Toshkent davlat agrar universiteti andijon filiali «agrosanoatda buxgalteriya hisobi» kafedrasi


Download 217.5 Kb.
Sana11.08.2020
Hajmi217.5 Kb.
#125988
Bog'liq
Молия бозори тест
ТошДАУ Андижон филиали Заковат низоми, Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Молия бозори тест, Funksiya, АКТ 2-маъруза, BIOLOGIYA.docx 1, xalqaali, Aniq integral, 3-mavzu. Diskret tasodifiy miqdorlar, 4-Amaliy. ishlab chiqarish funksiyalari, 8-amaliy.Iqtisodiy matematik model turlari, 14-amaliy tenglamalar sistemasini iteratsiya usulida yechish, fazoda yugri chiziq va tekislik

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITETI

ANDIJON FILIALI

«AGROSANOATDA BUXGALTERIYA HISOBI» KAFEDRASI


« MOLIYA BOZORI »

FANIDAN
TEST SAVOLLARI

Andijon – 2020

?Moliya bozori – bu;

+barcha javob to’g’ri;

=moliya xizmatlari bozori;

=jamiyat miqyosida bo’sh turgan pul mablag’larini jalb etish, bu mablag’lardan

=foydalangani uchun haqini to’lash bilan bog’liq munosabatlar tushuniladi;

=bozor infrastrukturasining muhim tarkibiy qismi;?Moliya bozorining tarkibiy qismlari;

+barcha javob to’g’ri

=pul bozori;

=qimmatli qog’ozlar bozori;

=valyuta bozori;

=*noto’g’ri javob yo’q;


?Pul bozori muddatiga kura – bu;

+qisqa muddatli kredit;

=o’rta muddatli kredit;

=uzoq muddatli kredit;

=noto’g’ri javob yo’q ;
?Pul bozorining ishtirokchilari ;

+barcha javob to’g’ri

=yuqori likvidlikka (oson pullanadigan) ega bo’lgan qimmatli qog’ozlar;

=aylanma depozit daftarchalari;

=tijorat veksellari;
?Valyuta bozori - bu;

+xorij valyutasini sotib olish, almashtirish bilan bog’liq bo’lgan munosabatlar;

=davlat investitsiyalari;

=xususiy investitsiyalari;

=noto’g’ri javob yo’q;
?Investitsiya bozori strukturasiga;

+barcha javob to’g’ri

=moliyaviy investitsiya;

=real investitsiya;

=intellektual investitsiyalarining oldi-sotdi munosabatlari;
?Moliyaviy investitsiyalarga;

+barcha javob to’g’ri

=davlat investitsiyalari;

=xususiy investitsiyalar;

=obligatsiyalar;
?Ssuda kapitali bozori faoliyatiga ko’ra;

+barcha javob to’g’ri

=aqtinchalik bo’sh turgan pul mablag’larini to’plash;

=pul bozori;

=kapital bozori;
?Qimmatli qog’ozlar bozorida tijorat banklarining faoliyati;
+barcha javob to’g’ri

=qimmatli qog’ozlar chiqaradi;

=qimmatli qog’ozlarni sotib oladi;

=qimmatli qog’ozlarni sotadi;


?Qimmatli qog’ozlar bozoridagi vositachilar;

+barcha javob to’g’ri

=broker;

=diler;


=makler;

.

?Qimmatli qog’ozlar bozorida moliyaviy vositachilar;

+barcha javob to’g’ri

=investitsiya kompaniyasi;

=investitsiya maslahatchisi;

=investitsiya fondi;


?Investitsiya maslahatchisi – bu;

+qimmatli qog’ozlarni chiqarish va ularning muomalada bo’lishi to’g’risidagi maslahatlar beruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs;

=ko’pchilik kapital egalarining jamoa sarmoyalarini boshqaruvchi yuridik shaxs;

=qimmatli qog’ozlar bozorida mijozlar hisobidan emas, faqat o’zining shaxsiy hisobidan ish yurituvchi yuridik shaxs;

=noto’g’ri javob yo’q.
?Investitsiya kompaniyasi – bu;

+qimmatli qog’ozlar bozorida mijozlar hisobidan emas, faqat o’zining shaxsiy hisobidan ish yurituvchi yuridik shaxs;

=ko’pchilik kapital egalarining jamoa sarmoyalarini boshqaruvchi yuridik shaxs;

=qimmatli qog’ozlarni chiqarish va ularning muomalada bo’lishi to’g’risidagi maslahatlar beruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs;

=noto’g’ri javob yo’q.
?Investitsiya fondi – bu;

+ko’pchilik kapital egalarining jamoa sarmoyalarini boshqaruvchi yuridik shaxs;

=qimmatli qog’ozlarni chiqarish va ularning muomalada bo’lishi to’g’risidagi maslahatlar beruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs;

=qimmatli qog’ozlar bozorida mijozlar hisobidan emas, faqat o’zining shaxsiy hisobidan ish yurituvchi yuridik shaxs;

=noto’g’ri javob yo’q.
?Moliya brokeri – bu;

+komissiya shartnomasi asosida mijozlarning topshirig’i bilan qimmatli qog’ozlarni oldi-sotdi ishlarini bajaruvchi yuridik shaxs.

=ko’pchilik kapital egalarining jamoa sarmoyalarini boshqaruvchi yuridik shaxs;

=qimmatli qog’ozlarni chiqarish va ularning muomalada bo’lishi to’g’risidagi maslahatlar beruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs;

=qimmatli qog’ozlar bozorida mijozlar hisobidan emas, faqat o’zining shaxsiy hisobidan ish yurituvchi yuridik shaxs;


?Investitsiya insitutining vazifalari;

+barcha javob to’g’ri

=vositachilik faoliyati bilan shug’ullanadi;

=qimmatli qog’ozlarni chiqarishni tashkil qiladi;

=qimmatli qog’ozlarni va ularni muomalasi bo’yicha maslahatlar beradi;
?Investitsiya maslahatchilarining vazifalari;

+barcha javob to’g’ri

=immatli qog’ozlar bozorini tahlil qiladi;

=huquqiy maslahatlar beradi;

=axborot xizmatini ko’rsatadi;
?Qimmatli qog’ozlar bozorining asosiy tovarlari;

+barcha javob to’g’ri

=aktsiyalar;

=obligatsiyalar;

=veksellar;
?Oddiy aktsiyaga;

+dividend olinadigan foydaga qarab beriladi;

=dividend qat’iy belgilangan foizda beriladi;

=dividend olingan foydaga qarab emas, qat’iy belgilangan foizda beriladi;

=noto’g’ri javob yo’q.
?Imtiyozli aktsiyaga;

+dividend qat’iy belgilangan foizda beriladi;

=dividend olinadigan foydaga qarab beriladi;

=dividend qat’iy belgilangan foizda emas, olinadigan foydaga qarab beriladi;

=noto’g’ri javob yo’q.


?Qimmatli qog’ozlar - bu;


+barcha javob to’g’ri

=nominal qiymatga ega bo’lgan pulli hujjat;

=dividend yoki foizlar ko’rinishida daromad keltiruvchi pulli hujjat;

=emissiya qiluvchi va sotib oluvchi o’rtasidagi mulkiy munosabatni G)bildiruvchi pulli hujjat;?Qimmatli qog’ozlar:


+barcha javob to’g’ri

=blankalar shaklida bo’ladi;

=sertifikatlar shaklida bo’ladi;

=obligatsiyalar shaklida bo’ladi;?Qimmatli qog’ozlar portfeli - bu:


+barcha javob to’g’ri

=fond birjasida qayd qilingan qimmatli qog’ozlar majmuasidir;

=birjadan tashqari oborotda qayd qilingan qimmatli qog’ozlar majmuasidir;

=tijorat banklarida kayd kilingan kimmatli kogozlar majmuasidir;?Qimmatli qog’ozlar egalarining daromadlarini to’lashda quyidagi qaysi bir to’lov usuli qo’llaniladi?


+dividend usulida to’lov;

=o’zgarmas foizli to’lov usuli;

=pogonali foizli to’lov usuli;

=o’zgaruvchan foizli to’lov usuli;?Qimmatli qog’ozlarning diversifikatsiyasi deganda:


+investorlar tomonidan qimmatli qog’ozlar portfelidagi xilma-xillikni o’zgartirishi va kengaytirishi tushuniladi;

=bitta kompaniya tomonidan chiqarilgan bir turdagi qimmatli qog’ozning ikkinchi turdagi qimmatli qog’ozga almashinishi tushuniladi;

=investorlar tomonidan qimmatli qog’ozlar portfelini bir xillashtirish va toraytirish tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qog’ozlar kursi deganda:


+ularni sotish va sotib olish narxi tushuniladi;

=sotuvchi bilan sotiboluvchi narxi o’rtasidagi farqi tushuniladi;

=qimmatli qog’ozlarda yozilgan pul summasi tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Kotirovka deganda:


+birjada kimmatli qog’ozlar kursini belgilash va ularni qayd etish tushuniladi.

=qimmatli qog’ozlarning fond birjasida ro’yxatga olinishi tushunitdi;

=qimmatli qog’ozlarni sotish va sotib olish narxi tushuniladi;

=qimmatli qog’ozlarning nominal baxosidan past narxda sotib olinishi tushuniladi;?Transfert deganda:


+nomi yozilgan kimmatli qog’ozlarga egalik huquqini boshqa birovga bershi tushuniladi;

=o’tkazma vassel tushuniladi;

=biror bir turdagi kimmatli kogozni tavsiflovchi ko’rsatkichlar majmuasi tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Tratta deganda:


+o’tkazma veksel tushuniladi;

=tezlik bilan egasiga har qanday yo’qotishlarsiz pulga aylanish qobiliyati ega bo’lgan qimmatli qog’ozlar tushuniladi;

=nomi yozilgan qimmatli kogozlarga egalik huquqini boshqa birovga berish tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qog’ozlar rekvizitlari deganda:


+biror bir turdagi qimmatli kogozni tavsiflovchi ko’rsatkichlar majmuasi tushuniladi;

=fond birjasida qayd qilingan qimmatli qog’ozlar majmuasi tushuniladi;

=nobirjaviy bozorda qayd qilingan qimmatli qog’ozlar majmuasi tushunishdi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Aktsiya - bu:


+o’z qiymatiga nisbatan qat’iy belgilangan foiz shaklida daromad keltiruvchi qimmatli kogozdir.

=o’z egasiga dividend olshi huquqini beruvchi qimmatli qog’ozdir.

bank sertifikati;

=noto’g’ri javob yuq.

=o’tkazma vassel tushuniladi;


?Aktsiya:


+barcha javob to’g’ri

=egasining mazkur jamiyat mulkidagi ishtirokini tasdiklaydi;

=egasiga dividend olshi huquqini beradi;

=daromad keltiruvchi qog’ozdir.?Dividend - bu:


+aktsiyadan olinadigan daromad;

=bir shaxs tomonidan ikkinchisiga yozib berilgan qarz majburiyatini ifodalovchi qimmatli qog’ozning bir turi;

=emitentning qarzdorligi va bu qarz uchun foiz to’lash zarurligi xakida guvohlik beruvchi qimmatli qog’oz.

=noto’g’ri javob yo’q.?Aktsionerlik jamiyati dividendni (aktsiya egalariga) kaysi kurinishda to’lay olishga hakli?


+barcha javob to’g’ri

=mahsulot bilan;

=aktsioner hisob schyotiga pul o’tkazish bilan;

=o’zining aktsiyasi yoki naqd pul bilan.?Qaysi aktsiyalarga dividend to’lanadi?


+aktsioner qo’lidagi aktsiyalarga;

=muomalaga chiqarilgan va jamiyat balansida qayd qilingan barcha aktsiyalarga;

=aktsionerlarga taalluqli bo’lgan, ammo muomalaga chiqarilmagan, jamiyat balansida qayd qilingan aktsiyalarga;

=noto’g’ri javob yo’q.?Aktsiyaning nominal qiymati deganda:


+aktsiyada yozilgan pul summasi to’shuniladi;

=uning bozorda sotiladigan narxi tushuniladi;

=dizajio tushuniladi;

=aktsiya kursi tushuniladi.?Aktsiya kursi deganda:


+aktsiyaning bozorda sotiladigan narxi tushuniladi.

=kimmatai qog’ozlarning fond birjasida ro’yxatga olinishi tushuniladi;

=birjada qimmatli qog’ozlar kursini belgilash va ularni qayd etish tushuniladi;

=qimmatli kogozlarni nominal bahosidan past narxda sotib olinishi tushuniladi;?Oddiy aktsiya shunday aktsiyaki, unga tegadigan dividend:


+foydaga qarab har xil bo’ladi;

=oldindan belgilangan qat’iy foizlarda beriladi;

=majburan to’lanadi;

=noto’gri javob yo’q.?Qayd etilgan aktsiyalar - bu:


+muomalaga chiqarilgan va aktsionerlar qo’lidagi aktsiyalardir;

=faqat nobirjaviy qimmatli qog’ozlar bozorida muomalada bo’luvchi aktsiyalardir;

=jamgarma birjasiga muomala uchun ruxsat berilgan aktsiyalardir;

=kompaniyalar tasarrufidagi aktsiyalardir.?Obligatsiya - bu:


+o’z qiymatiga nisbatan qat’iy belgilangan foiz shaklida daromad keltiruvchi kimmatli qog’ozdir;

=emitentning qisqa muddatli qarz majburiyatidir;

=o’z egasiga dividend olish huquqini beruvchi kimmatli qog’ozdir;

=noto’g’ri javob yo’q.?Obligatsiya:


+barcha javob to’g’ri

=korxona va tashkilotlar qo’lidagi pul mablaglarini to’plash maqsadida chiqariladi;

=joriy yildagi byudjet kamomadini qoplash maqsadida chiqariladi;

=aktsioner jamiyati faoliyatini moliyalashtirish uchun ko’shimcha mablag yaratish maqsadida chiqariladi.?Obligatsiyaning aktsiyadan farqi shundaki:


+uni sotib olgan investor emitentning kreditoriga aylandi;

=o’z egasiga mazkur aktsioner jamiyatiga a’zo bo’lib kirish huquqini beradi;

=jamiyat foyda ololmay krlgan xolshrda uning egasi dividend ololmay kolishi mumkin.

=noto’g’ri javob yo’q.?Quyidagilarning qaysi birlari obligatsiyalarni chiqarishga haqli?


+barcha javob to’g’ri

=Respublika hukumati;

=korxonalar va tashkilotlar;

=aktsioner jamiyatlar;?Xazina majburiyatlari - bu davlatning qarzdorligini tasdiqlovchi maxsus qimmatli qogoz turi bo’lib, u:


+faqat axoliga sotiladi;

=fakat korxonalarga sotiladi;

=fakat tashkilotlarga sotiladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Bank sertifikati - bu:


+bankning qisqa muddatli qarz majburiyatidir;

=bankning o’rta muddatli qarz majburiyatidir;

=bankning uzoq muddatli qarz majburiyatidir;

=noto’g’ri javob yo’q.?Depozit sertifikatlari - bu:


+omonat qo’yilgani to’g’risidagi emitent guvoxnomasidir;

=naqd pul ko’rinshiidagi bank sertifikatidir;

=emitentning maxsus delo hisob raqamlarida maxsus yozuvlar ko’rinishida, ya’ni qog’ozsiz ko’rinishdagi bank sertifikatlaridir.

=noto’g’ri javob yo’q.?Veksel - bu:


+muayyan summadagi qarzni belgilangan muddatda to’lash majburiyati qat’iy yuklangan, qonun bilan tasdiklangan holatda to’ldirilib rasmiylashtirilgan qarzdorlik tilxatidir.

=dividend yoki foizlar ko’rinishidagi daromad keltiruvchi pulli xujjat;

=o’z qiymatiga nisbatan qat’iy belgilangan foiz shaklida daromad keltiruvchi qilshatli qog’ozdir;

=noto’gri javob yo’q.?Veksel:


+barcha javob to’g’ri

=muomaladagi pul massasini kamaytirshi maksadida chiqariladi;

=markazlashtirilgan kreditlar berishni chegaralash maqsadida chiqariladi;

=xalq xo’jaligida xtssob-kitoblarni normallashtirish maqsadida chikariladi;

.

?Allonj - bu:


+vekselning orqasida uning egasi o’zgarganligi to’grisidagi yozuvlar sigmay qolganda yozuvlar davom ettiriladigan qo’shimcha kogoz;

=vekselning o’ng betiga yoki unga ilova qilingan varaqda imzo shaklida ifodalangan bank kafilligi;

=vekselning amal kilish muddatining cho’zilganligini bildiradi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Optsion:


+egasiga kontraktda kelishilgan baxrda, belgilangan muddatda qimmatli qog’ozlarni yoki tovarlarni sotib olish huquqini beradi;

=sotuvchi uchun sotish huquqini beradi;

=xaridor uchun sotib olish huquqini beradi;

=korporatsiya rahbarlarini ragbshplantirish maqsadida keng ko’llaniladi.?Lot - bu:


+sotuvga ko’yilgan bir xil turdagi qimmatli qog’ozlar yoki boshqa aktivlar partiyasi;

=kontraktning optsion baxosi;

=muayyan qimmatli qog’ozni kelishilgan baho va muddatda sotib olish yoki sotish huquqini beruvchi ikki tomonlama shartnoma.

=noto’g’ri javob yo’q.?Fyuchers - bu:


+qimmatli qog’ozlar yoki tovarlarni kelishilgan muddatda, shartnoma tuzilgan kundagi o’rnatilgan narxda, kelgusida (ma’lum bir sanada) sotish yoki sotib olish majburiyligi to’grisidagi shartnoma (qat’iy majburiyat);

=sotuvga qo’yilgan bir xil turdagi qimmatli qog’ozlar yoki boshqa aktivlar partiyasi;

=muayyan qimmatli qog’ozni keishilgan baxo va muddatda sotib olish yoki sotish xuquqini beruvchi ikki tomonlama shartnoma.

=bir necha lotlar to’plami.?Kliring palatasi - bu fyucherslar savdosida:


+xavf-xatarni (tavakkalchilikni) muvozanatlashtiruvchi tashkilotdir.

=vositachi vazifasini bajaruvchi tashkilotdir;

=sugurtachi vazifasini bajaruvchi tashkilotdir;

xar bir sotuvchi uchun sotib oluvchi va xar bir sotib oluvchi uchun sotuvchi

=rolini o’ynovchi tashkilotdir;


?Varrant - bu:


+egasiga muayyan vaqt uchui yoki muddatsiz shart bilan shartnomada ko’rsatilgan narxda qimmatli qog’ozni sotib olish xuquqini beruvchi guvohnomadir;

=omborxonalarning tovarlarini saklash uchun qabul kilingan tasdikovchi guvoxnomadir;

=muayyan tovarni sotishga yoki kafillikka olinganligini tasdiklvchi xujjatdir.

=noto’g’ri javob yo’q.?Konosament - bu:


+yukni tashishga kabul qilinganligini va tashuvchining yukni oluvchiga yetkazish majburiyatini tasdiqlovchi hujjat;

=liborga asoslanib o’zgaruvchan stavkada 3 oydan 6 oygacha muddat bilan chiqarshadigan korporatsiyalarning qimmatali qog’ozidir;

=xalqaro kimmatli qog’ozning bir turi;

=fyuchers, optsion, varrant kelishuvlarida narx va foyda xavf-xatarini sugurta qilish shakllaridan biri.?Kuyida qayd etilgan qimmatli kog’ozlarning kaysi biri xalqaro qimmatli qog’ozlarga taalluqli:


+barcha javob to’g’ri

=evronotalar;

=evroobligatsiyalar;

=xalqaro depozit tilxatlari;?Emitent - bu:


+kimmatli kogozlar chiqaruvchi va ular yuzasidan qimmatli kogozlarning egalari oldida o’z nomidan majburiyatli bo’lgan yuridik shaxs yoki davlat orga-nidir;

=qimmatli qog’ozlar chiqarish to’grisidagi axborotnoma;

=muomalaga bank biletlari, xazina biletlari, kogoz pullar va qimmatli qog’ozlarni chiqarish demakdir;

=noto’g’ri javob yo’q.?Emitentlar istagan turdagi qimmatli qog’ozlarni chiqarishga haklimi?


+xaqli;

=xakli emas;

=xakli, agar tegishli ruxsatnomasi bo’lsa;

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qog’ozlar emissiyasi deganda:


+ularni dastlabki egalari (investorlar)ga, ya’ni yuridik va jismoniy shaxslarga sotshi yo’li bilan kimmatli qog’ozlarni muomalaga chikarish tushuniladi;

=qimmatli qog’ozlarni chiqarish to’grisidagi axborotnoma tushuniladi;

=kimmatli qoyuglar chitsaruvchi va ular yuzasidan qimmatli qog’ozlarning egalari oldida o’z nomidan majburiyatli bo’lgan yuridik shaxs yoki davlat organi tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.?Xazina veksellari pul mablag’lariga bo’lgan:


+barcha javob to’g’ri

=uzoq muddatli extiyojni qondirish maqsadida chiqariladi;

=qisqa va o’rta muddatli extiyojni qondirish maqsadida chiqariladi;

=qisqa muddatli extyojni qondirish maksadida chiqariladi;?Aktsionerlik jamiyati o’z aktsiyalarini jamiyatning asosiy fondlari va oborot mablag’lari:


+miqdoriga teng summada chiqarishga xaqli;

=miqdoridan ko’p summada chiqarishga hakli;

=miqdorining 51 foizi summasida chiqarishga haqli;

=noto’g’ri javob yo’q.?Investorlar - bu:


+qimmatli qog’ozlarni o’z nomidan hamda o’z hisobidan sotib oluvchi korxona, tashkilot, bank va boshqa moliya majmuasi yoki alohida fuqarodir.

=qimmatli qog’ozlar bozorida maslaxat berish faoliyati bilan shugullanuvchi shaxs;

=qimmatli qog’ozlar oldi-sotdisini o’z mijozining topshirtiga binoan va mijozning hisobiga bajaruvchi professional;

=fond birjasining savdo zalida brokerlik firmasining vakili sifatida faoliyat ko’rsatuvchi shaxs;?Investitsiya instituti deganda:


+bevosita qimmatli qogozlar operatsiyasi bilan shugullanuvchi yuridik shaxslar tushuniladi.

=qimmatli qog’ozlarni o’z nomidan hamda o’z hisobidan sotib oluvchi korxona, tashkilot, bank va boshka moliya majmuasi yoki alohida fuqaro tuganiladi;

=kimmatli qogozlar operatsiyasi bilan bevosita shugullanuvchi jismoniy shaxslar tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Quyida qayd etilganlarning qaysi biri investitsiya instituti hisoblanadi?


+boshqaruvchi kompaniya.

=moliya brokeri va dileri;

=qimmatli qog’ozni nominal saklovchi;

=hisob-kitob kliring palatasi;?Quyida qayd etilganlarning qaysi biri investitsiya instituti hisoblanadi?


+barcha javob to’g’ri

=investitsiya maslahatchisi;

=investitsiya fondi;

=investitsiya kompaniyasi;?Broker - bu:


+kimmatli qog’ozlar oldi-sotdisini o’z mijozining topshirigiga binoan va mijozning xisobidan bajaruvchi professional;

=qimmatli kogozlar bozorida maslaxat berish faoliyati bilan shugullanuvchi shaxs;

=qimmatli qog’ozlarni o’zi uchun o’z hisobidan sotib oluvchi shaxs;

=aktsiyadorlik reyestrini yurituvchi yuridik shaxs.?Brokerning xizmat haqi:


+kurtaj deb atalib, uning miqdori oldi-sotdi shartnomasi summasiga nisbatan foiz hisobida ifodalanadi.

=dividend deb ataladi;

=marja deb ataladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Diler - bu:


+qimmatli kogozlarni o’zi uchun o’z xisobidan sotib oluvchi shaxs

=aktsiyadorlik reyestrini yurituvchi yuridik shaxs;

=qimmatli kogozlar oldi-sotdisini uz mijozining topshirigiga binoan va mijozning hisobidan bajaruvchi professional;

=qimmatli qogozlar bozorida maslaxat berish faoliyati bilan shugullanuvchi shaxs;

.

?Treyder - bu:


+fond birjasining savdo zalida brokerlik firmasining vakili sifatida faoliyat ko’rsatuvchi shaxs;

=aktsiyadorlik reyestrini yurituvchi yuridik shaxs;

=kimmatli kogozlar bozorida maslaxat berish faoliyati bilan shugullanuvchi shaxs;

=noto’g’ri javob yo’q.?Xolding kompaniyasi - bu:


+boshqa aktsionerlik jamiyatlarida nazorat qilish va faoliyatini boshqarish maqsadlarida ularning aktsiyalari to’plamiga, ya’ni nazorat paketiga egalik qiluvni ixtisoslashgan investitsiya kompaniyasidir;

=muayyan belgi (kriteriy) asosida qisqa doirada tanlab olingan korxonalarni maxsus shartnomalarga binoan pul mablaglari bilan ta’minlovchi investitsiya kompaniyasidir;

=investorlarning pul mablaglarini ishga solish maqsadida aktsiyalar sotib oladigan va chiqaradigan hamda mablaglarni fond nomidan qimmatli kogoz-larga, banklardagi hisob varaqalarga va omonatlarga ko’yadigan yuridik shaxsdir.

=noto’g’ri javob yo’q.?Moliya kompaniyasi - bu:


+muayyan belgi (kriteriy) asosida qisqa doirada tanlab olingan korxonalarni maxsus shartnomalarga binoan pul mablaglari bilan G)ta’minlovchi investitsiya kompaniyasidir =Investorlarning pul mablaglarini ishga solish maqsadida aktsiyalar sotib oladigan va chiqaradigan xamda mablaglarni fond nomidan qimmatli qog’oz-larga, banklardagi hisob varaqalarga va omonatlarga ko’yadigan yuridik shaxs;

=boshka aktsionerlik jamiyatlarini nazorat qilish va faoliyatini boshqarish maksadlarida ularning aktsiyalar to’plamiga, ya’ni nazorat paketiga egalik qiluvchi ixtisoslashgan investitsiya kompaniyasi;

=noto’g’ri javob yo’q.


?Moliya kompaniyasining xolding kompaniyasidan farqi shundaki, u pul mablag’lari bilan ta’minlanib turgan kompaniyalar aktsiyalarining:


+nazorat paketiga ega bo’lmaydi;

=nazorat paketiga ega bo’ladi;

=nazorat paketiga qisman ega bo’ladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Investitsiya fondi deganda:


+investorlarning pul mablag-larini ishga solish maqsadida aktsiyalar sotib oladigan va chiqaradigan hamda mablatarni fond nomidan qimmatli qog’oz-larga, banklardagi hisob varaklarga va omonatlarga qo’yadigan yuridik shaxs tushuniladi;

=boshqa investitsiya institutlarinshg, yuridik va jismoniy shaxslarning investitsiya aktivlarini boshqarish sohasida faoliyat ko’rsatadigan, shuningdek, qimmatli qog’ozlar oldi-sotdisini amalga oshiradigan investitsiya instituti tushuniladi;

=kapital egalarining o’z kapitallari bilan o’zaro korporativ manfaatlar asosida shartnomaviy shaklda korporatsiyaga (majus fondlarga) birlashishlari tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Investitsiya fondi nimalarga haqli?


+barcha javob to’g’ri

=karz majburiyatlarini, shuningdek, obligatsiyalarni chikarish;

=garovga qo’yish va garovga olish amallarini bajarish;

=qimmatli qog’ozlarni investitsiyasidan boshka investitsiya turlarini amalga oshirishi;

.

?Boshkaruvchi kompaniya deganda:


+boshqa investitssh institutlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning B)investitsiya aktivlarini boshqarish soxasida faoliyat kursatadigan investitsiya instituti tushuniladi;

=kimmatli kogozlar oldi-sotdisi amalga oshiradigan investitsiya institutlari tushuniladi.

=kimmatli kogozlar oldi-sotdisini amalga oshirishdagi maslaxatchilar tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Kliring - bu:


+tovarlar, qimmatli kogozlar, xizmatlar uchun o’zaro majburiyat va talablarni, ya’ni bir-biriga beradigan pullarni hisobga olish bilan naqd pulsiz hisob-kitob qilish tizimidir.

=qimmatli kogozlarga doir bitimlar bo’yicha hisob-kitobni, ya’ni kliring operatsiyalarni amalga oshiruvchi investitsiya institutidir;

=boshqa investitsiya institutlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning boshqarish soxasida faoliyat ko’rsatadigan investitsiya institutidir.

=noto’g’ri javob yo’k,.?Depozitariy - bu:


+ma’lum shartlar bilan saklash uchun bankka yoki omonat kassaga berib ko’yilgan pul yoki kimmatli kogozlar;

=depozitar faoliyat bilan shugullanadigan investitsiya institutidir;

=depozitga pul yoki qimmatli qog’ozni ko’ygan kishi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Depo hisobi deganda:


+deponent bilan tuzilgan depozitariy shartnomasini depozitariy tomonidan bajarish uchun zarur bo’lgan depozitariyning xisob registrlaridagi yozuvlar to’plami tushuniladi.

=depozitariyga yoki uchinchi shaxslarga nisbatan deponentning majburiyatlari asosida qimmatli qog’ozlarning hisobini yuritish uchun ishlatiladigan max-sus hisob bo’lshi tushuniladi;

=nominal saklovchiga depozitariy tomonidan ochiladigan depo hisobi tushuniladi;

=ikkilamchi depozitariyda oraliq depozitariysi uchun ochiladigan depo hisobi;?Qimmatli qog’ozlar bozori deganda:


+jismoniy va yuridik shaxslarshng qimmatli qog’ozlar chikarish, ularning muomalada bo’lishi va haqini to’lash bilan amallarning bajarilishini ta’minlovchi tizim tushuniladi;

=kimmatli qog’ozlarni dastlabki egalariga, ya’ni yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maqsadida ularni birlamchi va takror emissiya qilish va muomalaga chiqarish tizimi tushuniladi;

=egasi bor qimmatli qog’ozlarni talab va taklifdan kelib chiqqan xolda kayta oldi-sotdisini tashkil qilib va ta’minlaab beruvchi tizim tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qog’ozlarning birlamchi bozori deganda;


+qimmatli qog’ozlarni dastlabki egalariga, yani yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maqsadida ularni birlamchi va takror emissiya qilish va muomalaga chiqarish tushuniladi;

=egasi bor qimmatli qog’ozlarni talab va takliflardan kelib chiqqan xolda qayta oldi-sotdisini tashkil qilib va ta’minlab beruvchi tizim tushuniladi;

=jismoniy va yuridik shaxslarning qimmatli qog’ozlar chiqarish, ularning muomalada bo’lishi va haqini to’lash bilan amallarning bajarilishini taminlovchi tizim tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.?Anderrayter deganda:


+bank ishida maxus xizmat xaqi evaziga kimmatli qog’ozlarni chiqaruvchiga uning zayom obligatsiyalari yoki aktsiyalari paketini kelishilgan shartlarda bozorda joylashtirishga kafolat beruvchi shaxs yoki kompaniya tushuniladi;

=sotish maqsadida yangi emissiya qilingan qimmatli kogozlar xarid qilish tushuniladi;

=professionallarning o’zaro shartnoma asosida tuzilgan vaqtinchalik birlashma tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qorozlarning birlamchi bozorida quyidagi muassasalarning kaysi biri investorlar bo’lib hisoblanadi:


+tijorat banklari;

=investitsiya fondlari;

=sugurta kompaniyalari, fondlar va boshqa moliya-kredit tashkilotlari;

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qorozlarning ikkilamchi bozori deganda:

+egasi bor qimmatli qog’ozlarni talab va takliflardan kelib chikkan xolda kayta oldi-sotdisini tashkil qilib va ta’minlab beruvchi tizim tushuniladi;


=jismoniy va yuridik shaxslarning kimmatli kogozlar chikarish, ularning muomalada bo’lishi va haqini to’lash bilan amallarning bajarilishini ta’minlovchi tizim tushuniladi;

=qimmatli qog’ozlarni dastlabki egalariga, ya’ni yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maqsadida ularni birlamchi va takror emissiya qilish va muomalaga chiharish tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.


?Quyidagi bozor turlarining qaysi biri ikkilamchi bozorga taalluqpi:


+birjaviy bozor;

=nobirjaviy bozor;

=stixiyali bozor;

=dilerlar bozori;?Nobirjaviy qimmatli kog’ozlar bozori- bu:


+bu qimmatli kogozlarning muomalada bo’lishini ta’minlovchi muhit bo’lib, unda fond birjalariga sotuvga ko’yilmagan qimmatli qog’ozlarning erkin savdosi dilerlar tomonidan maxsus telekommunikatsiyalar yordamida amalga oshiriladigan bozordir;

=fond birjasi bo’lib, u belgilangan tartibda qimmatli qog’ozlarning erkin savdosini brokerlar (vositachilar), maklerlar (dallollar), dilerlar (savdogarlar) tomonidan amalga oshirilishini ta’minlab beruvchi bozordir.

=qimmatli kogozlarni joylashtirishni tashkil qiluvchi va ta’minlovchi bozordir;

=noto’g’ri javob yo’q.?Quyidagi kayd etilganlarning kaysi biri davlat tomonidan qimmatli qog’ozlar bozorini boshkarishning bevosita usuli hisoblanadi?


+mutaxassislarni attestatsiyalash, investitsiya institutlari faoliyagpini litsenziyalash va nazorat qilish;

=pul-kredit siyosatini yuritish va shu orqali foiz stavkalariga tasir kilshi;

=soliq siyosatini o’tkazish;

=noto’gri javob yo’q.?Quyida qayd etilganlarning qaysi biri davlat tomonidan qimmatli qog’ozlar bozorini boshqarishning bilvosita usuli hisoblanadi?


+korporatstsyalar xamkorligida kredit uchun raqobat yo’lida davlat kimmatli qog’ozlarji chiqarish;

=qimmatli qog’ozlar va emissiya prospektlarini chiqarishni ro’yxatga olish;

=emitentlarning ularda nazarda tutilgan shartlar va majburiyatlarga rioya qilishlari ustidan nazoratni amalga oishrish;

=investitsiya institutlari faoliyatini litsenziyalash va nazorat qilish;?Fond birjasi - bu:


+kimmatli kogozlar bilan oldi-sotdi muomalasini olib boradigan joy;

=valyuta bozorini o’tkazadigan va valyutalar kotirovkasini amalga oshiradigan joy;

=ommaviy tovarlar (don, paxta, metall, boshqalar)ni standartlar yoki namunalar bo’yicha sotadigan joy.

= ish kuchini oldi-sotdi munosabatlarini bajaradigan joy;?Listing deganda:


+qimmatli kogozlarni birjaga qo’yish, yani ularni joylashtirish tushuniladi;

=kimmatli qogozlar birjaning yoki kompaniyaning o’z qaroriga binoan ro’yxatdan chikarilishi tushuniladi;

=birjaning moliyaviy-xo’jalik faoliyatini nazorat kiluvchi organ tushuniladi;

= noto’g’ri javob yuq.?Birja kursi - bu:


+fond birjasida muomalada bo’ladigan qimmatli qog’ozning sotuv baxosi.

=qimmatli kogozlarning birjadagi xarakatini ifodalovchi ko’rsatkich;

=birjadagi muayyan davr davomida qilingan savdo-sotikning hajmi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Birja kotirovkasi deganda:


+birjada sotiladigan qimmatli kogozlarning e’lon kilingan narxi tushuniladi;

=fond birjasida muomalada bo’ladigan qimmatli qog’ozning sotuv baxosi tushuniladi;

=qimmatli qog’ozlarning birjadagi harakatini ifodalovchi ko’rsatkich tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.


?"Toshkent" fond birjasi kachon tashkil etilgan?

+8 aprel 1994 yil;

=8 aprel 1993 yil;

=8 aprel 1992 yil;

=8 aprel 1995 yil.
?"Toshkent" fond birjasi nimalarga hakli?

+barcha javob to’g’ri

=brokerlik o’rinlarini sotishga;

=investitsiya inapitutlari sifatida faoliyat ko’rsatishga;

=o’zining aktsiyalaridan boshqa aktsiyalarni chiqarishga;

?Kuyida qayd etilgan qimmatli kog’ozlarning kaysi biri xalqaro qimmatli qog’ozlarga taalluqli:


+barcha javob to’g’ri

=evronotalar;

=evroobligatsiyalar;

=xalqaro depozit tilxatlari;?Investitsiya fondi deganda:


+investorlarning pul mablag-larini ishga solish maqsadida aktsiyalar sotib oladigan va chiqaradigan hamda mablatarni fond nomidan qimmatli qog’oz-larga, banklardagi hisob varaklarga va omonatlarga qo’yadigan yuridik shaxs tushuniladi;

=boshqa investitsiya institutlarinshg, yuridik va jismoniy shaxslarning investitsiya aktivlarini boshqarish sohasida faoliyat ko’rsatadigan, shuningdek, qimmatli qog’ozlar oldi-sotdisini amalga oshiradigan investitsiya instituti tushuniladi;

=kapital egalarining o’z kapitallari bilan o’zaro korporativ manfaatlar asosida shartnomaviy shaklda korporatsiyaga (majus fondlarga) birlashishlari tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Investitsiya fondi nimalarga haqli?


+barcha javob to’g’ri

=karz majburiyatlarini, shuningdek, obligatsiyalarni chikarish;

=garovga qo’yish va garovga olish amallarini bajarish;

=qimmatli qog’ozlarni investitsiyasidan boshka investitsiya turlarini amalga oshirishi;?Boshkaruvchi kompaniya deganda:


+boshqa investitssh institutlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning investitsiya aktivlarini boshqarish soxasida faoliyat kursatadigan investitsiya instituti tushuniladi;

=kimmatli kogozlar oldi-sotdisi amalga oshiradigan investitsiya institutlari tushuniladi.

=kimmatli kogozlar oldi-sotdisini amalga oshirishdagi maslaxatchilar tushuniladi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Kliring - bu:


+tovarlar, qimmatli kogozlar, xizmatlar uchun o’zaro majburiyat va talablarni, ya’ni bir-biriga beradigan pullarni hisobga olish bilan naqd pulsiz hisob-kitob qilish tizimidir.

=qimmatli kogozlarga doir bitimlar bo’yicha hisob-kitobni, ya’ni kliring operatsiyalarni amalga oshiruvchi investitsiya institutidir;

=boshqa investitsiya institutlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning boshqarish soxasida faoliyat ko’rsatadigan investitsiya institutidir.

=noto’g’ri javob yo’k,.?Depozitariy - bu:


+ma’lum shartlar bilan saklash uchun bankka yoki omonat kassaga berib ko’yilgan pul yoki kimmatli kogozlar;

=depozitar faoliyat bilan shugullanadigan investitsiya institutidir;

=depozitga pul yoki qimmatli qog’ozni ko’ygan kishi;

=noto’g’ri javob yo’q.?Depo hisobi deganda:


+deponent bilan tuzilgan depozitariy shartnomasini depozitariy tomonidan bajarish uchun zarur bo’lgan depozitariyning xisob registrlaridagi yozuvlar to’plami tushuniladi.

=depozitariyga yoki uchinchi shaxslarga nisbatan deponentning majburiyatlari asosida qimmatli qog’ozlarning hisobini yuritish uchun ishlatiladigan max-sus hisob bo’lshi tushuniladi;

=nominal saklovchiga depozitariy tomonidan ochiladigan depo hisobi tushuniladi;

=ikkilamchi depozitariyda oraliq depozitariysi uchun ochiladigan depo hisobi;?Qimmatli qog’ozlar bozori deganda:


+jismoniy va yuridik shaxslarshng qimmatli qog’ozlar chikarish, ularning muomalada bo’lishi va haqini to’lash bilan amallarning bajarilishini ta’minlovchi tizim tushuniladi;

=kimmatli qog’ozlarni dastlabki egalariga, ya’ni yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maqsadida ularni birlamchi va takror emissiya qilish va muomalaga chiqarish tizimi tushuniladi;

=egasi bor qimmatli qog’ozlarni talab va taklifdan kelib chiqqan xolda kayta oldi-sotdisini tashkil qilib va ta’minlaab beruvchi tizim tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.?Qimmatli qog’ozlarning birlamchi bozori deganda;


+qimmatli qog’ozlarni dastlabki egalariga, yani yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maqsadida ularni birlamchi va takror emissiya qilish va muomalaga chiqarish tushuniladi;

=egasi bor qimmatli qog’ozlarni talab va takliflardan kelib chiqqan xolda qayta oldi-sotdisini tashkil qilib va ta’minlab beruvchi tizim tushuniladi;

=jismoniy va yuridik shaxslarning qimmatli qog’ozlar chiqarish, ularning muomalada bo’lishi va haqini to’lash bilan amallarning bajarilishini taminlovchi tizim tushuniladi.

=noto’g’ri javob yo’q.


?Xolding kompaniyasi - bu:


+boshqa aktsionerlik jamiyatlarida nazorat qilish va faoliyatini boshqarish maqsadlarida ularning aktsiyalari to’plamiga, ya’ni nazorat paketiga egalik qiluvni ixtisoslashgan investitsiya kompaniyasidir;

=muayyan belgi (kriteriy) asosida qisqa doirada tanlab olingan korxonalarni maxsus shartnomalarga binoan pul mablaglari bilan ta’minlovchi investitsiya kompaniyasidir;

=investorlarning pul mablaglarini ishga solish maqsadida aktsiyalar sotib oladigan va chiqaradigan hamda mablaglarni fond nomidan qimmatli kogoz-larga, banklardagi hisob varaqalarga va omonatlarga ko’yadigan yuridik shaxsdir.

=noto’g’ri javob yo’q.


?Moliya bozori q’achon paydo bo’lgan?

+pul va moliya munosabatlari paydo bulishi bilan;

=banqlar paydo bulishi bilan;

=monometalizm davrida;

=bimetalizm davrida.
?Birjalarning birinchi paydo bo’lishi q’aysi mamlaqatda nechanchi yilga to’g’ri qeladi?

+Shimoliy Italiyada 1409 yilga;

=Angliyada 1601 yilga;

=G’arbiy Gollandiyada 1710 yilga;

=Sharqiy Frantsiyada 1841 yilga.
?Q’immatli q’og’ozlarni tarixda birinchi emissiya q’ilgan qompaniya bo’lib q’uyidagilardan q’aysi biri hisoblanadi?

+«Ost Indiya» qompaniyasi;a.

=«Dow Jones» qompaniyasi;

=«Wallt Street» qompaniyasi;

=Vest-Ost» qompaniyasi.

?Q’immatli q’og’ozlarning birlamchi bozorida q’uyidagi muassasalardan q’aysi biri investor bo’lib hisoblanadi?

+tijorat banqlari;

=depozitoriy;

=qliring xisob-qitob palatasi;

=boshqaruvchi qompaniyalar.
?Q’immatli q’og’ozlar bozori segmentlari bo’yicha q’anday turlarga ajratiladi?

+aqsiyalar bozorlariga.

=qredit bozorlariga;

=qapital bozorlariga;

=lizing bozorlariga;
?Q’immatli q’og’ozlar bozori masshtabi bo’yicha q’aysi turlariga ajratiladi?

+hududiy va halqaro bozorlariga;

=birlamchi va iqqilamchi bozorlariga;

=birjaviy va nobirjaviy bozorlariga;

=stixiyali va dilerlar bozorlariga.
?Emitent-bu:

+qimmatli q’og’ozlar chiq’aruvchi va ular yuzasidan q’immatli q’og’ozlarning egalari oldida o’z nomidan majburiyatli bo’lgan yuridiq shaxs yoqi davlat organidir;

=q’immatli q’og’ozlar chiq’arish to’g’risidagi axborotnoma;

=muomilaga banq biletlari, xazina sertifiqatlari, q’og’oz pullar va q’immatli q’og’ozlarni chiq’arish demaqdir;

=qimmatli q’og’ozlar to’g’risidagi ma’lumotnomadir.
?Kimmatli kogozlar bozori deganda:

+yuridik shaxslar tomonidan kimmatli kogozlar chikarish, ularning muomalada bulishi va xakini tulash bilan amallarini bajarilishini ta’minlovchi tizim tushuniladi;

=sotish maksadida yangi emissiya kilingan kimmatli kogozlarni xarid kilish tizimi tushuniladi;

=kimmatli kogozlarni dastlabki egalariga, ya’ni yuridik va jismoniy shaxslarga sotish maksadida ularni birlamchi va takror emissiya kilish va muomalaga chikarish tizimi tushuniladi;=jismoniy va yuridik shaxslarning uzaro shartnoma asosida tuzilgan vaktinchalik birlashmalari tushuniladi.
Download 217.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling