2021 varyantlardan terilgan testlar


Download 0.51 Mb.
Sana24.12.2022
Hajmi0.51 Mb.
#1053658
Bog'liq
2021 varyantlardan terilgan testlar

2021 varyantlardan terilgan testlar.
1.Qonning tomirlarda ivishiga qarshi tas’ir korsatadigan geparin moddasining kimyoviy tarkibini (a) va qaysi a’zoda ishlab chiqarilishini korsating(b)?
A) a-oqsil; b-jigar . B)a-uglevod; b-jigar.
C)a-oqsil; b-taloq; D)a-uglevod; b-taloq.
2.Yo’ldosh hujayralar tarkibiga………. kiradi.
A) Ikkilamchi qoplovchi to’qimasi.
B)Floemaning o’tkazuvchi to’qimasi.
C)Ksilemaning o’tkazuvchi to’qimasi.
D)Yashil ildiz xlorenximasi.
3.Tamaki mozaikasi kasalligini qo’zg’atuvchisida quydagi keltirilgan moddalarni qaysilari bo’lishini aniqlang?
A)timin,dezoksiriboza. B)adenin,fosfat kislota qoldig’
C)dezoksiriboza,adenin D)fosfat kislota qoldiq ,timin.
4.Bargi juft patsimon bo’lmagan murakkab bargli va ildiz bachkilarni hosil qiladigan o’simlikni aniqlang? 1.gilos.2.qoraqat.3yeryong’oq. 4.terak.5.namatak 6.yantoq.
A)2,5 B)1,2 C)3,5 D)4,6
5.Qora ituzumga xos hususiyatlar.
1)bargi murakkab.2)bir yillik o’t.3)mevasi bir necha meva bargdan iborat.4)mevasi rezavor.5)yonbargsiz 6)gul formulasi Gk(3)+5 Gt5 CH(&) U(&) 7)topguli kallakcha 8)gul formulasi Gk(5)Gt(5)Ch5 U1. 9)o’q ildiz tizimiga ega . 10)qalqoncha topgulga ega .
A)1,3,7,9, B)4,6,9,10 C)1,4,7,8 D)2,4,8,9
6.Suyakli tangachalarga ega bo’lgan o’rganizmlarni korsating? 1)manta 2)tikanli akula 3)losos 4)laqqa.
A)1,3 B)2,3 C)1,2 D)3,4
7. o’simliklar orasida nechta bir yillik o’tlar mavjud? 1)zubturum 2)sigirquyruq 3)sachratqi 4)sarsazan 5)banyan 6)kalina 7)momaqaltiroq, 8) qora ituzum. 9)kiyikot 10)yerbag’ir tugmachagul.
A)5ta B)3 ta C)6ta D)4ta
8.Quydagi sekretsiya bezlari tuzilishi va funksiyasiga ko’ra turi hamda ular ishlab chiqaradigan gormonlar to’g’ri keltirilgan qatorni toping .

1

Ichki seketsiya bezi

Gipofiz

ADG

2

Aralash bez

Jigar

Glikogen

3

Ichki seketsiya bezi

Gipofiz

Gastrin

4

Ichki seketsiya bezi

Epifiz

Melatonin

5

Aralash bez

Urug’don

Gonadotrop

6

Aralash bez

Oshqozon osti bezi

Glukogon

7

Tashqi sekretsiya bezi

Tuxumdon

Estrogen

A)2,3,5 B)2,4,7 C)3,5,6 D)1,4,6
9.To’sh suyagiga bevosita birikadigan suyaklar sonini aniqlang ?A)14 B)20 C)16 D)22
10.Quydagi berilgan parazit organizmlar ichidan zootsenoz vakillarni ajrating .
1)zarpechak 2)qilbosh 3)keng tasmasimon chuvalchang 4)devpechak 5)raffleziya.6)askarida 7)rishta.8) plazmodiy.
A)1,4,5 B)2,3,6,7,8 C)1,2,3,5 D)1,5,7,8
11.O’rganizmda eritrotsitlar o’t ,jigar …….da va …….ham saqlanadi.
A)terida va taloqda B)suyak komigida va jigarda C)taloqda va limfa tugunlarida .
D)bodomcha bezda va tilda.
12.O’pka alveolalari devorlari ……….. tuzilgan.
A) kop qavatli epiteliy va elastik tolalar.
B)bir qavatli epiteliy.
C)bir qavatli epiteliy va silliq mushak tolalari.
D)biriktiruvchi toqima va silliq mushak tolalari.
13.Shifobaxsh zardoblardan foydalanishni emlashdan farqini korsating.
A)kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi.
B)Suniy imunitetga misol boladi.
C)tabiiy imunitetga misol boladi.
D)kasalliklarni oldini olish uchun ishlatiladi.
14.Ko’p nuqta o’rniga mos javobni qo’ying .
Odamning chap yurak qorinchasidan ………..
A)katta doira qon aylanishida o’pkaga venoz qon boradi.
B)venoz qon avval aorta va keyin opkaga boradi.
C)qon uchtavaqali kalpanlar oraqli arteriyalarga o’tadi.
D)qon yarim oysimon klapan orqali o’tib o’rganlarga kislorod(O2) olib boradi.
15.Ushbu rasmdagi qon hujayrasini nomi bilan juftlab yozing .

A)b-leykotsit; a-trombotsit;d-eritrotsit.


B)a-trombotsit;b-leykotsit;d-eritrotsit.
C)a-leykotsit;b-trombotsit d-eritrotsit
D)a-leykotsit;b-oqsil donalari;d-eritrotsit.
16. 4- rasmda so’ralgan organni toping?

A)meristema B)periderma to’qima. C)og’izcha
D)o’tkazuvchi nay.
17.Sog’lom odam yuragi muskullari bir sutka davomida qancha vaqtini qisqargan holatda o’tkazadi.A)24soat B)12 soat C)10 soat D)14 soat
18.Kollenxima (a) va sklerenxima (b)ga xos xususiyatlarni korsating? 1)tirik hujayradan iborat 2)traxeidlarga ega 3)o’tkazuvchi to’qima 4)tayanch vazifasini bajaradi.5)mexanik to’qima 6)tolalar va sklereidlardan iborat. A)a-1,2;b-1,5
B)a-1,5;b-4,6 C)a-5,6;b-3,4 D)a-2,3;b-1,6
19.Qush tuxumidagi xalaza nima ?
A)tuxumning yupqa pardasimon qobig’i.
B)bir nechta spermatozoidning kirib kelishiga to’sqinlik qiladigan maxsus qobiq.
C)spermatozoid yadrolarining tuxumga kiradigan teshiklari.
D)oqsil ipchalar bolib tuxum sariqligini tortib turadi .
20. Organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib eritib yuboradigan moddalar nima deb ataladi? A)antitoksinlar B) batsillalar
C) antitelolar D) neyrogormonlar
21. Tashqi muhit omillari o‘zgarishiga qaramay organizmlar o‘z tuzilishi va ichki muhitining doimiyligini o‘zgartirmay bir xilda saqlash xususiyati nima deb ataladi?
A)fototaksis B) gomeostaz
C) anabioz D) gipotireoz
22. Nuqtalar o’rnigamos javobni tanlang. Jayron ... hayvon.
A)kavsh qaytaruvchi juft tuyoqli
B)oshqozoni ikki bodmali
C)kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqli
D)toq tuyoqli
23. .Eukariofc parazit organizmlarni aniqlang. A)zang qo‘zg‘atuvchisi, pnevmokokk B)vertitsill, bo‘rtma nematbda' C)askalida, qoqshol qo’zg’atuvchisi D)leyshmaniya, suluv ninachi
24. Qizil chuvalchang, bitiniya, dreysena uchun xos bo‘lgan xususiyatlar mos ravishda to‘g‘ri ketma-ketlikda berilgan javobni aniqlang.
A)qon aylanish sistemasi yopiq; mantiya teriga ega; ayrim jinsli
B)yirtqich hayvon; qon aylanish sistemasi yopiq; ayrim jinsli
C)biofiltr hisoblanadi; yopiq qon aylanish sistemasiga ega; boshi tanasidan alohida ixtisoslashgan
d)ko‘p tuklilar sinfiga mansub; anal teshigiga ega; metamorfbz orqali rivojlanadi.
25. Umurtqali (a) va umurtqasiz (b) konsument organizmlarni aniqlang.
1) malla shomshapalak; 2) aureliya; 3)jirafa; 4) tillako‘z; 5) termit; 6) bo‘tako‘z; 7) sayg‘oq; 8) xasva qandalasi.
A) a - 5, 6; b- 3, 8 B) a - 3, 7; b - 2, 4
C) a - 2, 6; b - 1, 4 D) a - 5, 7; b - 3, 8
26. Oila sistematik birligiga mos keluvchi
javobni aniqlang.
A)hasharotlar, g‘ozsimonlar
B)karamdoshlar, qoqio‘tdoshlar
C)tog‘ayli baUqlar, tuyaqushsimonlar
D)suyakli baliqlar, tuyaqushsimonlar
27. Ulotriks jinsiy ko`payganda 266 ta izogameta hosil qildi.Shu izogametalardan hosil bo`lgan zigotalar sonini toping.
A)266 B)133 C) 532 D)64
28. Ulotriksni izogametalari va zoosporalari birgalikda 1100 taga teng, ulardagi xivchinlar soni 3280 ta boʻlsa, shu ulotriks jinsiy koʻpayganda izogametalarni 75% i urugʻlanishda qatnashsa va xosil boʻlgan zigotalarni 50% i dan nechta yangi ulotriks ipi xosil boʻladi?
A) 420 ta B) 840 ta C) 405 ta D) 810 ta
29. Ulotriksni jinsiy ko`payishida 64 ta gameta hosil bo`lgan bo`lsa shu gametaning 50% dan zigota hosil bo`lgan zigotaning 50% dan ulotriks iplari hosil bo`ldi. Qancha ulotriks iplari hosil bo`lgan?
A)32 B)16 C)8 D)64
30.Quydagi organizmlarni yeydigan ozuqasi bilan juftlang.1)dik-dik 2)zebra
a)o’tlarning yuqori qismi.b)o’tlarning pastki qismi c)daraxtlar barglari d)butachalar bargi; e)o’t poyalarning o’rta qismi.
A)1-a,2-c B)1-b,2-e C)1-d,2-a D)1-e,2-a.
Ko’zlangan manzilga faqat harakatdagi odamgina yetib bora oladi.Manzil talabalikmi?
Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling