Reytiig atamasi qaysi tildan olingan va qanday ma'noni bildiradi? *a inglizcha, tezlik ma'nosini bildiradi


Download 118.79 Kb.
bet1/7
Sana14.11.2020
Hajmi118.79 Kb.
#145237
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
alfavit


"Reytiig" atamasi qaysi tildan olingan va qanday ma'noni bildiradi? *a) inglizcha, tezlik ma'nosini bildiradi

"Stol ustida vulqon" reaksiyasidan kimyoviy reaksiyalarning qaysi turini o`rganishda foydalanish mumkin? *a) parchalanish

.... maktab bolalari fanlar bo`yicha imtihonb) sinovlarda qaysi davlat ishtirok etayotgan boshqa davlatlar vakillarini ortda qoldirgan ?*a) Singapurlik

..... maktabdagi matematika va tabiiy fanlar sohasidagi ta`lim sifatining xalqaro tadqiqotida (4 va 8b) sinflar o`quvchilarining matematika va tabiiy fanlar sohasidagi savodxonligini baholash) O`zbekiston ishtirok etadi *a) TIMSS

……matnni o`qish va tushunish sifatining xalqaro tadqiqotida (boshlang`ich maktab o`quvchilarining matnni o`qish hamda tushunish darajasi va sifatini baholash) O`zbekiston ishtirok etadi.*a) PIRLS

“................ metodida ochiq axborotlardan yoki aniq voqeab) hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin”. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping?*a)“Keys- stadi”

“Alkimyo esa boylik orttirishni maqsad qilib qo`ygan soxta fandir”. Bu fikrlar qaysi qomusiy olimga tegishli?*a) Beruniy

“Aniqlangan … osh tuzi konlarida taxminan 90 milliard tonna xomashyo bor”. Gap qaysi konlar haqida ketmoqda?*a) Xo`jaikon, Tubakat, Borsakelmas, Baybichakon, Oqqal’a

“Aqliy hujum” metodining afzalligi nimada?*a) Fikirlar tanqid qilnmaydi, baholanmaydi

“BBB” texnologiyasida nechta yo‘nalishda o‘quvchidan ma’lumot olinadi?*a) Uchta yo‘nalishda

“BBB”, “Konseptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “Insert”, “Klaster” bu *a) Grafik organayzerlar

“Bliss- so’rov” texnalogiyasidan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?*a) Individual, guruh va jamoada

“Bosqichli nazorat ” nima ? *a) o`quv yili tamom bo`lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriluvchi nazorat turi.

“Bu ta'lim oluvchilarning individual `ki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo‘yicha axborot yig‘ish, tadqiqot o‘tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir” *a) “Loyiha” metodi

“DTS bo`yicha umumiy o`rta ta’limning malaka talablarini o`quvchilar tomonidan o`zlashtirilishi darajasinini va ularning bilimlari sifatini nazorat qilishning reyting tizimi to`g`risidagi muvaqqat Nizom”ning 330-son buyrug`i qaysi vazirlik tomonidan va qachon qabul qilindi? *a) Xalq ta’limi vazirligi, 2017 yil 17 oktyabrda

“Ekologiya” atamasini fanga kim, nechanchi yil kiritgan?*a) E.Gekkel, 1866 yil

“Ekologiya” so`zi grekchada nimani anglatadi ?*a) uy, yashash joyi haqidagi ta`limot

“Eliksir” so`zi arab tilidan tarjima qilinganda qanday ma`noni anglatadi ?*a) quruq

“Evristik” so’zining ma’nosini toping? *a) “topaman”

“Fanlar kaliti” (“Miftoxil al-Ulum”) asarining muallifi kim?*a) Abu Abdullo Muhammad ibn Ahmad al-Xorazmiy

“Innovatsiya” tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda qanday ma'noni anglatadi *a) yangilik kiritish

“Karbonam” AKJ qaerda joylashgan? *a) Namangan

“Keys- stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?*a)Real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

“Keys” so’zi qanday ma’noni bildiradi? *a) Aniq vaziyat, hodisa-o’rganmoq, tahlil qilmoq

“Keys-stadi” (yoki “O‘quv keyslari”), “Blits so‘rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Munosabat”, “Reja”, “Suhbat *a) Interfaol metodlar

“Keys-stadi” metodi nechta bosqichdan iborat? *a) 4 ta

“Keys-stadi” metodining nechta o’ziga xos xususiyati bor? *a) 5 ta

“Kitob ash-shifo” falsafiy asar muallifi. *a) Ibn Sino

“Klaster” metodidan foydalanish tavsifi nechta bosqichdan iborat? *a) 4 ta

“Loyiha” metodi *a) Bu ta’lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir

“Loyiha” metodining bosqichlari nechta? *a) 6 ta

“MISELLA” nima? *a) Kalloid eritmdagi murakkab tarkibli zarrachalar

“Muammoli ta`lim” texnologiyasi bosqichlarini belgilang ?

*a) muammoli vaziyat, muammoli savol, muammoli vazifa, muammo yechimi“Muammoli vaziyat” usuli *Ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, hamda ularning yechimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usuldir

“Muammoli vaziyat” usullarining bosqichlari nechta? *a) 8 ta

“Nano” degan qo’shimcha qanday ma’noni anglatadi? *a) mitti, karlik, kichik chol

“Nano” so’zining ma’nosi qanday? *a) “Mitti”

“Nanozarracha” deganda nimani tushunasiz ? *a) o`lchami 1 nm dan 100 nm gacha bo`lgan obyektlarni

“O`rtacha o`qiydigan o`quvchi” lar berilgan test topshiriqlarining necha foizi (%) ni ishlay olishlari kerak? *a) 40 %

“O’qituvchining maqomi to’g’risida” gi qonunni qabul qilish rejasi 2018-2021 yillarda O’zbekiston Res’ublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomil-lashtirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturining qaysi bo’limida yoritib berilgan?*a) Qonun hujjatlarini takomillashtirish bo’limida;

“O’t olib ketish havfi” bor moddalarda qaysi rangdagi etiketika bo’ladi?*a) qizil

“Portlovchi” moddalarga qaysi rangdagi etiketkada yoziladi? *a) och ko’k

“Rezina texnika” AKJ qaerda joylashgan?*a) Toshkentda

“Rolli o‘yin” metodining tuzilmasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?

*a) Senariy ishlab chiqiladi , O‘yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi, Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi, Yakuniy xulosaga kelinadi“Sharq Arastusi” deb yuritilgan O`rta Osiyolik olim kim?*a) Forobiy;

Shaxsga yo`naltirilgan ta`lim” texnologiyasi mohiyatini aniqlang?

*a) o`quvchi shaxsi munosabatlar markaziga qo`yiladi

“STEAM” - zamonaviy yondashuvdagi “A-harfi” nimani anglatadi ?*a) San’at

“STEAM” kurslari qayerda ishlab chiqilgan ?*a) Massachusets Texnologiya instituti

“Susal oltin” nima?*a) Sn

“Susal oltin” tarkibiga qaysi kimyoviy elementlar kirishini aniqlang? *a) qalay va oltingugurt

“Suvdan saqlash” belgisini qaysi rangdagi etiketika ifodalaydi? *a) yashil

“SWOT- tahlil” metodining maqsadi nimadan iborat? *a) nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, bilimlarni mustahkamlash

“SWOT- tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javob?*a)S- kuchli tomonlari, W- zaif, kuchsiz tomonlari, O- imkoniyatlari, T- to‘siqlar

“SWOT-tahlil” metodi ketma-ketligini aniqlang.*a) Kuchli tomonlari, zaif, kuchsiz tomonlari, imkoniyatlari , to’siqlar

“SWOT-tahlil” metodining maqsadi … *a) Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

“Temirli vulqon” tajribasi qachon va qaysi olim tomonidan bajarilgan ?

*a) 1673 yilda frantsuz kimyogari, a’tekachi, vrach Nikola Lemer

“Test” ga berilgan to‘g‘ri ta'rifni toping*a) Qisqa,standart, vaqt bilan chegaralangan sinov

“To‘g‘ri ketma-ketlikni toping” mazmunidagi ko‘rsatma qaysi test turiga kiradi?

*a) To‘g‘ri ketma-ketlikni topish test savollari“Tushunchalar tahlili” metodini o‘quv mashg‘ulotlarining qaysi bosqichlarida qo‘llash mumkin?*a) Dars boshlanishi, dars oxirida, o‘quv predmetining biron bir bo‘limi tugallanganda

“Tushunchalar tahlili” metodining maqsadi-*a) o’quvchilarni mashg’ulotda o’tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo’yicha tayanch tushunchalarni o’zlashtirib olinganlik darajalarini aniqlash, o’z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o’zlarining bilim darajalarini baholay olish, yakka va guruhlarda o’qituvchi yechimi topilishi lozim bo’lgan mavzu (masala)ni aniqlaydi

“Tushunchalar tahlili” metodining mohiyatini belgilang? *a) mavzu bo`yicha tayanch tushunchalarning o`zlashtirilish darajasini aniqlash

“Tyuter” so’zining lug’aviy ma’nosi *a) maslahatchi

“Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risida” gi Nizom qachon va qaysi qaror asosida tasdiqlandi?

*a) O‘zbekiston Respublikasi VMning 2017 yil 15 martdagi 140- sonli qarori asosida“Yakuniy nazorat” deganda nimani tushunasiz ? *a) o`qish (9- va 11-sinf) tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi shaklida o`tkaziluvchi nazorat turi

“Аниқланган … ош тузи конларида тахминан 90 миллиард тонна хом ашё бор”. Гап қайси конлар ҳақида кетмоқда? *a) Хўжаикон, Тубакат, Борсакелмас, Байбичакон, Оққалъа

“ДТС бўйича умумий ўрта таълимни малака талабларини ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши даражасинини ва уларнинг билимлари сифатини назорат қилишнинг рейтинг тизими тўғрисидаги муваққат Низом” 330-сон буйруғи качон кабул килинди

*a) Халқ таълими вазирлигининг 2017 йил 17 октябрдаги“Мақсад-мазмун-методлар-шакллар ўқитиш воситалари” тизимидаги ролни аниқловчидир деган ибора қайси педагог олимнинг қаламига мансуб? *a) Подласий

“Синквейн” тушунчасининг маъноси *a) бешлик

“Табиатни муҳофаза қилиш тўгрисида”ги қонун қачон қабул қилинган ? *a) 1992-йил 9-декабрь

”Reyting" atamasi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni bildiradi?

*a) inglizcha, tezlik ma’nosini bildiradi«Dasturli o`qitish» rejasiga asos solgan olim ? *a) B.Skinner

«Innavatsion texnologiyalar» tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?*a) Yangicha usullar

«Keys- stadi» - qaysi so‘zdan olingan va lug‘aviy ma’nosi?*a) Inglizcha so‘z bo‘lib, «case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq ma’nolarini beradi

«Keys-stadi» ning ma'nosi *a) inglizcha so‘z bo‘lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi

«Keys-stadi»metodining o‘ziga xosligi

*Real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi«Klaster» usulining mazmuni?*a) Tushunchalarni kengaytirish

«Pedagogik texnologiya tamoyillari» deganda nimani tushinasiz?*a) Me’yorlari, qoidalari, talablari

«Venn diagrammasi» metodining muhim xususiyati.*a) Umumiylikni aniqlash

«Дастурли ўқитиш» режасига асос солган олим *a) Б.Скиннер

«Кластер» усулининг мазмуни *a) Тушунчаларни кенгайтириш

0,2 mol KCl va 0,3 mol MgCl2 aralashmasidagi xlorning massa ulushi necha foiz (%) ga teng bo`ladi ? *a) 65

0,5 mol Na_2 CO_3 97 g suvda eritilishida hosil bo‘lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini (%)aniqlang *35,33%

0,5 mol asetilen va propin aralashmasi 0,8 mol kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan to’liq reaksiyaga kirishsa, shuncha miqdor aralashmadan necha gramm sirka aldegidi olish mumkin? *a) 13,2

0,5 mol metan bug‘i qizdirilgan mis (II) oksid ustidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan aldegid 40 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi formaldegid massa ulushini toping. *0,27

0,75 l azot(II)- oksid hosil bo`lishi uchun qancha mis nitrat kislotada eritilishi kerak?*a)3,2 g

0,76 g aralashma tarkibida 0,01 mol A va 0,02 mol B mavjud. Tarkibida 0,04 mol A va B saqlagan boshqa aralashma esa 0,8 g keladi. 1 mol A ning massasi qancha? *a) 12

0.2 mol kaliy permanganat parchalanganda 19,7 g kaliy manganat va 8,7 g marganes IV oksid hosil bo’lgan bo’lsa , ushbu reaksiyada hosil bo’lgan kislorodning massasini toping. *a) 3,2 g

1 g oddiy modda tarkibida 37,625·1021 ta atom bo`lib, 0,4667 l hajmni egallaydi. Shu moddaning formulasini toping.*a) O2

10 l havoda (n.sh.) 610-5 ml kripton bo`lsa 11016 ta kripton atomi necha litr havoda bo`ladi? *a) 62,5

11,2 g temir xlorda yondirilganda qancha xlor sarf bo`ladi?*a) 6,72 l

120 g 60% natriy ishqorining eritmasini neytrallash uchun qanday massadagi (g) sirka kislota kerak bo‘ladi? *108 g

130,4 g CaCO3 va MgCO3 aralashmasi qizdirilganda MgCO3 ning yarimi parchalandi, CaCO3 ning 3/4 qoldi. Natijada 108,4 g qoldiq qoldi. Hosil bo’lgan aralashmadagi CaCO3 massasini aniqlang. *a) 60

15–16 yashar o’quvchilarning matematik savodxonligi, o’qish va tabiatshunoslik sohasidagi savodxonligini baholashni amalga oshiradigan xalqaro tadqiqot markazini aniqlang? *a) PISA

16 g metan to`liq yonganda qancha hajm karbonat angidrid ajraladi? *a) 44,8 l

160 dan ortiq asar yozib “SHarq Arastusi” deb nom qazongan sharq allomasi kim?

*a) Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn O’zlug’ Tarxon Forobiy

17 gr no‘malum nitrat parchalanishidan rangsiz 2,24 l gaz hosil bo‘ladi. Nitratning formulasini toping?*a)

177,5 ml (p=1,2 g.ml) 40 % li Na2SO4 eritmasi tarkibida erigan moddaning massasini (g) aniqlang *85,2gr

1852 yilda ingliz kimyogari E. Franklend fanga qanday tushunchani kiritdi ? *a) valentlik

1868 yilda Nobel nimani kashf etgan?*a) Dinamit

1869 yil D.I.Mendeleev tomonidan ochilgan tarixiy kashfiyotlardan biri...b) Davriy qonun

1869-yilda D.I.Mendeleev davriy qonunni................ deb ta’rifladi.*a) oddiy moddalarning xossalari, shuningdek, elementlar birikmalarining shakl va xossalalari elementlarning atom og’irliklariga davriy ravishda bog’liqdir

Qanday texnologiya muammoli ta’lim texnologiyasi deb yuritiladi ?*a) Ta’lim oluvchilarda ijodiy izlanish, kichik tadqiqotlarni amalga oshirish, muayyan farazlarni ilgari surish, natijalarni asoslash, ma’lum xulosalarga kelish kabi ko’nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladigan ta’lim texnologiyalari;

1919 yilda E.Rezerford tomonidan amalga oshirilgan reaktsiyani ko’rsating ?

*a) 147N + 42He → 178O + 11H ;

1921 йилда Гарвард университетида амалий вазиятларни ўрганишларга қўллланилган ва бугунги кунда кенг тарқалган методи - *a) Кейс-стади методи

2 mol butanni oksidlab sirka kislota olish jarayonida necha litr kislorod sarf bo‘ladi? *a) 112

2 va 3 jihatlarni hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo‘yish uchun qo‘llaniladigan metod *Venn diagrammasi

2017 yil Nobel mukofoti kimyo bo’yicha sovrindorlari kimlar?

*a) Jak Debyushe, Ioaxim Frank va Richard Xenderson2018 – yilda kimyo fani bo’yich Nobel mukofoti kimlarga berildi? *a) F. Arnold , J. Smit , G . Vinter

2018-2021 yillarda O’zbekiston Res’ublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturi qachon va qaysi qaror asosida tasdiqlangan ? *a) 2018 yil 5-sentyabrda PQ-3931-sonli qaror asosida tasdiqlangan;

2018–2021yillarda O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturi nechta bo’limdan iborat ? *a) 5

2018yil Xalqaro Mendeleev olimpiadasi qaysi davlatda o‘tkazildi? *Minskda

2018-yilda kimyo fani bo’yicha nechta olim Nobel mukofotini olgan? *a) 3ta

20oC da 200 gr suvda 148gr kalsiy xlorid eritilganda to‘yingan eritma hosil bo‘lsa, shu tuzning 20oC dagi eruvchanlik koeffitsientini aniqlang. *74

22 g etanalni etanolga aylantirish uchun zarur bo‘lgan vodorodning hajmini (l) hisoblab toping?*a) 11,2

255 g toza propil spirti bilan natriy metalining necha grami reaksiyaga kirishadi? *a) 97,75g

2-xlor-3-metilpentanni qaysi spirtdan olish mumkin?*a) 3-metilpentanol-2

3 mol FeSO4 •7H2 O ni necha mol suvga aralashtirilsa, olingan eritmadagi vodorod atomlarining massa ulushi 9* *10-2 bo‘ladi? *87

3,9 g ishqoriy metall suv bilan ta’sirlashganda 1120 cm3 vodorod hosil bo’lgan. Metallni aniqlang *a) K

30,4 g etanol bilan propanol aralashmasiga natriy metali ta’sir ettirilganda, 6,72 litr gaz ajraldi. Boshlang’ich aralashmadagi C3N7ON massasini toping.*a) 12 gr

320 g bromdan qancha kaliy bromid olish mumkin?*a) 476 g

35,8 g marganes(II)b) nitratdagi modda miqdori necha mol? *a)0,2

36,5 g xlorid kislotadan qancha xlor olinadi?*a) 11,2 l

36g noma’lum ketonni spirt hosil bo‘lguncha qaytarish uchun 6,72 l (n.sh.da) vodorod kerak bo‘lsa, noma’lum ketonni toping? *etilpropil keton

392 g ortofosfat kislota olish uchun qancha kalsiy fosfat kerak?*a)620 g

4 pog’ona doirasida pog’onalar nomi:*a) “Tushuntirish”, “Nima qilish kerakligini ko’rsatib berish”, “Ko’rsatilgan tarzda qaytarish”, “Mashq qilish”

4 va 8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy fanlar sohasidagi savodxon-ligini baholashni amalga oshiradigan xalqaro tadqiqot markazini aniqlang?*a) TIMSS

42,8 g spirt va fenol aralashmasi natriy metali bilan reaksiyaga kirishganda 6,72 l (n.sh) gaz ajraldi. Shu aralashma 50g 16 % li natriy gidroksid bilan to’liq reaksiyaga kirishsa, dastlabki aralashmadagi spirtni aniqlang? *a) C3H7OH

50 g KNO_3 ni necha gramm suvda eritilganda 40% li eritma hosil bo‘ladi?*75 gr

54,Sulfat kislota ishlab chiqarish miqdori 2015- yilda qanchaga yetdi?*a) 1,32 mln. t

6,39 g marganets oksidi alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda, 1,806.1022 ta alyuminiy oksidi hosil bo`lsa, marganetsning qaysi oksidi qaytarilgan ?*a) MnO

Download 118.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling