Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

1 

1. 

 

   izotopining mol miqdorini aniqlang. 

 

Moddalar Umumiy 

og‟irlik 

(g) 

Vodorod 


atomlarining 

umumiy 


soni 

Uglerod  

atomlarining 

umumiy 


soni 

 

  

 

 174 

      


 

 

       

 

  

 

  

 

  

 

  

Uglevodorodlar 

  

 

   

      


 

 

   

 izotoplardan iborat. 

A) 8     B) 3      C) 4      D) 5 

 

2. 

 

  

 izotopining mol miqdorini aniqlang.  

Moddalar 

Umumiy 

og‟irlik (g) 

Vodorod 


atomlarining 

umumiy 


soni 

Uglerod  

atomlarining 

umumiy 


soni 

 

  

 

 174 

      


 

 

       

 

  

 

  

 

  

 

  

Uglevodorodlar 

  

 

   

      


 

 

   

 izotoplardan iborat. 

A) 8     B) 3      C) 4      D) 5 

 

3. 

 

  

 izotopining mol miqdorini aniqlang.  

Moddalar 

Umumiy 

og‟irlik (g) 

Vodorod 


atomlarining 

umumiy 


soni 

Uglerod  

atomlarining 

umumiy 


soni 

 

  

 

 178 

      


 

 

       

 

  

 

  

 

  

 

  

Uglevodorodlar 

  

 

   

      


 

 

   

 izotoplardan iborat. 

A) 2     B) 3      C) 8      D) 5 

 

4. 

 

  

 izotopining mol miqdorini aniqlang.  

Moddalar 

Umumiy 

og‟irlik (g) 

Vodorod 


atomlarining 

umumiy 


soni 

Uglerod  

atomlarining 

umumiy 


soni 

 

  

 

 178 

      


 

 

       

 

  

 

  

 

  

 

  

Uglevodorodlar 

  

 

   

      


 

 

   

 izotoplardan iborat. 

A) 2     B) 3      C) 4      D) 5 

 

5. 

 

  

 izotopining mol miqdorini aniqlang.  

Moddalar 

Umumiy 

og‟irlik (g) 

Vodorod 


atomlarining 

umumiy 


soni 

Uglerod  

atomlarining 

umumiy 


soni 

 

  

 

 175 

      


 

 

       

 

  

 

  

 

  

 

  

Uglevodorodlar 

  

 

   

      


 

 

   

 izotoplardan iborat. 

A) 10     B) 2      C) 3      D) 9 

6. 

  ni aniqlang 

 

Moddalar Birikmadagi massa 

ulushlari 

 

 

   ( )       

 

   

 ( )      

 

   


 

 

 ( )      

 

A) 10     B) 40     C) 20     D) 50  

7. 

  ni aniqlang 

 

Moddalar Birikmadagi massa 

ulushlari 

 

 

   ( )       

 

   

 ( )     

 

   


 

 

 ( )       

 

A) 10     B) 50     C) 20     D) 40  

8. 

  ni aniqlang 

 

Moddalar Birikmadagi massa 

ulushlari 

 

 

   ( )      

 

   

 ( )      

 

   


 

 

 ( )       

 

A) 10     B) 40     C) 25     D) 50  

9. 

  ni aniqlang. 

 

Murakkab efir Molekuladagi 

vodorod 


atomlar soni 

C atomlarining 

gibrid 

orbitallar soni  

 

   

 

  

      


  

 

A)            B)            C)            D)       

 

10. 

  ni aniqlang. 

 

Modda C atomlarining 

gibrid orbitallar 

soni 

Qutbli kovalent bog‟lar soni 

To‟yingan bir 

asosli karbon 

kislota 


  

  

 A) (

     )        

 

B) (


       )        

C) 


            

 

D) (     )   

 

11.  Quyidagi sxemadan 

  qaysi element bo‟la olmaydi? 

 

1. Li    2. Na     3. Al     4. K     5. Mg A) 3,5     B) 1,2,4      C) 1,3,5     D) 1,4 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

2 

12.  Quyidagi sxemadan 

  qaysi element bo‟la oladi? 

 

1. Li    2. Na     3. Al     4. K     5. Mg A) 2,4     B) 1,2,4      C) 1,2,5     D) 1,4 

 

13. 

  va   elementlaridan hosil bo‟lgan birikma tarkibi va 

uning gibridlanishini aniqlang. 

 

Element 


Elektron 

soni 


Neytron 

soni 


Ar 

  

    

   


  

  

         

 

A)   

 

      

 

B)   

 

      

 

C)           

D) 


  

 

      

 

 14.  Kimyoviy reaksiya yakunida necha mol NaOH ortib 

qolishini aniqlang. 

 

Tuzlar 


aralashmasi 

Tuzlarning mol 

miqdorlari 

Aralashmaga 

qo‟shilgan NaOH 

ning mol miqdori 

   

 

   

 

    

  

  

   


 

  

   A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 

 

15.  X elementi uchun tegishli bo‟lganlarni aniqlang. 

 

IV davr 


yonaki 

guruh 


elementi 

Neytral atomdagi umumiy elektronlar 

soni 

  

elektronlar soni 

  

elektronlar soni 

  

elektronlar soni 

  

        

    


 

1. Amfoter metal 

2. VIIIB yonaki guruh elementi 

3. 4 ta juftlashmagan elektronlar mavjud 

A) 1,3      B) 2,3     C) 1,2      D) 2,3 

 

16.  Aralashmaning mol miqdorini aniqlang. 

 

Aralashma tarkibidagi 

moddalar 

Ion bog‟lar soni 

Kovalent 

bog‟lar soni 

   


 

 va 


  

 

   

 

     

 

     

 

 A) 5      B) 3      C) 4     D) 6 

 

17. 

 

 

(  (  ) 

)    


 

  ) bo‟lgan holda, metalning 

atom massasini aniqlang. 

 

 

 Reaksiya uchun 

olingan 


moddalar 

Neytrallanish reaksiyasining 

mahsulotlari 

Suv, mol 

Tuz, gr 

  (  )


 

 

0,1  

   

 

A) 40      B) 56      C) 24      D) 64  

18. 

     va   metallarni aniqlang. 

 

Metallar Reaksiya mahsulotlari 

kons 


 

 

   

 

suyul  

 

   

 

   

 

   

 

   

  

  

  

    

 

  

 

  

  Y 

  X 


A) 

   


   

   


B)  

   


   

   


C) 

   


   

   


D) 

  

      

 

19. 

  ni aniqlang. 

 

Alkanlar C atomlarining 

oksidlanish 

darajalari 

  ( )     ( ) 

  

  

    

      


 

A) 28      B) 42      C) 14     D) 56 

 

20. 

 

  

 izotoplarining sonini aniqlang. 

 

Gazlar 


aralashmasining 

tarkibi 


Aralashma 

massasi 


(g) 

Yonish mahsulotlari 

  

 

   

  

   

 

  

 

  

  

 

 ,  

 

  

 

170 6 mol 

6 mol 


 

Aralashma yonganda 164 g suv hosil bo‟ladi. (  

 

 

  

 

  A) 1      B) 2      C) 3      D) 4 

 

21.  Quyidagi jadvalga mos keluvchi grafiklarni aniqlang. 

 

Reaksiya uchun olingan moddalar 

Massalari 

(g) 

Boshlang‟ich aralashmadagi 

molekulalar soni 

 

 

   

    


 

 

  

 

   

 

A) faqat I       B) I,II      C) faqat II      D) I,II,III  

 

  

Telegram: @ICC_KIMYO 

Shu testni sizga kimdir X variant deb sotgan bo`lsa

bizga yozing. Biz pulingizni qaytarib olishingizga yordam

berishimiz mumkin. @SMM_CHEMISTRY

Bu illatga birgalikda qarshi kurashaylik!!!RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

3 

22. 

     ni aniqlang 

 

Modda 


Massasi (g) 

Qutbsiz 


kovalent 

bog‟lar soni 

Kislorod 

  

  Oq fosfor 

  

     

A) 33 : 2     B) 62 : 1    C) 31: 1     D) 15,5 : 1 

 

23. 

  ni aniqlang. 

 

Normal holdagi atomlarning elektron 

konfugratsiyasi 

Valent elektronlar soni 

  

   

 

   

  

   

 

       

 

A) 1      B) 2       C) 4       D) 5  

24.  Organik birikma tarkibidagi qutbli bog‟lar sonini aniqlang

 

 Moddalar 

Massasi (g) 

Molekulalar soni 

 

  

    


   

72 


  

 

   

21,6 


  

 

A) 9      B) 8      C) 6      D) 4 25. 

  qaysi uglevodorodlar sinfiga oid bo‟la oladi? 

1. Alken         2. Sikloalkan       3. Alkan  

 

 A) 2,3      B) 1,3       C) 1,2      D) 1,3 

 

26. 

     va   metallarni aniqlang. 

 

Metallar    

 

 eritmasi kons  

suyul  


  

  

  

   


  

 

   

   


  

   


  

 

  

  Y 

  X 


A) 

   


   

   


B)  

   


   

   


C) 

   


   

   


D) 

   


   

   


 

 

  

27. 

  (  


 

)

 va 

     to‟liq reaksiyaga kirishgan 

bo‟lsa, metallning oksidlanish darajasini aniqlang. 

 

  (   

)

  

     


0,2 M 

200 ml 


0,3 M 

400 ml 


 

A) +1       B) +2      C) +3      D) +4 28.   

 

 ( )          

( )


 reaksiyaning tezlik konstantasini 

aniqlang.

 

 

Reaksiya uchun olingan 

moddalar 

Moddalar 

konsentratsiyalari 

      

Reaksiya tezligi 

            

 

 

 0,1 

      


  

 

  0,3 

 

A) 1       B) 1/5      C) 1/2       D) 2  

29. 

  ni aniqlang. 

 

To‟yingan bir atomli spirt molekulasida 

   (spirt) 

N(

 

   N(

      

      


 

A) 60      B) 32      C) 46      D) 74 

 

30.  X tarkibidagi atomlar sonini aniqlang.

 

  

 

     

   


Molekuladagi 

kislorodning 

massasi (g) 

Molekuladagi 

uglerodning 

massasi (g) 

  

  

      

A) 


    

 

     B)     

 

      C)    

 

      D)    

 

  

31. 

  ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

Molyar 


massasi 

To‟yingan uch 

atomli spirt 

  

  Alkan 

  

   

A) 


          B)           C)           D)        

 

32. 

            bo‟lganda   va   ni aniqlang. 

 

Ishqoriy metallarning 

gidridlari 

Aralashmadagi 

moddalarning 

mol moqdorlari 

Aralashma 

massasi 

(g) 


 

Suv ta‟sirida 

ajralgan 

gazning hajmi 

(l.n.sh) 

   


  

3,36    

  

  

 X 


 Y 

A) 


   

   


B)  

   


  

C) 


  

   


D) 

   


   

 

  

 

33.  Quyidagi jadvaldan foydalangan holda to‟rtlamchi 

uglerod atomlari sonini aniqlang. 

 

Alken Molekuladagi uglerod atomlari soni 

birlamchi 

Ikkilamchi 

uchlamchi 

to‟rtlamchi 

  

            

      


  

 

A) 1      B) 2       C) 3       D) 5  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

4 

34. 

  ni aniqlang. 

 

Sodda efir       

bog‟lar soni 

      

bog‟lar soni Qutbsiz 

kovalent 

bog‟lar soni 

  

            

  

 A) 1      B) 2       C) 4       D) 5 

 

35. 

    

 

 ning molyar konsentratsiyasini aniqlang.  

Aralashtirilgan 

eritmalarning hajmlari 

( ) 


Olingan eritmadagi ionlarning 

konsentratsiyalari 

(     ) 

 

   

 

     

 

  

 

   

 

   

  

    

    


 

A) 1      B) 2       C) 4       D) 5 

 

36. 

  ni aniqlang. 

 

Ion 


 ( ) 

 ( ) 


  ( ) 

 

   

  

         

 

A) 31      B) 25       C) 29       D) 27  

37.  Reaksiyada necha mol 

    


 

 hosil bo‟ladi? 

 

    bilan reaksiyaga kirishgan moddalar 

Massasi 


(g) 

Sarflangan 

    

miqdori (mol)         

 

  

A) 80     B) 160     C) 120      D) 200  

38.  Reaksiyada necha mol 

    


 

 hosil bo‟ladi? 

 

    bilan reaksiyaga kirishgan moddalar 

Massasi 


(g) 

Sarflangan 

    

miqdori (mol)         

 

  

A) 75,75     B) 55,5     C) 111      D) 66,6  

39. 

  ni aniqlang. 

 

Sikloalkan To‟liq yonishi uchun 

sarflangan kislorod 

massasi (g) 

Yonishidan 

olingan 

  

  

massasi (g) 

1 mol 

 

  

  

        

  

 A) 176     B) 192     C) 132     D) 148 

 

40. 

            bo‟lganda alkan molekulasida nechta uglerod 

atomi mavjud? 

 

Modda 


Molekuladagi 

uglerod atomlari 

Soni 

Molekuladagi umumiy atomlar 

soni 


Alkan 

  

  Benzol 

Gomologi 

  

  

 A) 24      B) 18       C) 20       D) 17 

 

41. 

            bo‟lganda benzol gomologi tarkibida nechta 

uglerod atomi mavjud? 

 

Modda 


Molekuladagi 

uglerod atomlari 

soni 

Molekuladagi umumiy atomlar 

soni 


Alkan 

  

  Benzol 

gomologi 

  

  

 A) 18      B) 15       C) 12       D) 21 

 

42. 

  ni aniqlang. (     

 

  

   

Uglevodorod 

Molekuladagi 

neytronlar soni 

Vodorod 

atomlari soni 

Sikloalkan 

   


  

 

A) 8      B) 10       C) 6       D) 12  

43. 

  ni aniqlang. (     

 

 

   

 Uglevodorod 

Molekuladagi 

protonlar soni 

Vodorod 


atomlari soni 

Sikloalkan 

   

  

 A) 8      B) 10       C) 6       D) 12 

 

44. 

  ni aniqlang. (     

 

  

   

Uglevodorod 

Molekuladagi 

neytronlar soni 

Vodorod 

atomlari soni 

Alkan  

   


  

 

A) 8      B) 10       C) 6       D) 12  

45. 

  ni aniqlang. (     

 

 

   

 Uglevodorod 

Molekuladagi 

protonlar soni 

Vodorod 


atomlari soni 

Alkan  


   

  

 A) 8      B) 10       C) 6       D) 12 

 

46. 

  ni aniqlang. (     

 

  

   

Uglevodorod 

Molekuladagi 

neytronlar soni 

Uglerod 

atomlari soni 

Alkan  

   


  

 

A) 1      B) 4       C) 2       D) 3  

47. 

  ni aniqlang. (     

 

 

   

 Uglevodorod 

Molekuladagi 

protonlar soni 

Uglerod 


atomlari soni 

Alkan  


   

  

 A) 1      B) 4       C) 2       D) 3 

 

  

 

  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

5 

48.  Neytral holdagi 

  atomining elektron konfugratsiyalarini 

aiqlang. 

(                               ) 

 

Ionlar 


Elektronlar soni 

 

   

 (     ) 

 

 

    

 

       

 

       

 

A)   

 

      B)   

 

   

      C) 

  

 

   

      D) 

  

 

   

   


 

Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling