Xususiy nomga EGA bo‘lgan fizik kattaliklarning si dagi birliklari


Download 62.45 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.11.2017
Hajmi62.45 Kb.

385

Xususiy nomga ega bo‘lgan fizik kattaliklarning SI dagi birliklari

Kattalik


Birlik

nomi


belgisi

 Uzunlik


 Massa

 Vaqt


 Yassi burchak

 Fazoviy burchak

 Kuch, vazn

 Bosim


 Kuchlanish (mexanik)

 Elastiklik moduli

 Ish, energiya

 Quvvat


 Tebranish chastotasi

 Termodinamik temperatura

 Temperatura  farqi

 Issiqlik, issiqlik   miqdori

 Modda  miqdori

 Elektr  zaryadi

 Tok kuchi

 Elektr  maydonning potensiali, elektr

 kuchlanish

 Elektr  sig‘im

 Elektr  qarshilik

 Elektr  o‘tkazuvchanlik

 Magnit induksiya

 Magnit oqim

 Induktivlik

metr


kilogramm

sekund


radian

steradian

nyuton

paskal


paskal

paskal


joul

vatt


gers

kelvin


kelvin

joul


mol

kulon


amper

volt


farada

om

simenstesla

veber


genri

m

kgs

rad


sr

NJW

Hz

KK

J

molC

А

VF

W

ST

Wb

HO‘nga karrali va ulushli birliklarni hosil qilishning ko‘paytuvchilari,

old qo‘shimchalari va ularning nomlari

Ko‘pay-


tuvchi

Оld


qo‘shim-

cha


Оld qo‘shimchaning

belgisi


Ko‘pay-

tuvchi


Оld

qo‘shim-


cha

Оld qo‘shimchaning

belgisi

xalqaro


ruscha

xalqaro


ruscha

10

1810

15

1012

10

910

6

103

10

210

1

eksapeta

tera


giga

mega


kilo

gekto


deka

Е

PT

G

Mk

h

dЭ

П

ТГ

M

кг

да

10–1

10

–210

–3

10–6

10

–910

–12


10

–15


10

–18


detsi

santi


milli

mikro


nano

piko


femto

atto


d

c

mm

n

pf

a

дс

м

мкн

п

фа

ILOVA

25  Fizika,  I  qism386

Qattiq jismlarning va suyuqliklarning zichliklari (10

3

 kg/m

3

).

Qattiq jismlar

Astronomiyaning ba’zi kattaliklari

Aluminiy


Vismut

Volfram


Temir  (cho‘yan, po‘lat)

Oltin


Osh tuzi

Jez


Muz (0°C da)

Mis


Nikel

Platina


Qo‘rg‘oshin

Kumush


Uran

2,70


9,80

19,3


7,87

19,3


2,20

8,55


0,92

8,93


8,80

21,4


11,3

10,5


18,7

 Yerning radiusi

 Yerning massasi

 Quyoshning radiusi

 Quyoshning  massasi

 Oyning radiusi

 Oyning massasi

 Yerning markazidan  Quyoshning markazigacha

 bo‘lgan masofa

 Yerning markazidan Oyning markazigacha

 bo‘lgan masofa

 Oyning Yer  atrofida  aylanish davri

6,37 × 10

6

 m5,98 × 10

24

 kg6,95 × 10

8

 m1,98 × 10

30

 kg1,74 × 10

6

 m7,33 × 10

22

 kg1,49 × 10

11

 m3,84 × 10

8

 m27,3 kech. kun. = 2,36 : 10

s387

Suyuqliklar (15 °C da)

 Suv  (sof 0°C da)

 Glitserin

 Kerosin


 Moy (zaytun moyi, moylash uchun ishlatiladigan)

 Kanakunjut moyi

 Simob

 Uglerod sulfid Spirt

 Efir


1,00

1,26


0,8

0,9


0,96

13,6


1,26

0,8


0,7

Azot


Argon

Vodorod


Havo

Geliy


Kislorod 

1,25


1,78

0,09


1,29

0,18


1,43

Normal sharoitlarda gazlarning zichliklari (kg/m

3

)

Modda


Yung moduli, GPa

Siljish moduli, GPa

Aluminiy

Volfram


Temir  (po‘lat)

Mis


Kumush

69

380200

110


74

24

14076

44

27Qattiq jismlarning elastiklik doimiysi (yaxlitlangan qiymatlar)

388

Gaz


Kritik

temperatura,T

kr

, KKritik bosim,

p

kr, MPa

Van-der-Vaals tuzatmasia,N• m

4

/mol2

b, 10

–5 


m

3

/molAzot

Argon


Suv  bug‘i

Kislorod


Neon

Karbonat


angidrid

Xlor


126

151


647

155


44,4

304


417

3,39


4,86

22,1


5,08

2,72


7,38

7,71


0,135

0,134


0,45

0,136


0,209

0,361


0,650

3,86


3,22

3,04


3,17

1,07


4,28

5,62


Kritik parametrlar va Van-der-Vaals tuzatmalari

20 °C da suyuqliklarning sirt tarangliklari, a (mN/m)

Suv


Glitserin

Sovunli suv

Simob

Spirt


73

62

405,0  • 10

2

22Tovushning tezligi v, m/s

Suvda


Havoda (normal sharoitlarda, quruq)

1450


332

389

Modda


q

Modda


q

Neft


Benzin

Dizel yoqilg‘i

Spirt

44

4644

27

Toshko‘mirYog‘och

Tabiiy gaz

Torf

30

1344

14

ModdaErishish harorati, K Solishtirma  erish issiqligi,   l

Aluminiy


Mis

Qo‘rg‘oshin

Kumush

Po‘lat


Muz

660


1082

327


960

1400


0

380


180

25

8782

330


kJ

kg

æ öç ÷

è ø


Modda

C

ModdaC

Aluminiy


Temir

Mis


Kumush

Qo‘rgoshin

920

460


380

250


140

Havo


Suv

Muz


Spirt

Qum


1000

4200


2100

2500


880

Yoqilg‘ilarning solishtirma yonish issiqligi 

MJ

kgæ

ö

ç÷

è

øQattiq jismlarning xossalari

Moddalarning solishtirma issiqlik sig‘imlari 

J

.kg K

æ

öç

÷

×è

ø


390

Modda


e

Modda


e

Suv


Yog‘

Parafin


81

2,5


2

Sluda


Shisha

Tekstolit

6

7

7O‘tkazgich

r

O‘tkazgichr

Aluminiy


Temir

Oltin


Mis

Nikelen


0,028

0,10


0,024

0,017


0,4

Nikel


Qo‘rg‘oshin

Kumush


Po‘lat

Nixrom


0,073

0,21


0,016

0,10–0,14

1,1

Moddalarning dielektrik kirituvchanligi

O‘tkazgichlarning solishtirma qarshiligi (m

W

· m).


391

Asosiy fizik doimiylar

(uchta ahamiyatli raqamgacha aniqlikda yaxlitlangan)

Erkin tushishning normal tezlanishi ..... = 9,81 m/s

2

Tortishish (gravitatsiya) doimiysi ......... = 6,67 · 10–11

 m

3/kg · s

2

Avogadro doimiysi ................................ NA

= 6,02 · 10

23 

mol


–1

Molyar gaz doimiysi ............................ = 8,31 J/K · mol

Standart hajm ....................................... = 22,4 · 10

–3

 m3

/mol


Bolsman doimiysi ................................. = 1,38 · 10

–23


 J/K

Faradey doimiysi .................................. = 9,65 · 10

4

 C/mol


Elementar zaryad ................................. = 1,60 · 10

–19


 C

Elektronning massasi ............................ = 9,11 · 10

–31

 kg


Elektronning solishtirma zaryadi ............ e/m

e

=1,76 · 10

11

 C/kg


Yorug‘likning bo‘shliq (vakuum)dagi

tezligi ................................................... = 3,00 · 10

8

 m/s


Stefan-Bolsman doimiysi ...................... s = 5,67 · 10

8

 W/(m2

· K


4

)

Vin siljish qonunining doimiysi ............ = 2,90 · 10–3

 m · K


Plank doimiysi ...................................... = 6,63 · 10

–34


 J·s

i = h/(2p) = 1,05 · 10

–34

 J · s


Ridberg doimiysi .................................. = 3,29 · 10

15

 s–1

R¢=1,10·10

7

 m–1

Birinchi Bor orbitasining radiusi .......... = 5,28 · 10

–11

 m

Elektronning Kompton to‘lqinuzunligi ................................................ l

C

= 2,43 · 10–12

 m

Vodorod atomining ionlanishenergiyasi ............................................. E

i

= 2,16 · 10

–18

 J = 13,53 eVAtom massa birligi ................................. l a.m.b = 1,66 · 10

–27


 kg


Download 62.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling