1. Floema qanday hujayra to'qimalaridan tashkil topgan


Download 91.5 Kb.
Sana09.04.2023
Hajmi91.5 Kb.
#1346599
Bog'liq
yakshanba test


1. Floema qanday hujayra to'qimalaridan tashkil topgan.
1) asosiy; 2) qoplovchi; 3) mexanik; 4) ajratuvchi; 5) o'tkazuvchi.
A)1,2,5 В)1,3,5 C)2,3,4 D)1,4,5

2. 0‘simlik bargining qaysi hujayralarida yashil plastidalar uchraydi?


A) epiderma va barg eti hujayralarida
B) og'izcha va barg eti hujayralarida
C) o'tkazuvchi nay hujayralarida
D) tolalar, epiderma hujayralarida

3. Jadvaldagi raqamlar o'rniga o'simliklar haqidagi to'g'ri ma’lumotni toping.A) 1 - yog'ochi qattiq; 2 - yeryong'oq; 3 - qisqargan; 4 - oddiy; 5 - mosh; 6 - o’t poya
B) 1 - yog'ochligi qattiq; 2 - sebarga; 3 - qisqargan; 4 - oddiy; 5 - mosh; 6 - poxol poya
C) 1 - sekin o'sadi; 2 - yeryong'oq; 3 - qisqargan;4 - oddiy; 5 - mosh; 6 - yog’och poya
D) 1 - tez o'sadi; 2 - shirinmiya; 3 - o't poya; 4 - oddiy; 5 - mosh; 6 - yog’och poya

4. Barg tuzilishi bo'yicha qaysi biri ortiqcha.


A) beda B) sebarga C) mosh D) no'hat

5. G'umayga xos belgi xususiyatlarni aniqlang: 1) ajriq turkumiga mansub; 2) bir yillik o't, bo'yi 50-150 sm; 3) ildizpoyali o'simlik; 4) mevasi suv o'tkazmaydigan qobiqqa ega; 5) jo'xori turkumiga mansub; 6) cho'llarda o'suvchi kserofit; 7) yem-xashak o'simligi; 8 ) bir urug'pallali; 9) sug'oriladigan maydonlarda o'sadi.


A)3,4,9 B)3,5,6
C)2,4,9 D)1,7,8

6. Quyidagi qaysi o'simliklarning gulqo'rg'on bo'laklari soni 6ta?


1) jag‘-jag‘; 2) o'sma; 3) boychechak; 4) xolmon;5) rediska; 6) sarimsoq piyoz; 7) olga sorboriyasi.
A)1,5,7 B)3,6,7 С)1,2,5 D)3,4,6

7. Juft tuyoqlilar turkumiga mansub bo'lgan qaysi hayvonlar uchun qirilib ketish xavfi tug'ildi?


A) Prjevalskiy oti, zubr, bizon
B) jayron, sayg'oq, xongul
C) Yevropa turi, jayron, zubr
D) buxoro bug'usi, g'izol, zubr

8.Kechasi (a) va (b) kunduzi faol hayot kechimvchi suvda hamda qumqlikda yashovchilar sinfi vakillarini belgilang?


A) a - gekkon; b - suv ilon
B)a - baqa; b - qurbaqa
C) a - qurbaqa; b - baqa
D) a - sahro baqasi; b - sariq ilon

9. Qaysi biri kaloniya bo'lib yashaydi?


A) yeri guanasi B) toshbaqa
C) tovushqon D) yumronqoziq

10. Ikkita qon aylanish doirasi va uch kamerali yurakka ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating.


1) itbaliq; 2) triton; 3) alligator; 4) gavial; 5) kojan; 6) kaputsin; 7) gekkon.
A)1,2,6,7 B)3,4,5,7
C)2,7 D)3,4,5,6

11. Liven va Xolmogor zotlari uchun umumiy (a) va umumiy bo'lmagan (b) ma’lumotlami belgilang.


1) sut yo'nalishida boqiladi; 2) ko'krak qafasiga ega; 3) tana harorati doimiy; 4) oshqozoni ikki bo'lmali;
5) urg'ochilari geterogametali; 6) siydik yo'li kloakaga ochiladi; 7) umurtqalilar kenja tipiga mansub; 8) tuxum yo'nalishida boqiladi.
A) a-1,3,7; b-5,6,8 B) a-2,3,8; b-1,5,7
C)a-2,3,7; b-1,5,6 D) a-2,3,4; b-1,5,7

12. Oyoqlari tanasining ikki yonida (a) va ostida (b) joylashgan organizmlar:


1) sayg'oq; 2) agama; 3) bizon; 4) kanna; 5) gekkon;6) alligator.
A) a-2,5,6; b-1,3,4 B) a-4,5,1; b-2,3,6
C) a-1,2,3; b-4,5,6 D) a-6,5,4; b-3,2,1

13. Yirtqich hayvonlar ko'rsatilgan javobni belgilang.


A) burgut, planariya, urg'ochi chivin, zlatka
B) sarisor, cho'rtan, boltayutar tillako'z
C) korsak, qashqaldoq, olaqo'zan, nutriya
D) xonqizi, cho'rtan, sarisor, tillako'z, kulrang satir

14. Qaysi javobda hayvonlaming bo‘yin umurtqalari soni kamayib borish tartibida joylashtirilgan?


A) triton, kvaksha, gekkon, agama, yaguar, kojan
B) povituxa, baqa, xamelion, koala, malla revun
C) gavial, latcha, zubr, triton, baqa
D) triton, zubr, gavial, alkan chumolixo'r

15. Izotonik eritma uchun hos bo'lmagan fikrni aniqlang:


A) osmotik bosimi qon plazmasini bosimiga teng
B) 0,9%li glukoza eritmasi izotonik eritma hisoblanadi
C) yo'qotilgan qonni o'rnini bosish uchun ishlatiladi
D) osmotik bosimi 7,6-8,1 atm.ga teng

16. Geparinga o'xshash ta’sir ko'rsatadigan modda nomini ko'rsating.


A) fibrin B) tromboplastin
C) girudin D) protrombin

17. Odam qonining plazmasi tarkibida antigemofil omil, antitana, vitaminlar, gormonlar, uglevod, yog', tuz, agglyutinin a, eritrotsitlarida esa rezus omil, gemoglobin, agglyutinogen В mavjud bo'lsa, u qaysi qon guruhlilar uchun retsipiyent hisoblanadi.


A)I,III В)II,IV C)I,II D)III,IV

18. Odam organizmining quyidagi organ to'qimalariga mos keluvchi javoblami aniqlang.


a) perikard; b) endokard;
1) somatik nerv sistemasi tomonidan boshqariladi; 2) epiteliy to'qimasidan iborat; 3) yurak devorining ichki qavati; 4) yurak devorining tashqi qavati; 5) biriktiruvchi to'qimadan iborat.
A) a-5; b-2 B) a-2; b-3
C) a-1; b-2 D) a-3; b-4

19. Dasht (a) va cho'l (b) o'lchamiga ko'ra qanday ekosistemalar?1) mezoekosistema; 2) makroekosistema.


A) a-2, b-1 B) a-1, b-2
C) a-2, b-2 D) a-1, b-1

20. Odamlardagi akseleratsiya jarayoni nimalar bilan bo'gliq.


1) gen; 2) oilaviy sharoitning yaxshilashi; 3) yaxshi ovqatlanish; 4) yorug' kunning ko'payishi; 5) tibbiyotning rivojlanishi; 6) yorug’ kunning uzayishi.
A)1,2,4 B)2,3,6 C)2,3,4 D)2,4,5

21. DNK molekulasi to'g'risidagi ma’lumotlar asosida no'to'g'ri tenglikni ko'rsating.22. DNK tarkibida 2340 ta vodorod bog' bo'lib G va S o'rtasidagi vodorod bog'lar A va T orasidagi vodorod bog'larga nisbatan 660 ta ko'p bo'lsa u holda shu DNK uzunligini toping.


A) 312,8 В) 397,8 С) 285,6 D)795,6

23. Metasentrik, submetasentrik va akrosentrik turlarga bo'linadigan tuzilmalarning tarkibiga kiruvchi oqsilni aniqlang.


A) tubulin B) giston
C) keratin D) immunoglobulin

24. Tarkibida dezoksiriboza saqlovchi tuzilmalarni aniqlang.


1) bakteriya ribosomasi; 2) t-RNK; 3) t-DNK; 4) plazmida; 5) xromosoma; 6) tamaki mozaikasi genomi; 7) transpozon.
A) 1, 6 B) 3, 4 C) 6,7 D) 2, 5

25. Qalampirda 58 urug'i hosil bo'lsa, markaziy hujayralarni urug'lantirish jarayonida ishtirok etgan spermiylardagi xromosomalar miqdorini toping.


A)2784 B)1392 C)4172 D)696

26. No'xatda gultojibargining rangi komplemetar irsiylanishida F2 da fenotipik jihatdan qanday ajralish kuzatiladi:


A) 9:3:3:1 В) 9:3:4 С) 9:6:1 D) 9:7

27. Bir sinfga mansub o'simliklar navlarini aniqlang.


A) Zarafshon, Buxoro-9, Sangzor
B) Vatan, Sangzor, Yulduz
C) Zarg'aldoq, Nimrang, Samarqand-3
D) Yulduz, Toshkent-1, Ulug‘bek-600

28. Qaysi o'zbek olimlari PCR texnologiyasi qo'llab o'nlab yuqumli kasalliklarga tashxis qo'ymoqda.


A) R. S. Muhammedov va B. Irisboyev
B) R. S. Muhammedov va A. Ikromov
C) B. Irisboyev va G. Hamidullayeva
D) О. T. Odilova va Sh. S. Azimova

29 Ekologik piramidani bug'doy, chigirtka, kaltakesak va lochin tashkil etadi. Agar lochin ozuqasidagi lipid 30% bo'lib, undan ajralgan energiya miqdori 5835 kJ ni tashkil etsa, bug'doy tarkibidagi oqsil va uglevoddagi umumiy energiya miqdorini (kJ) toping.


A) 8800 B) 616000 C) 6160000 D) 880

30. Pangeya bo'lingan davr.


A) bo'r B) praterazoy
C) tiras D) yura
Download 91.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling