1. Sutda qanday disaxaridlar bor? A maltoza *s laktoza


Download 108.48 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi108.48 Kb.
#1579926
Bog'liq
Test oziq ovqat xavfsizligi


1.Sutda qanday disaxaridlar bor?
A) Maltoza *S) Laktoza
V) Saxaroza D) Maltoza, laktoza

2. Mollarning semizlik darajasi qaysi ko’rsatgichlar bilan tavsiflanadi?


A) Muskul to’qimasini rivojlanishi,suyak to’qimasini rivojlanishi.
* V) Muskul to’qimasini rivojlanishi, yog’ to’qimalarini yig’ilishi.
S) YOg’ to’qimalarini yig’ilishi, suyak to’qimasini rivojlanishi.
D) Suyak to’qimasini rivojlanishi, biriktiruvchi to’qimalarini rivojlanishi.

3.Sut mahsulotlari necha turga bo’linadi


*A) 2 V)2.3 S) 3 D ) Bo’linmaydi

4.Sutdagi lipaza fermenti nimani parchalaydi?


A) Oqsillarni *S) Yog’larni
V) Qandlarni D) YOg’larni.oqsillarni

5.Sut ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab necha turga bo’linadi?


A) 2 S) 4 V.3 *D.5

6. Go’sht va go’sht mahsulotlari necha haroratgacha sovitiladi va saqlanadi?


A) Sovitish +10O S, saqlash 0S;
V) Sovitish +8OS, saqlash 3 0S;
S) Sovitish +8OS, saqlash 0 - 40S;
*D) Sovitish +4OS, saqlash 0 + 40S;
Ye) Sovitish - 4OS, saqlash 0 - 40S;

7. Don tarkibiga ko’ra necha qismga bo’linadi?


*A) 3 V) 4 S) 2 D) bo’linmaydi

8.Go’sht yog’larining sifat ko’rsatkichlari qanday sonlar bilan ifodalanadi


A) Yod soni S) Perekis va sovunlanish soni


V) Kislotilik soni * D) Xammasi

9.Bir kkal enyergiya necha kJ ga teng?


A) 2,225 *V) 4,184 S) 6,780 D) 5,340


10. Chorva mollarini qabul qilishda qaysi hujjatlarga asoslanadi?


A) Mol vrachi bergan ma’lumotnoma og’irligi, tug’ilgan yiliga.
*V) Vrach ma’lumotnomasi, og’irligi, yo’l guvoxnomasi.
S) Yo’l guvoxnomasi, jinsi, og’irligi.
D) Jinsi, og’irligi, yoshi.

11 .Go’shtning rangi qaysi oqsilga bog’liq


A) Triptofan *S) Mioglobin
V) Oksipropil D) Mioglobin+triptofan
12.Unning namlilik ko’rsatkichi necha protsent
A) 20% *V) 15% S) 10% D) 8%

13 Go’sht ta’mi qanday ekstrak modda bilan bog’liq


*A ) Azotli V) Azotsiz S) uglyevodlar Y) xammasi

14. Go’shtning to’yimliligi qanday oqsillar bilan byelgilanadi


* A) triptofan xamda oksipropil V) Triptofan S) mioglyubin va oksipropilin D) Oksiprolin

15. Sub mahsulotlari deb nimalarga aytiladi?


A) Sub mahsulotlari- bu jigar, o’pka, qon.
* V) Sub mahsulotlari- bu kalla, oyoq, dum va ichki a’zolari.
S) Sub mahsulotlari- bu jonivorlarni kalla, oyoq, jigar, o’pka, go’shti.
D) Sub mahsulotlari- bu kalla, oyoq, dum.

16.Nitrat ionlarida azot elementi necha valentlik


*A) 5 V) 4 S) 3 D) 2

17.Birinchi navli go’shtga qanday muxr bosiladi


A) Turtburchak V) Uchburchak *S) Dumalok D) rombik

18.Go’shtning namlilik darajasi nechaga teng


A) 1,5 V) 2,5 S) 3.0 D) 4,0 *Ye) 2,0-2.5

19. Tuxumning qaysi oqsili ko’pik xosil qiladi


A) Eveabulint V) Konalbulin S) Ovoglubilin *D) Ovoalbumin
20. Ikkinchi navli go’shtga qanday muxr bosiladi
*A) To’rtburchak V) Uchburchak S) Dumaloq D) Rombik

21. Makroelyemyentlar qatorini ko’rsating.


*A) kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, fosfor, xlor, temir
V) mis, rux, kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, fosfor
S) rux, yod, kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, fosfor
D) mis, yod, kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, fosfor

22. Moldagi brutsyellyoz tayoqchalari necha gradusda yo’q bo’ladi


A) 50-60 oS *V) 60-65oS S) 70-80oS D) 100oS

23 .Qimiz bilan oddiy sigir sutining farqi nimada


A) oqsil moddalari bilan farqlanadi *V. alkogol miqdori
D) mikroelement moddalar bilan farqlnadi Y.Farqi yo’q.

24. Uchinchi navli go’shtga kanday muxr bosiladi


A) Turtburchak *V) Uchburchak S) Dumalok D) Rombik

25.Baliqlarning yog’lilik darajasi necha protsent bo’lish kerak


A) 4-5% V)4% S) 5-6% D) 3% * Y) 4-8%

26.Baliqlardagi zang kasali qayerda bo’ladi


A) Ustki qismida D) Butun tana bo’icha
V) Muskul to’qmalarida *S) ustki va muskul to’qmalarida

27.Baliqlarni dudlash qanday usullarda olib boriladi


A) yuqori haroratda * S) past va yuqori haroratda
V) past haroratda D) Javob yo’q

28.Parranda go’shtlari necha turga bo’linadi


A) 2 *V) 3 S) 4 D) 5

29.Sut tarkibida qanday mikroelementlar bor


A) Kaltsiy,magniy S) Kaltsiy,oltingugurt
V) Fosfor.magniy *D) Kaltsiy,magniy,kaliy.fosfor

30.Go’shtning sifat ko’rsatkichlari nimalarga bog’liq


A) Muskuldagi yog’larga va rangiga S) marmarsimonlik tuzilishiga
V) Namlikni tortish xususiyatiga *D) Xamma javoblar to’g’ri

31.Tuxum melanji nimadan iborat


A) Tuxum oqidan * S) Quritilgan tuxum oqidan va sarig’idan
V)Tuxum sarig’idan Ye) Javob yo’q

32.Tuxumning qaysi oqsili ko’pik hosil qiladi


A) Evyealbulin S) Ovomukin
V) Ovoglobulin *Y)Ovoalbulin

33.Tuxum chuqurchasi qanday asbobda tekshiriladi


*A) Ovoskopda S) Mikroskopda
V) Refraktometrda Ye)Kolorometrda

34. Go’shtni ozuqaviy qiymati qaysi oqsillar bilan aniqlanadi?


A) Mioglobin, trintofona
V) Mioglobin, oksiprolin
*S) Triptofin, oksiprolin
D) Oksiprolin, stroma oqsili

35.Tuxumning chuqurchasi necha millimetr bo’lish kyerak


A) 8 *S) 13
V) 5 D) 20

36.Garimdoridagi qaysi sinf moddalari achchiq ta’mni beradi


A) Efir moylari S) Antotsianlar
*V)Fenol moddalari *D) Karatonoidlar

37.Zirovorlarga qaysi sinf moddalari hid beradi


*A) Efir moylari S) Antotsianlar
V) Fenol moddalari D) Karatonoidlar

38.Ta’m byeruvchi mahsulotlar necha turga bo’linadi


A) 2 *V) 3 S) 4 D) 5

39.Kolbasa mahsulotlari necha turga bo’linadi


A) 3 *S) 4 V) 2 D) 5
.
40. Go’shtni ozuqaviy qiymatini aniqlovchi organoleptik ko’rsatkichlar qaysi
A) Rangi, tozaligi, suyakliligi. *D) Rangi, mazasi, xidi.
V) Suyakliligi, go’shtligi, xidi S) Xidi, rangi, suyakliligi.

41. Qonga qizil rangni qaysi element beradi?


*A) Leykotsitlar.
V) Trombotsitlar.
S) Leykotsit va trombotsitlar.
D) Trombotsit va eritrotsitlar.

42. Go’sht navlari nechta kategoriyaga bo’linadi?


A) 5 ta. V) 4 ta *S) 3 ta. D) 2 ta..

43. Bolgar tayoqchasini fiziolog I.I. Mechnikov qaysi sut mahsulotidan ajratib olgan?


A) Prostokvasha B) Tvorog V) Smetana. D) Kefir
44. Atsidofil tayoqchalari bijg’ish natijasida qaysi antibiotik moddani ishlab chiqaradi?
A) Aspirin. S) Laktonin.
*V) Nizin D) Diplokoktsin

45. Qaysi mahsulotlar faqat sut kislotali bijg’ish natijasida olinadi?
A) Prostokvasha, qimiz. *S) Rajenka, atsidofilin.
V) Kefir, yogurt D) Qimiz, kyefir.

46. Sut kislotali bijg’ish jarayonida qaysi tarkibiy qismi asosiy rolni o’ynaydi?
A) Oqsil. *S) Sut qandi.
V) Yog’. D) Mineral moddalar
.
47. Nordon sut ichimliklari ishlab chiqarish uchun sutning kislotaliligi necha Tenderdan oshmasligi kyerak?
A) 16 0T. S) 18 0T.
V) 17 0T. *D) 19 0T .

48. Tvorogning yuqori ozuqaviy va biologik foydali mahsulot ekanligiga nima sabab?
A) Tvorogning yog’ miqdori yuqori.
B) Tvorogda mineral moddalar ko’p.
V) Tvorogda oqsil miqdori yuqori.
*G) Hamma javoblar to’g’ri.

49. Aromat va ta’m hosil qiluvchi moddalarga nimalar kiradi?


A) Agar, pektin, bug’doy uni.
*B) Vanilin, kofe, vino, konyak.
V) Kraxmal, jelatin, osh tuzi.
G) Agoroid, limon, shakar, liker.

50. Tayyor muzqaymoq saqlash kamyeralari harorati necha bo’lishi kerak?


A) – 10 ÷ – 15 0S.
*B) – 15 ÷ – 20 0S.
V) – 18 ÷ – 25 0S.
G) – 25 ÷ – 30 0S.

51. Sut mahsulotlarini konservalash usullari qaysi?


A) Issiqlik bilan sterillash.
B) Quyultirish.
V) Quyultirish va saxarozani qolgan suvda eritish.
G) Quritish.
*D) Hamma javoblar to’g’ri.

52. Konservalash usullari qaysi printsiplarga asoslangan?


A) Bioz, abioz.
B) Tsenoanabioz, anabioz.
V) Abioz, tyenoanabioz.
*G) Hamma javoblar to’g’ri.

53. Quritish yo’li bilan konsyervalash jarayonida mahsulotda ro’y byeradigan o’zgarishlar nimalardan iborat?


*A) Namlik minimal miqdorda.
B) Mikrobiologik va fermentativ jarayonlar kechishi sustlashadi.
V) Mahsulot tarkibidagi oqsil, yog’ qismi strukturasi qayta tiklanmaydigan darajada o’zgaradi

54.Pestitsidlar necha turga bo’linadi


*A) ishlatilishiga,kimyoviy tuzilishiga va toksikologik xusuisyatiga qarab bo’linadi
V) toksikologik va ishlatilishiga qarab
S) kimyoviy tuzilishi va toksikologik xususiyatiga qarab
D) xamma javob to’g’ri
.
55. O’rnini almashtirib bo’lmaydigan aminokislotalar soni nechta?
A) 6 ta
B) 7 ta
*V) 8 ta
G) 5 ta
D) 9 ta.

56.Baliqlar yog’ miqdoriga qarab necha turga bo’linadi


A.5 V.4 *S.3 D.2 Y.Javob yo’q
57. Mahsulotning biologik qimmati qaysi qiymat bo’yicha belgilanadi?
*A) oqsil qiymati
B) uglyevod qiymati
V) vitamin qiymati
G) minyeral elementlar qiymati
D) energetik qiymati.

58.Nitrat ionlarining bir kunlik normasi qancha miqdorda


A) 300-400 mg *V) 150-200 mg S) 450-500 mg D) 150-300mg

57. Energetik qimmatni qaysi qiymat byelgilaydi?


A) biologik qiymat
B) oziq-ovqatlilik qiymati
*V) ajralayotgan issiqlik qiymati
G) moyillik
D) chidamlilik.

59. Mahsulot sifatini nazorat qilishning nechta turi bor?


A) 4 ta C) 2 ta
*V) 6 ta D) 3 ta.

60. Ovqat tarkibidagi oqsil, yog’ va uglevodlarning nisbatini ko’rsating.


A) 1:1:1 *G) 1:1:4 D) 1:1:5.
B) 1:1:2 V) 1:1:3

61. Inson organizmida 1 g oqsil oksidlanganda qancha kilokaloriya energiya ajraladi?


A) 1 kkal V) 3 kkal *S) 4 kkal D) 5 kkal
.
62.Natriy nitrit qaysi mahsulotlar ishlab chiqarishda ishlatiladi
A) Go’sht, sut va baliq mahsulotlarini konsyervalashda
V) go’sht, ichimlik suvi va qandoldat mahsulotlarida
*S) Go’sht mahsulotlarini ishlab chiqarishda
D) Go’sht, non va ichimlik suvi mahsulotlarda

63.Nitrobirikmalar qanday xususiyatga ega


A) mutagyen va embriotoksin
V) kontsyeragyen,mutagyen va embriotoksin
*S) kontsyeragyen va mutagyen D) xamma javob to’g’ri

64. Nitrat va nitrit ionlari qaysi usul bilan aniqlanadi


A) titrlash xamda qog’oz xramotografiyasi
*V) fotometrik va ionometrik
S) ionlarni cho’ktirish va tortish
S) refroktometr va titrlash usulida

65.Bezapiren, dibenzapiren va xrizen OOM qanday zaxarlanish turiga kiradi


A) mikrobiologik
*V) politseklik va aromatik uglevodlar bilan zaxarlanishga
S) toksin elementlar bilan zaxarlanish
D) mikrobiologik politsiklik zaxarlanish

66. Petstitsidlarning insektitsidlar qarshi ishlatilishi deganda nima tushunasiz


A) kemuruvchi va xashoratlarga qarshi
V) kanalar va kemiruvchilarga qarshi
S) yovvoyi va suv o’tlariga qarshi *D) xashoratlarga qarshi

67.Petstitsidlarning rezendtsidlarga qarshi ishlatilishi deganda nima tushunasiz


A) kemuruvchi va xashoratlarga qarshi
V) kanalar va kemiruvchilarga qarshi
*S) kemiruvchilarga qarshi
D) xashoratlarga qarshi

68.Petstitsidlarning gerbitsidlarga qarshi ishlatilishi dyeganda nima tushunasiz


A) kemuruvchi va xashoratlarga qarshi
V) barglarga qarshi
S) kemiruvchilarga qarshi
*D) yovvoyi o’tlarga qarshi

69.Petstitsidlarning dessikantlar qarshi ishlatilishi deganda nima tushunasiz


A) kemuruvchi va xashoratlarga qarshi
V) barglarga qarshi
*S) o’simliklarni quritish uchun
D) yovvoyi o’tlarga qarshi

70. Petstitsidlarning algitsidlar qarshi ishlatilishi deganda nima tushunasiz


*A)suv o’tlariga qarshi
V) barglarga qarshi
S) o’simliklarni quritish uchun
D) yovvoyi o’tlarga qarshi

71.Petstitsidlarning defolantlarga qarshi ishlatilishi deganda nima tushunasiz


A)suv o’tlariga qarshi S) o’simliklarni quritish uchun
D) yovvoyi o’tlarga qarshi * V) barglarga qarshi

72. Kimyoviy tuzilishiga qarab petstitsidlar qanday sinflanadi


A) xlororganik, fosfor organik S)ftororganik,xlororganik
V) simoborganik, karbomatlarga *D) xammma javob to’g’ri

73. Oziq-ovqat mahsulotlarining energiya berish qobiliyatini ta’minlaydigan hususiyatlar nimalarga bog’liq?


*A) kimyoviy tarkibida yog’, uglyevod, oqsil moddalarining borligiga.
B) fizikaviy hususiyatlarga, hamda organizmda hazm bo’lish yoki bo’lmasligiga.
C) kimyoviy tarkibida uglyevod, vitamin, fermentlarining ko’p yoki ozligiga.
D) aminokislotalar, vitaminlar, fermentlarning miqdoriga.
E) vitaminlar, organik noorganik moddalar va fosfor kislotasining miqdoriga.

74. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga ta’sir qiladigan asosiy omillar (faktorlar) nimalardan iborat?


*A) xomashyoning sifati, ishlab chiqarish texnologiyasining sifati, mahsulotni saqlash sharoitlari, tashish qoidalari va boshqalar.
B) mahsulotning strukturasi, xolati, rang beruvchi moddalarning ko’p yoki ozligi.
C) mahsulot tarkibida mikroorganizmlarning ko’p yoki ozligi, mahsulotlarning energiya berish qobiliyati, mahsulotlarning aminokislotalarga boyligi va boshqalar.
D) mahsulotning xazm bo’lish darajasi, vitamin S (askorbin kislotasi) ning ko’p yoki ozligi, to’yinmagan yog’ kislotalarining mavjudligiga.
E) mahsulotning konsistyentsiyasi, shakli, rangi, qadoqlanishi va issiqlik o’tkazuvchanligi.
75. Ozuqa mahsulotlari tarkibidagi noorganik moddalarga nimalar kiradi?
A) uglevodlar, yog’lar, oqsillar
B) uglevodlar, yog’lar, oqsillar, suv
C) uglevodlar, yog’lar, oqsillar, vitaminlar, fermentlar
D) oziq-ovqat tarkibidagi hamma mahsulotlar
*E) suv va mineral moddalar

76. Suvning qattiqligiga nima ta’sir etadi?


A) suv tarkibidagi organik moddalar ta’sir etadi
B) suv tarkibidagi magniy va kaltsiy tuzlari, uning qattiqligiga ta’sir etadi
C) uning asosli va ishqorli xossalari ta’sir etadi
*D) magniy va kaltsiy ko’p bo’lsa suv yumshoq bo’ladi
E) suvning toza yoki iflosligiga ta’sir etadi

77.Yog’lar qanday guruhlarga bo’linadi


A) oddiy v murakkab yog’larga,efir moylariga
*B) oddiy va murakkab yog’larga
V) efir moylariga va oddiy yog’larga D) xamma javob to’g’ri

78.Oddiy lipidlarning tarkibi nimalardan iborat


A) glitsiridlar,glitsirinning murakkab efirlari va yuqori molyekulali yog’ kislotalari
V) uglevodorodlar va yuqori molyekulali yog’ kislotalari
S) yuqori va oddiy efirlar,uglevodorodlar
*D) xamma javob to’g’ri

79.Efir moylarining tarkibida qanday kimyoviy birikmalar uchraydi


A)glitsiridlar,aldegidlar va ketonlar
V) ketonlar,spirtlar va uglevodorodlar
S) quyi molyekulali yog’ kislotalar
*D) aldegidlar,ketonlar,spirtlar.uglevodorodlar va quyi molyekulali yog’ kislotalar

80.Murakkab lipidlarning tarkibi nimalardan iborat


*A) fosfatidlar, fosfatid kislotalar,atsetalfosfatidlar va
fosfoinozitlar
V) quyi molyekulali yog’ kislotalar, fosfatidlar
S) yuqori va oddiy efirlar,uglyevodorodlar, fosfatidlar
D) xamma javob to’ri

81.Tsiklik lipidlar tarkibi nimalardan iborat


*A) alitsiklik yuqori molekulali kislotalar.glitserin efirlari,fosfainozitlar
V) alitsiklik yuqori molekulali kislotalar. quyi molyekulali yog’ kislotalar, fosfatidlar
S) glitsiridlar,aldegidlar va ketonlar, quyi molekulali yog’ kislotalar
D) xamma javob to’g’ri

82.Oziq ovqat mahsulotlardagi toksin og’ir metallarga nimalar kiradi


A) simob, qalay.rux,iod va kaliy
V) qo’rg’oshin,qalay,mishyak va kaltsiy
*S) simob,qo’rg’oshin,qalay,mishyak va rux
D)natriy,iod,mishyak va rux

83.Radiaktiv zaxarlanish qaysi elyementlar bilan sodir bo’ladi


*A) uran,radiy,tseziy,strontsiy
V) radiy, kaltsiy,magniy va kaliy
S) uran,ftor,xlor va iod
D) tseziy,kadmiy,kaliy va kaltsiy

84.Insonlarning nurlanish ekvivalent dozasi qanday birlik bilan ifodalanadi


A) grey,zvertax
*V) zvertax
S) bekkerel,grey
D) xamma javob to’g’ri

85.Oziq ovqat mahsulotlarining radiotsion nurlanishi qanday bo’ladi


A) kosmik nurlanish
S) tabiiy radionuklidlar bilan nurlanish (turpoq.suv va xavo)
D) sun’iy nurlanish (yadro portlashlrda hosil bo’ladigan nurlanish)
*D) xamma javob to’g’ri

86. Davlat standartining talabaga ko’ra spirtning xatolik darajasi necha protsentni tashkil qiladi


A) 0,5 *S) 0,2
V) 0,4 D) 0.3

87. Oziq ovqat mahsulotlarining mikrobiologik zaxarlanishi necha turga bo’linadi


A) 4 V) 3 *S) 6 D) 5

88. Gigiyenik normativ mikrobiologik ko’rsatkichlar qanday mikroorganizmlarga bo’linadi


A) sanitar va baktyerial ko’rsatkich S)bijg’ish va achitqi
V) patogen mikroorganizmlar *D) xamma javob to’g’ri

89. Ichak tayoqchalarning tekshirish xarorati necha gradus


A) 35o S V) 34oS *S) 38oS D) 36,5oS

90. Mikroorganizmlarni tekshirish qaysi ko’rsatkichlar bilan aniqlanadi


A) namunali probalarni tekshirish
V) standart ozuquviy muhitga ekish
S) 24-48 soat 30o S o’stirish
D) unib chiqqan o’simtalarni sanash *Y) xamma javob to’g’ri

91. Ichki tayoqchalarni tekshirishdagi Kesslera usuli qanday


A) saxaroza bilan arlashtirib ekish
V) kraxmal bilan aralashtirib ekish
*S) laktoza bilan aralashtirib ekish
D) xamma javob to’g’ri

92.Biologik faol qo’shimchalardan emulgatorlar nima uchun qo’shiladi


A) oqsil va yog’larni aralashtirish uchun
V) uglevod va yog’larni aralashtirish uchun
*S) suv va yog’larni aralashtirish uchun
D) xamma javob to’g’ri

93.Oziq ovqat mahsulotlariga qo’llaniladigan bo’yoqlar qanday bo’ladi


A) sintetik bo’yoqlar
V) tabiiy bo’yoqlar
S) anorganik bo’yoqlar
*D) xamma javob to’g’ri

94.Quyultiruvchi yoki gel hosil qiluvchi biologik faol qo’shimchalarning vazifasi nimadan iborat


A) oqsil moddalarning miqdorini oshirish
V) qand moddalarining miqdorini oshirish
*S) suv miqdorini kamaytirish
D) xamma javob to’g’ri

95. Oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatiladigan biologik faol qo’shimchalardan stabilizatorlar qanday vazifani bajaradi.


A) xosil bo’lgan gomogen massani suyultiradi
V) xosil bo’lgan gomogen massani quyultiradi
*S) xosil bo’dgan gomogen massani turg’unligini saqlaydi
D) xamma javob to’g’ri

96. Aromat va ta’m hosil qiluvchi moddalarga nimalar kiradi?


A) Agar, pektin, bug’doy uni.
*B) Vanilin, kofe, vino, konyak.
V) Kraxmal, jelatin, osh tuzi.
G) Agaroid, limon, shakar, liker.

97. Hamma oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy tarkibiy qismlarini necha turga bo’lish mumkin?


A. *2 turga


B. 3 turga
V. 4 turga
G. 5 turga

98. Organik moddalarga qaysi moddalar kiradi?


A. *oqsil, yog’, uglevod-lar, vitaminlar, oziq-ovqat kislotalari, fermentlar, rang beruvchi va xushbo’y moddalar
B. oqsil, yog’, uglevod-lar, vitaminlar, oziq-ovqat kislotalari, fermentlar, suv va mineral moddalar
V. oqsil, yog’, uglevodlar, vitaminlar, oziq-ovqat kislotalari, fermentlar, suv
G. oqsil, yog’, uglevodlar, vitaminlar, oziq-ovqat kislotalari, fermentlar va mineral moddalar

99. Anorganik moddalarga qaysi moddalar kiradi?


A. oqsil, ferment
B. *suv va mineral moddalar
V. suv va yog’
G. uglevod va vitaminlar

100. Oqsil moddalar necha turga bo’linadi?


A. *2
B. 3
V. 4
G. 5

101. Uglevodlar kimyoviy tuzilishi va murakkabligiga qarab necha turga bo’linadi?


A. 2
B. *3
V. 4
G. 5

102. Mahsulotlar rangi ulardagi qaysi moddaga bog’liq?


A. suvga
B. tuzga
V. * rang beruvchi (bo’yoq) modda (pigment)ga
G. Temirga

103. Mikrobiologik metod mahsulotlarning mikroorganizmlar bilan qaysi darajasini aniqlashda qo’llaniladi?


A. *urug’lanish
B. turlarga ajratish
V. Sifat
G. Rang

104. Mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun eng qulay harorat qatorini ko’rsating


A. * 20 dan 40o S gacha
B. 10-15 o S gacha
V. 45-50 o S gacha
G. 45-55 o S gacha
105. Go’sht va go’sht mahsulotlari necha haroratgacha sovitiladi va saqlanadi?
A) Sovitish +10O S, saqlash 0S;
V) Sovitish +8O S, saqlash 3 0S;
S) Sovitish +8O S, saqlash 0 - 40S;
*D) Sovitish +4O S, saqlash 0 + 40S;
Ye) Sovitish - 4O S, saqlash 0 - 40S;

106.Go’sht yog’larining sifat ko’rsatkichlari qanday sonlar bilan ifodalanadi


A) Yod soni S) Perekis va sovunlanish soni


V) Kislotilik soni * D) Xammasi

107. Go’sht va go’sht mahsulotlari necha haroratgacha sovitiladi va saqlanadi?


A) Sovitish +10O S, saqlash 0S;
V) Sovitish +8O S, saqlash 3 0S;
S) Sovitish +8O S, saqlash 0 - 40S;
*D) Sovitish +4O S, saqlash 0 + 40S;
Y) Sovitish - 4O S, saqlash 0 - 40S;
108.Go’shtning namlilik darajasi nechaga teng
A) 1,5 V) 2,5 S) 3.0 D) 4,0 *Y) 2,0-2.5
109.Go’sht konservali saqlaydigan tunuka bankalarining tagi nima uchun gofrirovka (ariqcha) qilinadi
A) avtoklavda tekis turish uchun
*V) hajmini kengaishshini hisobga olish uchun
S) avtoklavdan olingan keyin hajmini kamayishi uchun
D) xamma javob to’g’ri

110.Go’sht gulyash konservalari qanday sousda tayyorlanadi


A) tomat va suv aralashma sousida
V) yog’ va piyoz sousida
*S) tomat va yog’ sousida
D) tomat,yog’ va tomat sousida

111.Konservalangan bankalarni qanday tekshiriladi


*A) 70-800S suv vannalarida
V) 15-200S sua vannalarida
S) 2% li tuzlik suv vannalarida
D) xamma javob to’g’ri

112. Baliq moylarida qanday yog’ kislotalari bo’ladi


A) to’ingan yog’ kislotaoi
V) to’yitnmagan yog’ kislotari
*S) to’yingan va to’yinmagan yo kmslotalari
D) xamma javob to’g’ri

113. Baliqdarda qaysi oqsil miqdori ko’p


A) lizin,globulin S) metonin
V) triptofan, metonin D) xamma javoblar to’g’ri

114.Baliqlarda o’rtacha yog’lilik darajasi necha prosentni tashkil qiladi


A) 7-9% V) 3-4% *S)4-8% D) Xamma javob to’g’ri

115.Baliqlarning yuqori yog’lilik darajasi necha prosent bo’ladi


A) 7-9% *V) 8-10% S) 11-12% D) 12-14%
116. Quruq sut mahsulotlari necha gradusda saqlanadi
*A) 0-100S V) 20-250S S) 15-200S D) 9-120S
Download 108.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling