Tasdiqlayman ellikqal’a tumani xtb ga qarashli


Download 23.66 Kb.
Sana04.11.2020
Hajmi23.66 Kb.


TASDIQLAYMAN

Ellikqal’a tumani XTB ga qarashli

47-umumiy o’rta ta’lim maktab direktori

:_________D. Abibullayeva
“___” “________” 2020-yil.

O‘zbekiston yoshlar ittifoqining Ellikqal’a tumani XTBga qarashli 47-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich tashkilotining oktabroyiga mo‘ljallangan

ISH REJASI
Chora-tadbirlar nom

Ijro muddati

Ijro uchun mas’ullar
1-oktabr “O’qituvchilarvamurabbiylarkuni” munosabatibilanUstozim- sizgatazimloyihasini tashkil etish

oktabr

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

1.

Sinf “Kamalak” va “Ittifoq” sardorlarini saylash

2-10-oktabr

Yoshlar yetakchisi,

Sinfrahbarlari2.

Maktab Sardorlar Kengashi a’zolari saylovini o‘tkazish

13-20-oktabr

MMIBD o‘rinbosari, yoshlar yetakchisi, sinf rahbarlari

3.

Yil davomida jamoat ishlaridagi faol bo’lgan sardorlar Kengashi a’zolari hamda o'quvchilarni rag‘batlantirish mexanizmini ishlab chiqish

oktabr

Maktab direktori, MMIBD o‘rinbosari, yoshlar yetakchisi, sinf rahbarlari

4.


Boshlang’ichtashkilot va mahalliy, hududiy va respublika miqyosida tashkil etiladigan tanlov va musobaqalarni targ’ibot tadbirlarini o’tkazish bo‘yicha chora -tadbir ishlab chiqish

oktabr

MMIBD o‘rinbosari, psixolog, yoshlar yetakchisi, fan o‘qituvchilari

5.

O‘quvchilaro‘rtasidahuquqiysavodxonliknioshirishgaqaratilganchora- tadbirlarniishlabchiqish

oktabr

Maktabdirektori, MMIBDorinbosari, yoshlaryetakchisi, sinfrahbarlari

6.

Ittifoq haftaligi” onlaynaksiyasinitashkiletish.

oktabr

Boshlang’ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

7.

O’quvchilaminghuquqiysavodxonliginioshirish, ulardafaolfuqarolikpozitsiyasinishakllantirishmaqsadidaHuquqinibilganinsonkambolmasmavzusidasohamutaxassislariishtirokidaturkumdavrasuhbatlaritashkilqilish

o‘quvyilidavomidaharoyningso‘nggi

jumakuni

Boshlang’ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

8.

O’zbekistonRespublikasining “Davlattilihaqida”giQonuniqabulqilingankungabag‘ishlabOnatilim-jonudilimmavzusidadavrasuhbativabayramtadbiritashkiletish

oktabr

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

9.

O’sibkelayotganavlodningmadaniyatvasan’atsohalaridagiqobiliyatlarini
barvaqtaniqlashvarivojlantirishmaqsadidao‘tkaziladigan 6-14 yoshdagi
iqtidorlibolalarningkorik-tanlovidao‘quvchilamingfaolishtirokinita’minlash

oktabr

Boshlang'ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

10.

Mustaqilfikrlaydigan, qat’iyhayotiypozitsiyagaegabo‘lganyoshlami
tarbiyalash, ulardatizimlitahlil, mantiqiyfikrlashvamohironamunozaraolib
borishqobiliyatlarinirivojlantirishmaqsadida
Munozarato‘garaklari
faoliyatiniyo‘lgaqo‘yish


o‘quvyilidavomida

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

11.

Maktabgayaqinhududdagimahallavaqishloqlardaistiqomatqiluvchi
imkoniyatichegaralanganbolalaruchun
Harbiryoshgaetiboraksiyasini
tashkiletish


o‘quvyilidavomida

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

12.

Ittifoqkubogiuchunsinflaro‘rtasidafutbolbo‘yicha sport musobaqasini
tashkiletish


oktabr

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

13.

Yoshlarorasida“Gigiena” oyliginie’lonqilishvaoylikdoirasida“Tozaqo‘llar!” loyihasinitashkiletish

o‘quvyilidavomida

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo'nalishisardorlari

14.

Ittifoq” devoriy gazetasini tashkiletish

o‘quvyilidavomida

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo‘nalishisardorlari

15.

Yosh foto jurnalistlar” klubini tuzish

oktabr

Boshlang‘ichtashkilotyetakchisi, “Ittifoq”, “Kamalak” vayo’nalishisardorlari

16.

SinfsardorihamdamaktabsardorlarKengashia’zolarifaoliyatini
takomillashtirishgaoido‘quv-seminar vamahoratdarslarinitashkiletish


yildavomida

Yoshlaryetakchisi, psixolog


47-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich
tashkiloti yetakchisi R.Sidikov


Download 23.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling