Sultanova / sultanova malika umarbekovna / malika


Download 43.25 Kb.
Pdf ko'rish
Sana07.09.2020
Hajmi43.25 Kb.

B 00015388

Chilanzar district, Bunyodkor

street 27

Chilonzor tumani Bunyodkor

ko`chasi 27 uy

+998 71 276 8086

tgpu_info@edu.uz

www.tdpu.uzSULTANOVA /

SULTANOVA

MALIKA UMARBEKOVNA /

MALIKA

15.08.1996

41508966560044

2012 - 2015, Toshkent moliya va iqtisodiyot kolleji, K 254759 /

2012 - 2015, Tashkent College of Finance and Economics, K

254759

Bakalavr, 30.06.2020 / Bachelor, 30.06.2020

15.06.20205110100 - Matematika o‘qitish metodikasi / 5110100 -

Methodology of teaching mathematics

Matematika fani o'qituvchisi / Teacher of Mathematics

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti /

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Rus/RussianBakalavr / Bachelor

4 Yil / 4 Year

O‘rta (to‘liq) umumiy ta’lim yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi to‘g‘risidagi davlat tomonidan tasdiqlangan

namunadagi diplom va kirish sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘tish / Successful completion of state-approved diplomas

and entrance examinations for secondary (complete) general education or secondary special, vocational education

Kunduzgi / Full time education

5110100-Matematika o’qitish metodikasi bakalavriat ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta

maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadrlar tayyorlash

jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; ilmiy-tadqiqot institutlarida

ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish; ommaviy axborot vositalari, davlat boshqaruvi organlari,

boshqa davlat va nodavlat muassasalarida kasbiy faoliyat yuritish kabi kompleks masalalar majmuasini qamrab

oladi. Yuqorida keltirilgan kasbiy faoliyat sohalarining ta’lim jarayoni; o’qitishning pedagogik texnologiyalari va

metodlari; nazariy masalalari; o’qitish metodikasi; pedagogik texnologiyalar asosida o’quv mashg’ulotlarini

loyihalashtirish va tashkil etish, o’quv jarayonini boshqarish, shaxsiy va kasbiy axborot maydonini shakllantirish,

maktabdan tashqari ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonni tashkil etish; mos ixtisoslik bo’yicha ilmiy-tadqiqot,

ma’naviy-ma’rifiy targ’ibot ishlari jarayonlari ob’ektlarida umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim

muassasalarida matematika fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish; umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik

litseylar va kasb-hunar kollejlari, maktabdan tashqari muassasalarida; ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va

unga tenglashtirilgan lavozimlarda; mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning

tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo’lib; aniq va tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy-tadqiqot

tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib; mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va

ma’rifat markazlarida ishlash; ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning

didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishda faol qatnashish kabi kasbiy faoliyati turlari bilan

shug’ullanadi. / 5110100-Methods of teaching mathematics undergraduate education - subjects, tools, methods,

techniques of pedagogical activity used in the training of teachers in the field of undergraduate education for

general secondary schools, secondary special, vocational education institutions; engaging in scientific and

pedagogical research in research institutes; covers a range of complex issues such as the media, public

administration, professional activities in other public and non-governmental institutions. Theoretical issues of

education in the above areas of professional activity; teaching methods; design and organization of educational

activities on the basis of pedagogical technologies, management of the educational process, formation of personal

and professional information space, organization of pedagogical process in out-of-school educational institutions;

teaching mathematics in general secondary education, secondary special, vocational education institutions in the

established order in the objects of research, spiritual and enlightenment propaganda processes in the relevant

specialty; in general secondary schools, academic lyceums and vocational colleges, out-of-school institutions; in the

education system in the positions of head of the cabinet, laboratory assistant and equivalent; as a methodologist in

the ministries, its sectoral departments and institutions, providing education in relevant areas; as a junior

researcher in research organizations in the field of exact and natural sciences; work in local self-government

bodies and local centers of spirituality and enlightenment; in the field of production, pedagogy and technology of

vocational education, active participation in the development and implementation of didactic tools of teaching.


SULTANOVA MALIKA UMARBEKOVNA / SULTANOVA MALIKA

T/p

Fan (modul)ning nomi / Name of the course (module)

Soatlarning

umumiy

miqdori / Total

hours in the

curriculum

Baholash/Grade

(ball, reyting,

baho, kredit /

score, rating,

mark, credit)

1

O’zbekiston tarixi / History of Uzbekistan116

101.00 / 87

2

Huquqshunoslik. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi / Jurisprudence. Constitutionof the Republic of Uzbekistan

116


82.00 / 71

3

Falsafa / Philosophy148

102.00 / 69

4

Ma'naviyat asoslari. Dinshunoslik / Foundations of spirituality. Religious studies92

69.00 / 75

5

Madaniyatshunoslik / Cultural studies56

41.00 / 73

6

Iqtisodiyot nazariyasi / Economic Theory116

84.00 / 72

7

Sotsiologiya / Sociology56

36.00 / 64

8

Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar / National Ideology: Fundamental conceptsand Principles

60

49.00 / 829

Fuqarolik jamiyati. O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti /

Civil Society. Theory and Practice of Democratic Society Formation in Uzbekistan

112


79.00 / 71

10

Rus (o‘zbek) tili / Russian (Uzbek) language116

101.00 / 87

11

Chet tili / Foreign language360

269.00 / 75

12

Jismoniy madaniyat va sport / Physical Training and Sport236

184.00 / 78

13

Informatika va axborot texnologiyalari / Informatics and Information technology270

170.00 / 63

14

Fizika va astronomiya asoslari / Fundamentals of Physics and Astronomy324

205.00 / 63

15

Yosh fiziologiyasi va gigiyena / Age-related physiology and hygiene64

45.00 / 70

16

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish / Ecology and environmental conservation74

64.00 / 86

17

Ilmiy hisoblashlar / Scientific computing88

52.00 / 59

18

Umumiy psixologiya / General Psychology274

192.00 / 70

19

Umumiy pedagogika / General Pedagogy308

214.00 / 69

20

Matematik analiz / Mathematical analysis988

577.00 / 58

21

Algebra va sonlar nazariyasi / Algebra and number theory888

564.00 / 64

22

Geometriya / Geometry852

558.00 / 65

23

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika / Probability theory and mathematicalstatistics

96

65.00 / 6824

Matematikadan misol va masalalar yechish metodikasi / Method of solving examples and

tasks in mathematics

248


156.00 / 63

25

Matematikani o‘qitish texnologiyalari va loyihalash / Technologies of teachingmathematics and projection

144


101.00 / 70

26

Matematika o‘qitish metodikasi / Methodology of teaching mathematics390

254.00 / 65

27

Matematika fanini kasbga yo‘naltirib o‘qitish / Professionally-oriented math education96

74.00 / 77

28

Mutaxassislikka kirish / Introduction to Specialty130

95.00 / 73

29

Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari / Entertaining mathematics and olympiadtasks

70

53.00 / 7630

Xalqaro baholash dasturlari / Programs of international assessment

60

55.00 / 9231

Amaliy ingliz tili / Practical English language

74

44.00 / 5932

Hayot faoliyati xavfsizligi / Health and Life Safety

136

109.00 / 8033

Elementar matematikaning tanlangan boblari / Selected Chapters of Elementary

Mathematics

82

58.00 / 7134

Matematikaning tatbiqiy masalalari / Applied tasks of mathematics

54

39.00 / 7235

Matematik analizning elementar matematikaga tatbiqlari / Application of mathematical

analysis in elementary mathematics

50

49.00 / 98JAMI / TOTAL

7344

4990.00 / 67.95

Kurs ishlari / Coursework

1

Fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) / Interdisciplinary (general-professional andspecialized)

100


86

2

Matematika o‘qitish metodikasi / Methodology of teaching mathematics100

72

3Matematikani o‘qitish texnologiyalari va loyihalash / Technologies and design of

teaching mathematics

100

68

Malakaviy amaliyot / Qualification practice1

Malakaviy pedagogik amaliyot / Pedagogical qualification practice

100

80 / 80


Yakuniy davlat attestatsiyalari / Final state attestation

1

Chet tili / Foreign language100

78 / 78


2

Fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) / Interdisciplinary (professional and specialized)

100

100 / 100Bitiruv malakaviy ishi (magistrlik dissertatsiyasi) / Graduation qualification

work (master's) dissertation

Quyidagi baholash (reyting) tizimi qo‘llaniladi: "a’lo"(86-100 b.), "yaxshi"(71-85 b.), "qoniqarli"(55-70 b.), "qoniqarsiz"(55 baldan kam) .) O‘quv rejadagi fanlarning 75% "a’lo",

qolganlaridan "yaxshi", yakuniy davlat attestatsiyadan "a’lo" baho olganlarga "imtiyozli" diplom beriladi. / The following grading system is used: “excellent”( 86-100 s.) , “good”

(71-85 s.) ,"satisfactory"(55-70 s.) ,"unsatisfactory or fail" (less than 55 s). Degree with Honours is awarded to those having completed the programme with no less than 75 percent

/

Berilgan mutaxassislik magistraturada o‘qishni davom ettirish imkoniyatini beradi / The qualificationconferred gives the right to continue education in Master's programme

Berilgan mutaxassislik ta’lim darajasi va malakaga muvofiq kasbiy faoliyat yuritish(ishga joylashish) huquqini beradi. / The

qualification conferred gives the right to be employed in positions according to the level of education and qualification

2014-yil 25 iyundagi OT №000082 seriyali Toshkent davlat pedagogika universitetining akkerditatsiyasi haqidagiguvohnoma / Certificate of accreditation of Tashkent State Pedagogical University, series OT №000082, June 25, 2014

B 00015388

UMAROV ALISHER YUSUBJANOVICH

403

30.06.2020

Download 43.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling