Tasdiqlayman” Direktor o‘rinbosari Qarshiyev Z. A. Muxammad al-Xorazmiy nomidagi tatu samarqand filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakultetining 2019-2020 o‘quv yili 6-semestri uchun darsjadval I


Download 68.46 Kb.
Sana13.05.2020
Hajmi68.46 Kb.
#105567
Bog'liq
3-курс дар жадвал 17.02.2020


TASDIQLAYMAN”

Direktor o‘rinbosari _____________ Qarshiyev Z.A.

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakultetining 2019-2020 o‘quv yili 6-semestri uchun

D A R S J A D V A L I (2020yil______dan________________gacha muddatga)303-guruh (TT.uzb)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

304- -guruh (TT.uzb)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

305-guruh (TT.uzb)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

Душанба

1

A X B O R O T V A K O D L A S H N A Z A R I Y A S I (M)

Kilichov J.

B.300

2

Axborot va kodlash nazariyasi (a/l) toq/juft

Kilichov J.

B.107

Pedagogika. Psixologiya (c)

Usmonov A.

B.204

Simsiz aloqa tiz. (a/l) toq/juft

Jumaboyev T.

B.105

3

Pedagogika. Psixologiya (c)

Usmonov A.

B.204

Simsiz aloqa tiz. (l)

Jumaboyev T.

B.105

Mikroprotsessor (a)

Saidov O’.

B.107

4
Сешанба

1

M A L U M O T U Z A T I SH T A R M O Q L A R I VA T I Z M L A R I (M)

Bolbekov M.

B.300

2

Murabbiylik soati

Nurmurodov J.

B.111

Axborot va kodlash nazariyasi (a/l) toq/juft

Kilichov J.

B.101

Murabbiylik soati

Bolbekov M.

B.100

3

Optik aloqa tizmlari (a/l) toq/juft

Nizomov A.

B.100

Murabbiylik soati

Amonov A.

B.107

Pedagogika. Psixologiya (c)

Usmonov A.

B.204

4
Чоршанба

1

M I L L I Y G’ O Y A.

I L M I Y T A T Q I Q O T M E T O D. ( 9-xaftadan)

Isxakova S.

Abdukarimov A.

B.300

2

Simsiz aloqa tizimlari. (a/l) toq/juft

Mirzaqulov X.

B.105

Simsiz aloqa tizimlari. (a/l) toq/juft

Kilichov J.

B.107

Optik aloqa tizmlari (a/l) toq/juft

Nizomov A.

B.108

3

O P T I K A L O Q A T I Z M L A R I (M)

Nizomov A.

B.300

4
Пайшанба

1

P E D A G O G I K A . P S I X O L O G I Y A (M)

Musinov S.

B.300

2

C H E T T I L I

Toirova D B.204 Xalilova E. B.100 Kabilova G.102
3

T A R M O Q N I D A S T U R L A SH A S O S L A R I (M)

Nurmurodov J.

B.300

4
Жума

1

M I K R O P R O T S E S S O R L A R (M)

Bekmurodov D.

B.300

2

A X B O R O T V A K O D L A SH N A Z A R I Y A S I (M)

Kilichov J.

B.300

3

Simsiz aloqa tizm.(m)

Mirzaqulov X

B.108

S I M S I Z A L O Q A T I Z M L A R I (M)

Jumaboyev T.

B.301

4
Шанба

1

Miliiy g’oya (c)

Isxakova S.

B.102

Ma’lumotlar.uzatish.tar. (a/l) toq/juft

Bolbekov M

B.107

Axborot va kodlash nazariyasi (a/l) toq/juft

Kilichov J.

B.108

2

Mikroprotsessor (a)

Saidov O'.

B.107

Miliiy g’oya (c)

Isxakova S.

B.102

Malu.uzat.tar. (a/l) toq/juft

Bolbekov M.

B.105

3

Ma’lumotlar.uzatish.tar. (a/l) toq/juft

Bolbekov M

B.105

Mikroprotsessor (a)

Saidov O’.

B.108

Miliiy g’oya (c)

Isxakova S.

B.301

4

O‘quv uslubiy bo‘limi boshlig‘i Axmedjanov A.R. Fakultet dekani Narzullayev U.X.

TASDIQLAYMAN”Direktor o‘rinbosari __________Qarshiyev Z.A.

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakultetining 2019-2020 o‘quv yili 6-semestri uchun

D A R S J A D V A L I (2020yil______dan________________gacha muddatga)
301-guruh (AKTKT.uzb)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

307-guruh (AX.uzb)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

Душанба

1

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (l)

Jiyanov O.

B.204

Kriptografiya usullari (m)

Mavlonov O.

B.212

2

Masofaviy ta'lim (a)

Shodmonov D.

B.207

Hujum Insidentlari (a)

Raxmatullayev I.

B.214

3

Pedagogik dasturiy vositalar (m/а)

Mamanazarov B.

B.212

Web ilovalar xovsizligi (m)

Muxammadiyev A.

B.205

4

Pedagogika. Psixologiya (c) ”11:30”

Usmonov A.

B.207


Сешанба

1

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (m)

Bobobekova X.

B.207

Tarmoq xavfsizligi (m)

Vafoyev M.

B.205

2

Miliiy g’oya (c)

Isxakova S.

F/Z

Murabbiylik soati

Zaynalov N.

B.212

3

Elektron o'quv resurs. yar. texno.(l)

Yuldashev A.

B.110

Tarmoq xavfsizligi (a)

Raxmatullayev I.

B.214

4

Elektron o'quv resurs. yar. texno.(a) ”11:30”

Yuldashev A.

B.107


Чоршанба

1

P E D A G O G I K A . P S I X O L O G I Y A (M)

Irisbayeva M.

B.301

2

Zamonaviy o'qitish vositalari (m)

Shodmonov D.

B.205

Pedagogika. Psixologiya (c)

Irisbayeva M.

B.214

3

M I L L I Y G’ O Y A.

I L M I Y T A T Q I Q O T M E T O D. ( 9-xaftadan)

Isxakova S.

Abdukarimov A.

B.301

4Пайшанба

1

C H E T T I L I (A)

Toirova D. B.207 Xalilova E. B.204 Mardiyev T B.103
2

Masofaviy ta'lim (m/a) toq/juft

Shodmonov D.

B.301

Kriptografiya usullari (l)

Buranov R.

B.214

3

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (a)

Jiyanov O.

B.204

Hujum Insidentlari (m)

Muxammadiyev A.

B.214

4Жума

1

E L E K T R O N H U K U M A T (M)

Mamatov I.

B.301

2

Zamonaviy o'qitish vositalari (a)

Shodmonov D.

B.209

Tarmoq xavfsizligi (l)

Raxmatullayev I.

B.212

3

Elektron o'quv resurs. yar. texno.(m)

Bobobekova X.

B.204

Kriptografiya usullari (m)

Movlonov O.

B.214

4Шанба

1

Elektron hukumat (a)

Kilichov D.

B.207

Kriptografiya usullari (a)

Mavlonov O.

B.212

2

Masofaviy ta'lim (a)

Shodmonov D.

B.110

Elektron hukumat (a)

Kriptografiya (a) toq/juft

Qilichov D

Mavlonov O.

B.212

3

Pedagogik dasturiy vositalar (l)

Shodmonov J.

B.204

Web ilovalar xavfvsizligi (a/l) toq/juft

Buranov R.

B.107

4

Murabbiylik soati

Umarov A.

B.204
O‘quv uslubiy bo‘limi boshlig‘i Axmedjanov A.R. Fakultet dekani Narzullayev U.X.

TASDIQLAYMAN”Direktor o‘rinbosari __________Qarshiyev Z.A.

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakultetining 2019-2020 o‘quv yili 6-semestri uchun

D A R S J A D V A L I (2020yil______dan________________gacha muddatga302-guruh (AKTKT.rus)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

306-guruh (TT.rus)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

308-guruh (AX.rus)

O‘qituvchi F.I.SH

Aud

Душанба

1

P E D A G O G I K A . P S I X O L O G I Y A (M)

Irisbayeva M.

B.205

2

Masofaviy ta'lim (m)

Xodjayev T.

B.209

Pedag. Psixologiya (c)

Irisbayeva M.

B.100

Kriptografiya usullari (m)

Aliyev Sh.

B.212

3

Masofaviy ta'lim (a)

Xodjayev T.

B.207

Ma’lumotlarni.uz tарм(a/l)

Rajabov J.

B.100

Pedagogika. Psixologiya (c)

Irisbayeva M.

B.209

4
Сешанба

1

Pedagogik dasturiy vositala (l)

Axmedjanova Z.

B.212

Simsiz aloqa tizm (m)

Xotamov A.

B.102

Web ilovalar xavfsizligi (a/l) toq/juft

Uzaqova M.

B.214

2

Murabbiylik soati

Yuldashev A.

B.209

Murabbiylik soati

Toirova D.

B.204

Murabbiylik soati

Buranov R.

B.214

3

M I L L I Y G’ O Y A.

I L M I Y T A T Q I Q O T M E T O D. ( 9-xaftadan)

Isxakova S.

YakubjanovaD

B.205

Чоршанба

1

Masofaviy ta'lim (m/a) Juft/Toq

Xodjayev T.

B.204

Optik aloqa tizmlari (m)

Ro’ziyeva Z.

B.111

Web ilovalar xavfsizligi

Sharipova U.

B.209

2

C H E T T I L I (a)

Ibarova A. B.100 Mardiyev T. B.102

3

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (m)

Xodjayev T.

B.209

Axborot va kodlash (m)

Salaxiddinov A.

B.100

Hujum Insidentlari (m)

Zaynalov N.

B.204

4

Pedag. Psixologiya (c) ”11:30”

Irisbayeva M.


Пайшанба

1

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (a)

Axmedjanova Z.

B.214

Mikroprotsessor (m)

Abdullayeva N.

B.100

Tarmoq xavfsizligi (a)

Sharipova U.

B.212

2

Elektron o'quv res. yar.tex (a)

Axmedjanova Z.

B.105

Mikroprotsessor (a)

Sobirov R.

B.212

Tarmoq xavfsizligi (a)

Elektron hukumat (a) toq/juft

Sharipova U.

Aliyev Sh.

B.111

3

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (l)

Axmedjanova Z.

B.212

Optik aloqa tizm (a/l) toq/juft

Ro’ziyeva Z

B.111

Kriptografiya usullari (m)

Aliyev Sh.

B.209

4

Elektron o'quv res. yar.tex(m) ”11:30”

Xodjayev Sh.

B.101Жума

1

Pedagogik dasturiy vositalar (m/a) toq/juft

Axmedjanova Z.

B.209

Axborot va kodlash (a/l)

Salaxiddinov A.

B.107

Kriptografiya usullari (a)

Maxmudova Z.

B.212

2

Informatika ixtisosligi fan. o'qit. Metodikasi (l)

Axmedjanova Z.

B.204

Tarmoq dast.asoslari (a/l) toq/juft

Aliyev N.

B.102

Hujum Insidentlari (a)

Muxammadiyev A.

B.214

3

Zamonaviy o'qit. Vosit. (m)

Xodjayev Sh.

B.207


Hujum Insidentlari (l)

Muxammadiyev A.

B.209

4
Шанба

1

Elektron hukumat (a)

Achilov S.

B.209

Axborot va kodlash (m)

Salaxiddinov A.

B.100

Tarmoq xafvsizligi (m)

Axmetov A.

B.214

2

Elektron hukumat (m)

Achilov S.

B.205

Ma’lumotlarni.uz tарм (m)

Eshmirzayev Sh
Elektron hukumat (m)

Achilov S.

B.205

3

Zamonaviy o'qit. vositalari (a)

Ganiyeva N.

B.209

Simsiz aloqa tizmlari (a/l)

Xidirov A.

B.101

Kriptografiya usullari (l)

Maxmudova Z.

B.212

4

O‘quv uslubiy bo‘limi boshlig‘i Axmedjanov A.R. Fakultet dekani Narzullayev U.X.
Download 68.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling