton aniqlagan. 

4. Trofik darajadagi individlar soni yoki 

biomassasi, yoki undagi energiya miqdori 

bir xil kattalikdagi to‘g‘ri to‘rtburchaklar 

shaklida ifodalansa va ustma-ust qo‘yib 

chiqilsa, ekologik piramida hosil bo‘ladi. 5. 

Ekologik piramida asosini birinchi trofik  

daraja –konsumentlar tashkil etadi, 6. Bir 

trofik darajadan keyingisiga o‘tgan sari 

individlar soni kamayadi. 

A) 1,2,3,4,6     B) 3,4,6         

C) 1,2,5,6        D) 2,3,5 

16. Diametri 0,2 mkm (a) radiusi 0,2 mkm li 

(b) organoidga xos belgilarni koʼrsating? 

1) oʼzidan koʼpayadi 2) pinositoz vakuola 

bilan qoʼshiladi 3)dezoksiribonukleotidlarni 

koʼpaytiradi 4) dezoksiribonukleotidlarni 

parchalaydi 5) biokatalizatorlarga ega 6) 

membranasiz 7) kelib chiqishi simbioz 

gipoteza orqali tushuntiriladi 8) 

endoplazmatik toʼrdan hosil boʼladi 9) 

krista membranali. 

A) a-2,4,5,7,8; b-1,3,5,7,9  

B) a-1,3,5,7,9; b-2,4,5,7,8 

C) a-1,4,5,7,9; b-2,3,5,6,8 

D) a-3,5,7,8,9; b-1,2,4,5,8 

17. Drozofila pashshasida qanot shakli va 

tana rangini ifoda etuvchi genlar bitta 

xromosomada joylashgan. Erkak va urg'ochi 

drozofila pashalariga A va В genlari faqat 

otasidan o'tgan. Digeterozigota kulrang 

tanali, normal qanotli urg'ochi va erkak 

drozofila pashshalari o'zaro chatishtirildi. 

Avlodda allel genlarning o'rin almashishi 

natijasida krossingover foizi 17% ni tashkil 

etdi. Ona (a) va ota (b) drozofila pashshasi 

necha xil gameta hosil qiladi?  

A) a-4; b-4      B) a-4; b-2 

С) a -2; b-2     D) a -2; b-4 

18. Oqsil biosintezida 1  molekula oqsilning 

sintezi uchun quyidagi qaysi tuzilmalar 

kerak bo’ladi? Va har qanday oqsil 

molekulasi qaysi aminokislotadan 

boshlanadi? 

A) 20 xil t-RNK; 1 ta i-RNK zanjiri; 1 ta 

ribosoma, lizin   

B) 20 xil t-RNK; 1 ta i-RNK zanjiri; ATF 

energiyasi, metionin 

C) Kamida 100 ta t-RNK; 1 ta i-RNK 

zanjiri; 1 ta ribosoma, prolin 

D) 20 xil t-RNK; 1 ta i-RNK zanjiri; 20 ta 

ribosoma, asparagin kislota 

19. Albinizm (a) polidaktiliya (b) 

Klaynfelter sindromi (c) va daltonik (d) 

oʼgʼil bolalarning neyronlari nechtadan 

jinsga aloqador boʼlmagan xromosomaga 

ega? 


A) a-44; b-45; c-47; d-44 

B) a-44; b-44; c-44; d-44 

C) a-44; b-44; c-45; d-44 

D) a-44; b-45; c-46; d-45 

20. Bargizub hujayrasi yadrosida 

replikatsiya va transkripsiya jarayonlarida 

polinukleotidlar tarkibida jami necha xil 

nukleotidlar birikadi?  

A) 4     B) 8     C) 5     D) 6 

Biz ko’chirmaymiz bizdan ko’chirishadi. 

Biologiyadan eng yaxshi kanal 

izlayapsizmi? 

 

@Super_Biologiya_Uz 

@Super_Biologiya_Uz 

 

+998 90 963-16-55 Download 354.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling