Referat Report Request Review 8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari


Download 229.7 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.04.2020
Hajmi229.7 Kb.
TuriReferat

    

Bosh sahifa

 

Guide


Referat

Report


Request

Review


8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari

 

 shunga o'xshash topish

Download


 67.81 Kb.

Sana


03.02.2017

Hajmi


67.81 Kb.

8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot

fanidan test savollari.

I variant

1.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq

bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) 

badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

di

l

b i h i h j i

114


25

15

146

15

929

2.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S)

mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) 

chiroyli

, uzun, buyuk

3. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, 

faqatgina

, axir


B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

4.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

5.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

6. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A) uyning tomi S)aytib chiqdi

B)qizil gul D) 

opam va kitob

7.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani

aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

8.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.

A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib 

gapirish


,olcha guli

B)o’quvchilarning 

barchasi

, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

9.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning 

zardali ovozini eshitib

, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.

C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

10.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.Endi stomatologga borishni hojati yo'q!

by


Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

11. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi

tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

12. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish

13. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

14. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) 

Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) 

Rasul Hamzatov 

 

15. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

16. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

17. “ 


U jonsiz sulayib qoldi

, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda

uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

18. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni

kaltaklashga buyuradi?

A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya


19. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

20. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

21. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?

23. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan

asarlar qanday asar deyiladi?

24. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?

25. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi

nima deb ataladi? 

 

Javoblar:  

   

   

 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

   

   

   

   

   

19. Moslashuv, 

boshqaruv

, bitishuv.

20. 

Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

21. Punktuatsiya.

22. Darxon.

23. Majoziy asar.

24. “Mahbub ul-qulub”asari.

25. Turoq.

8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari.

II variant

1.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning zardali ovozini eshitib, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.

C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

2.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib gapirish,olcha guli

B)o’quvchilarning barchasi, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

3.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.

Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

4.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S) mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) chiroyli, uzun, buyuk

5. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, faqatgina, axir

B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

6.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

7.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

8.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

9.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani

aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

10. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A)opam va kitob S)aytib 

chiqdi


B)qizil gul D)uyning tomi

11. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni

kaltaklashga buyuradi?

A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya

12. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi

tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

13. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish

14. “ U jonsiz sulayib qoldi, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda

uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

15. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

16. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

17. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?

A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

18. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) Rasul Hamzatov

19. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

20. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?


21. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?

23. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi

nima deb ataladi?

24. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan

asarlar qanday asar deyiladi?

25. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?

Javoblar: 

    

   

   

10 11 12 13 14 15 16 17 18

  

   

   

   

   

   

 19. Moslashuv, boshqaruv, bitishuv.

20. Punktuatsiya.

21. Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

22. Darxon.

23 Turoq.

24. Majoziy asar.

25. “Mahbub ul-qulub”asari.

8-sinf o’quvchilariga ona tili va adabiyot fanidan test savollari.

III 

variant


1.Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi.

Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?

A)3ta B)4ta

C)5ta D)6ta

2.Qaysi qatorda ibora bilan ifodalangan gap berilgan?

A) Xolamning zardali ovozini eshitib, damim ichimga tushib ketdi.

B) O’sha yulduz seniki.


C)Faridaning onasi uning har bir harakatini kuzatar edi.

D) Qolaversa, shifokorlarga ham qiyin.

3.Ot so’z turkumiga oid so’zlarni aniqlang.

A) biz, hech kim, bari, hech narsa S) mardlarcha, ohista, ertalab

B) kuz, uyqu, havo, foyda D) chiroyli, uzun, buyuk

4.Javoblarning qay birida boshqaruvli birikma berilgan.

A)tez yugurish ,haydalgan yer S)zavqlanib gapirish,olcha guli

B)o’quvchilarning barchasi, shahar ko’chalari D)raqsga tushish, she’r yodlamoq

5.Qaysi uslubda gaplar ixcham va aniq bo’lishi lozim?

A) rasmiy uslub S) badiiy uslub

B) ilmiy uslub D) A, B, S

6.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.

A) hamma, barcha, har kim S) nimadir, qaysidir, kimdir

B) o’sha, ana, mana shu D) u, bu, allakim

7. Yuklamalar qatorini aniqlang.

A) qadar, orqali, sayin S) nahotki, faqatgina, axir

B) basharti, agar, balki D) bilan,uchun, kabi

8.Didaktik maqsadlarga ko’ra inshoning qanday turlari mavjud?

A)ta’limiy va sinov S)ma’lumotnoma va ijodiy tavsifiy .

B)sodda va murakkab D)erkin mavzudagi

9. Qaysi javobda so’z qo’shilmasi berilgan?

A)opam va kitob S)aytib chiqdi

B)qizil gul D)uyning tomi

10.Maktab bog’ida o’rik va bodom gulladi . Mazkur gapdan moslashuvli birikmani

aniqlang.

A)maktab bog’i S)bog’ida gulladi

B)o’rik va bodom D)bodom gulladi

11. Hoshimjon Ro’ziyev qaysi kasb egasi bo’lganda shira tushgan barglarni

kaltaklashga buyuradi?


A) Direktor B) Shoir

S) Agronom D) Militsiya

12. “Qutadg’u bilig” dostonida baxt va davlat ramzi hisoblangan qahramonni toping.

A) Kuntug’di B) O’gdulmish

S) Oyto’ldi D) O’zg’urmish

13. “ U jonsiz sulayib qoldi, ammo…ozod bo’lib qoldi!” Ushbu parcha qaysi asarda

uchraydi?

A) “Yovvoyi yo’rg’a” B) “O’g’ri”

S) “Dahshat” D) “Oq kema”

14. Zulfiyaning 1-she’riy to’plami qanday nomlanadi?

A) “Hijron kunlarida” B) “Hayot varaqlari”

S) “O’ylar” D) “Dalada bir kun”

15. “…….., nihoyat, eng baland cho’qqiga chiqib, pastga qarasa, bir katta karvonga ko’zi

tushadi.” Ushbu parcha qaysi qahramonga tegishli?

A) Alpomish B) Ravshan

S) Kuntug’mish D) Go’ro’g’li

16. “Oq kema” asarida bola qaysi o’tning orasidan panoh topishni yaxshi ko’rar edi?

A) Chaqirtikan B) Shiroljin

S) Pechakgul D) Supurgio’t

17. “Bu – men tug’ilgan tuproq” nomli she’r muallifini aniqlang.

A) Mirtemir B) Usmon Nosir

S) Cho’lpon D) Rasul Hamzatov

18. “Susambil” ertagida “Azroil” deya ta’riflangan obraz qaysi?

A) Arilar B) Kalamush

S) Xo’roz D) Ho’kiz

19. Fe’lning vazifadosh shakllarini yozing.

20. So’z birikmasida so’zlar o’zaro qaysi usullar yordamida birikadi?

21. Tinish belgilari qo’llanishi haqidagi qodalar yig’indisiga nima deyiladi?

22. “Oygul bilan Baxtiyor” dostonida xalq qo’zg’oloniga kim rahbarlik qiladi?


23. Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko’chirib tasvirlangan

asarlar qanday asar deyiladi?

24. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo’g’inlarning muayyan guruhlarga bo’linishi

nima deb ataladi?

25. A.Navoiyning so’ggi asari qaysi?

Javoblar:

  

   

   

 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

   

   

   

   

   

19. Harakat nomi, sof fe’l shakli, sifatdosh, ravishdosh.

20. Moslashuv, boshqaruv, bitishuv.

21. Punktuatsiya.

22. Darxon.

23. Majoziy asar.

24.Turoq. 

 

25. “Mahbub ul-qulub”asari. 

Do'stlaringiz bilan baham:

Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017

 

ma'muriyatiga murojaat qiling 

114


25

15

146

15

929

Download 229.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling