Testlar Sobirov Dilmurod tomonidan toʻplandi, tuzildi va Komilov Samandar tomonidan tayyorlandi


Download 465.93 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.05.2020
Hajmi465.93 Kb.
#104297
Bog'liq
1-may 30 talik test
qurilish korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, qurilish korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, qurilish korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, qurilish korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, qurilish korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, Jahan siyasiy tal. tariyxi, Majmua 3-semester, PREZENTATSIYA 2, qamashi tuman xokimligi rasmiy web saytini yaratish, qadimgi xitoyda falsafiy fikrlarning shakllanishi va rivoji (1), lab1, 2 5226810414221756153, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Презентация Microsoft Office PowerPoint

 

Testlar Sobirov Dilmurod tomonidan toʻplandi, tuzildi va Komilov Samandar tomonidan tayyorlandi. 

     

     

 

Abitureyntlar, talabalar, oʻqituvchilar va yuqori sinf 

oʻquvchilari uchun onlayn test 

1. 

3

24

0

xmx

x n

++ =

 tenglamaning bir ildizi 2 va boshqalari 

2

(

1)2

0

xn

x

m

− +


+

=

 tenglamaning ildizlariga teng boʻlsa, 

?

=

 

A)  12


−                  B)  7

−                    C)  4

−                     D) 4 

2. 

Agar 


2

8

43

a b c

c a

c

b

− +


==

 boʻlsa, 

: :

a b c

 nisbatni toping. 

A) 

2 :3:5


                  B) 

3: 2 :5


                      C) 

2:3: 7


                       D) 

3: 2: 7


 

3. 

x

 soni shundayki, unga 2 ni qoʻshish 3 ga koʻpaytirish bilan teng kuchli. x

 ni 6 ga koʻpaytirish, unga 

qanday sonni qoʻshish bilan teng kuchli? 

A) 3                      B) 4                      C) 5                       D) 6 4.

  Agar 


2

2

(5)

(

2)16

A

x

y

 −


+ −

=

  va 2

2

(3)

(

4)9

B

x

y

 +


+ +

=

  boʻlsa, AB

  eng  koʻpi  bilan 

qancha? 

A) 7                      B) 15                    C) 14                     D) 17 5. 

x

ab

=

 va 0

a

b

 


 boʻlsa, 

(

)()

(

)()

?

()(

)

()(

)

ax x b

a x x b

a

x x b

a x x b

+

+ +=+

+ −


 A) 

2

abb

                B) ab

a

              C) ab

b

                 D) ab

 

6. 

Hisoblang: 

4

12sin

sin


4

4

xx dx+

 

A) 0                   B) 

3

4

              C)  1−             D) 

1

8 

7. 

ABC

 da O nuqtada kesishadigan AD va BE bissektrisa oʻtkazilgan. OE kesmaning uzunligi 1 ga 

teng. Uchburchakning C uchi E, D, O nuqtalardan oʻtuvchi aylanada yotishi ma’lum boʻlsa, 

?

EODS

=

 A) 

3

2                             B) 

3

4                          C) 

1

4                           D) 

1

2 

8.

 

ABCD  kvadrat va AEF

 – muntazam uchburchak. U holda: 

:

?

KCFKBE

S

S

=

  

A) 


3

3

+            B) 

2

3+

           C) 

4 2 3

+

          D) 1

3

+ 

 

Testlar Sobirov Dilmurod tomonidan toʻplandi, tuzildi va Komilov Samandar tomonidan tayyorlandi. 

9.

 

9log 10

=

 va 


lg11

=

 sonlari orasidagi munosabatni aniqlang.  

A) 

a b

                      B) a b

                     C) a b

=

                      D) 1

a

b

= +


 

10. 

Hisoblang: 

2

3

coscos

cos


7

7

7

+

 A) 

1

2                B) 0                C) 1                 D) 

1

sin7

 11.

 

138

2

( )2

3

35

3

P xx

x

x

x

=

++

− +


 koʻphadni 

3

2+

 ga boʻlgandagi qoldiqni toping.  

A) 

2

93

3

xx

+ +


           B) 

2

310

3

xx

+           C) 

5

3x

− +


             D) 

2

74

x

x

− +


 

12. 

Hisoblang: 

3

4

2016...

1! 2! 3! 2! 3! 4!

2014! 2015! 2016!

+

+ ++ +

+ +


+

+

 A) 

1

12016!

                B) 1

1

22016!

                  C) 1

1

42016!

                D) 1 13. 

sin(ln )


?

x dx =

 A) 

(sin(ln ) cos(ln ))x

x

x

c

+                      C) 

(ln(sin ) cos(ln ))x

x

x

c

+ 

B) 


(sin(ln ) ln(cos ))

2

xx

x

c

+

+                     D) 

(sin(ln ) cos(ln ))

2

x

x

x

c

+ 

14. 

Agar 


3

3

3ax

by

cz

=

= va 

1

11

1

xy

z+

+=  shartlar oʻrinli boʻlsa, quyidagilardan qaysi biri toʻgʻri? 

A) 


2

2

23

3

33

ax

by

cz

a

b

c

+=

+

+       B) 

2

22

3

33

3

axby

cz

a

b

c

+=

+

+ 

C) 


2

2

23

3

33

ax

by

cz

a

b

c

+

+=

+

+       D) 

2

22

3

33

3

axby

cz

a

b

c

++

=

++

 

15. 

Tenglamani yeching: 

2

2sin3 2 sin

sin 2


1

1

2sincos

1

xx

x

x

x

++ =−

+ 

A) 


1

( 1)


,

4

nk k

 


+

 +                             C) 

3

2

,4

k k+ 

B) 


2

,

4k k− +

                                   D) ,

2

k k

 

+ 

16. 

0

2x

 2sin


2

x

=

siny

x

=0

=

 chiziqlar bilan chegaralangan shakl yuzini toping. 

A) 8                  B) 2                    C) 1                      D) 

1

2 

17. 

5

55

(

)(

)

xy z

x

y z

+ +


+ + +

 koʻphadi quyidagilarning qaysi biriga qoldiqsiz boʻlinadi? 

A) 

x

y

z

+ +


           B) 

x

y z

− −


             C) 

x

y

z

− +


               D) 

x

y

z

+ −


 

18.

 Piramida yon qirralarining har biri  b  ga teng. Uning asosi  toʻgʻri  burchakli uchburchakdan iborat 

boʻlib, uning katetlari nisbati 

:

m n

 kabi, gipotenuzasi esa ga teng. Piramida hajmini toping. 

A) 


2

2

22

4

12()

b

c

m

n

+    B) 

2

22

2

24

(

)mnc

b

c

m

n

+    C) 

2

22

2

24

12(


)

mnc

b

c

m

n

+    D) 

2

22

2

24

12(


)

mnc

b

c

m

n 

19.

 Bir sinf oʻquvchilarining oʻrtacha yoshi 16 ga teng. Oʻgʻli bolalarning oʻrtacha yoshi 18, qizlarniki 

15 boʻlsa, qizlar sonining oʻgʻli bolalar soniga nisbatini toping. 

A) 3                    B) 2                C) 

1

2                    D) 

1

3 

20.

 Agar 

6

36

5

xx

= − boʻlsa, u holda 

6

625

?

xx

+=

 

A) 18                        B) 22                        C) 24                         D) 26 21.

 

6m

a

− =


6

mb

+ =


 va 

3

mx

 soni 


12

m

x

 sonidan marta katta boʻlsa, 

?

=

 


 

Testlar Sobirov Dilmurod tomonidan toʻplandi, tuzildi va Komilov Samandar tomonidan tayyorlandi. 

A) 


2

3(

)ab

a b

x

+

                  B) ab

a b

x

+

                     C) ab

a b

x

                      D) 2(

)

aba b

x

+

 22.

 Tenglamani yeching: 

(

)

8 33 6 9 ... 3(

1)

4 5.5 7 ...137

2

nn

+

+ + + ++ +


+ + +

=

 A) 7                      B) 5                    C) 9                        D) 6 

23.

  Aylanaga MNPQ

  trapetsiya  ichki  chizilgan.  Agar  uning  kichik  asosi 

24

MN =

sin0.2

MQN

= va 

cos


0.6

PMQ

= boʻlsa, trapetsiyaning oʻrta chizigʻini toping. 

A) 96                       B) 64                         C) 60                         D) 80 24.

 Agar 


tg11

a

 =


 boʻlsa, u holda 

sin 22 ctg191

?

sin 79 cos349

 =




 A) 

2

a

                       B) 

2

1a

a

+

                   C) 2

1

a+

                    D) 2 25.

 

22

2

2244

66

++

 sonining tub boʻluvchilari sonini toping. 

A) 24                      B) 3                            C) 6                             D) 5 

26.

 Agar 


log (

) 8


x

xy =

 va 


3

1

9log log

0

xy

=

 boʻlsa, u holda ?

x

y

+ =


 

A) 24                      B) 25                          C) 30                           D) 20 27.

 

?x dx =

 A) 

2

2x

c

+

                B) 2

2

xc

+                 C) 

2

x xc

+              D) 

x

c

+

 28.

 Agar 


a

b

k

c

d

= =


 boʻlsa, u holda 

2

22

2

22

2

2?

a

c

b

d

a

c

b

d

    +=+

 

A) k

                       B) 

1

                      C) 

2

k

                          D) 1 29.

 Agar 


1

1

12

3

4a

b

c+

+=

 va 


20

abc =

 boʻlsa, u holda 

2

3

?bc

ac

ab

+

+=

 

A) 80                      B) 60                          C) 40                          D) 100 30.

 Agar 


2

2

81

x

x

x

+

= boʻlsa, 

2

max


2

?

1x

x=

 A) 2                        B)  1

−                          C) 4                             D) 8 

 

Test topshiriqlarining javoblari va natijalar bilan tanishish uchun 

quyidagi manzil orqali telegram kanalimizga a’zo boʻling: 

 

https://t.me/bazarbaevs 

 

@bazarbaevs Download 465.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling