Quyidagilarni bajaring


Download 191.97 Kb.
Pdf ko'rish
Sana29.10.2020
Hajmi191.97 Kb.

Familiyangiz: ___________________________ 

 

Quyidagilarni bajaring. (5 ball) 

______________________________________ 

50 mg = _______ g 

1 000 sm

3

 = _______ m3

 

43 200 sekund = _______ soat 73°K = _______ °C 

304 smHg = _______ kPa 

 

Quyidagilarni hisoblang. (15 ball) 

______________________________________ 

85 673 + 34 697 = 

4/5 + 3/4 = 

76,8 + 12,5 = 

65 894 – 42 568 =  

4/5 – 3/4 =    

76,8 – 12,5 = 

6 584 ∙ 408 =  

4/5 ∙ 3/4 =  

76,8 ∙ 12,5 = 

1 785 : 85 = 

4/5 : 3/4 =   

37,5 : 1,5 = 

 

Tenglamalarni yeching. (10 ball) 

______________________________________ 

(3x+8)/2 = (8x-2)/3  

x = 


 

16x + 4y = 74  

x + y = 5 

x =  


y = 

 

x + y + z = 6 4x + 8y + 16z = 44 

(x + z)/y = 2 

x = 

y = 


z = 

 

–6x2

 – 4x + 2 = 0 

x

1

 =  x

2

 =   

Test mashqlarini bajaring. (70 ball) 

______________________________________ 

1. Agar 10 dirham (pul birligi) 2 oyda 5 dirham 

foyda keltirsa, 8 dirham pul 3 oyda necha 

dirham foyda keltiradi? 

A) 4 


B) 5 

C) 6 


D) 7 

 

2. 5 ta ot 3 kunda 60 kg yem yeydi. 7 ta shunday ot 8 kunda qancha (kg) yem yeydi? 

A) 216 


B) 224 

C) 232 


D) 240

 

  3. 5 ta nasos 3 soat davomida 27 m

3

 suvni kanaldan tortib chiqaradi. 4 ta shunday nasos 5 

soatda necha metr kub suvni tortib chiqaradi? 

A) 30 

B) 36 


C) 40 

D) 48 


 

4. 100 ta chittak 100 kunda 100 kg don yeydi. 

10 ta chittak 10 kunda qancha don yeydi? 

A) 10 g 


B) 100 g 

C) 1 kg 


D) 10 kg  

 

5. Uzunligi 56 metrga teng bo‘lgan maktab koridorini bo‘yash kerak. Koridorning 22 

metrlik qismini bo‘yash uchun 5,5 kg bo‘yoq 

sarflandi. Koridorning qolgan qismini bo‘yash 

uchun necha kilogramm bo‘yoq kerak? 

A) 6,5 

B) 7,5 


C) 8,5 

D) 9,5 


 

6. 18 ta ishchi ko‘p qavatli uydagi xonadonlarni 

24 kunda ta’mirlaydi. Shu ishni 12 ta ishchi 

necha kunda bajaradi? 

A) 28 

B) 32 


C) 36 

D) 40 


 

7. Uchta traktor uchun 2 kunga 90 litr yonilg‘i 

sarflaydi. 2 ta shunday traktor uchun 5 kunga 

necha litr yonilg‘i kerak?   

A) 120 

B) 150 


C) 160 

D) 180 


 

8. 6 quyon 30 kunda 90 kg yem yeydi. 10 ta 

quyon uchun 50 kunda qancha (kg) yem yeydi? 

A) 200 


B) 250 

C) 300 


D) 350 

 

9. Uchta tovuq 3 kunda 9 ta tuxum qo‘yadi. 6 ta tovuq 6 kunda nechta tuxum qo‘yadi? 

A) 12 


B) 18 

C) 32 


D) 36 

 

10. Uzunligi 400 metr bo‘lgan poyezd uzunligi 500 metr bo‘lgan tunneldan 30 sekundda o‘tib 

ketdi. Poyezdning tezligini (m/s) hisoblang. 

A) 30 

B) 40 


C) 50 

D) 60 


 

11. Soat 9

00

 da ma’lum marshrut bo‘yicha tezligi 60 km/soat bo‘lgan avtobus jo‘natildi. 

Oradan 40 minut o‘tgandan keyin, shu marshrut 

bo‘yicha bo‘yicha tezligi 80 km/soat bo‘lgan 

ikkinchi avtobus jo‘natildi. Soat nechada  

2-avtobus 1-avtobusni quvib yetadi? 

A) 10


40

 

B) 1120

 

C) 1140

 

D) 1200 

 

12. Bir kombayn daladagi hosilni 15 soatda, boshqasi esa, shu hosilni 10 soatda yig‘ib oladi. 

Ikkala kombayn birgalikda hosilni necha soatda 

yig‘ib oladi? 

A) 25 


B) 12,5 

C) 6 


D) 5  

 

13. Ikki sonning yig‘indisi 51 ga, ayirmasi esa  21 ga teng bo‘lsa, shu sonlarni aniqlang. 

A) 37; 14 

B) 36; 15 

C) 34; 17 

D) 33; 18 

 

14. Yaylovda qo‘ylar va g‘ozlar boqilyotgandi. Bola sanaganda ularning boshlari 30 ta, oyoq-

lari esa 96 ta chiqdi. Yaylovda nechta qo‘y 

bo‘lgan? 

A) 10 


B) 12 

C) 14 


D) 18 

 

15. Abituriyentga testda 30 ta masala berildi. Har bir to‘g‘ri yechilgan masala uchun 7 ball 

berilib, noto‘g‘ri yechilgan har bir masala 

uchun 12 ball chegirildi. Agar o‘quvchi 77 ball 

to‘plagan bo‘lsa, u nechta masalani to‘g‘ri 

yechgan? 

A) 19 


B) 21 

C) 23 


D) 26 

  

16. Kitob betlarini sahifalab chiqish uchun 

1 012 ta raqam ishlatildi. Agar sahifalash  

3-betdan boshlangan bo‘lsa, kitob necha betlik? 

A) 374 

B) 385 


C) 407 

D) 421 


 

17. 60 000 so‘mlik kitobning 20% ga arzolash-

ganda kitobning narxi necha so‘m bo‘ladi? 

A) 120 000  B) 30 000  C) 72 000  D) 48 000 

 

18. 800 kg mevaning tarkibida 80% suv bor. Bir necha kundan keyin mevaning og‘irligi 500 

kg bo‘ldi. Endi uning tarkibida necha foiz suv 

bor? 

A) 62 


B) 64 

C) 66 


D) 68 

 

19. 1 dona ananasning narxi 25% ga qimmat-lashganda 25 000 so‘m bo‘ldi. Ananasning 

dastlabki narxi necha so‘m bo‘lgan?  

A) 18 000  B) 11 250  C) 15 000  D) 20 000 

 

20. Ellikning ellik foizining ellik foizi nechaga teng? 

A) 50 


B) 25 

C) 12,5 


D) 6,25 

 

21. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.  

13 → 15 → 18 → 22 → ? 

A) 27 

B) 28 


C) 29 

D) 30 


 

22. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda 

noma’lum sonni aniqlang.  

1 → 4 → 7 → 9 → ? 

A) 10 

B) 11 


C) 12 

D) 13 


 

23. Quyidagilardan metallmasni tanlang. 

A) bor 

B) qalay C) poloniy  D) surma 

 

24. Oddiy moddaga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang. 

1) yadro zaryadi; 2) zichlik; 3) elektron qavat; 

4) atom massa; 5) izotoplar; 6) rang; 7) qaynash 

va suyuqlanish temperaturasi. 

A) 1, 2, 3   B) 2, 5, 7   C) 2, 6, 7   D) 1, 4, 6  

 

25. Sof modda bu – …                                                           A) bir xil element atomlaridan tuzilgan modda  

B) har xil element atomlaridan tashkil topgan 

modda     

C) tarkib va xossalari butun hajmi bo‘yicha bir 

xil bo‘lgan modda                                                               

D) tabiatda faqat bitta izotopi bo‘lgan element                                                                                   

 

26. Qaysi hollarda kimyoviy element haqida so‘z boradi? 

1) oltinning yadro zaryadi +79; 2) nikel suvda 

erimaydi; 3) soch tarkibida oltin bor; 4) qonda 

temir bor; 5) ko‘pchilik moddalar kislorodda 

yonadi.   

A) 1, 2, 3     B) 2, 3, 4     C) 1, 3, 4     D) 2, 4, 5 

 

27. Qaysi qatorda o‘zgaruvchan valentli metallmaslar bir xil valentlik namoyon qilgan? 

A) MnCl


4

, AlCl


3

, FeBr


2

  B) AgI, PbO, AuBr

3

 

C) HgS, B2

O

3, GeCl

4

      D) Sr3

N

2, Ca

3

P2

, Fr


3

B  


 

28. Qaysi valentliklarni fosfor ham, xrom ham 

namoyon qila olmaydi, lekin yod namoyon qila 

oladi?  


1) V; 2) III; 3) VI; 4) VII; 5) I. 

A) 4, 5 


B) 1, 3 

C) 2, 4, 5      D) 1, 2, 3 

 

29. Quyidagi fikrlarning qaysilarida kimyoviy element to‘g‘risida ekanligini ko‘rsating. 

1) misning 2 xil izotopi 

63

Cu va 


65

Cu bor; 


2) ammiakning 82% i azotdan iborat; 

3) kislorod havodan biroz og‘ir; 

4) selenning 4 ta elektron qavati mavjud; 

5) qaldiroq gaz vodorod va kisloroddan iborat. 

A) 1, 2, 4 

B) 2, 4        C) 1, 3, 5    D) 1, 3 

 

30. Quyidagi jumlalarning qaysilarida oddiy modda haqida fikr yuritilmoqda? 

1) o‘simlik tarkibida magniy mavjud;   

2) magniy kislorodda yonadi;   

3) magniy 3-davr II(A) guruhda joylashgan;   

4) magniyning standart sharoitdagi zichligi  

1,738 g/sm

3

;   


5) magniyda uchta elektron qavat mavjud. 

A) 2, 4        B) 1, 2, 4    C) 3, 5        D) 1, 3, 5 

 

31. Suv 175°C va 275°K da qanday agregat holatda bo‘ladi? 

A) suyuq; gaz 

B) gaz; suyuq 

C) gaz; qattiq 

D) gaz; gaz 

 

32. Quyidagi oksidlardan qaysi biri noto‘g‘ri nomlangan? 

A) MgO – magniy oksid B) ZnO – rux oksid  

C) CuO – mis oksid      D) H

2

O – suv  

33. Quyidagi ifodalardan noto‘g‘risini tanlang. 

A) neytronlar soni bir xil, lekin protonlar soni 

har xil bo‘lgan atomlar izotonlar deyiladi 

B) grafit, karbin, olmos, ozon – oddiy moddalar 

C) zichlik, rang, qaynash va suyuqlanish 

temperaturasi oddiy moddalarga tegishli 

xususiyat 

D) yer po‘stlog‘i tarkibida 47% kislorod 

moddasi bor 

 

34. Qaysi juftliklarda har ikki element uchun umumiy bo‘lgan valentlik mavjud? 

1) xrom / oltingugurt 

2) kremniy / brom 

3) fosfor / marganes 

4) oltin / magniy 

A) 1, 3 


B) 2, 4 

C) 2, 3 


D) 1, 4 

 

35. Zichliklari 0,8 g/ml va 2,4 g/ml bo‘lgan suyuqliklar 3:2 massa nisbatda aralashtirilsa, 

hosil bo‘lgan aralashmaning zichligi (g/ml) 

nechaga teng bo‘ladi? 

A) 1,09 


B) 1,22 

C) 1,33 


D) 1,44 

 

36. Zichliklari 1,4 g/ml va 1,6 g/ml bo‘lgan suyuqliklar qanday hajmiy nisbatda aralashtiril-

sa, hosil bo‘lgan aralashmaning zichligi 1,56 

g/ml ga teng bo‘ladi? 

A) 2:3 


B) 1:4 

C) 3:2 


D) 4:1 

 

37. Berilgan DNK molekulasidagi noma’lum nukleotidlarni aniqlang. (berilgan tartibda)  

 

A) TTCGT        B) CACCT 

C) TACGT   

     D) TAGCT 

 

38. 320°K da suyuqlanadigan va 546°K da qaynaydigan modda 0°C va 273°C da qanday 

agregat holatda bo‘ladi? 

A) qattiq; gaz 

B) qattiq; suyuq 

C) qattiq; qattiq 

D) suyuq; gaz 

 

39. 


“Modda tarkibi o‘zgarishi bilan boradi-

gan jarayonlar kimyoviy hodisalar hisobla-

nadi”

 – ifodasidagi “tarkib”

 so‘zi o‘rniga 

qanday so‘z ishlatilsa, ma’no o‘zgarmaydi? 

A) atom 


 

B) molekula 

C) yadro 

 

D) element  

40. Quyidagi diagrammada sof X moddaning 

agregat holati o‘zgarishi berilgan: 

 

Bunga ko‘ra, quyidagi xulosalardan qaysi biri noto‘g‘ri? 

A) 1-hodisa endotermikdir 

B) 4-hodisa desublimatsiyadir 

C) 3-hodisada zarrachalar orasidagi masofa 

ortadi 

D) 2-hodisa qotishdir  

41. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon? 

1) propanning kondensatlanishi;  

2) temirning zanglashi; 

3) 

15

N + 1

H → 


16

O; 

4) H

2

O → H2

 + O


2

A) 1, 3 B) 2, 4 

C) 1, 4 


D) 2, 3 

 

42. Suv 173°C va 373°K da qanday agregat holatda bo‘ladi? 

A) suyuq; gaz 

B) gaz; suyuq 

C) gaz; qattiq 

D) gaz; gaz 

 

43. Quyidagilardan qaysilari kimyoviy jarayon? 1) qirovning hosil bo‘lishi;  

2) ammiakning suvda erishi; 

3) qorbobo yasash; 

4) sumalakning pishishi. 

A) 1, 3 

B) 2, 4 


C) 1, 4 

D) 2, 3 


44. Moddalarning qaynash temperaturalari 

tegishli ravishda butan (C

4

H

10), geksan (C

6

H14

), 


geptan (C

7

H16

) va oktan (C

8

H

18) uchun: -1ºC, 

+69ºC, +98ºC va +126ºC bo‘lsa, pentanning 

(C

5

H12

) qaynash temperaturasi nechaga teng? 

A) -5 

B) +20 


C) +36 

D) +140  

 

45. 


ABC birikmasi radioaktiv. 

     ACD birikmasi radioaktiv emas. 

     CEF birikmasi radioaktiv. 

Ekanligi ma’lum bo‘lsa, bunga ko‘ra … 

1) C radioaktiv emas; 

2) E va F dan kamida bittasi radioaktiv; 

3) B radioaktiv emas. 

Yuqoridagilardan qaysi(lar)i aniq noto‘g‘ri? 

A) faqat 1   

B) faqat 3   

C) 1 va 2 

 

D) 2 va 3  

46. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon? 

1) butanning izomerlanishi; 

2) naftalinning sublimatlanishi; 

3) konvolvinning depozitsiyalanishi; 

4) stirolning polimerlanishi. 

A) 1, 2 

B) 2, 3 


C) 3, 4 

D) 1, 4 


 

47. Qaysi sababga ko‘ra atomlar soni kimyoviy 

elementlar sonidan ko‘p? 

A) izotop 

 

B) allotropiya C) kristall panjara 

D) ko‘p emas 

 

48. Quyidagi holatlardan qaysi biri to‘g‘ri? 1) fizikaviy hodisalarda atomlar soni saqlanib 

qoladi; 


2) izotonlar bir xil element atomlaridir; 

3) oltingugurtning monoklonik va rombik 

allotropik modifikatsiyalari mavjud; 

4) kislorodning molekulyar massasi 32 g/mol  

A) 1, 3 

B) 1, 4 


C) 3, 4 

D) 2, 4 


 

49. Quyidagilardan qaysilari oddiy moddaga 

tegishli? 

1) kalsiy odam tanasining 2% ini tashkil qiladi; 

2) fosfor o‘z-o‘zidan shu’la chiqaradi; 

3) vodorodda uchta izotop bor – protiy, 

deyteriy, tritiy; 

4) kislorodning 2 ta allotropik ko‘rinishi bor; 

5) kulrang selen fotoelement sifatida ishlatiladi. 

A) 1, 3, 5   B) 2, 4   

C) 2, 4, 5     D) 2, 5 

 

50. Quyidagi elementlardan nechtasida allotropiya hodisasi mavjud? 

Azot, fosfor, kislorod, vodorod, uglerod, xlor, 

oltingugurt. 

A) 2 


B) 3 

C) 4 


D) 5 

 

51. Qaysi metallmaslarda allotropiya hodisasi kuzatilmaydi?  

1) fosfor; 2) vodorod; 3) xlor; 4) uglerod;  

5) kislorod; 6) litiy. 

A) 1, 4, 5 

B) 2, 3, 6 

C) 1, 4, 5, 6 D) 2, 3 

 

52. Uglerodning allotropik shakl ko‘rinishlari ya’ni olmos, grafit va karbinlar biri 

ikkinchisidan nimasi bilan farq qiladi? 

1) atomlarning kristall panjaralarining tuzilishi 

bilan farq qiladi;  

2) kristall panjarasidagi tugunlarda joylashgan 

atomlar soni bilan farq qiladi; 

3) suyuqlanish temperaturalari bilan farq qiladi. 

A) 1, 2 


B) 1, 3 

C) 2, 3 


D) 1, 2, 3 

 

53. II valentlikni namoyon qiluvchi metallmas-larning qaysilarida allotropiya hodisasi 

kuzatilmaydi? 

1) uglerod; 2) kislorod; 3) berilliy; 4) temir;  

5) azot; 6) qalay; 7) kremniy; 8) selen; 9) tellur; 

10) oltingugurt. 

A) 4, 6 


B) 3, 5, 7 

C) 5, 7 


D) 3, 7 

 

54. Uglerodning allotropik shakl ko‘rinishi bo‘lgan fullerinning kaliyli birikmasi elektr 

tokini juda yaxshi o‘tkazadi. Uning tarkibida 

kaliyning massa ulushi 0,14 bo‘lsa, bitta kaliy 

atomiga nechta uglerod atomi to‘g‘ri keladi? 

A) 15 

B) 20 


C) 30 

D) 60 


 

55. Quyidagi agregat holatlarning o‘zgarishi 

qanday ataladi? 

gaz → qattiq → gaz → suyuq 

A) depozitsiya, sublimatsiya, kondensatsiya 

B) dekonsat, sublimatsiya, depozitsiya  

C) depozitsiya, sublimatsiya, qotish 

D) desublimatsiya, kondensatsiya, sublimatsiya 

 

56. Quyidagi reaksiya tenglamasidan foydalanib x, y va z qiymatlarini aniqlang.  

½C

x

H

y

(CH

3

)COOH + zO

2

 → 4CO

2

 + 2H

2

O

   


A) 6; 8; 4,5   

B) 6; 8; 9 

 

C) 4; 4; 4,5   D) 6; 4; 4,5 

 

Teacher: Ma’ruf TONGOTAROV 

qattiq

suyuq


gaz

1

23

4

Download 191.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling