Tadbirlar. Shamollatish


Download 461.85 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.12.2020
Hajmi461.85 Kb.
#163287
Bog'liq
2- амалиёт ХФХ
98, Untitled 2, Jahon xo'jaligi integratsion jarayonlar savol-javob., Botanika. 5-sinf (2015, O'.Pratov, A.To'xtayev), 6-7 SINF, 1 sinf matematika 2 soni 1-chorak, KImyo, KImyo, Til bayramiga senariylar to’plami 1-boshlovchi, ustoz otangdek ulug mavzusida dars i, ustoz otangdek ulug mavzusida dars i, ustoz otangdek ulug mavzusida dars i, ustoz otangdek ulug mavzusida dars i, ustoz otangdek ulug mavzusida dars i

2 -Amaliy mashg‘ulot 

 

NORMAL METEOROLOGIK SHAROITLARNI TA’MINLOVCHI CHORA-TADBIRLAR. SHAMOLLATISH 

 

Ishlab  chiqarish  xonalarida  normal  sanitar-gigienik  va  meteorologik  sharoitlarni ta’minlovchi muhim vositalardan biri bu shamollatishdir. Gaz, bug‘, chang va issiqlikning ajralib 

chiqishi  vaqtida  shamollatuvchi  havoning  katta  xajmida  ularning  suyultirilishi,  odatda  normal 

sanitra-gigienik  sharoitlarni  ta’minlamaydi.  Ishlab  chiqarish  xonalaridagi  havo  muhitini 

sog‘lomlashtirishning asosiy chora-tadbirlari bu - apparaturalarni germitiklash, yopmq transport 

vositalarini  qo‘llash,  suyuqliklarning  bug‘lanish  yuzalarini  va  chang  chiqishi  mumkin  bo‘lgan 

joylarni  to‘liq  berkitish,  changlanuvchi  materiallarni  namlash  kabilardir.  Konveksion  va 

nursimon  issiqlik  ajralish  manbalarini  izolyasiyalab,  ekranlar,  shitlar,    suvli  yoki  g‘avoli 

chodirlar bilan yopiladi. 

Havo  almashinishininsh  tashkil  etilishiga  ko‘ra  shamollatish    umumiy  almashinishli, 

joydagi  va  murakkab  turlarga  ajratiladi.  Umumiy  almashinishli  shamollatishda  havo 

almashinishi  xonaning  to‘liq  xajmi  bo‘ylab  bo‘lib  o‘tadi.  Bu  turdagi  havo  almashinishini  oz 

miqdordagi  zaxarli  moddalar    butun  xona  bo‘ylab  bir  tekis  tarqalgan  vaqtlarda 

qo‘llaniladi.ajralib  chiqqanda    Joyidagi  shamollatitishni  zaharli  ajralma  (gaz,  bug‘,  chang, 

ortiqcha  issiqlik)  larni  ular  hosil  bo‘lgan  joyidan  so‘rib  olish  va  xonadan  chiqarib    yuborish 

uchun qo‘llaniladi. Murakkab tizimda esa bir vaqtning o‘zida ham umumiy almashinishli, ham 

joyidagi  shamollatishni  birgalikda  qo‘llanishni  nazarda  tutiladi.  Joyidagi  shamollatishni 

uskunalariga  va  ekspluatatsiya  qilinishiga  oz  miqdordagi  xarajatlar  sarflanadi.  Havo  siljishi 

usuliga  ko‘ra  shamollatish  tabiiy  va  mexanik  turlarga  bo‘linadi..  Tabiiy  shamollatishda  havo 

issiqlik  bosimi  yoki  shamol  ta’siri    kabi  tabiiy  faktorlar  ta’siri  ostida  siljiydi.  Mexanik 

shamollatishda  havo  ventilyatorlar,  ejektorlar  va  x.k.lar  yordamida  siljiydi.  Tabiiy  va  sun’iy 

shamollatishlarning uyg‘unlashuvi  shamollatishninig aralash tizimini yuzaga keltiradi.  

SHamollatishning maqsadiga ko‘ra, ya’ni havoning xonaga uzatilishi (oqib kelishi) yoki 

chiqarib  yuborilishi  (chiqarilishi)ga  ko‘ra  shamollatish  oqib  kiradigan  yoki  chiqarib yuboriladigan deb ataladi. Bir vaqtning o‘zida havoni  oqib kiradigan va chiqarib yuboriladigan 

shamollatishni oqib kiruvchi-chiqarib yuboriluvchi shamollatish deb ataladi. Ishchi zonaga katta 

miqdordagi zaxarli va portlashga xavfli moddalarni to‘satdan tashlanishi mumkin bo‘lgan ishlab 

chiqarish xonalarida  avariyaviy  shamollatish ko‘zda tutiladi.  

Xonadagi  havoning  tabiiy  harakati uning xona tashqarisidagi  va ichidagi  zichliklarining 

orasidagi farq  (issiqlik bosimi) natijasida, shuningdek, binoning shamolga qaragan va shamolga 

qarshi tomonlaridagi   tashqi havoning bosimlari farqi ta’siri ostida  yuzaga keladi. (1 rasm).  

Tabiiy  shamollatish  mexanik  shamollatishga  qaraganda  birmuncha    arzonroq,    chunki 

havoning katta xajmi  xonaga ventilyatorlar va xavouzatgichlar yordamisiz uzatiladi va chiqarib 

yuboriladi. SHamollatish  so‘rib chiqaruvchi kanallar, darchalar  orqali amalga oshiriladi.   

1 rasm. Binoni tabiiy shamollatish sxemasi: 

a – shamol bo‘lmaganda: b – shamol bo‘lganda: 1- so‘ruvchi va oqib kiruvchi teshiklar ; 2 – 

issiqlik ajratib chiqaruvchi  agregat; 3 - aeratsion fonar  

Tabiiy shamollatish tashkiliy va notashkiliy xarakterga ega bo‘lishi mumkin. Notashkiliy shamollatishda  havo  xonaga  binoning  tashqi  to‘siqlarining  zichlanmagan  joylari  (infiltratsiya, 

singish) orqali, shuningdek, hech qanday sistemasiz ochiladigan darchalar, derazalar orqali kiradi 

va undan chiqib ketadiva Agar havo oqimlari yo‘nalishi  va havo almashinish  maxsus qurilmalar  

yordamida    rostlab  turilsa  bunday  shamollatish  tashkiliy  shamollatish  hisoblanadi. 

Havoalmashinishning  tabiiy  tashkiliy  tizimini    aeratsiya  deb  ataladi.  Agar  aeratsiyalashni 

rostlash  va  hisoblash  oson  kechadigan  bo‘lsa,  u  holda  amaliy  jihatdan  infiltratsiyani  rostlash 

shart emasdir, tabiiy shamollatishni hisoblashda esa uni hisobga olmasa ham bo‘laveradi. Odatda 

aeratsiyalash  sezilarli  darajada  issiqlik  ajralib  chiqadigan  sexlarda  qo‘llanid\ladi.  Tabiiy 

shamollatishning  kamchiligi  shundaki,  unda  xonaga  oqib  kiradigan  havo  avvaldan 

tozalanmasdan  va  isitilmadan  kirib  keladi,  chiqib  ketadigan  havo  esa,  chiqindilardan 

tozalanmaydi  va  tashqaridagi  havoni  ifloslantiradi.  Bundan  tashqari,  tashqaridagi  havo 

temperaturasining  ko‘tarilishi,  ayniqsa,  shabadf  esmaydigan  ob-havo  natijasida  aeratsiyaning 

samaradorligi birmuncha  pasayib ketadi.   

Ish  zonasidagi  havo  muhitining  talab  etilgan  parametrlarini  ta’minlash  uchun    zarur 

bo‘lgan havo miqdorini quyidagi xonalar uchun aniqlanadi: 

a) yaqqol ortiqcha issiqlikka qarab - issiqlik ajratib chiqaradigan xonalar uchun ; 

b)  ish  zonasidagi  yaqqol  ortiqcha  issiqlik,  namlik  va  yashirin  issiqlikka  qarab,  zarurat 

tug‘ilganda yuqorigi zonani tekshirilgan holda – issiqlik va namlik ajratib chiqaradigan xonalar 

uchun; 

v)  chegaraviy  konsentratsiyalargacha  suyultirish  shartlaridan  kelib  chiqib,  ish  zonasiga kelib tushadigan zaxarli moddalar miqdoriga qarab – gaz ajratib chiqaradigan xonalar uchun. 

Xonadagi  havo  almashinishini  xarakterlovchi  asosiy  ko‘rsatkich  bu  –  havo  almashinish 

karraliligidir. Almashinish karraliligi K deganda, xonadan chiqib ketayotgan havo xajmi W m

3

/s ning xona xajmi  V

p

 , m

tushuniladi.   

K  = 


п

V

W

 

bu yyerda  K – havo almashinish karraliligi, s-1

;   


      W – xonani shamollatish uchun havo xajmi, m

3

/s;        Vp – xona xajmi, m

3 

Ko‘pgina  kimyoviy  ishlab  chiqarish  korxonalari  uchun  texnologik  jarayonlarni  normal 

olib borilganda  K  3 dan 10gacha oraliqlarda o‘zgaradi. 

Zaharli mahsulotlar konsentratsiyasi bo‘yicha hisoblash. Ishlash xonasidagi umumiy 

almashinish orqali shamollatish bilan havoni almashtirish uchun zarur bo‘lgan havoning minimal 

miqdori quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi: 

 

 

bu yerda W – xonadan so‘rib chiqarilayotgan havo xajmim

3

/s; 

      q  –  ishlash  xonasida  ajralib  chiqayotgan  zaxarli  moddalar  (joydagi  so‘rib  chiqariladigan 

havodan tashqari) miqdori , kg/s;      S

D

  –  sanitar  normalar  bo‘yicha  zaharli  moddalarning  chegaraviy  mumkin  bo‘lgan  tarkibi, 

mg/m

3

; 

    S

0

 – uzatilayotgan “sof” havodagi zaharli moddalar tarkibi, mg/m

3

 

So‘rib  chiqarilayotgan  tashqi  havodagi  zaharli  moddalar  tarkibi  (zavodning  havo basseyniga  texnologik  va  shamollatish  gazlarini  chiqarib  tashlash  hisobiga)  ularning  ishlash 

xonasidagi  chegaraviy  mumkin  bo‘lgan  havo  konsentratsiyasining  30%  idan  oshmasligi  shart. Mana shu konsentratsiyadan oshib ketgan hollarda shamollatuvchi havoni maxsus tozalash talab 

etiladi. 

         Yuqorida keltirilgan formuladan foydalanish uchun ishlash xonasiga jixoz va uskunalardan 

ajralib chiqadigan zaharli moddalar miqdorini (d) bilish zarur. Uni tahlillar yordamida va so‘rib 

chiqarilayotgan  havo  xajmini  o‘lchash  yo‘li  bilan    aniqlash  mumkin.  Taqriban  uni  jixoz  va 

uskunalarning germetiklik darajasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar asosida hisoblab topiladi: 

 

 

bu yerda  

 – jixozva uskunalar nozichligi tufayli ajralib chiqadigan modda miqdori , kg/ch;  

  n – sinash vaqtida qabul qilingan, 1 soat davomidagi zichlikning yo‘qotilishi  %; 

  η – uskunaning holatiga bog‘liq holda qabul qilingan zahira koeffitsienti (η = 1 - 2);   R- uskunadagi ishchi bosimkgs/sm

2

;        

  R

0

 –xonadagi bosim, kgs/sm

2

 (Ro=1); 

  V

a

 –sexdagi barcha uskuna va kommunikatsiyalarning ichki summar xajmi, m.    ρ- uskuna va jixozlardan ajralib chiqadigan bug‘ yoki gazlarning zichligi, kg/m

3

 

Agar  jarayonlar  butkul  yopiq,  germetik  jixoz  va  uskunalarda  olib  borilayotgan  bo‘lsa, (masalan  ammiakni  sintez  qilishda,  kauchukni  sintez  qilishda  va  h.k.)  keltirilgan  formuladan 

formuladan foydalanish mumkin. 

N.  N.  Repin    jixoz  va  uskunalardan  gazlarning  yo‘qotlishini  adiabatik  oqimlarning 

o‘zgartirilgan formulasi bo‘yicha hisoblashni amalga oshirishni taklif qildi:  

bu yerda  

      q – uskuna va jixozlarning nozichligi tufayli ajralib chiqadigan modda miqdori, kg/s; 

      η - uskunaning holatiga bog‘liq holda qabul qilingan zahira koeffitsienti (η = 1 - 2); 

      s– jixoz ichidagi bosimning sizib chiqishga bog‘liqligini xarakterlovchi                   koeffitsient;        

Va

 

- sexdagi barcha uskuna va kommunikatsiyalarning ichki summar xajmim3      M – molekulyar og‘irlik, g/mol

      T – uskunadagi gazning absolyut temperaturasi, K

 

Quyida koeffitsientining qiymatlari keltirilgan 

Ishchi bosim, kgs/sm2

    kamida 2              2         7         17        41       161        401       1001  

s koeffitsienti......                      0,121     0,166  0,182   0,189   0,152    0,298    0,297    0,370 

 

Apparaturadan  atrof-muhitga  mahsulot  yo‘qotilishini    ishlab  chiqarish  jarayonining moddiy balansidan kelib chiqiib taxminan aniqlash mumkin. Mahsulot yo‘qotilishining umumiy 

summasini  bilgan  holda  yuvuvchi  suvlar  ,  tutun  gazlari    va  boshqalar  bilan  birgalikda 

yo‘qotilgan  mahsulotni  aniqlash  mumkin;  umumiy  yo‘qotilishlar  summasi    va  sanab  o‘tilgan 

yo‘qotlishlar  orasidagi  farq    atrof  muhitdagi  yo‘qotishlarni  tashkil  etadi.  Amaliy  yo‘qotishlar 

ko‘rsatkichlari bo‘yicha germetiklash va yaxshi xizmat qilish vaqtida nasoslarning salniklaridagi 

yo‘qotishlar    soatiga  100  g  engil  uchuvchan  mahsulotlarni,  kompressorlarniki  250-400  g/s  ni 

tashkil qiladi.  

Ortiqcha  namlik  bo‘yicha  hisoblash.  Suv  bug‘larini  yo‘qotish  uchun  zarur  bo‘lgan 

havo xajmi  Wp

 (m

3

/s), quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi : 

 


 

bu yerda G – xonada ajralib chiqayotgan namlik miqdori, kg/s;               du – ishlab chiqarish xonasidan chiqib ketayotgan havoning namlik miqdorig/m

3              dp

 – xonaga kirayotgan havoning namlik miqdori ,  g/m

3

 

 qiymatini ushbu formuladan topiladi: 

 

 

bu yerda  F – bug‘lanayotgan suyuqlik yuzasi   (vanna oynalari, xo‘l pol va h.k.), m

2

;         a – atrof muhitning gravitatsion qo‘zg‘aluvchanlik faktori ( tablits bo‘yicha);  

      r

1

  –  berilgan  temperaturada  suv  bug‘larining  to‘yinish  darajasiga  to‘g‘ri  keladigan  atrof 

havodagi suv bug‘lari qayishqoqligi , mm.sim. ust.;       r

2

  –  bug‘lanayotgan  suyuqlik  yuzasi  temperaturasida    xonadagi  havoni  to‘yintiruvchi  suv 

bug‘larining qayishqoqligi, mm.sim.u st.;         V 

 bug‘lanish manbasi ustidagi havo harakati tezligi, m/sek. 

 

Havoni yo‘nalituvchi harakati bo‘lmagan vaqtda konvektiv oqimlar tezligini  V=0,1 - 0,3 m/sek  deb qabul qilinadi

 

1 jadval Atrof muhitning gravitatsion qo‘zg‘alishi faktori qiymatlari (a) 

 

Temperatura, 

°S 

30 


gacha 

40 


50 

60 


70 

80 


90 

100 


a 

0,022 


0,028 

 

0,033 0,037 

0,041 


0,046 

0,051 


0,06 

 

Ortiqcha  issiqlik  ajralishi  bo‘yicha  hisoblash.  Ortiqcha  issiqlikni  chiqarib  tashlash 

uchun zarur bo‘lgan havo xajmi, issiqlik balansi bo‘yicha aniqlanadi:   

bu yerda Qizb 

xonadan chiqarib yuborilishi kerak bo‘lgan ortiqcha issiqlik miqdori, kkal/s; 

      ∑Qpr.

 – turli manbalardan xonaga kirib keladigan issiqlik , kkal/s;       ∑Q

r

  -  sarflanadigan    (bino  devorlarida  yo‘qotiladigan  va  isitilgan  materiallar  bilan  birga 

ketadigan )issiqlik, kkal/s. 

 

∑Qpr

  ni    aniqlash  vaqtida  (issiqlik  kirishi)isitilgan  uskunalar,  pechlar,  truboprovodlar, 

issiq materiallar va mahsulotlar orqali, binoning quyosh  radiatsiyasi tufayli isishi orqali xonaga 

beriladigan issiqlikni hisobga olish zarur. Xonada sarflanadigan mexanik ishning o‘tishi va elektr 

energiyasi  natijasida    hosil  bo‘ladigan  issiqlik  ham  issiqlikning  kirishi  hisoblanadi.  Elektr 

energiyasidan  foydalanish  natijasida  hosil  bo‘ladigan  issiqlik  miqdorini  quyidagi  formuladan 

hisoblanadai: 

 

bu  yerda  Qel

.  –  elektr  energiyasining  issiqlik  energiyasiga  o‘tishi  natijasida  ajralib  chiqadigan 

issiqlik miqdori, kkal/s;      N – elektr dvigatelining umumiy o‘rnatilgan quvvati , kvt; 

    η| - elektr energiyasining issiqlik energiyasiga o‘tish  koeffitsienti  (mexanik energiya orqali). 

Ko‘pgina  mexanizmlar  uchun    (valetslar,  aralashtirgichlar,  kompressorlar)  bu    koeffitsient 

taxminan  0,9ga  teng;  ko‘targichlar  va  nasosolar  uchun    -  0,1-  0,2;  ventilyatrlar  uchun  -  0,4; 

yoritilish vaqtida  - 0,92-0,97;      φ  – foydalanish  koeffitsienti      (o‘rnatilgan quvvatni  yuklantirish),  o‘rtacha    0,7-  0,8  ga teng 

deb qabul qilinadi; 

     β- mexanizmlarning bir vaqtda ishlash  koeffitsienti.  

 

1  kishidan  ajralib  chiqadigan  issiqlik  miqdori      75-120  kkal/s  ni  tashkil  qiladi.  Issiqlikning  umumiy  sarfi  ∑Q

pr

  ni  aniqlash  vaqtida    ishlab  chiqarish  mahsulotlari  bilan,  oqova 

suvlar bilan,  tutun  gazlari bilan chiqib ketayotgan issiqliklar hisobga olinadi;  sovuq vaqtida – 

bino  orqali  bizni  o‘rab  turgan  atmosferaga  yo‘qotilayotgan  issiqlik  xam  hisobga  olinadi. 

Ortiqcha issiqlik miqdorini bilgan holda ushbu issiqlikni chiqarib yuborish uchun zarur bo‘lgan 

havo xajmini quyidagi formula orqali aniqlash mumkin :  

bu yerdagde Wt 

– ortiqcha issiqlikni olib tashlash  uchun zarur bo‘lgan havo xajmi, m

3

;

        

Q

izb

 -  ortiqcha issiqlik miqdori, kkal/ch;      s – havoning issiqlik sig‘imi (0,24), kkal/(kg • grad);  

     ρ – havoning zichligi, kg/m

3     t

–  xonadan  chiqib  ketayotgan  havo  temperaturasi,  uni  ishchi  zonaning  havosi 

temperaturasiga  teng  deb  qabul  qilinadi  t

r

,  havoni  yuqorigi  aeratsion  fonusi  orqali  chiqarib 

yuborilishi vaqtida esa: 

 

 

bu yerda t

r

 – ishchi zonaning havosi temperaturasi; 

       - temperatura  gradienti, u 0,5 - 1,5° S ga teng;       h – fonusgacha bo‘lgan balandlik, m; 

      t

r

  –  xonaga  kiradigan  havoning  temperaturasi  (o‘rtacha  belgilangan  joyning  yoz  kunidagi 

soat 13 da o‘lchangani olinadi), ° S. 

 

Qish  vaqtida  etishmaydigan  issiqlikning  o‘rnini  to‘ldirish  uchun  zarur  bo‘lgan  isitilgan havo miqdori xam xuddi shu formula bo‘yicha hisoblanadi. 

Yilning  sovuq  vaqtida  issiqlikni  tejash  maqsadida,  oqib  kiradigan  shamollatishni 

qo‘llanilganda,    so‘rib  olingan  issiq  havoning  bir  qismidan  foydalaniladi.  Havoning  bunday 

retsirkulyasiyasiga,  xonada  chegaraviy  mumking  bo‘lgan  konsentratsiyadan  0,1  mg/l  kam 

bo‘lgan zaharli mahsulotlar mavjud bo‘lgan vaqtda, yong‘inga xavflilik kategoriyasi bo‘yicha A 

va B kategoriyalarga taalluqli korxonalarda va portlashga xavfli chang yoki  o‘tkir hid mavjud 

bo‘lgan  vaqtlarda  yo‘l qo‘yilmaydi. 

 

№ 2.1  MASALA  

 

Agar  moddaning chegaraviy mumkin bo‘lgan konsentratsiyasi SD

, mg/m


3

, uzatilayotgan 

sof  havodagi  zaharli  moddalar  miqdori   

 

So

,  mg/m


  ma’lum  bo‘lsa,  xajmi  V

p,

,  m


bo‘lgan 


xonadagi  havo  almashinish  karraliligi  K    hisoblansin.  Bir  soat  davomida  uskunalarning 

germetikligini  yo‘qotishi   n, %,  zahira koeffitsienti  η qiymatiga  mos  keladi,  uskunadagi  ishchi 

bosim r, kgs/sm

2

, xonadagi bosim r0

=1, kgs/sm

 deb qabul qilingan, sexdagi barcha uskuna va kommunikatsiyalarning  ichki  summar  xajmi    V

a

,  m3

.  Uskunalardan  ajralib  chiqayotgan  bug‘ 

yoki gazlarning zichligi  ρ, kg/m

3№ 2.2 MASALA  

 

  Agar  bug‘lanayotgan  suv  yuzasi  maydoni  F,  m

2

,  bug‘lanayotgan  manba  ustidagi  havo harakati tezligi V, m/s, atrofdagi havoning suv bug‘lari bosimi r

1

 mm. sim. ust., xonadagi havoni to‘yintiruvchi  suv  bug‘lari  bosimi    r

2

  mm.  sim.  ust    ma’lum  bo‘lsa,  Vp,

,  m


3

  xajmli  ishlab 

chiqarish  xonasidagi  ortiqcha  namlikni  yo‘qotish  uchun,  havo  almashinish  karraliligi 


hisoblansin. Xonadan chiqarib yuborilayotgan havodagi suv bug‘lari miqdori  d

ch

, g/m3

. Xonaga 

kirayotgan havodagi suv bug‘lari miqdori  d

k

, g/m3№ 2.3 MASALA   

 

 

Ortiqcha  issiqlik  ajralib  chiqishi  bo‘yicha    havo  almashinish  karraliligi  Vp

,  m


3

 

hisoblansin.  Turli  manbalardan  xonaga  kirib  keladigan  issiqlik  ∑Qpr

,  kkal/ch;,    bino  devorlari 

orqali  yo‘qotiladigan  va  isitilgan  materiallar  bilan  birgalikda  ketadigan  issiqlik    ∑Q

r

  ,  kkal/ch, 

havo  zichligi  ρ,    kg/m

3

,  ortiqcha  issiqlikni  yo‘qotish  uchun  zarur  bo‘lgan  havo  xajmi,  Wt

m

3  ortiqcha  issiqlik  miqdori

 

,  Qizb

  kkal/ch.  Xonadan  chiqib  ketayotgan  havo  temperaturasi  ishchi 

zonasidagi  havo  temperaturasi  t

o

S  ga  teng  deb  qabul  qilinadi,  yuqorigi  aeratsion  fonus  orqali havoni chiqarib yuborish vaqtidagi temperatura - t

u

 o

S. .

 

 2.1 masala uchun variantlar 

 

№ S

Dmg/m

S0

mg/m3

 

n, % r, 

kgs/sm


V

amρ, 

kg/ m


V

pmT, 

oM, 

g/mol 


1. 

100 


20 0,792 


1600 

25 


58,08 

2. 


20 17 

0,879 10000 

20 


78,12 

3. 


60 

10 


0,5 

41 


17 

0,660 


2000 

25 


86,18 

4. 


40 

0,7 161 

12 


0,714 

15000 


23 

76,14 


5. 

20 


1,2 


0,79 1000 

24 


84,17 

6. 


10 

0,7 12 


1,263 

1600 


25 

74,12 


7. 

50 


17 10 

0,83 


1500 

20 


86,18 

8. 


70 

1,1 41 

13 


0,714 

17000 


22 

76,14 


9. 

100 


10 

161 15 

0,879 


20000 

20 


84,17 

10. 


20 

16 
0,714 

1200 


25 

74,12 


11. 

30 


15 

0,5 


0,79 1100 

26 


86,18 

12. 


50 

10 


17 


15 

1,263 


1900 

25 


76,14 

13. 


60 17 

10 


0,83 

1600 


20 

84,17 


14. 

40 


41 15 

0,714 


2000 

22 


58,08 

15. 


50 

1,2 161 

14 


0,879 

17000 


20 

78,12 


16. 

40 


0,7 


10 


0,714 

1500 


25 

86,18 


17. 

31 


15 0,79 


1200 

26 


76,14 

18. 


30 

11 


0,25 

17 


15 

0,879 


2000 

25 


58,08 

19. 


110 

30 


14 0,660 

1900 


20 

78,12 


20. 

27 


0,2 


17 

10 


0,714 

1400 


25 

86,18 


 

 

2.2 uchun variantlar   

№ 

F, m2

 

v, m/s 

r

1

 mm. rt.st. 

r

2mm.rt.st. 

d

ch

, g/m3

 

dk

, g/m


3

 

Vp,

, m


3

 

T, o

1. 45 

0,1 


750 

760 


17,05 

12,87 


660 

25 


2. 

20 


0,2 

740 


760 

13,11 


11,05 

700 


60 

3. 


45 

0,3 


720 

740 


17,25 

13,09 


560 

30 


4. 

0,3 750 

760 


23,11 

20,1 


80 

40 


5. 

0,3 740 

750 


17,05 

15,6 


140 

25 


6. 

15 


0,3 

720 


730 

23,11 


15,78 

120 


25 

7. 


30 

0,1 


730 

750 


30,64 

25,6 


580 

50 


8. 

50 


0,1 

710 


720 

17,25 


15,7 

250 


25 

9. 


49 

0,15 


750 

760 


23,11 

20,1 


700 

30 


10. 

35 


0,1 

740 


750 

17,05 


14,78 

450 


40 

11. 


10 

0,2 


720 

740 


13,11 

11,05 


140 

60 


12. 

25 


0,3 

730 


760 

17,25 


13,09 

120 


25 

13. 


22 

0,1 


710 

720 


23,11 

20,1 


580 

30 


14. 

40 


0,1 

750 


760 

17,05 


15,6 

250 


40 

15. 


28 

0,15 


740 

750 


23,11 

15,78 


700 

50 


16. 

12 


0,2 

720 


750 

13,11 


11,05 

660 


30 

17. 


50 

0,1 


750 

760 


17,25 

13,09 


700 

60 


18. 

49 


0,2 

740 


750 

23,11 


20,1 

560 


40 

19. 


35 

0,3 


720 

740 


23,11 

20,1 


660 

50 


20. 

10 


0,3 

750 


760 

17,05 


14,78 

700 


30 

 

2.3 masala uchun variantlar  

№ 

∑Qpr

kkal/chas ∑Q

rkkal/chas

 

ρ,   kg/m

h, m t

po

tr

oS

 

Vp

,  


m

1. 250 

150 


1,29 

20 25 

50 


2. 

200 


150 

1,29 


25 


30 

40 


3. 

250 


100 

1,29 


10 

30 


35 

50 


4. 

250 


150 

1,29 


25 


35 

60 


5. 

300 


200 

1,29 


20 


25 

50 


6. 

200 


150 

1,29 


25 


35 

30 


7. 

250 


200 

1,29 


20 


25 

50 


8. 

200 


150 

1,29 


20 


25 

50 


9. 

250 


100 

1,29 


20 


25 

60 


10. 

250 


150 

1,29 


25 


30 

45 


11. 

400 


250 

1,29 


10 

20 


25 

50 


12. 

250 


150 

1,29 


30 


35 

50 


13. 

250 


150 

1,29 


25 


30 

70 


14. 

250 


150 

1,29 


25 


35 

50 


15. 

250 


150 

1,29 


20 


25 

60 


16. 

200 


150 

1,29 


25 


35 

50 


17. 

250 


100 

1,29 


10 

20 


25 

30 


18. 

200 


150 

1,29 


30 


35 

50 


19. 

300 


150 

1,29 


20 


25 

50 


20. 

350 


150 

1,29 


30 


35 

60 


 

Savollar: 

 

1.Mehnatning gigienik sinflanishi asosida nima yotadi va qanday qilib unga   muvofiq ravishda mehnat sharoitlari va xarakteri differensiyalanadi? 

2. Siz shamollatishning  qanday turlarini bilasiz? 

3. Ishlab chiqarish xonalaridagi havo almashinish karraliligi deganda nimani tushunasiz? 

4.  Insonlarni  zaharli  gaz  va  changdan  himoyalovchi  qanday  individual  himoya  vositalarini 

bilasiz va  ularni qanday sharoitlarda qo‘llaniladi? 

 

 Download 461.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling