Aralashma mikdori, birinchi zonaga kelib tushayotgan va undan chikayotganini 35710 kg/soat ga teng


Download 40.32 Kb.
Sana29.11.2020
Hajmi40.32 Kb.
#154649
Bog'liq
1-амалиёт


Amiakli selitraning konsentratsiyasi oshib borishi bilan judayam sezilarli darajada ыzgaradi. Buglatish apparatini tashki kismini xisoblayotganda ushbu paramatrlar muxim axmiyatga ega va bu issklik berish koefitsentini aniklashda ishlatiladi. SHuning apparatni tashki kismini anik xisoblashda ishlatish zonalarga bыlinadi va zonalar bыyicha xisoblanadi. Ushbu buglatish jarayonini xisoblashda ikkinichi boskich buglatish jarayonini beshta zonaga takriban bыlamiz, konsentratsiya va bosimni xam zonalar buyicha takriban bыlamiz.

Aralashma mikdori, birinchi zonaga kelib tushayotgan va undan chikayotganini 35710 kg/soat ga teng.

Xuddi shu mikdordagi aralashma ikkinchi zonaga xam kelib tushadi. Ikkinchi zonadan uchinchi zonaga chikadi.

30000*100/88k34090

ikkinchi zonadan buglanayotgan suvning mikdori.

35710-34090k1620 kg/soat

ikkinchi boskichli buglatish va kristallash boskichini issiklik xisobi.

issiklik xisobi bug mikdori aniklash uchun tuziladi. Ushbu xisoblar sыralgan konsentratsiyagacha buglatish uchun zarur.

buglatishning birinchi boskichi

boshlangich ma’lumotlar

buglanishga tushuyotgan aralashma mikdori ............................... 41095kg/soat

kirayotgan aralashmaning konsentratsiyasi......................................73%

chikayotgan aralashmaning konsentratsiyasi.......................................84%

buglatilgan suvning mikdori…………………………………………5385

aralashma temperaturasi………………………………………………..100

apparatdagi abslyut bosim……………………………………………0,213*105

isituvchi agregat xisobida neytralizatsiya apparatidagi sokli par xisoblanadi. (ITN): bosim………………………………………………………………1,2*105

aralashmaning kaynash temperaturasini xisolash

84% li va Pabsk 0,213105 N/m2 bosimli aralashmaning koynash temperaturasi kuyidagi formula orkali topiladi. tkaynashk ttыy.bug +t

bu erda ttыy.bug - tayingan suv bug temperaturasi bosim Pabsk 0,213105 N/m2 bыlganda. 61 ga teng.

t – temperatura depressitsiyasi – bu 84% li NH4NO3 aralashmasi va suvning kaynash temperaturasi farki Pabsk 0,213105 N/m2 (134-100)k34;

k temperatura depressitsiyasi koefitsent 61 da, 0,763 ga teng.

Bu erda:

T

Issiklish kirishi.  1. amiakli selitra aralashmasi bilan

41095*100*2,560k10520320 kDj/soat

bu erda – 100- NH4NO3 ning aralashmasi temperaturasi.

-2,560-73% li NH4NO3 ning issiklik sigimi kdj/kggrad.


  1. sokli par orkali keladigan issiklikni X kdj/soat bilan belgilaymiz.

10520320+X kDj/soat

Umumiy issiklik kirishi.

issiklik sarrfi


  1. amiakli selitrani buklatish bilan

35710*86*2,01k6173000 kDj/soat

bu erda : -86-aralashmaning kaynash temperaturasi da.

-2,01-84% li NH4NO3 aralashmasining issiklik sigimi kdj/kggrad.


  1. birinchi boskich buklatish sokli par bilan chikib ketishi.

5385*2613k14071005 kDj/soat

bu erda 2613- sonli parining bosim Pabsk 0,213105 N/m2 ostidagi entalpiyasi.

issiklikning atrof –muxitga yvkotishi taxminan 400000 kDj/soat

umumiy issiklik sarfi.

6173000+14071005+400000k20644005 kDj/soat

jarayonda berilganparametrlar bvyicha birinchi boskich buglatishdagi issituvchi bug sarfi

(20644005-10520320)*1,15/2248k5178,9kg/soat

bu erda 2248-bug xosil balishdagi issiklik Rabsk12105 bosim ostida. 1,15-inert gazlar xisobiga 15% issiklikning yakotishlish koefitsenti.

Umumiy issiklik kirishi.

10520320+5178,9*2682k24410129,8 kDj/soat

+abul kilingan Atrof-muxitga yukotilgan issiklik mikdori 400,000 taxminan umumiyning 1% ni tashkil kiladi va amaliy ma’lumot bilan tugri keladi. NH4NO3 ni 84% li konsntratsiyaga erishish uchun buglatish uchun ketadigan issiklik ITN apparatdan sokli bug orkali keladi (11125kg/soat bug). Etishmayotgan kismi 12150-11096k1054 kg/soat. Kondensatning kengaytirishdan kushiladi 895 kg/soat mikdorida va kolgan kismi yangi bug xisobiga tugrilanadi.

Boshlangich ma’lumotlar.

Buglatishga kelayotgan aralashma mikdori (kg/soat da)………………35710

Kiraetgan aralashma konsentratsiya………………………………………84%

CHikaetgan aralashma konsentratsiya………………………………………98,5%

Kiraetgan aralashma temperaturasi ............................................................80

Apparatdagi absolyut bosim(n/m2)da………………………………………..0,347*105

Issituvchi agregat sifatida tuyingan bug,bosimi (n/m2)da………….9*105

Issiklik xisobi xuddi moddiy balansi singari zonalar buyicha xisoblanadi.

Zonalar buyicha kaynash temperaturasini aniklaymiz.

Birinchi zona. 84%li aralashmani 0,480*105 n/m2 bosimda kaynash temperaturasi .

. tkaynashk ttuy.bug +tk79,4+(34*0,87)k109


Ikkinchi zona, 88% li aralashmani 0,453*105 n/m2bosimda kaynash temperaturasi .

tkaynashk ttuy.bug +tk78+(42,2*0,86)k114,4

Uchinchi zona , 92% li aralashmani 0,413*105 n/m2bosimda kaynash temperaturasi .

tkaynashk ttuy.bug +tk75,4+(56*0,85)k123

Turtinchi zona , 96% li aralashmani 0,373*105 n/m2bosimda kaynash temperaturasi .

tkaynashk ttuy.bug +tk73,54+(84,25*0,84)k144,5

Beshinchi zona , 98,5% li aralashmani 0,3747*105 n/m2bosimda kaynash temperaturasi .

tkaynashk ttuy.bug +tk72,4+(115*0,838)k169

Ikkinchi boskich buglatishning issiklik xisobi zonalar buyicha .

Birinchi zona , 84% li aralashmasi 80 dan tkaynashk109 gacha kizdirish uchun ketadigan issiklik sarfi .

Q1k35710*2,01(109-80)k2009800

Isitish bugining birinchi zonadagi sarf

2009800/2037k987kg/soat

Ikkinchi zona .

Issiklik kirishi ,

1)Ammiakli aralashma bilan

35710 *2,01*109k7823700 kDj/soat

2)Isituvchi bug bilan Q2, kdj soat

Issiklik sarfi ,

1)Ammiakli selitrani buglatish bilan

34090*1,97*114,4k7682800 kDj/soat

2)sokli bug bilan

1620*2642k4280000 kDj/soat

Ikkinchi zona uchun umumiy issiklik sarfi.

7682800+4280000k11962800 kDj/soat

ikkinchi zona uchun bug sarfi

11962800-7823700/2037k2032kg/soat

Uchinchi zona

Issiklik kirishi.

1)ammiakli selitra aralashmasi bilan 7682800

2)issituvchi bug bilan Q3 kDj/kg

Issitish sarfi .

1)ammiakli selitra aralashmasini buglatish bilan

32608*1,88*123k7540300

2)sokli bug bilan .

1482*2642k3915450 kDj/soat

uchunchi zona uchun umumiy issiklik sarfi

7540300+3915450k11455750 kDj/soat

uchunchi zona uchun bug sarfi

11455750-7682800/2037k1853kg/soat

turtinchi zona

issiklik kirishi

1)ammiakli selitra aralashmasi bilan 7540300 kDj/kg

2)isituvchi bug bilan Q kDj/kg

issiklik chikishi

1)ammiakli selitra aralashmasini buglatish bilan

31250*1,80*144k8100000 kDj/soat

2)sokli bug bilan

1358*2642k3587840 kDj/soat

turtinchi zonaga umumiy issiklik sarfi

8100000

turtinchi zona uchun bug srafi11687840-7540300/2037k2036kg/soat

beshinchi zona

issiklik kirishi

1)ammiakli selitra aralashmasi bilan 8100000 kDj/kg


2) Q5 isituvchi bug bilan kDj/kg

issiklik sarfi .

1)ammiakli selitra buglatish bilan

90460*1,76*169k9060000 kDj/soat

2)sokli bug bilan

2642*790k2087200 kDj/soat

beshinchi zonada umumiy issiklik sarfi

2087200+9060000k11147200 kDj/soat

beshinchi zonada bugning sarfi

11147200-8100000/2037k1496 kDj/soat

buglatish apparatda ikkinchi boskich bug sarfi.

987+2032+1853+2036+1496k8404 kDj/soat

atrof muxitga yukotilishini210000 kDj/soat deb kabul kilaimz.

Bu bug sarfiga tugri keladi.

210000/2037k103kg/soat

buglatish apparatining ikkinchi boskichidagi summaviy bug sarfi .

8404+103k8507kg/saot

eki


8507/24k355kg 1000kg NH4NO3

kondensat kengaygichining xisobi.

Kondensat buglari buglatish apparatining ikkinchi boskichidan kondensat kengaytirgichlarga kelib tushadi va 1,2*105 gacha bosili bug olish uchun urnatiladi konedensatni redutsirovka kilishda 9*105 dan 1,2*105 n/m2 gacha ajrab chikadi.Kengaytirgichda xosil bulgan bug INT apparatdan chikkan bug sokli par bilan birga birinchi boskich buglatishda ishlatiladi. 9*105 dan 1,2*105 n/m2 gacha bosimli reduksirovkasida kuyidagicha issiklik ajrab chikadi.

8507*4,19(174,50-104,3)k2502230

ushbu issiklikdagi xosil buladigan bugning mikdori .

2502230/2248k1113kg/soat

bu erda 2248-1,2*105 n/m2 bosimdagi issiklik xosil bыlishi .

kengaytirgichdan chikib ketaetgan bug kondensatning mikdori.

8507-1113k7394 kg/soat

4.Granullash minorasidagi kristallash jaraenining issiklik xisobi.

Minoraga kiraetgan xavoning maksimal temperaturasi ……………..30

Minoradan chikaetgan granulalarning temperaturasi ............................80

Minoraga kiraetgan kotishma temperaturasi ............................................150

Minoraning nagruzkasi …………………………………………………….30000

Minoraga kiraetgan xavoning xajmi …………………………………200000

Ammiakli selitraning bir necha kristall formalari mavjud va ma’lum temperatura intervalida barkarorlikga ega.bir formadan ikkinchi formaga ыtishi issiklik yutilishi va chikarishi bilan boradi.

Issiklik kirishi .

1)kristallanish jaraenida ajralaetgan issiklik suyuk tuzning forma kristallikka ыtishini stabil 32,3-84,2 gacha bыladi.

70,25+51,28+17,47k139 kDj/kg

30000-tonna soat NH4NO3da bir soatda ajralib chikaetgan issiklik mikdori.

30000*139k4170000

2)suyuklanmabilan kiradigan issiklik

30457*1,76*150k8040000

3)xavo bilan kiraetgan issiklik

200000*1,29*1,006*30k7750000

ba’zi bir yukori konsentatsiyali suyuklanma granullarni kuritish dagi issiklik sarfi unga kыp emas va buni xisobga olmasa xam bыladi.granulyasiya minorasiga kiraetgan issiklikning umumiy mikdori.

4170000+8040000+7750000k19960000 kDj/soat

issiklik chikishi .

1)granullar bilan minoradan chikaetgan

30303*1,761*80k4270000 kDj/soat

2)xavo bilan minoradan chikayotgan

19960000-4270000k15690000 kDj/soat

minoradan chikayotgan xavoning temperaturasi

15690000/200000*1,29*1,007k61,4

bu erda 200,000 , 1,29 va 1,007 xavo mikdori , zichligi va issiklik sigimi.

Ыz navbatida minorada xavo 61,4 –30k314 s isitilyapti.

Granulyasiya jarayoning yakuniy issiklik balansi.KIRIM

CHIKIM

MODDA

KDJ/SOAT

MODDA

KDJ/SOAT

Kristallanish jaraenida ajralgan issiklik

Suyuklanma bilan kirgan issiklik

Xavo bilan kiraetgan issiklik


4170000
8040000


7750000

Granula

bilan


chikaetgan issiklik

Xavo bilan minoradan chikaetgan issiklik


4270000


15690000

JAMI

19960000

JAMI

19960000


SHunday kilib issiklikning katta kismi (80%) minoradan xavo bilan chikib ketadi, minoraga kirayotgan mikdori va temperatura issiklik rejimiga granulyasiya jarayonining ta’sir ыtkazadi.
Download 40.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling